50και Ελλάς

Δημιουργία Πλατφόρμας Κατάρτισης Φροντιστών

Η 50και Ελλάς είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για άτομα άνω των 50 στην Ελλάδα.
Αποδέκτης
50και Ελλάς
www.50plus.gr
Τίτλος Δωρεάς
Δημιουργία Πλατφόρμας Κατάρτισης Φροντιστών
Έτος
2022
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Η οργάνωση υποστηρίζει τα δικαιώματα, την ίση μεταχείριση και την πλήρη ενσωμάτωση των ατόμων ηλικίας 50 και άνω στην κοινωνία. Η 50και Ελλάς είναι ιδιαίτερα ενεργή στην Ολοκληρωμένη Μακροπρόθεσμη Φροντίδα, με σκοπό την εξασφάλιση ποιοτικής φροντίδας για τους ηλικιωμένους. Μέσα στα τελευταία 6 χρόνια, περισσότεροι από 12.000 ηλικιωμένοι έχουν επωφεληθεί από τα προγράμματα και τις δραστηριότητες της 50και. Η οργάνωση δραστηριοποιείται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι μέλος του δικτύου AGE Platform Europe και της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τα Δικαιώματα των Ατόμων Μεγαλύτερης Ηλικίας (Global Alliance for the Rights of Older People – GAROP). Επιπλέον, έχει λάβει μέρος σε ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με τη μακροπρόθεσμη φροντίδα των ηλικιωμένων. Τέλος, η οργάνωση ασκεί πίεση σε θέματα σχετικά με τους ηλικιωμένους, συμμετέχει και διοργανώνει σεμινάρια και συνέδρια, και λαμβάνει μέρος σε έρευνες και εκδόσεις.

Δημιουργία Πλατφόρμας Κατάρτισης Φροντιστών 

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία της careplatform.gr. Η πλατφόρμα έχει στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση των ανεπίσημων φροντιστών ηλικιωμένων ατόμων· θα περιλαμβάνει πλήθος από εκπαιδευτικά βίντεο και θα είναι εύχρηστη, φιλική προς το χρήστη και προσβάσιμη δωρεάν σε όλους. Θα δημιουργηθεί, επίσης, σύστημα ευρετηρίου και κατηγοριοποίησης – σύμφωνα με τη γεωγραφική περιοχή, το θέμα (π.χ. το πρόβλημα υγείας), τη γλώσσα, τις ώρες που απαιτούνται για την κατάρτιση του χρήστη, τον τύπο του εκπαιδευτικού υλικού, κλπ. Το εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμαs θα περιλαμβάνει έγγραφα αρχεία, αλλά και βίντεο και εικόνες. Εκτός από το γεγονός ότι θα συγκεντρωθεί υλικό το οποίο δεν είναι τώρα διαθέσιμο σε μία πλατφόρμα αλλά διάσπαρτο, θα δοθεί επιπροσθέτως έμφαση στο οπτικοακουστικό υλικό, ώστε να μειωθούν οι περιορισμοί όσον αφορά τη γλώσσα και το επίπεδο γραμματοσύνης των φροντιστών των ηλικιωμένων. Τέλος, στους φροντιστές θα προσφέρεται ομαδική ψυχολογική υποστήριξη μέσω προγραμματισμένης ζωντανής συνεδρίας ανά δίμηνο, ενώ συμβουλευτική διαδικτυακή ομάδα, μία φορά το μήνα, θα ενημερώνει φροντιστές και ηλικιωμένους για τα δικαιώματά τους και την προάσπισή τους.

 

Η οργάνωση υποστηρίζει τα δικαιώματα, την ίση μεταχείριση και την πλήρη ενσωμάτωση των ατόμων ηλικίας 50 και άνω στην κοινωνία. Η 50και Ελλάς είναι ιδιαίτερα ενεργή στην Ολοκληρωμένη Μακροπρόθεσμη Φροντίδα, με σκοπό την εξασφάλιση ποιοτικής φροντίδας για τους ηλικιωμένους. Μέσα στα τελευταία 6 χρόνια, περισσότεροι από 12.000 ηλικιωμένοι έχουν επωφεληθεί από τα προγράμματα και τις δραστηριότητες της 50και. Η οργάνωση δραστηριοποιείται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι μέλος του δικτύου AGE Platform Europe και της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τα Δικαιώματα των Ατόμων Μεγαλύτερης Ηλικίας (Global Alliance for the Rights of Older People – GAROP). Επιπλέον, έχει λάβει μέρος σε ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με τη μακροπρόθεσμη φροντίδα των ηλικιωμένων. Τέλος, η οργάνωση ασκεί πίεση σε θέματα σχετικά με τους ηλικιωμένους, συμμετέχει και διοργανώνει σεμινάρια και συνέδρια, και λαμβάνει μέρος σε έρευνες και εκδόσεις.

Δημιουργία Πλατφόρμας Κατάρτισης Φροντιστών 

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία της careplatform.gr. Η πλατφόρμα έχει στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση των ανεπίσημων φροντιστών ηλικιωμένων ατόμων· θα περιλαμβάνει πλήθος από εκπαιδευτικά βίντεο και θα είναι εύχρηστη, φιλική προς το χρήστη και προσβάσιμη δωρεάν σε όλους. Θα δημιουργηθεί, επίσης, σύστημα ευρετηρίου και κατηγοριοποίησης – σύμφωνα με τη γεωγραφική περιοχή, το θέμα (π.χ. το πρόβλημα υγείας), τη γλώσσα, τις ώρες που απαιτούνται για την κατάρτιση του χρήστη, τον τύπο του εκπαιδευτικού υλικού, κλπ. Το εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμαs θα περιλαμβάνει έγγραφα αρχεία, αλλά και βίντεο και εικόνες. Εκτός από το γεγονός ότι θα συγκεντρωθεί υλικό το οποίο δεν είναι τώρα διαθέσιμο σε μία πλατφόρμα αλλά διάσπαρτο, θα δοθεί επιπροσθέτως έμφαση στο οπτικοακουστικό υλικό, ώστε να μειωθούν οι περιορισμοί όσον αφορά τη γλώσσα και το επίπεδο γραμματοσύνης των φροντιστών των ηλικιωμένων. Τέλος, στους φροντιστές θα προσφέρεται ομαδική ψυχολογική υποστήριξη μέσω προγραμματισμένης ζωντανής συνεδρίας ανά δίμηνο, ενώ συμβουλευτική διαδικτυακή ομάδα, μία φορά το μήνα, θα ενημερώνει φροντιστές και ηλικιωμένους για τα δικαιώματά τους και την προάσπισή τους.

 

Αποδέκτης
50και Ελλάς
www.50plus.gr
Τίτλος Δωρεάς
Δημιουργία Πλατφόρμας Κατάρτισης Φροντιστών
Έτος
2022
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Η οργάνωση υποστηρίζει τα δικαιώματα, την ίση μεταχείριση και την πλήρη ενσωμάτωση των ατόμων ηλικίας 50 και άνω στην κοινωνία. Η 50και Ελλάς είναι ιδιαίτερα ενεργή στην Ολοκληρωμένη Μακροπρόθεσμη Φροντίδα, με σκοπό την εξασφάλιση ποιοτικής φροντίδας για τους ηλικιωμένους. Μέσα στα τελευταία 6 χρόνια, περισσότεροι από 12.000 ηλικιωμένοι έχουν επωφεληθεί από τα προγράμματα και τις δραστηριότητες της 50και. Η οργάνωση δραστηριοποιείται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι μέλος του δικτύου AGE Platform Europe και της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τα Δικαιώματα των Ατόμων Μεγαλύτερης Ηλικίας (Global Alliance for the Rights of Older People – GAROP). Επιπλέον, έχει λάβει μέρος σε ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με τη μακροπρόθεσμη φροντίδα των ηλικιωμένων. Τέλος, η οργάνωση ασκεί πίεση σε θέματα σχετικά με τους ηλικιωμένους, συμμετέχει και διοργανώνει σεμινάρια και συνέδρια, και λαμβάνει μέρος σε έρευνες και εκδόσεις.

Δημιουργία Πλατφόρμας Κατάρτισης Φροντιστών 

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία της careplatform.gr. Η πλατφόρμα έχει στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση των ανεπίσημων φροντιστών ηλικιωμένων ατόμων· θα περιλαμβάνει πλήθος από εκπαιδευτικά βίντεο και θα είναι εύχρηστη, φιλική προς το χρήστη και προσβάσιμη δωρεάν σε όλους. Θα δημιουργηθεί, επίσης, σύστημα ευρετηρίου και κατηγοριοποίησης – σύμφωνα με τη γεωγραφική περιοχή, το θέμα (π.χ. το πρόβλημα υγείας), τη γλώσσα, τις ώρες που απαιτούνται για την κατάρτιση του χρήστη, τον τύπο του εκπαιδευτικού υλικού, κλπ. Το εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμαs θα περιλαμβάνει έγγραφα αρχεία, αλλά και βίντεο και εικόνες. Εκτός από το γεγονός ότι θα συγκεντρωθεί υλικό το οποίο δεν είναι τώρα διαθέσιμο σε μία πλατφόρμα αλλά διάσπαρτο, θα δοθεί επιπροσθέτως έμφαση στο οπτικοακουστικό υλικό, ώστε να μειωθούν οι περιορισμοί όσον αφορά τη γλώσσα και το επίπεδο γραμματοσύνης των φροντιστών των ηλικιωμένων. Τέλος, στους φροντιστές θα προσφέρεται ομαδική ψυχολογική υποστήριξη μέσω προγραμματισμένης ζωντανής συνεδρίας ανά δίμηνο, ενώ συμβουλευτική διαδικτυακή ομάδα, μία φορά το μήνα, θα ενημερώνει φροντιστές και ηλικιωμένους για τα δικαιώματά τους και την προάσπισή τους.

 

Η οργάνωση υποστηρίζει τα δικαιώματα, την ίση μεταχείριση και την πλήρη ενσωμάτωση των ατόμων ηλικίας 50 και άνω στην κοινωνία. Η 50και Ελλάς είναι ιδιαίτερα ενεργή στην Ολοκληρωμένη Μακροπρόθεσμη Φροντίδα, με σκοπό την εξασφάλιση ποιοτικής φροντίδας για τους ηλικιωμένους. Μέσα στα τελευταία 6 χρόνια, περισσότεροι από 12.000 ηλικιωμένοι έχουν επωφεληθεί από τα προγράμματα και τις δραστηριότητες της 50και. Η οργάνωση δραστηριοποιείται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι μέλος του δικτύου AGE Platform Europe και της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τα Δικαιώματα των Ατόμων Μεγαλύτερης Ηλικίας (Global Alliance for the Rights of Older People – GAROP). Επιπλέον, έχει λάβει μέρος σε ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με τη μακροπρόθεσμη φροντίδα των ηλικιωμένων. Τέλος, η οργάνωση ασκεί πίεση σε θέματα σχετικά με τους ηλικιωμένους, συμμετέχει και διοργανώνει σεμινάρια και συνέδρια, και λαμβάνει μέρος σε έρευνες και εκδόσεις.

Δημιουργία Πλατφόρμας Κατάρτισης Φροντιστών 

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία της careplatform.gr. Η πλατφόρμα έχει στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση των ανεπίσημων φροντιστών ηλικιωμένων ατόμων· θα περιλαμβάνει πλήθος από εκπαιδευτικά βίντεο και θα είναι εύχρηστη, φιλική προς το χρήστη και προσβάσιμη δωρεάν σε όλους. Θα δημιουργηθεί, επίσης, σύστημα ευρετηρίου και κατηγοριοποίησης – σύμφωνα με τη γεωγραφική περιοχή, το θέμα (π.χ. το πρόβλημα υγείας), τη γλώσσα, τις ώρες που απαιτούνται για την κατάρτιση του χρήστη, τον τύπο του εκπαιδευτικού υλικού, κλπ. Το εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμαs θα περιλαμβάνει έγγραφα αρχεία, αλλά και βίντεο και εικόνες. Εκτός από το γεγονός ότι θα συγκεντρωθεί υλικό το οποίο δεν είναι τώρα διαθέσιμο σε μία πλατφόρμα αλλά διάσπαρτο, θα δοθεί επιπροσθέτως έμφαση στο οπτικοακουστικό υλικό, ώστε να μειωθούν οι περιορισμοί όσον αφορά τη γλώσσα και το επίπεδο γραμματοσύνης των φροντιστών των ηλικιωμένων. Τέλος, στους φροντιστές θα προσφέρεται ομαδική ψυχολογική υποστήριξη μέσω προγραμματισμένης ζωντανής συνεδρίας ανά δίμηνο, ενώ συμβουλευτική διαδικτυακή ομάδα, μία φορά το μήνα, θα ενημερώνει φροντιστές και ηλικιωμένους για τα δικαιώματά τους και την προάσπισή τους.

 

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά