Δεσμός

Πρόγραμμα «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά»

Ο Δεσμός ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό την αξιοποίηση περισσευούμενων προϊόντων και υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών ευπαθών ομάδων και ατόμων.
Αποδέκτης
Δεσμός
http://www.desmos.org
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά»
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Τροφή για τις Μέλισσες στη Βόρεια Ελλάδα
2015
Πρόγραμμα “Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά”
2014
Κρεβάτια για το Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου

Ο Δεσμός επικοινωνεί με οργανισμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και καταγράφει τις άμεσες και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες τους. Παράλληλα, απευθύνεται σε εταιρίες με στόχο την κάλυψη των εν λόγω αναγκών. Ο Δεσμός προάγει, επίσης, την κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της προσφοράς και της μείωσης της σπατάλης. Απώτερος σκοπός του Δεσμού είναι η δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης και η καλλιέργεια κοινωνικής και ανθρωπιστικής υπευθυνότητας. Από την ίδρυσή του, ο Δεσμός έχει προσφέρει σημαντική υποστήριξη σε 563 οργανισμούς στην Ελλάδα, με αποδέκτες περισσότερα από 300.000 άτομα. Το 2013, ο Δεσμός ξεκίνησε το πρόγραμμα «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά», με σκοπό την παροχή πετρελαίου θέρμανσης σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στα τέσσερα χρόνια της λειτουργίας του, το πρόγραμμα έχει προσφέρει 415.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης σε 260 οργανισμούς, προσφέροντας ζεστασιά σε 13.825 επωφελούμενους.

Πρόγραμμα «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά»

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή θέρμανσης σε οίκους ευγηρίας σε ολόκληρη την Ελλάδα, στα πλαίσια του προγράμματος «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά». Η δωρεά θα καλύψει την παροχή θέρμανσης σε 30 γηροκομεία, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με την εφαρμογή της. Οι ωφελούμενοι θα είναι οι περίπου 1.800 ηλικιωμένοι κάτοικοι των γηροκομείων. Το κόστος της θέρμανσης είναι συνήθως ένα από τα μεγαλύτερα και κυριότερα έξοδα των γηροκομείων, ανάλογα με την τοποθεσία τους. Η χρηματοδότηση του προγράμματος «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά» θα επιτρέψει την προσφορά υποστήριξης σε μια ομάδα γηροκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο Δεσμός επικοινωνεί με οργανισμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και καταγράφει τις άμεσες και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες τους. Παράλληλα, απευθύνεται σε εταιρίες με στόχο την κάλυψη των εν λόγω αναγκών. Ο Δεσμός προάγει, επίσης, την κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της προσφοράς και της μείωσης της σπατάλης. Απώτερος σκοπός του Δεσμού είναι η δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης και η καλλιέργεια κοινωνικής και ανθρωπιστικής υπευθυνότητας. Από την ίδρυσή του, ο Δεσμός έχει προσφέρει σημαντική υποστήριξη σε 563 οργανισμούς στην Ελλάδα, με αποδέκτες περισσότερα από 300.000 άτομα. Το 2013, ο Δεσμός ξεκίνησε το πρόγραμμα «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά», με σκοπό την παροχή πετρελαίου θέρμανσης σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στα τέσσερα χρόνια της λειτουργίας του, το πρόγραμμα έχει προσφέρει 415.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης σε 260 οργανισμούς, προσφέροντας ζεστασιά σε 13.825 επωφελούμενους.

Πρόγραμμα «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά»

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή θέρμανσης σε οίκους ευγηρίας σε ολόκληρη την Ελλάδα, στα πλαίσια του προγράμματος «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά». Η δωρεά θα καλύψει την παροχή θέρμανσης σε 30 γηροκομεία, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με την εφαρμογή της. Οι ωφελούμενοι θα είναι οι περίπου 1.800 ηλικιωμένοι κάτοικοι των γηροκομείων. Το κόστος της θέρμανσης είναι συνήθως ένα από τα μεγαλύτερα και κυριότερα έξοδα των γηροκομείων, ανάλογα με την τοποθεσία τους. Η χρηματοδότηση του προγράμματος «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά» θα επιτρέψει την προσφορά υποστήριξης σε μια ομάδα γηροκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Αποδέκτης
Δεσμός
http://www.desmos.org
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά»
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Τροφή για τις Μέλισσες στη Βόρεια Ελλάδα
2015
Πρόγραμμα “Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά”
2014
Κρεβάτια για το Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου

Ο Δεσμός επικοινωνεί με οργανισμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και καταγράφει τις άμεσες και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες τους. Παράλληλα, απευθύνεται σε εταιρίες με στόχο την κάλυψη των εν λόγω αναγκών. Ο Δεσμός προάγει, επίσης, την κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της προσφοράς και της μείωσης της σπατάλης. Απώτερος σκοπός του Δεσμού είναι η δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης και η καλλιέργεια κοινωνικής και ανθρωπιστικής υπευθυνότητας. Από την ίδρυσή του, ο Δεσμός έχει προσφέρει σημαντική υποστήριξη σε 563 οργανισμούς στην Ελλάδα, με αποδέκτες περισσότερα από 300.000 άτομα. Το 2013, ο Δεσμός ξεκίνησε το πρόγραμμα «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά», με σκοπό την παροχή πετρελαίου θέρμανσης σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στα τέσσερα χρόνια της λειτουργίας του, το πρόγραμμα έχει προσφέρει 415.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης σε 260 οργανισμούς, προσφέροντας ζεστασιά σε 13.825 επωφελούμενους.

Πρόγραμμα «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά»

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή θέρμανσης σε οίκους ευγηρίας σε ολόκληρη την Ελλάδα, στα πλαίσια του προγράμματος «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά». Η δωρεά θα καλύψει την παροχή θέρμανσης σε 30 γηροκομεία, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με την εφαρμογή της. Οι ωφελούμενοι θα είναι οι περίπου 1.800 ηλικιωμένοι κάτοικοι των γηροκομείων. Το κόστος της θέρμανσης είναι συνήθως ένα από τα μεγαλύτερα και κυριότερα έξοδα των γηροκομείων, ανάλογα με την τοποθεσία τους. Η χρηματοδότηση του προγράμματος «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά» θα επιτρέψει την προσφορά υποστήριξης σε μια ομάδα γηροκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο Δεσμός επικοινωνεί με οργανισμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και καταγράφει τις άμεσες και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες τους. Παράλληλα, απευθύνεται σε εταιρίες με στόχο την κάλυψη των εν λόγω αναγκών. Ο Δεσμός προάγει, επίσης, την κοινωνική ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της προσφοράς και της μείωσης της σπατάλης. Απώτερος σκοπός του Δεσμού είναι η δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης και η καλλιέργεια κοινωνικής και ανθρωπιστικής υπευθυνότητας. Από την ίδρυσή του, ο Δεσμός έχει προσφέρει σημαντική υποστήριξη σε 563 οργανισμούς στην Ελλάδα, με αποδέκτες περισσότερα από 300.000 άτομα. Το 2013, ο Δεσμός ξεκίνησε το πρόγραμμα «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά», με σκοπό την παροχή πετρελαίου θέρμανσης σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στα τέσσερα χρόνια της λειτουργίας του, το πρόγραμμα έχει προσφέρει 415.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης σε 260 οργανισμούς, προσφέροντας ζεστασιά σε 13.825 επωφελούμενους.

Πρόγραμμα «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά»

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή θέρμανσης σε οίκους ευγηρίας σε ολόκληρη την Ελλάδα, στα πλαίσια του προγράμματος «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά». Η δωρεά θα καλύψει την παροχή θέρμανσης σε 30 γηροκομεία, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα που συνδέονται με την εφαρμογή της. Οι ωφελούμενοι θα είναι οι περίπου 1.800 ηλικιωμένοι κάτοικοι των γηροκομείων. Το κόστος της θέρμανσης είναι συνήθως ένα από τα μεγαλύτερα και κυριότερα έξοδα των γηροκομείων, ανάλογα με την τοποθεσία τους. Η χρηματοδότηση του προγράμματος «Ο Δεσμός Προσφέρει Ζεστασιά» θα επιτρέψει την προσφορά υποστήριξης σε μια ομάδα γηροκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά