Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού

Δημιουργία Οδηγού

Το Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού ιδρύθηκε το 2008 και λειτουργεί Το Σπίτι Μουσείο στην Οικία Κατακουζηνού.
Αποδέκτης
Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού
https://katakouzenos.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Δημιουργία Οδηγού
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Το Ίδρυμα διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και προγράμματα με κοινωνικό αντίκτυπο, που συχνά αφορούν θέματα υγείας και ψυχολογίας. Το 2019, το Ίδρυμα πήρε την απόφαση να αναλάβει την έρευνα ζητημάτων σχετικών με τους ηλικιωμένους και υλοποίησε πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών.

Δημιουργία Οδηγού

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία οδηγού για μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς σχετικά με την ένταξη ατόμων με άνοια, σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Ο οδηγός θα συμβάλει στην ανάδειξη της θετικής επίδρασης που έχει η συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή σε άτομα με άνοια. Θα αυξήσει, επίσης, την επίγνωση των επαγγελματιών σε τομείς που συνδέονται με τα μουσεία και τον πολιτισμό.

 

 

Το Ίδρυμα διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και προγράμματα με κοινωνικό αντίκτυπο, που συχνά αφορούν θέματα υγείας και ψυχολογίας. Το 2019, το Ίδρυμα πήρε την απόφαση να αναλάβει την έρευνα ζητημάτων σχετικών με τους ηλικιωμένους και υλοποίησε πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών.

Δημιουργία Οδηγού

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία οδηγού για μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς σχετικά με την ένταξη ατόμων με άνοια, σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Ο οδηγός θα συμβάλει στην ανάδειξη της θετικής επίδρασης που έχει η συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή σε άτομα με άνοια. Θα αυξήσει, επίσης, την επίγνωση των επαγγελματιών σε τομείς που συνδέονται με τα μουσεία και τον πολιτισμό.

 

 

Αποδέκτης
Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού
https://katakouzenos.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Δημιουργία Οδηγού
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Το Ίδρυμα διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και προγράμματα με κοινωνικό αντίκτυπο, που συχνά αφορούν θέματα υγείας και ψυχολογίας. Το 2019, το Ίδρυμα πήρε την απόφαση να αναλάβει την έρευνα ζητημάτων σχετικών με τους ηλικιωμένους και υλοποίησε πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών.

Δημιουργία Οδηγού

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία οδηγού για μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς σχετικά με την ένταξη ατόμων με άνοια, σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Ο οδηγός θα συμβάλει στην ανάδειξη της θετικής επίδρασης που έχει η συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή σε άτομα με άνοια. Θα αυξήσει, επίσης, την επίγνωση των επαγγελματιών σε τομείς που συνδέονται με τα μουσεία και τον πολιτισμό.

 

 

Το Ίδρυμα διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και προγράμματα με κοινωνικό αντίκτυπο, που συχνά αφορούν θέματα υγείας και ψυχολογίας. Το 2019, το Ίδρυμα πήρε την απόφαση να αναλάβει την έρευνα ζητημάτων σχετικών με τους ηλικιωμένους και υλοποίησε πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών.

Δημιουργία Οδηγού

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία οδηγού για μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς σχετικά με την ένταξη ατόμων με άνοια, σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών. Ο οδηγός θα συμβάλει στην ανάδειξη της θετικής επίδρασης που έχει η συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή σε άτομα με άνοια. Θα αυξήσει, επίσης, την επίγνωση των επαγγελματιών σε τομείς που συνδέονται με τα μουσεία και τον πολιτισμό.

 

 

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά