Γιατροί του Κόσμου

Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων ατόμων 60+

Η οργάνωση Γιατροί του Κόσμου - Ελληνική Αντιπροσωπεία ιδρύθηκε το 1990 με σκοπό την προσφορά ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε όσους την έχουν ανάγκη, στην Ελ-λάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.
Αποδέκτης
Γιατροί του Κόσμου
https://mdmgreece.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων ατόμων 60+
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία
2023
Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων Ατόμων ηλικίας 60+
2020
Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων ατόμων 60+
2013
Πρόγραμμα «Μήνυμα Ζωής»
2012
Πρόγραμμα «Μήνυμα Ζωής»

Στα χρόνια της λειτουργίας τους, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία έχουν διοργανώσει αποστολές ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε περισσότερα από 50 κράτη. Στην Ελλάδα, προσφέρουν πολλαπλές υπηρεσίες και προγράμματα, όπως: α) τα «Ανοιχτά Πολυϊατρεία» που λειτουργούν με σκοπό την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, β) το «Ίρις», η κινητή Οφθαλμολογική Μονάδα που επισκέπτεται, από το 2006, γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές για την παροχή διαγνωστικών και προληπτικών οφθαλμολογικών ελέγχων, και γ) το «Λητώ», η κινητή Παιδιατρική – Οδοντιατρική Μονάδα που, από το 2003, προσφέρει ιατρική φροντίδα σε παιδιά που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες.

Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων ατόμων 60+

 

Η δωρεά αφορά στη συγχρηματοδότηση με το The Hellenic Initiative—Canada προγράμματος φροντίδας στο σπίτι 6μηνης διάρκειας για την κάλυψη διαφόρων αναγκών για απομονωμένους και ευάλωτους ηλικιωμένους πολίτες στην Περιφέρεια Αττικής. Το πρόγραμμα αποτελεί την επέκταση του προηγούμενου προγράμματος το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΤΙΜΑ, και προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης μέσω τηλεφώνου για ηλικιωμένους άνω των 60 που είναι απομονωμένοι και δεν έχουν οικογενειακή υποστήριξη. Ιατροί του οργανισμού παρέχουν ιατρικές συμβουλές, ενώ ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί βοηθούν τους ηλικιωμένους ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την απομόνωσή τους, καθώς και τις ατομικές τους συνθήκες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και την παράδοση φαρμάκων σε ηλικιωμένους, και ειδικά εκείνους που είναι οικονομικά ευάλωτοι. Επιπλέον, το πρόγραμμα Διαδικτυακής Παρέας συνδέει τους ηλικιωμένους για διαδικτυακές συναντήσεις, σε ομάδες ηλικιωμένων που συντονίζονται από μέλη του προσωπικού των Γιατρών του Κόσμου. Ο εξοπλισμός (tablet) που παρέχεται και η τεχνολογία είναι εύχρηστα και κατάλληλα για τους ηλικιωμένους.

 

Στα χρόνια της λειτουργίας τους, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία έχουν διοργανώσει αποστολές ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε περισσότερα από 50 κράτη. Στην Ελλάδα, προσφέρουν πολλαπλές υπηρεσίες και προγράμματα, όπως: α) τα «Ανοιχτά Πολυϊατρεία» που λειτουργούν με σκοπό την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, β) το «Ίρις», η κινητή Οφθαλμολογική Μονάδα που επισκέπτεται, από το 2006, γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές για την παροχή διαγνωστικών και προληπτικών οφθαλμολογικών ελέγχων, και γ) το «Λητώ», η κινητή Παιδιατρική – Οδοντιατρική Μονάδα που, από το 2003, προσφέρει ιατρική φροντίδα σε παιδιά που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες.

Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων ατόμων 60+

 

Η δωρεά αφορά στη συγχρηματοδότηση με το The Hellenic Initiative—Canada προγράμματος φροντίδας στο σπίτι 6μηνης διάρκειας για την κάλυψη διαφόρων αναγκών για απομονωμένους και ευάλωτους ηλικιωμένους πολίτες στην Περιφέρεια Αττικής. Το πρόγραμμα αποτελεί την επέκταση του προηγούμενου προγράμματος το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΤΙΜΑ, και προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης μέσω τηλεφώνου για ηλικιωμένους άνω των 60 που είναι απομονωμένοι και δεν έχουν οικογενειακή υποστήριξη. Ιατροί του οργανισμού παρέχουν ιατρικές συμβουλές, ενώ ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί βοηθούν τους ηλικιωμένους ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την απομόνωσή τους, καθώς και τις ατομικές τους συνθήκες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και την παράδοση φαρμάκων σε ηλικιωμένους, και ειδικά εκείνους που είναι οικονομικά ευάλωτοι. Επιπλέον, το πρόγραμμα Διαδικτυακής Παρέας συνδέει τους ηλικιωμένους για διαδικτυακές συναντήσεις, σε ομάδες ηλικιωμένων που συντονίζονται από μέλη του προσωπικού των Γιατρών του Κόσμου. Ο εξοπλισμός (tablet) που παρέχεται και η τεχνολογία είναι εύχρηστα και κατάλληλα για τους ηλικιωμένους.

 

Αποδέκτης
Γιατροί του Κόσμου
https://mdmgreece.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων ατόμων 60+
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία
2023
Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων Ατόμων ηλικίας 60+
2020
Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων ατόμων 60+
2013
Πρόγραμμα «Μήνυμα Ζωής»
2012
Πρόγραμμα «Μήνυμα Ζωής»

Στα χρόνια της λειτουργίας τους, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία έχουν διοργανώσει αποστολές ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε περισσότερα από 50 κράτη. Στην Ελλάδα, προσφέρουν πολλαπλές υπηρεσίες και προγράμματα, όπως: α) τα «Ανοιχτά Πολυϊατρεία» που λειτουργούν με σκοπό την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, β) το «Ίρις», η κινητή Οφθαλμολογική Μονάδα που επισκέπτεται, από το 2006, γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές για την παροχή διαγνωστικών και προληπτικών οφθαλμολογικών ελέγχων, και γ) το «Λητώ», η κινητή Παιδιατρική – Οδοντιατρική Μονάδα που, από το 2003, προσφέρει ιατρική φροντίδα σε παιδιά που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες.

Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων ατόμων 60+

 

Η δωρεά αφορά στη συγχρηματοδότηση με το The Hellenic Initiative—Canada προγράμματος φροντίδας στο σπίτι 6μηνης διάρκειας για την κάλυψη διαφόρων αναγκών για απομονωμένους και ευάλωτους ηλικιωμένους πολίτες στην Περιφέρεια Αττικής. Το πρόγραμμα αποτελεί την επέκταση του προηγούμενου προγράμματος το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΤΙΜΑ, και προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης μέσω τηλεφώνου για ηλικιωμένους άνω των 60 που είναι απομονωμένοι και δεν έχουν οικογενειακή υποστήριξη. Ιατροί του οργανισμού παρέχουν ιατρικές συμβουλές, ενώ ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί βοηθούν τους ηλικιωμένους ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την απομόνωσή τους, καθώς και τις ατομικές τους συνθήκες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και την παράδοση φαρμάκων σε ηλικιωμένους, και ειδικά εκείνους που είναι οικονομικά ευάλωτοι. Επιπλέον, το πρόγραμμα Διαδικτυακής Παρέας συνδέει τους ηλικιωμένους για διαδικτυακές συναντήσεις, σε ομάδες ηλικιωμένων που συντονίζονται από μέλη του προσωπικού των Γιατρών του Κόσμου. Ο εξοπλισμός (tablet) που παρέχεται και η τεχνολογία είναι εύχρηστα και κατάλληλα για τους ηλικιωμένους.

 

Στα χρόνια της λειτουργίας τους, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία έχουν διοργανώσει αποστολές ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας σε περισσότερα από 50 κράτη. Στην Ελλάδα, προσφέρουν πολλαπλές υπηρεσίες και προγράμματα, όπως: α) τα «Ανοιχτά Πολυϊατρεία» που λειτουργούν με σκοπό την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, β) το «Ίρις», η κινητή Οφθαλμολογική Μονάδα που επισκέπτεται, από το 2006, γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές για την παροχή διαγνωστικών και προληπτικών οφθαλμολογικών ελέγχων, και γ) το «Λητώ», η κινητή Παιδιατρική – Οδοντιατρική Μονάδα που, από το 2003, προσφέρει ιατρική φροντίδα σε παιδιά που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες.

Ιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη Απομονωμένων και Ευάλωτων ατόμων 60+

 

Η δωρεά αφορά στη συγχρηματοδότηση με το The Hellenic Initiative—Canada προγράμματος φροντίδας στο σπίτι 6μηνης διάρκειας για την κάλυψη διαφόρων αναγκών για απομονωμένους και ευάλωτους ηλικιωμένους πολίτες στην Περιφέρεια Αττικής. Το πρόγραμμα αποτελεί την επέκταση του προηγούμενου προγράμματος το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΤΙΜΑ, και προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης μέσω τηλεφώνου για ηλικιωμένους άνω των 60 που είναι απομονωμένοι και δεν έχουν οικογενειακή υποστήριξη. Ιατροί του οργανισμού παρέχουν ιατρικές συμβουλές, ενώ ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί βοηθούν τους ηλικιωμένους ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την απομόνωσή τους, καθώς και τις ατομικές τους συνθήκες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και την παράδοση φαρμάκων σε ηλικιωμένους, και ειδικά εκείνους που είναι οικονομικά ευάλωτοι. Επιπλέον, το πρόγραμμα Διαδικτυακής Παρέας συνδέει τους ηλικιωμένους για διαδικτυακές συναντήσεις, σε ομάδες ηλικιωμένων που συντονίζονται από μέλη του προσωπικού των Γιατρών του Κόσμου. Ο εξοπλισμός (tablet) που παρέχεται και η τεχνολογία είναι εύχρηστα και κατάλληλα για τους ηλικιωμένους.

 

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά