Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου

Εξοπλισμός

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου βρίσκεται στην αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης στην Κεντρική Μακεδονία, με πληθυσμό περίπου 100.000 άτομα. Ο δήμος διαθέτει πέντε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).
Αποδέκτης
Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου
http://www.kordelio-evosmos.gr
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου βρίσκεται στην αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης στην Κεντρική Μακεδονία, με πληθυσμό περίπου 100.000 άτομα. Ο δήμος διαθέτει πέντε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ). Ο στόχος των ΚΑΠΗ είναι η στήριξη των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη της κοινότητας, η αντιμετώπιση ψυχολογικών δυσκολιών και η επίλυση κοινωνικών θεμάτων. Τα ΚΑΠΗ προσφέρουν, επίσης, προσωπικό όπως ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να βοηθούν τα μέλη τους με συγκεκριμένα προβλήματα και ανάγκες και να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους σε κοινωνικές εκδηλώσεις και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Τα ΚΑΠΗ αριθμούν περίπου 15.000 μέλη, εκ των οποίων περίπου 2.000 είναι ενεργά.

Εξοπλισμός

Η δωρεά αφορά στην αγορά οχήματος βαν και 5 απινιδωτών, έναν για το καθένα από τα 5 ΚΑΠΗ. Το βαν θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των ηλικιωμένων προς και από τα Κέντρα. Θα είναι, επίσης, διαθέσιμο για τη μετάβαση ατόμων με οικονομικές και κινητικές δυσκολίες προς και από ιατρικά ραντεβού.

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου βρίσκεται στην αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης στην Κεντρική Μακεδονία, με πληθυσμό περίπου 100.000 άτομα. Ο δήμος διαθέτει πέντε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ). Ο στόχος των ΚΑΠΗ είναι η στήριξη των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη της κοινότητας, η αντιμετώπιση ψυχολογικών δυσκολιών και η επίλυση κοινωνικών θεμάτων. Τα ΚΑΠΗ προσφέρουν, επίσης, προσωπικό όπως ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να βοηθούν τα μέλη τους με συγκεκριμένα προβλήματα και ανάγκες και να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους σε κοινωνικές εκδηλώσεις και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Τα ΚΑΠΗ αριθμούν περίπου 15.000 μέλη, εκ των οποίων περίπου 2.000 είναι ενεργά.

Εξοπλισμός

Η δωρεά αφορά στην αγορά οχήματος βαν και 5 απινιδωτών, έναν για το καθένα από τα 5 ΚΑΠΗ. Το βαν θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των ηλικιωμένων προς και από τα Κέντρα. Θα είναι, επίσης, διαθέσιμο για τη μετάβαση ατόμων με οικονομικές και κινητικές δυσκολίες προς και από ιατρικά ραντεβού.

Αποδέκτης
Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου
http://www.kordelio-evosmos.gr
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου βρίσκεται στην αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης στην Κεντρική Μακεδονία, με πληθυσμό περίπου 100.000 άτομα. Ο δήμος διαθέτει πέντε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ). Ο στόχος των ΚΑΠΗ είναι η στήριξη των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη της κοινότητας, η αντιμετώπιση ψυχολογικών δυσκολιών και η επίλυση κοινωνικών θεμάτων. Τα ΚΑΠΗ προσφέρουν, επίσης, προσωπικό όπως ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να βοηθούν τα μέλη τους με συγκεκριμένα προβλήματα και ανάγκες και να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους σε κοινωνικές εκδηλώσεις και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Τα ΚΑΠΗ αριθμούν περίπου 15.000 μέλη, εκ των οποίων περίπου 2.000 είναι ενεργά.

Εξοπλισμός

Η δωρεά αφορά στην αγορά οχήματος βαν και 5 απινιδωτών, έναν για το καθένα από τα 5 ΚΑΠΗ. Το βαν θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των ηλικιωμένων προς και από τα Κέντρα. Θα είναι, επίσης, διαθέσιμο για τη μετάβαση ατόμων με οικονομικές και κινητικές δυσκολίες προς και από ιατρικά ραντεβού.

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου βρίσκεται στην αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης στην Κεντρική Μακεδονία, με πληθυσμό περίπου 100.000 άτομα. Ο δήμος διαθέτει πέντε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ). Ο στόχος των ΚΑΠΗ είναι η στήριξη των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη της κοινότητας, η αντιμετώπιση ψυχολογικών δυσκολιών και η επίλυση κοινωνικών θεμάτων. Τα ΚΑΠΗ προσφέρουν, επίσης, προσωπικό όπως ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να βοηθούν τα μέλη τους με συγκεκριμένα προβλήματα και ανάγκες και να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους σε κοινωνικές εκδηλώσεις και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Τα ΚΑΠΗ αριθμούν περίπου 15.000 μέλη, εκ των οποίων περίπου 2.000 είναι ενεργά.

Εξοπλισμός

Η δωρεά αφορά στην αγορά οχήματος βαν και 5 απινιδωτών, έναν για το καθένα από τα 5 ΚΑΠΗ. Το βαν θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των ηλικιωμένων προς και από τα Κέντρα. Θα είναι, επίσης, διαθέσιμο για τη μετάβαση ατόμων με οικονομικές και κινητικές δυσκολίες προς και από ιατρικά ραντεβού.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά