Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Ν. Λάρισας

Πρόγραμμα για Άτομα με Άνοια, Άτομα με Ήπιες Γνωστικές Αναπηρίες, και τους Φροντιστές τους

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Ν. Λάρισας ιδρύθηκε το 2004.
Αποδέκτης
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Ν. Λάρισας
https://alzheimer-larissa.org/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα για Άτομα με Άνοια, Άτομα με Ήπιες Γνωστικές Αναπηρίες, και τους Φροντιστές τους
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Λάρισα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία
2021
Πρόγραμμα για Άτομα με Άνοια, Άτομα με Ήπιες Γνωστικές Αναπηρίες, και τους Φροντιστές τους

Οι βασικοί στόχοι της Εταιρείας είναι: η παροχή βοήθειας σε ασθενείς με άνοια μέσω της χρήσης μη-φαρμακευτικών παρεμβάσεων, η συμβουλευτική υποστήριξη των φροντιστών ατόμων με άνοια (περισσότεροι από 1.000 φροντιστές έχουν λάβει υποστήριξη και κατάρτιση), και η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας (έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 150 άτομα). Επιπλέον, ο οργανισμός δραστηριοποιείται για την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τη νόσο, λαμβάνει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα, και δημοσιεύει σχετικά άρθρα σε διάφορα περιοδικά. Έχει πραγματοποιήσει τεστ μνήμης σε ηλικιωμένους, έχει εκπαιδεύσει ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οδηγούς ταξί και αστυνομικούς (περισσότερα από 100 άτομα), στη σωστή διαχείριση ατόμων που πάσχουν από άνοια, και έχει υλοποιήσει προγράμματα γνωστικής άσκησης για ηλικιωμένους στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Νομού Λαρίσης, καθώς και για ηλικιωμένους κατοίκους γηροκομείων στη Λάρισα, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.

Πρόγραμμα για Άτομα με Άνοια, Άτομα με Ήπιες Γνωστικές Αναπηρίες, και τους Φροντιστές τους 

 

Η δωρεά αφορά στην υλοποίηση πολύπλευρου προγράμματος με διάφορες ομάδες αποδεκτών, που περιλαμβάνουν:

 • άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους
 • άτομα με ήπιες γνωστικές αναπηρίες
 • ηλικιωμένους από το Νομό Λαρίσης και άλλους νομούς της περιοχής
 • ηλικιωμένους κατοίκους του Δημοτικού Γηροκομείου Λαρίσης.

Τα άτομα με άνοια και με ήπιες γνωστικές αναπηρίες θα λαμβάνουν ένα φάσμα κατ’ οίκον υπηρεσιών από επαγγελματίες υγείας, όπως νοσηλευτική φροντίδα, φυσιοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη και νοητική ενδυνάμωση. Θα εκπαιδευτούν, επιπλέον, στη χρήση ψηφιακών εργαλείων όπως το tablet, ως εργαλείο για τη νοητική τους ενδυνάμωση. Τέλος, στους ηλικιωμένους από τους διάφορους Δήμους θα προσφερθούν τεστ μνήμης και περαιτέρω υποστήριξη, όπου είναι απαραίτητο. Θα λάβουν, επίσης, πληροφόρηση σχετικά με την υγιή γήρανση και την πρόληψη της άνοιας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει για 12 μήνες και η ομάδα του θα αποτελείται από νοσηλευτή, δύο ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτή, ιατρό παθολόγο, τεχνικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαχειριστή του προγράμματος.

Οι βασικοί στόχοι της Εταιρείας είναι: η παροχή βοήθειας σε ασθενείς με άνοια μέσω της χρήσης μη-φαρμακευτικών παρεμβάσεων, η συμβουλευτική υποστήριξη των φροντιστών ατόμων με άνοια (περισσότεροι από 1.000 φροντιστές έχουν λάβει υποστήριξη και κατάρτιση), και η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας (έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 150 άτομα). Επιπλέον, ο οργανισμός δραστηριοποιείται για την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τη νόσο, λαμβάνει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα, και δημοσιεύει σχετικά άρθρα σε διάφορα περιοδικά. Έχει πραγματοποιήσει τεστ μνήμης σε ηλικιωμένους, έχει εκπαιδεύσει ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οδηγούς ταξί και αστυνομικούς (περισσότερα από 100 άτομα), στη σωστή διαχείριση ατόμων που πάσχουν από άνοια, και έχει υλοποιήσει προγράμματα γνωστικής άσκησης για ηλικιωμένους στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Νομού Λαρίσης, καθώς και για ηλικιωμένους κατοίκους γηροκομείων στη Λάρισα, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.

Πρόγραμμα για Άτομα με Άνοια, Άτομα με Ήπιες Γνωστικές Αναπηρίες, και τους Φροντιστές τους 

 

Η δωρεά αφορά στην υλοποίηση πολύπλευρου προγράμματος με διάφορες ομάδες αποδεκτών, που περιλαμβάνουν:

 • άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους
 • άτομα με ήπιες γνωστικές αναπηρίες
 • ηλικιωμένους από το Νομό Λαρίσης και άλλους νομούς της περιοχής
 • ηλικιωμένους κατοίκους του Δημοτικού Γηροκομείου Λαρίσης.

Τα άτομα με άνοια και με ήπιες γνωστικές αναπηρίες θα λαμβάνουν ένα φάσμα κατ’ οίκον υπηρεσιών από επαγγελματίες υγείας, όπως νοσηλευτική φροντίδα, φυσιοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη και νοητική ενδυνάμωση. Θα εκπαιδευτούν, επιπλέον, στη χρήση ψηφιακών εργαλείων όπως το tablet, ως εργαλείο για τη νοητική τους ενδυνάμωση. Τέλος, στους ηλικιωμένους από τους διάφορους Δήμους θα προσφερθούν τεστ μνήμης και περαιτέρω υποστήριξη, όπου είναι απαραίτητο. Θα λάβουν, επίσης, πληροφόρηση σχετικά με την υγιή γήρανση και την πρόληψη της άνοιας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει για 12 μήνες και η ομάδα του θα αποτελείται από νοσηλευτή, δύο ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτή, ιατρό παθολόγο, τεχνικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαχειριστή του προγράμματος.

Αποδέκτης
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Ν. Λάρισας
https://alzheimer-larissa.org/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα για Άτομα με Άνοια, Άτομα με Ήπιες Γνωστικές Αναπηρίες, και τους Φροντιστές τους
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Λάρισα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία
2021
Πρόγραμμα για Άτομα με Άνοια, Άτομα με Ήπιες Γνωστικές Αναπηρίες, και τους Φροντιστές τους

Οι βασικοί στόχοι της Εταιρείας είναι: η παροχή βοήθειας σε ασθενείς με άνοια μέσω της χρήσης μη-φαρμακευτικών παρεμβάσεων, η συμβουλευτική υποστήριξη των φροντιστών ατόμων με άνοια (περισσότεροι από 1.000 φροντιστές έχουν λάβει υποστήριξη και κατάρτιση), και η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας (έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 150 άτομα). Επιπλέον, ο οργανισμός δραστηριοποιείται για την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τη νόσο, λαμβάνει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα, και δημοσιεύει σχετικά άρθρα σε διάφορα περιοδικά. Έχει πραγματοποιήσει τεστ μνήμης σε ηλικιωμένους, έχει εκπαιδεύσει ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οδηγούς ταξί και αστυνομικούς (περισσότερα από 100 άτομα), στη σωστή διαχείριση ατόμων που πάσχουν από άνοια, και έχει υλοποιήσει προγράμματα γνωστικής άσκησης για ηλικιωμένους στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Νομού Λαρίσης, καθώς και για ηλικιωμένους κατοίκους γηροκομείων στη Λάρισα, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.

Πρόγραμμα για Άτομα με Άνοια, Άτομα με Ήπιες Γνωστικές Αναπηρίες, και τους Φροντιστές τους 

 

Η δωρεά αφορά στην υλοποίηση πολύπλευρου προγράμματος με διάφορες ομάδες αποδεκτών, που περιλαμβάνουν:

 • άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους
 • άτομα με ήπιες γνωστικές αναπηρίες
 • ηλικιωμένους από το Νομό Λαρίσης και άλλους νομούς της περιοχής
 • ηλικιωμένους κατοίκους του Δημοτικού Γηροκομείου Λαρίσης.

Τα άτομα με άνοια και με ήπιες γνωστικές αναπηρίες θα λαμβάνουν ένα φάσμα κατ’ οίκον υπηρεσιών από επαγγελματίες υγείας, όπως νοσηλευτική φροντίδα, φυσιοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη και νοητική ενδυνάμωση. Θα εκπαιδευτούν, επιπλέον, στη χρήση ψηφιακών εργαλείων όπως το tablet, ως εργαλείο για τη νοητική τους ενδυνάμωση. Τέλος, στους ηλικιωμένους από τους διάφορους Δήμους θα προσφερθούν τεστ μνήμης και περαιτέρω υποστήριξη, όπου είναι απαραίτητο. Θα λάβουν, επίσης, πληροφόρηση σχετικά με την υγιή γήρανση και την πρόληψη της άνοιας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει για 12 μήνες και η ομάδα του θα αποτελείται από νοσηλευτή, δύο ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτή, ιατρό παθολόγο, τεχνικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαχειριστή του προγράμματος.

Οι βασικοί στόχοι της Εταιρείας είναι: η παροχή βοήθειας σε ασθενείς με άνοια μέσω της χρήσης μη-φαρμακευτικών παρεμβάσεων, η συμβουλευτική υποστήριξη των φροντιστών ατόμων με άνοια (περισσότεροι από 1.000 φροντιστές έχουν λάβει υποστήριξη και κατάρτιση), και η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας (έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 150 άτομα). Επιπλέον, ο οργανισμός δραστηριοποιείται για την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τη νόσο, λαμβάνει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα, και δημοσιεύει σχετικά άρθρα σε διάφορα περιοδικά. Έχει πραγματοποιήσει τεστ μνήμης σε ηλικιωμένους, έχει εκπαιδεύσει ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οδηγούς ταξί και αστυνομικούς (περισσότερα από 100 άτομα), στη σωστή διαχείριση ατόμων που πάσχουν από άνοια, και έχει υλοποιήσει προγράμματα γνωστικής άσκησης για ηλικιωμένους στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Νομού Λαρίσης, καθώς και για ηλικιωμένους κατοίκους γηροκομείων στη Λάρισα, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.

Πρόγραμμα για Άτομα με Άνοια, Άτομα με Ήπιες Γνωστικές Αναπηρίες, και τους Φροντιστές τους 

 

Η δωρεά αφορά στην υλοποίηση πολύπλευρου προγράμματος με διάφορες ομάδες αποδεκτών, που περιλαμβάνουν:

 • άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους
 • άτομα με ήπιες γνωστικές αναπηρίες
 • ηλικιωμένους από το Νομό Λαρίσης και άλλους νομούς της περιοχής
 • ηλικιωμένους κατοίκους του Δημοτικού Γηροκομείου Λαρίσης.

Τα άτομα με άνοια και με ήπιες γνωστικές αναπηρίες θα λαμβάνουν ένα φάσμα κατ’ οίκον υπηρεσιών από επαγγελματίες υγείας, όπως νοσηλευτική φροντίδα, φυσιοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη και νοητική ενδυνάμωση. Θα εκπαιδευτούν, επιπλέον, στη χρήση ψηφιακών εργαλείων όπως το tablet, ως εργαλείο για τη νοητική τους ενδυνάμωση. Τέλος, στους ηλικιωμένους από τους διάφορους Δήμους θα προσφερθούν τεστ μνήμης και περαιτέρω υποστήριξη, όπου είναι απαραίτητο. Θα λάβουν, επίσης, πληροφόρηση σχετικά με την υγιή γήρανση και την πρόληψη της άνοιας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει για 12 μήνες και η ομάδα του θα αποτελείται από νοσηλευτή, δύο ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτή, ιατρό παθολόγο, τεχνικό ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαχειριστή του προγράμματος.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά