Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών

Όχημα

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών ιδρύθηκε το 1977 με σκοπό τη στήριξη ατόμων με σοβαρές κινητικές αναπηρίες, τη διευκόλυνση της κοινωνικής τους ένταξης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Αποδέκτης
Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών
http://www.paspa.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Όχημα
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Το 2014, ο αριθμός των παραπληγικών και τετραπληγικών στην Ελλάδα ήταν περίπου 15.000, 5.000 εκ των οποίων είναι μέλη ενός από τα τέσσερα παραρτήματα του Συλλόγου (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λαμία και Άργος). Το παράρτημα Αθηνών παρέχει τις υπηρεσίες του σε περίπου 2.500 μέλη. Ο Σύλλογος προσφέρει πολυάριθμες υπηρεσίες και διάφορες δραστηριότητες, όπως, για παράδειγμα, κοινωνικές υπηρεσίες όπως υποστήριξη και επισκέψεις κατ’ οίκον, παρακολούθηση της εφαρμογής των νόμων για σχετικές παροχές, τη λειτουργία ειδικής παραλίας, ομάδα μπάσκετ με αναπηρικά καροτσάκια, σεμινάρια, διοργάνωση εκθέσεων, εκδρομές, και την έκδοση διμηνιαίου περιοδικού.

Όχημα

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά οχήματος για τη μεταφορά των παραπληγικών. Το όχημα μπορεί να μεταφέρει έως και 5 αναπηρικά καροτσάκια, και θα επιτρέψει τη μεταφορά ατόμων με κινητικές αναπηρίες σε νοσοκομεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Περίπου 250 άτομα με κινητικές αναπηρίες, 60% των οποίων έχουν ηλικία 65 και άνω, θα μεταφέρονται στους προορισμούς τους με το εξειδικευμένο αυτό όχημα κάθε χρόνο.

Το 2014, ο αριθμός των παραπληγικών και τετραπληγικών στην Ελλάδα ήταν περίπου 15.000, 5.000 εκ των οποίων είναι μέλη ενός από τα τέσσερα παραρτήματα του Συλλόγου (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λαμία και Άργος). Το παράρτημα Αθηνών παρέχει τις υπηρεσίες του σε περίπου 2.500 μέλη. Ο Σύλλογος προσφέρει πολυάριθμες υπηρεσίες και διάφορες δραστηριότητες, όπως, για παράδειγμα, κοινωνικές υπηρεσίες όπως υποστήριξη και επισκέψεις κατ’ οίκον, παρακολούθηση της εφαρμογής των νόμων για σχετικές παροχές, τη λειτουργία ειδικής παραλίας, ομάδα μπάσκετ με αναπηρικά καροτσάκια, σεμινάρια, διοργάνωση εκθέσεων, εκδρομές, και την έκδοση διμηνιαίου περιοδικού.

Όχημα

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά οχήματος για τη μεταφορά των παραπληγικών. Το όχημα μπορεί να μεταφέρει έως και 5 αναπηρικά καροτσάκια, και θα επιτρέψει τη μεταφορά ατόμων με κινητικές αναπηρίες σε νοσοκομεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Περίπου 250 άτομα με κινητικές αναπηρίες, 60% των οποίων έχουν ηλικία 65 και άνω, θα μεταφέρονται στους προορισμούς τους με το εξειδικευμένο αυτό όχημα κάθε χρόνο.

Αποδέκτης
Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών
http://www.paspa.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Όχημα
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Το 2014, ο αριθμός των παραπληγικών και τετραπληγικών στην Ελλάδα ήταν περίπου 15.000, 5.000 εκ των οποίων είναι μέλη ενός από τα τέσσερα παραρτήματα του Συλλόγου (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λαμία και Άργος). Το παράρτημα Αθηνών παρέχει τις υπηρεσίες του σε περίπου 2.500 μέλη. Ο Σύλλογος προσφέρει πολυάριθμες υπηρεσίες και διάφορες δραστηριότητες, όπως, για παράδειγμα, κοινωνικές υπηρεσίες όπως υποστήριξη και επισκέψεις κατ’ οίκον, παρακολούθηση της εφαρμογής των νόμων για σχετικές παροχές, τη λειτουργία ειδικής παραλίας, ομάδα μπάσκετ με αναπηρικά καροτσάκια, σεμινάρια, διοργάνωση εκθέσεων, εκδρομές, και την έκδοση διμηνιαίου περιοδικού.

Όχημα

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά οχήματος για τη μεταφορά των παραπληγικών. Το όχημα μπορεί να μεταφέρει έως και 5 αναπηρικά καροτσάκια, και θα επιτρέψει τη μεταφορά ατόμων με κινητικές αναπηρίες σε νοσοκομεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Περίπου 250 άτομα με κινητικές αναπηρίες, 60% των οποίων έχουν ηλικία 65 και άνω, θα μεταφέρονται στους προορισμούς τους με το εξειδικευμένο αυτό όχημα κάθε χρόνο.

Το 2014, ο αριθμός των παραπληγικών και τετραπληγικών στην Ελλάδα ήταν περίπου 15.000, 5.000 εκ των οποίων είναι μέλη ενός από τα τέσσερα παραρτήματα του Συλλόγου (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λαμία και Άργος). Το παράρτημα Αθηνών παρέχει τις υπηρεσίες του σε περίπου 2.500 μέλη. Ο Σύλλογος προσφέρει πολυάριθμες υπηρεσίες και διάφορες δραστηριότητες, όπως, για παράδειγμα, κοινωνικές υπηρεσίες όπως υποστήριξη και επισκέψεις κατ’ οίκον, παρακολούθηση της εφαρμογής των νόμων για σχετικές παροχές, τη λειτουργία ειδικής παραλίας, ομάδα μπάσκετ με αναπηρικά καροτσάκια, σεμινάρια, διοργάνωση εκθέσεων, εκδρομές, και την έκδοση διμηνιαίου περιοδικού.

Όχημα

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά οχήματος για τη μεταφορά των παραπληγικών. Το όχημα μπορεί να μεταφέρει έως και 5 αναπηρικά καροτσάκια, και θα επιτρέψει τη μεταφορά ατόμων με κινητικές αναπηρίες σε νοσοκομεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Περίπου 250 άτομα με κινητικές αναπηρίες, 60% των οποίων έχουν ηλικία 65 και άνω, θα μεταφέρονται στους προορισμούς τους με το εξειδικευμένο αυτό όχημα κάθε χρόνο.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά