Αμπέλι

Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία

Το Αμπέλι είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που καθιερώθηκε επίσημα το 2023, και εστιάζει στις προσπάθειες κοινοτικής και οικονομικής αναζωογόνησης της Θεσσαλίας. Στόχος του είναι να βοηθήσει τις ευάλωτες κοινότητες να ανακάμψουν, αξιοποιώ-ντας τις οικονομικές τους δυνατότητες, τον περιβαλλοντικό τους πλούτο και την πολιτι-στική και ιστορική τους κληρονομιά.
Αποδέκτης
Αμπέλι
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλία
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Ο οργανισμός δραστηριοποιείται στην περιοχή από το 2021, με ένα ισχυρό δίκτυο εθελοντών που εργάζεται για την ανατροπή της τοπικής ανεργίας, της κοινωνικής διάλυσης και παραμέλησης του περιβάλλοντος. Το Αμπέλι έχει επίσης υλοποιήσει εκπαιδευτικά εργαστήρια και σεμινάρια που στηρίζουν διαγενεακά προγράμματα σχετικά με το περιβάλλον και ενισχύουν τον αγροτικό τομέα, ενώ παράλληλα προσφέρουν επισιτιστική βοήθεια σε μη προνομιούχες κοινότητες. Το 2022, οι προσπάθειές του αναγνωρίστηκαν στο υψηλού κύρους World Green Energy Symposium.

Ως επακόλουθο της Κακοκαιρίας Ντάνιελ το Σεπτέμβριο του 2023, το Αμπέλι παρέχει αρωγή και έχει δικτυωθεί με τις πληγείσες κοινότητες για να τους προσφέρει στήριξη και βοήθεια. Το Αμπέλι έχει προσφέρει νερό, τρόφιμα, οικονομική βοήθεια και στήριξη με έργα υποδομής στις πλέον ευάλωτες κοινότητες της περιοχής γύρω από τα Τρίκαλα. Ο Οργανισμός λειτουργεί συσσίτια στο χωριό Πύλη, κοντά στα Τρίκαλα, καθώς και στην πόλη των Τρικάλων.

Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία

 

Η δωρεά αφορά σε δύο επιμέρους προγράμματα:

  • Την παροχή αναλώσιμων και λευκών ειδών στο Γηροκομείο «Άγιος Νικόλαος» κοντά στα Τρίκαλα, του οποίου οι προμήθειες καταστράφηκαν από τις πλημμύρες.

Το χωριό Μεγάλα Καλύβια φιλοξενεί το μοναδικό γηροκομείο της ευρύτερης περιοχής των Τρικάλων. Οι εγκαταστάσεις του επλήγησαν από τις πλημμύρες με αποτέλεσμα την προσωρινή μεταφορά των κατοίκων σε γειτονικό σχολείο για αρκετές ημέρες.

  • Πρωτοβουλία συσσιτίου το οποίο λειτουργεί στους Δήμους Πύλης και Τρικάλων, παρέχοντας ημερήσια γεύματα σε ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους, οι οποίοι επλήγησαν από την Κακοκαιρία Ντάνιελ και δεν μπορούν πλέον να μαγειρέψουν στα σπίτια τους. Επιπλέον, το πρόγραμμα τους προσφέρει και ελαιόλαδο.

Οι ωφελούμενοι της δωρεάς είναι οι 25 κάτοικοι του Γηροκομείου, περίπου 200 ηλικιωμένοι που θα λαμβάνουν γεύματα από τα συσσίτια, και πάνω από 100 νοικοκυριά (με ένα τουλάχιστον ηλικιωμένο μέλος) στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, που θα λάβουν ελαιόλαδο.

Ο οργανισμός δραστηριοποιείται στην περιοχή από το 2021, με ένα ισχυρό δίκτυο εθελοντών που εργάζεται για την ανατροπή της τοπικής ανεργίας, της κοινωνικής διάλυσης και παραμέλησης του περιβάλλοντος. Το Αμπέλι έχει επίσης υλοποιήσει εκπαιδευτικά εργαστήρια και σεμινάρια που στηρίζουν διαγενεακά προγράμματα σχετικά με το περιβάλλον και ενισχύουν τον αγροτικό τομέα, ενώ παράλληλα προσφέρουν επισιτιστική βοήθεια σε μη προνομιούχες κοινότητες. Το 2022, οι προσπάθειές του αναγνωρίστηκαν στο υψηλού κύρους World Green Energy Symposium.

Ως επακόλουθο της Κακοκαιρίας Ντάνιελ το Σεπτέμβριο του 2023, το Αμπέλι παρέχει αρωγή και έχει δικτυωθεί με τις πληγείσες κοινότητες για να τους προσφέρει στήριξη και βοήθεια. Το Αμπέλι έχει προσφέρει νερό, τρόφιμα, οικονομική βοήθεια και στήριξη με έργα υποδομής στις πλέον ευάλωτες κοινότητες της περιοχής γύρω από τα Τρίκαλα. Ο Οργανισμός λειτουργεί συσσίτια στο χωριό Πύλη, κοντά στα Τρίκαλα, καθώς και στην πόλη των Τρικάλων.

Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία

 

Η δωρεά αφορά σε δύο επιμέρους προγράμματα:

  • Την παροχή αναλώσιμων και λευκών ειδών στο Γηροκομείο «Άγιος Νικόλαος» κοντά στα Τρίκαλα, του οποίου οι προμήθειες καταστράφηκαν από τις πλημμύρες.

Το χωριό Μεγάλα Καλύβια φιλοξενεί το μοναδικό γηροκομείο της ευρύτερης περιοχής των Τρικάλων. Οι εγκαταστάσεις του επλήγησαν από τις πλημμύρες με αποτέλεσμα την προσωρινή μεταφορά των κατοίκων σε γειτονικό σχολείο για αρκετές ημέρες.

  • Πρωτοβουλία συσσιτίου το οποίο λειτουργεί στους Δήμους Πύλης και Τρικάλων, παρέχοντας ημερήσια γεύματα σε ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους, οι οποίοι επλήγησαν από την Κακοκαιρία Ντάνιελ και δεν μπορούν πλέον να μαγειρέψουν στα σπίτια τους. Επιπλέον, το πρόγραμμα τους προσφέρει και ελαιόλαδο.

Οι ωφελούμενοι της δωρεάς είναι οι 25 κάτοικοι του Γηροκομείου, περίπου 200 ηλικιωμένοι που θα λαμβάνουν γεύματα από τα συσσίτια, και πάνω από 100 νοικοκυριά (με ένα τουλάχιστον ηλικιωμένο μέλος) στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, που θα λάβουν ελαιόλαδο.

Αποδέκτης
Αμπέλι
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλία
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Ο οργανισμός δραστηριοποιείται στην περιοχή από το 2021, με ένα ισχυρό δίκτυο εθελοντών που εργάζεται για την ανατροπή της τοπικής ανεργίας, της κοινωνικής διάλυσης και παραμέλησης του περιβάλλοντος. Το Αμπέλι έχει επίσης υλοποιήσει εκπαιδευτικά εργαστήρια και σεμινάρια που στηρίζουν διαγενεακά προγράμματα σχετικά με το περιβάλλον και ενισχύουν τον αγροτικό τομέα, ενώ παράλληλα προσφέρουν επισιτιστική βοήθεια σε μη προνομιούχες κοινότητες. Το 2022, οι προσπάθειές του αναγνωρίστηκαν στο υψηλού κύρους World Green Energy Symposium.

Ως επακόλουθο της Κακοκαιρίας Ντάνιελ το Σεπτέμβριο του 2023, το Αμπέλι παρέχει αρωγή και έχει δικτυωθεί με τις πληγείσες κοινότητες για να τους προσφέρει στήριξη και βοήθεια. Το Αμπέλι έχει προσφέρει νερό, τρόφιμα, οικονομική βοήθεια και στήριξη με έργα υποδομής στις πλέον ευάλωτες κοινότητες της περιοχής γύρω από τα Τρίκαλα. Ο Οργανισμός λειτουργεί συσσίτια στο χωριό Πύλη, κοντά στα Τρίκαλα, καθώς και στην πόλη των Τρικάλων.

Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία

 

Η δωρεά αφορά σε δύο επιμέρους προγράμματα:

  • Την παροχή αναλώσιμων και λευκών ειδών στο Γηροκομείο «Άγιος Νικόλαος» κοντά στα Τρίκαλα, του οποίου οι προμήθειες καταστράφηκαν από τις πλημμύρες.

Το χωριό Μεγάλα Καλύβια φιλοξενεί το μοναδικό γηροκομείο της ευρύτερης περιοχής των Τρικάλων. Οι εγκαταστάσεις του επλήγησαν από τις πλημμύρες με αποτέλεσμα την προσωρινή μεταφορά των κατοίκων σε γειτονικό σχολείο για αρκετές ημέρες.

  • Πρωτοβουλία συσσιτίου το οποίο λειτουργεί στους Δήμους Πύλης και Τρικάλων, παρέχοντας ημερήσια γεύματα σε ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους, οι οποίοι επλήγησαν από την Κακοκαιρία Ντάνιελ και δεν μπορούν πλέον να μαγειρέψουν στα σπίτια τους. Επιπλέον, το πρόγραμμα τους προσφέρει και ελαιόλαδο.

Οι ωφελούμενοι της δωρεάς είναι οι 25 κάτοικοι του Γηροκομείου, περίπου 200 ηλικιωμένοι που θα λαμβάνουν γεύματα από τα συσσίτια, και πάνω από 100 νοικοκυριά (με ένα τουλάχιστον ηλικιωμένο μέλος) στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, που θα λάβουν ελαιόλαδο.

Ο οργανισμός δραστηριοποιείται στην περιοχή από το 2021, με ένα ισχυρό δίκτυο εθελοντών που εργάζεται για την ανατροπή της τοπικής ανεργίας, της κοινωνικής διάλυσης και παραμέλησης του περιβάλλοντος. Το Αμπέλι έχει επίσης υλοποιήσει εκπαιδευτικά εργαστήρια και σεμινάρια που στηρίζουν διαγενεακά προγράμματα σχετικά με το περιβάλλον και ενισχύουν τον αγροτικό τομέα, ενώ παράλληλα προσφέρουν επισιτιστική βοήθεια σε μη προνομιούχες κοινότητες. Το 2022, οι προσπάθειές του αναγνωρίστηκαν στο υψηλού κύρους World Green Energy Symposium.

Ως επακόλουθο της Κακοκαιρίας Ντάνιελ το Σεπτέμβριο του 2023, το Αμπέλι παρέχει αρωγή και έχει δικτυωθεί με τις πληγείσες κοινότητες για να τους προσφέρει στήριξη και βοήθεια. Το Αμπέλι έχει προσφέρει νερό, τρόφιμα, οικονομική βοήθεια και στήριξη με έργα υποδομής στις πλέον ευάλωτες κοινότητες της περιοχής γύρω από τα Τρίκαλα. Ο Οργανισμός λειτουργεί συσσίτια στο χωριό Πύλη, κοντά στα Τρίκαλα, καθώς και στην πόλη των Τρικάλων.

Πρόγραμμα για τους Πλημμυρόπληκτους στη Θεσσαλία

 

Η δωρεά αφορά σε δύο επιμέρους προγράμματα:

  • Την παροχή αναλώσιμων και λευκών ειδών στο Γηροκομείο «Άγιος Νικόλαος» κοντά στα Τρίκαλα, του οποίου οι προμήθειες καταστράφηκαν από τις πλημμύρες.

Το χωριό Μεγάλα Καλύβια φιλοξενεί το μοναδικό γηροκομείο της ευρύτερης περιοχής των Τρικάλων. Οι εγκαταστάσεις του επλήγησαν από τις πλημμύρες με αποτέλεσμα την προσωρινή μεταφορά των κατοίκων σε γειτονικό σχολείο για αρκετές ημέρες.

  • Πρωτοβουλία συσσιτίου το οποίο λειτουργεί στους Δήμους Πύλης και Τρικάλων, παρέχοντας ημερήσια γεύματα σε ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους, οι οποίοι επλήγησαν από την Κακοκαιρία Ντάνιελ και δεν μπορούν πλέον να μαγειρέψουν στα σπίτια τους. Επιπλέον, το πρόγραμμα τους προσφέρει και ελαιόλαδο.

Οι ωφελούμενοι της δωρεάς είναι οι 25 κάτοικοι του Γηροκομείου, περίπου 200 ηλικιωμένοι που θα λαμβάνουν γεύματα από τα συσσίτια, και πάνω από 100 νοικοκυριά (με ένα τουλάχιστον ηλικιωμένο μέλος) στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, που θα λάβουν ελαιόλαδο.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά