Γιατροί του Κόσμου

Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων ατόμων 60+

Δωρεά προς τους Γιατρούς του Κόσμου για την κάλυψη διαφόρων αναγκών για απομονωμένους και ευάλωτους ηλικιωμένους πολίτες στην Περιφέρεια Αττικής.
Αποδέκτης
Γιατροί του Κόσμου
https://mdmgreece.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων ατόμων 60+
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία
2023
Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων Ατόμων ηλικίας 60+
2021
Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων ατόμων 60+
2013
Πρόγραμμα «Μήνυμα Ζωής»
2012
Πρόγραμμα «Μήνυμα Ζωής»

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν:

 1. Την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης μέσω τηλεφώνου για ηλικιωμένους άνω των 60 που είναι απομονωμένοι και δεν έχουν οικογενειακή υποστήριξη. Ιατροί από τους Γιατρούς του Κόσμου βοηθούν τους ηλικιωμένους ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την απομόνωσή τους, καθώς και τος ατομικές τους συνθήκες.
 2. Την παράδοση φαρμάκων σε ηλικιωμένους, και ειδικά εκείνους που είναι οικονομικά ευάλωτοι, ώστε να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα φάρμακα που χρειάζονται, αποφεύγοντας την ανάγκη να περιμένουν στην ουρά στα φαρμακεία.
 3. Καινοτόμο πρόγραμμα που συνδέει τους ηλικιωμένους για διαδικτυακές συναντήσεις και «ραντεβού για καφέ». Το πιλοτικό πρόγραμμα συνδέει ομάδες ηλικιωμένων που συντονίζονται από μέλη του προσωπικού των Γιατρών του Κόσμου. Η τεχνολογία είναι εύχρηστη και κατάλληλη για τους ηλικιωμένους, με σκοπό να επιδείξει ότι τα εργαλεία αυτού του είδους μπορούν να χρησιμοποιούνται για να συνδέουν απομονωμένα άτομα, ακόμα και μετά την κρίση του κορωνοϊού.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν:

 1. Την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης μέσω τηλεφώνου για ηλικιωμένους άνω των 60 που είναι απομονωμένοι και δεν έχουν οικογενειακή υποστήριξη. Ιατροί από τους Γιατρούς του Κόσμου βοηθούν τους ηλικιωμένους ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την απομόνωσή τους, καθώς και τος ατομικές τους συνθήκες.
 2. Την παράδοση φαρμάκων σε ηλικιωμένους, και ειδικά εκείνους που είναι οικονομικά ευάλωτοι, ώστε να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα φάρμακα που χρειάζονται, αποφεύγοντας την ανάγκη να περιμένουν στην ουρά στα φαρμακεία.
 3. Καινοτόμο πρόγραμμα που συνδέει τους ηλικιωμένους για διαδικτυακές συναντήσεις και «ραντεβού για καφέ». Το πιλοτικό πρόγραμμα συνδέει ομάδες ηλικιωμένων που συντονίζονται από μέλη του προσωπικού των Γιατρών του Κόσμου. Η τεχνολογία είναι εύχρηστη και κατάλληλη για τους ηλικιωμένους, με σκοπό να επιδείξει ότι τα εργαλεία αυτού του είδους μπορούν να χρησιμοποιούνται για να συνδέουν απομονωμένα άτομα, ακόμα και μετά την κρίση του κορωνοϊού.

Αποδέκτης
Γιατροί του Κόσμου
https://mdmgreece.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων ατόμων 60+
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία
2023
Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων Ατόμων ηλικίας 60+
2021
Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων ατόμων 60+
2013
Πρόγραμμα «Μήνυμα Ζωής»
2012
Πρόγραμμα «Μήνυμα Ζωής»

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν:

 1. Την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης μέσω τηλεφώνου για ηλικιωμένους άνω των 60 που είναι απομονωμένοι και δεν έχουν οικογενειακή υποστήριξη. Ιατροί από τους Γιατρούς του Κόσμου βοηθούν τους ηλικιωμένους ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την απομόνωσή τους, καθώς και τος ατομικές τους συνθήκες.
 2. Την παράδοση φαρμάκων σε ηλικιωμένους, και ειδικά εκείνους που είναι οικονομικά ευάλωτοι, ώστε να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα φάρμακα που χρειάζονται, αποφεύγοντας την ανάγκη να περιμένουν στην ουρά στα φαρμακεία.
 3. Καινοτόμο πρόγραμμα που συνδέει τους ηλικιωμένους για διαδικτυακές συναντήσεις και «ραντεβού για καφέ». Το πιλοτικό πρόγραμμα συνδέει ομάδες ηλικιωμένων που συντονίζονται από μέλη του προσωπικού των Γιατρών του Κόσμου. Η τεχνολογία είναι εύχρηστη και κατάλληλη για τους ηλικιωμένους, με σκοπό να επιδείξει ότι τα εργαλεία αυτού του είδους μπορούν να χρησιμοποιούνται για να συνδέουν απομονωμένα άτομα, ακόμα και μετά την κρίση του κορωνοϊού.

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν:

 1. Την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης μέσω τηλεφώνου για ηλικιωμένους άνω των 60 που είναι απομονωμένοι και δεν έχουν οικογενειακή υποστήριξη. Ιατροί από τους Γιατρούς του Κόσμου βοηθούν τους ηλικιωμένους ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την απομόνωσή τους, καθώς και τος ατομικές τους συνθήκες.
 2. Την παράδοση φαρμάκων σε ηλικιωμένους, και ειδικά εκείνους που είναι οικονομικά ευάλωτοι, ώστε να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα φάρμακα που χρειάζονται, αποφεύγοντας την ανάγκη να περιμένουν στην ουρά στα φαρμακεία.
 3. Καινοτόμο πρόγραμμα που συνδέει τους ηλικιωμένους για διαδικτυακές συναντήσεις και «ραντεβού για καφέ». Το πιλοτικό πρόγραμμα συνδέει ομάδες ηλικιωμένων που συντονίζονται από μέλη του προσωπικού των Γιατρών του Κόσμου. Η τεχνολογία είναι εύχρηστη και κατάλληλη για τους ηλικιωμένους, με σκοπό να επιδείξει ότι τα εργαλεία αυτού του είδους μπορούν να χρησιμοποιούνται για να συνδέουν απομονωμένα άτομα, ακόμα και μετά την κρίση του κορωνοϊού.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά