Πλέγμα

Διαγενεακό Πρόγραμμα

Το Πλέγμα ιδρύθηκε το 2014 στη Σκόπελο, με σκοπό την προσέλκυση του κοινού μέσω του πολιτισμού.
Αποδέκτης
Πλέγμα
https://www.plegma.org/
Τίτλος Δωρεάς
Διαγενεακό Πρόγραμμα
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Μαγνησία
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2018
Διαγενεακό Πρόγραμμα
2016
Διαγενεακό Πρόγραμμα

Η προσέγγισή του βασίζεται στη διευκόλυνση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και στη δημιουργία πολιτιστικών δικτύων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαρκή επιμόρφωση των πολιτιστικών διαχειριστών. Το Πλέγμα διοργανώνει ετησίως το βραβευμένο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στη Σκόπελο. Επίσης, συντονίζει κύκλο ανοιχτών συζητήσεων σε διάφορα νησιά του Αιγαίου, με δωρεάν είσοδο όλο το χρόνο.

Διαγενεακό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση του διαγενεακού προγράμματος που υλοποιήθηκε με επιτυχία το 2018 στη Σκόπελο, τη Σκιάθο, τη Σύρο και την Άνδρο, ώστε να διεξαχθεί σε νέα νησιά-στόχο, και συγκεκριμένα τη Ρόδο, την Κάρπαθο, τη Μύκονο, την Τήνο και τη Νάξο. Το πρόγραμμα αφορά σε εβδομαδιαίες συναντήσεις ανάμεσα σε παιδιά και ηλικιωμένους, με τρεις θεματικούς άξονες (ιστορίες, παιχνίδια και προσωπικές εμπειρίες). Στόχοι του προγράμματος είναι, αφενός, για τα παιδιά, η καταγραφή της προφορικής ιστορίας, καθώς και η ευκαιρία να μάθουν από τους ηλικιωμένους και, αφετέρου, για τους ηλικιωμένους, η ανάπτυξη των δημιουργικών τους δεξιοτήτων, και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της συμμετοχής τους στα διαγενεακά εργαστήρια. Υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτικού προσωπικού, τα παιδιά θα συναντιούνται με ηλικιωμένους κατοίκους των νησιών, προκειμένου να συλλέξουν ιστορίες, παιχνίδια και προσωπικές εμπειρίες. Οι παραπάνω αφηγήσεις, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως βάσεις για την ανάπτυξη εικαστικών έργων από τα παιδιά, θα καταγραφούν, και οι δημιουργίες των παιδιών, όπως και οι ηχογραφήσεις, θα εκδοθούν σε ψηφιακή μορφή στο διαδίκτυο. Αποδέκτες του προγράμματος θα είναι περισσότεροι από 120 ηλικιωμένοι κάτοικοι των 5 παραπάνω νησιών, καθώς και 120 παιδιά, ηλικίας 5 με 8 ετών, από 5 διαφορετικά σχολεία.

Η προσέγγισή του βασίζεται στη διευκόλυνση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και στη δημιουργία πολιτιστικών δικτύων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαρκή επιμόρφωση των πολιτιστικών διαχειριστών. Το Πλέγμα διοργανώνει ετησίως το βραβευμένο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στη Σκόπελο. Επίσης, συντονίζει κύκλο ανοιχτών συζητήσεων σε διάφορα νησιά του Αιγαίου, με δωρεάν είσοδο όλο το χρόνο.

Διαγενεακό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση του διαγενεακού προγράμματος που υλοποιήθηκε με επιτυχία το 2018 στη Σκόπελο, τη Σκιάθο, τη Σύρο και την Άνδρο, ώστε να διεξαχθεί σε νέα νησιά-στόχο, και συγκεκριμένα τη Ρόδο, την Κάρπαθο, τη Μύκονο, την Τήνο και τη Νάξο. Το πρόγραμμα αφορά σε εβδομαδιαίες συναντήσεις ανάμεσα σε παιδιά και ηλικιωμένους, με τρεις θεματικούς άξονες (ιστορίες, παιχνίδια και προσωπικές εμπειρίες). Στόχοι του προγράμματος είναι, αφενός, για τα παιδιά, η καταγραφή της προφορικής ιστορίας, καθώς και η ευκαιρία να μάθουν από τους ηλικιωμένους και, αφετέρου, για τους ηλικιωμένους, η ανάπτυξη των δημιουργικών τους δεξιοτήτων, και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της συμμετοχής τους στα διαγενεακά εργαστήρια. Υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτικού προσωπικού, τα παιδιά θα συναντιούνται με ηλικιωμένους κατοίκους των νησιών, προκειμένου να συλλέξουν ιστορίες, παιχνίδια και προσωπικές εμπειρίες. Οι παραπάνω αφηγήσεις, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως βάσεις για την ανάπτυξη εικαστικών έργων από τα παιδιά, θα καταγραφούν, και οι δημιουργίες των παιδιών, όπως και οι ηχογραφήσεις, θα εκδοθούν σε ψηφιακή μορφή στο διαδίκτυο. Αποδέκτες του προγράμματος θα είναι περισσότεροι από 120 ηλικιωμένοι κάτοικοι των 5 παραπάνω νησιών, καθώς και 120 παιδιά, ηλικίας 5 με 8 ετών, από 5 διαφορετικά σχολεία.

Αποδέκτης
Πλέγμα
https://www.plegma.org/
Τίτλος Δωρεάς
Διαγενεακό Πρόγραμμα
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Μαγνησία
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2018
Διαγενεακό Πρόγραμμα
2016
Διαγενεακό Πρόγραμμα

Η προσέγγισή του βασίζεται στη διευκόλυνση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και στη δημιουργία πολιτιστικών δικτύων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαρκή επιμόρφωση των πολιτιστικών διαχειριστών. Το Πλέγμα διοργανώνει ετησίως το βραβευμένο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στη Σκόπελο. Επίσης, συντονίζει κύκλο ανοιχτών συζητήσεων σε διάφορα νησιά του Αιγαίου, με δωρεάν είσοδο όλο το χρόνο.

Διαγενεακό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση του διαγενεακού προγράμματος που υλοποιήθηκε με επιτυχία το 2018 στη Σκόπελο, τη Σκιάθο, τη Σύρο και την Άνδρο, ώστε να διεξαχθεί σε νέα νησιά-στόχο, και συγκεκριμένα τη Ρόδο, την Κάρπαθο, τη Μύκονο, την Τήνο και τη Νάξο. Το πρόγραμμα αφορά σε εβδομαδιαίες συναντήσεις ανάμεσα σε παιδιά και ηλικιωμένους, με τρεις θεματικούς άξονες (ιστορίες, παιχνίδια και προσωπικές εμπειρίες). Στόχοι του προγράμματος είναι, αφενός, για τα παιδιά, η καταγραφή της προφορικής ιστορίας, καθώς και η ευκαιρία να μάθουν από τους ηλικιωμένους και, αφετέρου, για τους ηλικιωμένους, η ανάπτυξη των δημιουργικών τους δεξιοτήτων, και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της συμμετοχής τους στα διαγενεακά εργαστήρια. Υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτικού προσωπικού, τα παιδιά θα συναντιούνται με ηλικιωμένους κατοίκους των νησιών, προκειμένου να συλλέξουν ιστορίες, παιχνίδια και προσωπικές εμπειρίες. Οι παραπάνω αφηγήσεις, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως βάσεις για την ανάπτυξη εικαστικών έργων από τα παιδιά, θα καταγραφούν, και οι δημιουργίες των παιδιών, όπως και οι ηχογραφήσεις, θα εκδοθούν σε ψηφιακή μορφή στο διαδίκτυο. Αποδέκτες του προγράμματος θα είναι περισσότεροι από 120 ηλικιωμένοι κάτοικοι των 5 παραπάνω νησιών, καθώς και 120 παιδιά, ηλικίας 5 με 8 ετών, από 5 διαφορετικά σχολεία.

Η προσέγγισή του βασίζεται στη διευκόλυνση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και στη δημιουργία πολιτιστικών δικτύων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαρκή επιμόρφωση των πολιτιστικών διαχειριστών. Το Πλέγμα διοργανώνει ετησίως το βραβευμένο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στη Σκόπελο. Επίσης, συντονίζει κύκλο ανοιχτών συζητήσεων σε διάφορα νησιά του Αιγαίου, με δωρεάν είσοδο όλο το χρόνο.

Διαγενεακό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση του διαγενεακού προγράμματος που υλοποιήθηκε με επιτυχία το 2018 στη Σκόπελο, τη Σκιάθο, τη Σύρο και την Άνδρο, ώστε να διεξαχθεί σε νέα νησιά-στόχο, και συγκεκριμένα τη Ρόδο, την Κάρπαθο, τη Μύκονο, την Τήνο και τη Νάξο. Το πρόγραμμα αφορά σε εβδομαδιαίες συναντήσεις ανάμεσα σε παιδιά και ηλικιωμένους, με τρεις θεματικούς άξονες (ιστορίες, παιχνίδια και προσωπικές εμπειρίες). Στόχοι του προγράμματος είναι, αφενός, για τα παιδιά, η καταγραφή της προφορικής ιστορίας, καθώς και η ευκαιρία να μάθουν από τους ηλικιωμένους και, αφετέρου, για τους ηλικιωμένους, η ανάπτυξη των δημιουργικών τους δεξιοτήτων, και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της συμμετοχής τους στα διαγενεακά εργαστήρια. Υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτικού προσωπικού, τα παιδιά θα συναντιούνται με ηλικιωμένους κατοίκους των νησιών, προκειμένου να συλλέξουν ιστορίες, παιχνίδια και προσωπικές εμπειρίες. Οι παραπάνω αφηγήσεις, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως βάσεις για την ανάπτυξη εικαστικών έργων από τα παιδιά, θα καταγραφούν, και οι δημιουργίες των παιδιών, όπως και οι ηχογραφήσεις, θα εκδοθούν σε ψηφιακή μορφή στο διαδίκτυο. Αποδέκτες του προγράμματος θα είναι περισσότεροι από 120 ηλικιωμένοι κάτοικοι των 5 παραπάνω νησιών, καθώς και 120 παιδιά, ηλικίας 5 με 8 ετών, από 5 διαφορετικά σχολεία.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά