Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Ν. Λάρισας

Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Ν. Λάρισας ιδρύθηκε το 2004.
Αποδέκτης
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Ν. Λάρισας
https://alzheimer-larissa.org/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλία
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Πρόγραμμα για Άτομα με Άνοια, Άτομα με Ήπιες Γνωστικές Αναπηρίες, και τους Φροντιστές τους
2021
Πρόγραμμα για Άτομα με Άνοια, Άτομα με Ήπιες Γνωστικές Αναπηρίες, και τους Φροντιστές τους

Οι βασικοί στόχοι της Εταιρείας είναι: η παροχή βοήθειας σε ασθενείς με άνοια μέσω της χρήσης μη-φαρμακευτικών παρεμβάσεων, η συμβουλευτική υποστήριξη των φροντιστών ατόμων με άνοια, η ευαισθητοποίηση του κοινού για την ελάττωση του στίγματος που σχετίζεται με τη νόσο, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, και η δημοσίευση σχετικών άρθρων σε διάφορα περιοδικά. Επιπλέον, ο οργανισμός πραγματοποιεί συστηματικά τεστ μνήμης σε ηλικιωμένους, υλοποιεί προγράμματα γνωστικής άσκησης για ηλικιωμένους στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Νομού Λαρίσης, καθώς και για ηλικιωμένους κατοίκους γηροκομείων στη Λάρισα, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.

Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή τροφίμων και οικιακών αγαθών σε ηλικιωμένους που από επλήγησαν από τις πλημμύρες στους Νομούς Λάρισας και Καρδίτσας το Σεπτέμβριο του 2023. Τα είδη θα προσφερθούν α) στο Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας και το Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Καρδίτσας, β) σε ηλικιωμένους σε χωριά του Νομού Λάρισας, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν καταστροφές από τις πλημμύρες. Επαγγελματίες από τον οργανισμό θα παραδώσουν τα είδη στους ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους. Οι ωφελούμενοι θα είναι περίπου 200 άτομα, κυρίως ηλικιωμένοι, και περιλαμβάνουν άτομα που φιλοξενούνται στα γηροκομείο λόγω καταστροφών στα σπίτια τους από τις πλημμύρες, καθώς και ηλικιωμένους που κατοικούν σε χωριά των Νομών Λάρισας και Καρδίτσας που επηρεάστηκαν από τις πλημμύρες.

Οι βασικοί στόχοι της Εταιρείας είναι: η παροχή βοήθειας σε ασθενείς με άνοια μέσω της χρήσης μη-φαρμακευτικών παρεμβάσεων, η συμβουλευτική υποστήριξη των φροντιστών ατόμων με άνοια, η ευαισθητοποίηση του κοινού για την ελάττωση του στίγματος που σχετίζεται με τη νόσο, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, και η δημοσίευση σχετικών άρθρων σε διάφορα περιοδικά. Επιπλέον, ο οργανισμός πραγματοποιεί συστηματικά τεστ μνήμης σε ηλικιωμένους, υλοποιεί προγράμματα γνωστικής άσκησης για ηλικιωμένους στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Νομού Λαρίσης, καθώς και για ηλικιωμένους κατοίκους γηροκομείων στη Λάρισα, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.

Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή τροφίμων και οικιακών αγαθών σε ηλικιωμένους που από επλήγησαν από τις πλημμύρες στους Νομούς Λάρισας και Καρδίτσας το Σεπτέμβριο του 2023. Τα είδη θα προσφερθούν α) στο Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας και το Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Καρδίτσας, β) σε ηλικιωμένους σε χωριά του Νομού Λάρισας, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν καταστροφές από τις πλημμύρες. Επαγγελματίες από τον οργανισμό θα παραδώσουν τα είδη στους ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους. Οι ωφελούμενοι θα είναι περίπου 200 άτομα, κυρίως ηλικιωμένοι, και περιλαμβάνουν άτομα που φιλοξενούνται στα γηροκομείο λόγω καταστροφών στα σπίτια τους από τις πλημμύρες, καθώς και ηλικιωμένους που κατοικούν σε χωριά των Νομών Λάρισας και Καρδίτσας που επηρεάστηκαν από τις πλημμύρες.

Αποδέκτης
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Ν. Λάρισας
https://alzheimer-larissa.org/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλία
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Πρόγραμμα για Άτομα με Άνοια, Άτομα με Ήπιες Γνωστικές Αναπηρίες, και τους Φροντιστές τους
2021
Πρόγραμμα για Άτομα με Άνοια, Άτομα με Ήπιες Γνωστικές Αναπηρίες, και τους Φροντιστές τους

Οι βασικοί στόχοι της Εταιρείας είναι: η παροχή βοήθειας σε ασθενείς με άνοια μέσω της χρήσης μη-φαρμακευτικών παρεμβάσεων, η συμβουλευτική υποστήριξη των φροντιστών ατόμων με άνοια, η ευαισθητοποίηση του κοινού για την ελάττωση του στίγματος που σχετίζεται με τη νόσο, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, και η δημοσίευση σχετικών άρθρων σε διάφορα περιοδικά. Επιπλέον, ο οργανισμός πραγματοποιεί συστηματικά τεστ μνήμης σε ηλικιωμένους, υλοποιεί προγράμματα γνωστικής άσκησης για ηλικιωμένους στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Νομού Λαρίσης, καθώς και για ηλικιωμένους κατοίκους γηροκομείων στη Λάρισα, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.

Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή τροφίμων και οικιακών αγαθών σε ηλικιωμένους που από επλήγησαν από τις πλημμύρες στους Νομούς Λάρισας και Καρδίτσας το Σεπτέμβριο του 2023. Τα είδη θα προσφερθούν α) στο Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας και το Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Καρδίτσας, β) σε ηλικιωμένους σε χωριά του Νομού Λάρισας, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν καταστροφές από τις πλημμύρες. Επαγγελματίες από τον οργανισμό θα παραδώσουν τα είδη στους ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους. Οι ωφελούμενοι θα είναι περίπου 200 άτομα, κυρίως ηλικιωμένοι, και περιλαμβάνουν άτομα που φιλοξενούνται στα γηροκομείο λόγω καταστροφών στα σπίτια τους από τις πλημμύρες, καθώς και ηλικιωμένους που κατοικούν σε χωριά των Νομών Λάρισας και Καρδίτσας που επηρεάστηκαν από τις πλημμύρες.

Οι βασικοί στόχοι της Εταιρείας είναι: η παροχή βοήθειας σε ασθενείς με άνοια μέσω της χρήσης μη-φαρμακευτικών παρεμβάσεων, η συμβουλευτική υποστήριξη των φροντιστών ατόμων με άνοια, η ευαισθητοποίηση του κοινού για την ελάττωση του στίγματος που σχετίζεται με τη νόσο, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, και η δημοσίευση σχετικών άρθρων σε διάφορα περιοδικά. Επιπλέον, ο οργανισμός πραγματοποιεί συστηματικά τεστ μνήμης σε ηλικιωμένους, υλοποιεί προγράμματα γνωστικής άσκησης για ηλικιωμένους στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Νομού Λαρίσης, καθώς και για ηλικιωμένους κατοίκους γηροκομείων στη Λάρισα, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.

Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή τροφίμων και οικιακών αγαθών σε ηλικιωμένους που από επλήγησαν από τις πλημμύρες στους Νομούς Λάρισας και Καρδίτσας το Σεπτέμβριο του 2023. Τα είδη θα προσφερθούν α) στο Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας και το Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Καρδίτσας, β) σε ηλικιωμένους σε χωριά του Νομού Λάρισας, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν καταστροφές από τις πλημμύρες. Επαγγελματίες από τον οργανισμό θα παραδώσουν τα είδη στους ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους. Οι ωφελούμενοι θα είναι περίπου 200 άτομα, κυρίως ηλικιωμένοι, και περιλαμβάνουν άτομα που φιλοξενούνται στα γηροκομείο λόγω καταστροφών στα σπίτια τους από τις πλημμύρες, καθώς και ηλικιωμένους που κατοικούν σε χωριά των Νομών Λάρισας και Καρδίτσας που επηρεάστηκαν από τις πλημμύρες.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά