Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Ν. Λάρισας

Πρόγραμμα για Άτομα με Άνοια, Άτομα με Ήπιες Γνωστικές Αναπηρίες, και τους Φροντιστές τους

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Ν. Λάρισας ιδρύθηκε το 2004.
Αποδέκτης
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Ν. Λάρισας
https://alzheimer-larissa.org/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα για Άτομα με Άνοια, Άτομα με Ήπιες Γνωστικές Αναπηρίες, και τους Φροντιστές τους
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Λάρισα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία
2023
Πρόγραμμα για Άτομα με Άνοια, Άτομα με Ήπιες Γνωστικές Αναπηρίες, και τους Φροντιστές τους

Οι βασικοί στόχοι της Εταιρείας είναι: η παροχή βοήθειας σε ασθενείς με άνοια μέσω της χρήσης μη-φαρμακευτικών παρεμβάσεων, η συμβουλευτική υποστήριξη των φροντιστών ατόμων με άνοια (περισσότεροι από 500 φροντιστές έχουν λάβει υποστήριξη και κατάρτιση), και η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας (έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 120 άτομα). Επιπλέον, ο οργανισμός δραστηριοποιείται για την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τη νόσο, λαμβάνει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα, και δημοσιεύει σχετικά άρθρα σε διάφορα περιοδικά. Έχει πραγματοποιήσει τεστ μνήμης σε ηλικιωμένους, έχει εκπαιδεύσει ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οδηγούς ταξί και αστυνομικούς (περισσότερα από 100 άτομα), στη σωστή διαχείριση ατόμων που πάσχουν από άνοια, και έχει υλοποιήσει προγράμματα γνωστικής άσκησης για ηλικιωμένους στα Κέντρα Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Νομού Λαρίσης, καθώς και για ηλικιωμένους κατοίκους γηροκομείων στη Λάρισα, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.

Πρόγραμμα για Άτομα με Άνοια, Άτομα με Ήπιες Γνωστικές Αναπηρίες, και τους Φροντιστές τους

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία πολύπλευρου προγράμματος με αποδέκτες άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, καθώς και άτομα με ήπιες γνωστικές αναπηρίες. Τα άτομα με άνοια και οι φροντιστές τους θα λαμβάνουν ένα φάσμα από κατ’ οίκον υπηρεσίες από επαγγελματίες υγείας, όπως νοσηλευτική φροντίδα, φυσιοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη και νοητική ενδυνάμωση, καθώς και κατάρτιση στη χρήση ψηφιακών εργαλείων για καθημερινή πρόσβαση σε σχετικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, οι αποδέκτες θα εκπαιδευτούν στη χρήση tablet ως εργαλείο για τη νοητική τους ενδυνάμωση. Σύμφωνα με έρευνες, η εκμάθηση νέων δραστηριοτήτων συμβάλει στη δημιουργία και την ανάπλαση των νευρωνικών δικτύων.  Επιπλέον, για τους ηλικιωμένους με ήπιες γνωστικές αναπηρίες, η εκμάθηση της χρήσης tablet αποτελεί εξαιρετική άσκηση των γνωστικών τους δεξιοτήτων, αυξάνει τα νοητικά τους αποθέματα και μειώνει τον κίνδυνο της ανάπτυξης άνοιας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει για 12 μήνες και η ομάδα του θα αποτελείται από δύο νοσηλευτές, δύο ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, λογοπαιδικό, ιατρό παθολόγο και τεχνικό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Από τις υπηρεσίες του προγράμματος θα επωφεληθούν είκοσι άτομα με άνοια και οι είκοσι φροντιστές τους, καθώς και σαράντα ακόμα ηλικιωμένοι με ήπιες γνωστικές αναπηρίες, με συνολικό αριθμό αποδεκτών τουλάχιστον ογδόντα άτομα.

Οι βασικοί στόχοι της Εταιρείας είναι: η παροχή βοήθειας σε ασθενείς με άνοια μέσω της χρήσης μη-φαρμακευτικών παρεμβάσεων, η συμβουλευτική υποστήριξη των φροντιστών ατόμων με άνοια (περισσότεροι από 500 φροντιστές έχουν λάβει υποστήριξη και κατάρτιση), και η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας (έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 120 άτομα). Επιπλέον, ο οργανισμός δραστηριοποιείται για την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τη νόσο, λαμβάνει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα, και δημοσιεύει σχετικά άρθρα σε διάφορα περιοδικά. Έχει πραγματοποιήσει τεστ μνήμης σε ηλικιωμένους, έχει εκπαιδεύσει ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οδηγούς ταξί και αστυνομικούς (περισσότερα από 100 άτομα), στη σωστή διαχείριση ατόμων που πάσχουν από άνοια, και έχει υλοποιήσει προγράμματα γνωστικής άσκησης για ηλικιωμένους στα Κέντρα Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Νομού Λαρίσης, καθώς και για ηλικιωμένους κατοίκους γηροκομείων στη Λάρισα, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.

Πρόγραμμα για Άτομα με Άνοια, Άτομα με Ήπιες Γνωστικές Αναπηρίες, και τους Φροντιστές τους

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία πολύπλευρου προγράμματος με αποδέκτες άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, καθώς και άτομα με ήπιες γνωστικές αναπηρίες. Τα άτομα με άνοια και οι φροντιστές τους θα λαμβάνουν ένα φάσμα από κατ’ οίκον υπηρεσίες από επαγγελματίες υγείας, όπως νοσηλευτική φροντίδα, φυσιοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη και νοητική ενδυνάμωση, καθώς και κατάρτιση στη χρήση ψηφιακών εργαλείων για καθημερινή πρόσβαση σε σχετικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, οι αποδέκτες θα εκπαιδευτούν στη χρήση tablet ως εργαλείο για τη νοητική τους ενδυνάμωση. Σύμφωνα με έρευνες, η εκμάθηση νέων δραστηριοτήτων συμβάλει στη δημιουργία και την ανάπλαση των νευρωνικών δικτύων.  Επιπλέον, για τους ηλικιωμένους με ήπιες γνωστικές αναπηρίες, η εκμάθηση της χρήσης tablet αποτελεί εξαιρετική άσκηση των γνωστικών τους δεξιοτήτων, αυξάνει τα νοητικά τους αποθέματα και μειώνει τον κίνδυνο της ανάπτυξης άνοιας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει για 12 μήνες και η ομάδα του θα αποτελείται από δύο νοσηλευτές, δύο ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, λογοπαιδικό, ιατρό παθολόγο και τεχνικό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Από τις υπηρεσίες του προγράμματος θα επωφεληθούν είκοσι άτομα με άνοια και οι είκοσι φροντιστές τους, καθώς και σαράντα ακόμα ηλικιωμένοι με ήπιες γνωστικές αναπηρίες, με συνολικό αριθμό αποδεκτών τουλάχιστον ογδόντα άτομα.

Αποδέκτης
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Ν. Λάρισας
https://alzheimer-larissa.org/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα για Άτομα με Άνοια, Άτομα με Ήπιες Γνωστικές Αναπηρίες, και τους Φροντιστές τους
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Λάρισα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία
2023
Πρόγραμμα για Άτομα με Άνοια, Άτομα με Ήπιες Γνωστικές Αναπηρίες, και τους Φροντιστές τους

Οι βασικοί στόχοι της Εταιρείας είναι: η παροχή βοήθειας σε ασθενείς με άνοια μέσω της χρήσης μη-φαρμακευτικών παρεμβάσεων, η συμβουλευτική υποστήριξη των φροντιστών ατόμων με άνοια (περισσότεροι από 500 φροντιστές έχουν λάβει υποστήριξη και κατάρτιση), και η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας (έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 120 άτομα). Επιπλέον, ο οργανισμός δραστηριοποιείται για την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τη νόσο, λαμβάνει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα, και δημοσιεύει σχετικά άρθρα σε διάφορα περιοδικά. Έχει πραγματοποιήσει τεστ μνήμης σε ηλικιωμένους, έχει εκπαιδεύσει ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οδηγούς ταξί και αστυνομικούς (περισσότερα από 100 άτομα), στη σωστή διαχείριση ατόμων που πάσχουν από άνοια, και έχει υλοποιήσει προγράμματα γνωστικής άσκησης για ηλικιωμένους στα Κέντρα Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Νομού Λαρίσης, καθώς και για ηλικιωμένους κατοίκους γηροκομείων στη Λάρισα, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.

Πρόγραμμα για Άτομα με Άνοια, Άτομα με Ήπιες Γνωστικές Αναπηρίες, και τους Φροντιστές τους

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία πολύπλευρου προγράμματος με αποδέκτες άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, καθώς και άτομα με ήπιες γνωστικές αναπηρίες. Τα άτομα με άνοια και οι φροντιστές τους θα λαμβάνουν ένα φάσμα από κατ’ οίκον υπηρεσίες από επαγγελματίες υγείας, όπως νοσηλευτική φροντίδα, φυσιοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη και νοητική ενδυνάμωση, καθώς και κατάρτιση στη χρήση ψηφιακών εργαλείων για καθημερινή πρόσβαση σε σχετικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, οι αποδέκτες θα εκπαιδευτούν στη χρήση tablet ως εργαλείο για τη νοητική τους ενδυνάμωση. Σύμφωνα με έρευνες, η εκμάθηση νέων δραστηριοτήτων συμβάλει στη δημιουργία και την ανάπλαση των νευρωνικών δικτύων.  Επιπλέον, για τους ηλικιωμένους με ήπιες γνωστικές αναπηρίες, η εκμάθηση της χρήσης tablet αποτελεί εξαιρετική άσκηση των γνωστικών τους δεξιοτήτων, αυξάνει τα νοητικά τους αποθέματα και μειώνει τον κίνδυνο της ανάπτυξης άνοιας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει για 12 μήνες και η ομάδα του θα αποτελείται από δύο νοσηλευτές, δύο ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, λογοπαιδικό, ιατρό παθολόγο και τεχνικό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Από τις υπηρεσίες του προγράμματος θα επωφεληθούν είκοσι άτομα με άνοια και οι είκοσι φροντιστές τους, καθώς και σαράντα ακόμα ηλικιωμένοι με ήπιες γνωστικές αναπηρίες, με συνολικό αριθμό αποδεκτών τουλάχιστον ογδόντα άτομα.

Οι βασικοί στόχοι της Εταιρείας είναι: η παροχή βοήθειας σε ασθενείς με άνοια μέσω της χρήσης μη-φαρμακευτικών παρεμβάσεων, η συμβουλευτική υποστήριξη των φροντιστών ατόμων με άνοια (περισσότεροι από 500 φροντιστές έχουν λάβει υποστήριξη και κατάρτιση), και η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας (έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 120 άτομα). Επιπλέον, ο οργανισμός δραστηριοποιείται για την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τη νόσο, λαμβάνει μέρος σε ερευνητικά προγράμματα, και δημοσιεύει σχετικά άρθρα σε διάφορα περιοδικά. Έχει πραγματοποιήσει τεστ μνήμης σε ηλικιωμένους, έχει εκπαιδεύσει ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οδηγούς ταξί και αστυνομικούς (περισσότερα από 100 άτομα), στη σωστή διαχείριση ατόμων που πάσχουν από άνοια, και έχει υλοποιήσει προγράμματα γνωστικής άσκησης για ηλικιωμένους στα Κέντρα Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Νομού Λαρίσης, καθώς και για ηλικιωμένους κατοίκους γηροκομείων στη Λάρισα, τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα.

Πρόγραμμα για Άτομα με Άνοια, Άτομα με Ήπιες Γνωστικές Αναπηρίες, και τους Φροντιστές τους

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία πολύπλευρου προγράμματος με αποδέκτες άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους, καθώς και άτομα με ήπιες γνωστικές αναπηρίες. Τα άτομα με άνοια και οι φροντιστές τους θα λαμβάνουν ένα φάσμα από κατ’ οίκον υπηρεσίες από επαγγελματίες υγείας, όπως νοσηλευτική φροντίδα, φυσιοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη και νοητική ενδυνάμωση, καθώς και κατάρτιση στη χρήση ψηφιακών εργαλείων για καθημερινή πρόσβαση σε σχετικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, οι αποδέκτες θα εκπαιδευτούν στη χρήση tablet ως εργαλείο για τη νοητική τους ενδυνάμωση. Σύμφωνα με έρευνες, η εκμάθηση νέων δραστηριοτήτων συμβάλει στη δημιουργία και την ανάπλαση των νευρωνικών δικτύων.  Επιπλέον, για τους ηλικιωμένους με ήπιες γνωστικές αναπηρίες, η εκμάθηση της χρήσης tablet αποτελεί εξαιρετική άσκηση των γνωστικών τους δεξιοτήτων, αυξάνει τα νοητικά τους αποθέματα και μειώνει τον κίνδυνο της ανάπτυξης άνοιας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει για 12 μήνες και η ομάδα του θα αποτελείται από δύο νοσηλευτές, δύο ψυχολόγους, φυσιοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, λογοπαιδικό, ιατρό παθολόγο και τεχνικό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Από τις υπηρεσίες του προγράμματος θα επωφεληθούν είκοσι άτομα με άνοια και οι είκοσι φροντιστές τους, καθώς και σαράντα ακόμα ηλικιωμένοι με ήπιες γνωστικές αναπηρίες, με συνολικό αριθμό αποδεκτών τουλάχιστον ογδόντα άτομα.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά