Γιατροί του Κόσμου

Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία

Η οργάνωση Γιατροί του Κόσμου - Ελληνική Αντιπροσωπεία ιδρύθηκε το 1990 με σκοπό την προσφορά ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους την έχουν ανάγκη, στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.
Αποδέκτης
Γιατροί του Κόσμου
https://mdmgreece.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλία
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων Ατόμων ηλικίας 60+
2021
Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων ατόμων 60+
2020
Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων ατόμων 60+
2013
Πρόγραμμα «Μήνυμα Ζωής»
2012
Πρόγραμμα «Μήνυμα Ζωής»

Στην Ελλάδα, οι Γιατροί του Κόσμου προσφέρουν πολλαπλές υπηρεσίες, στις οποίες περιλαμβάνονται πολυκλινικές που παρέχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και κινητές ιατρικές μονάδες που διενεργούν διαγνωστικές και προληπτικές εξετάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές.

Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία 

 

Η δωρεά αφορά σε πρόγραμμα για τη στήριξη νοικοκυριών στα πλημμυρόπληκτα χωριά του Νοτίου Πηλίου της Θεσσαλίας. Οι Γιατροί του Κόσμου, μέσω κινητής μονάδας, θα παρέχουν ιατρική βοήθεια σε κατοίκους που επλήγησαν από τις πλημμύρες, προσφέροντας παράλληλά και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και προαγωγής της υγειάς σε κοινοτικό επίπεδο, καθώς και άμεση υλική υποστήριξη σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει περίπου 250 νοικοκυριά και 500 άμεσα ωφελούμενους. Οι δικαιούχοι περιλαμβάνουν το γενικό πλημμυρόπληκτο πληθυσμό, ομάδες με ειδικευμένες ανάγκες όπως οι ηλικιωμένοι και τα ΑμεΑ, καθώς και δύσκολες και ευπαθείς περιπτώσεις, όπως χρόνιοι ασθενείς με συννοσηρότητα. Η παροχή υλικής βοήθειας και μικρής κλίμακας επισκευών έχει στόχο τη βασική υδραυλική, ηλεκτρική και δομική αποκατάσταση των υγειονομικών εγκαταστάσεων για τουλάχιστον 20 κοινωνικά ευάλωτα νοικοκυριά.

Στην Ελλάδα, οι Γιατροί του Κόσμου προσφέρουν πολλαπλές υπηρεσίες, στις οποίες περιλαμβάνονται πολυκλινικές που παρέχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και κινητές ιατρικές μονάδες που διενεργούν διαγνωστικές και προληπτικές εξετάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές.

Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία 

 

Η δωρεά αφορά σε πρόγραμμα για τη στήριξη νοικοκυριών στα πλημμυρόπληκτα χωριά του Νοτίου Πηλίου της Θεσσαλίας. Οι Γιατροί του Κόσμου, μέσω κινητής μονάδας, θα παρέχουν ιατρική βοήθεια σε κατοίκους που επλήγησαν από τις πλημμύρες, προσφέροντας παράλληλά και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και προαγωγής της υγειάς σε κοινοτικό επίπεδο, καθώς και άμεση υλική υποστήριξη σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει περίπου 250 νοικοκυριά και 500 άμεσα ωφελούμενους. Οι δικαιούχοι περιλαμβάνουν το γενικό πλημμυρόπληκτο πληθυσμό, ομάδες με ειδικευμένες ανάγκες όπως οι ηλικιωμένοι και τα ΑμεΑ, καθώς και δύσκολες και ευπαθείς περιπτώσεις, όπως χρόνιοι ασθενείς με συννοσηρότητα. Η παροχή υλικής βοήθειας και μικρής κλίμακας επισκευών έχει στόχο τη βασική υδραυλική, ηλεκτρική και δομική αποκατάσταση των υγειονομικών εγκαταστάσεων για τουλάχιστον 20 κοινωνικά ευάλωτα νοικοκυριά.

Αποδέκτης
Γιατροί του Κόσμου
https://mdmgreece.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλία
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων Ατόμων ηλικίας 60+
2021
Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων ατόμων 60+
2020
Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων ατόμων 60+
2013
Πρόγραμμα «Μήνυμα Ζωής»
2012
Πρόγραμμα «Μήνυμα Ζωής»

Στην Ελλάδα, οι Γιατροί του Κόσμου προσφέρουν πολλαπλές υπηρεσίες, στις οποίες περιλαμβάνονται πολυκλινικές που παρέχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και κινητές ιατρικές μονάδες που διενεργούν διαγνωστικές και προληπτικές εξετάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές.

Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία 

 

Η δωρεά αφορά σε πρόγραμμα για τη στήριξη νοικοκυριών στα πλημμυρόπληκτα χωριά του Νοτίου Πηλίου της Θεσσαλίας. Οι Γιατροί του Κόσμου, μέσω κινητής μονάδας, θα παρέχουν ιατρική βοήθεια σε κατοίκους που επλήγησαν από τις πλημμύρες, προσφέροντας παράλληλά και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και προαγωγής της υγειάς σε κοινοτικό επίπεδο, καθώς και άμεση υλική υποστήριξη σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει περίπου 250 νοικοκυριά και 500 άμεσα ωφελούμενους. Οι δικαιούχοι περιλαμβάνουν το γενικό πλημμυρόπληκτο πληθυσμό, ομάδες με ειδικευμένες ανάγκες όπως οι ηλικιωμένοι και τα ΑμεΑ, καθώς και δύσκολες και ευπαθείς περιπτώσεις, όπως χρόνιοι ασθενείς με συννοσηρότητα. Η παροχή υλικής βοήθειας και μικρής κλίμακας επισκευών έχει στόχο τη βασική υδραυλική, ηλεκτρική και δομική αποκατάσταση των υγειονομικών εγκαταστάσεων για τουλάχιστον 20 κοινωνικά ευάλωτα νοικοκυριά.

Στην Ελλάδα, οι Γιατροί του Κόσμου προσφέρουν πολλαπλές υπηρεσίες, στις οποίες περιλαμβάνονται πολυκλινικές που παρέχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και κινητές ιατρικές μονάδες που διενεργούν διαγνωστικές και προληπτικές εξετάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές.

Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία 

 

Η δωρεά αφορά σε πρόγραμμα για τη στήριξη νοικοκυριών στα πλημμυρόπληκτα χωριά του Νοτίου Πηλίου της Θεσσαλίας. Οι Γιατροί του Κόσμου, μέσω κινητής μονάδας, θα παρέχουν ιατρική βοήθεια σε κατοίκους που επλήγησαν από τις πλημμύρες, προσφέροντας παράλληλά και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και προαγωγής της υγειάς σε κοινοτικό επίπεδο, καθώς και άμεση υλική υποστήριξη σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει περίπου 250 νοικοκυριά και 500 άμεσα ωφελούμενους. Οι δικαιούχοι περιλαμβάνουν το γενικό πλημμυρόπληκτο πληθυσμό, ομάδες με ειδικευμένες ανάγκες όπως οι ηλικιωμένοι και τα ΑμεΑ, καθώς και δύσκολες και ευπαθείς περιπτώσεις, όπως χρόνιοι ασθενείς με συννοσηρότητα. Η παροχή υλικής βοήθειας και μικρής κλίμακας επισκευών έχει στόχο τη βασική υδραυλική, ηλεκτρική και δομική αποκατάσταση των υγειονομικών εγκαταστάσεων για τουλάχιστον 20 κοινωνικά ευάλωτα νοικοκυριά.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά