Πλέγμα

Διαγενεακό Πρόγραμμα

Το Πλέγμα ιδρύθηκε το 2014 στη Σκόπελο. Αναπτύσσει μια σειρά από πολιτιστικές δραστηριότητες σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη.
Αποδέκτης
Πλέγμα
https://www.plegma.org/
Τίτλος Δωρεάς
Διαγενεακό Πρόγραμμα
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Μαγνησία
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2020
Διαγενεακό Πρόγραμμα
2018
Διαγενεακό Πρόγραμμα

Οι κύριες δράσεις του περιλαμβάνουν τη διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και τουριστικών εκδηλώσεων, καθώς και θεατρικών παραστάσεων. Το Πλέγμα αποσκοπεί στην προσέλκυση του κοινού, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και στη δημιουργία πολιτιστικών δικτύων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαρκή επιμόρφωση των πολιτιστικών διαχειριστών. Το Πλέγμα διοργανώνει το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών “Διαμαντής Παλαιολόγος” στη Σκόπελο, το οποίο έχει βραβευτεί από τα Best City Awards. Επίσης, το Πλέγμα συντονίζει τον κύκλο ανοιχτών συζητήσεων OpenTourism σε διάφορα νησιά του Αιγαίου, με δωρεάν είσοδο όλο το χρόνο.

Διαγενεακό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά σε διαγενεακό πρόγραμμα ανάμεσα σε ηλικιωμένους και παιδιά, με στόχο την καταγραφή της προφορικής ιστορίας. Η καταγραφή της προφορικής ιστορίας θεωρείται έγκυρος τρόπος για την καταγραφή και την ερμηνεία της σύγχρονης ιστορίας. 30% του πληθυσμού της Σκοπέλου είναι άνω των 60 ετών και δεν έχουν πολλές ευκαιρίες να συναναστραφούν δημιουργικά με παιδιά. Μαθητές νηπιαγωγείου, με την καθοδήγηση εκπαιδευτικού προσωπικού, θα συναντηθούν με μέλη του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Σκοπέλου, προκειμένου να συλλέξουν ιστορίες, πολιτιστικές παραδόσεις και ιστορικά γεγονότα. Οι παραπάνω αφηγήσεις, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως βάσεις για την ανάπτυξη εικαστικών έργων από τα παιδιά, θα καταγραφούν, και οι δημιουργίες των παιδιών θα συμπεριληφθούν σε ειδική έκδοση που θα εκτυπωθεί και θα διανεμηθεί ευρέως. Επιπλέον, τα εικαστικά έργα των παιδιών θα παρουσιαστούν σε έκθεση τέχνης που θα διοργανωθεί στο ΚΑΠΗ. Η δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα διδάξει τα παιδιά να σέβονται τους ηλικιωμένους και να μαθαίνουν από αυτούς, και οι ηλικιωμένοι, αντίστοιχα, θα αναπτύξουν τις δημιουργικές τους δεξιότητες, καταπολεμώντας, παράλληλα, τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος “Σημεία Στήριξης”.

Οι κύριες δράσεις του περιλαμβάνουν τη διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και τουριστικών εκδηλώσεων, καθώς και θεατρικών παραστάσεων. Το Πλέγμα αποσκοπεί στην προσέλκυση του κοινού, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και στη δημιουργία πολιτιστικών δικτύων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαρκή επιμόρφωση των πολιτιστικών διαχειριστών. Το Πλέγμα διοργανώνει το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών “Διαμαντής Παλαιολόγος” στη Σκόπελο, το οποίο έχει βραβευτεί από τα Best City Awards. Επίσης, το Πλέγμα συντονίζει τον κύκλο ανοιχτών συζητήσεων OpenTourism σε διάφορα νησιά του Αιγαίου, με δωρεάν είσοδο όλο το χρόνο.

Διαγενεακό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά σε διαγενεακό πρόγραμμα ανάμεσα σε ηλικιωμένους και παιδιά, με στόχο την καταγραφή της προφορικής ιστορίας. Η καταγραφή της προφορικής ιστορίας θεωρείται έγκυρος τρόπος για την καταγραφή και την ερμηνεία της σύγχρονης ιστορίας. 30% του πληθυσμού της Σκοπέλου είναι άνω των 60 ετών και δεν έχουν πολλές ευκαιρίες να συναναστραφούν δημιουργικά με παιδιά. Μαθητές νηπιαγωγείου, με την καθοδήγηση εκπαιδευτικού προσωπικού, θα συναντηθούν με μέλη του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Σκοπέλου, προκειμένου να συλλέξουν ιστορίες, πολιτιστικές παραδόσεις και ιστορικά γεγονότα. Οι παραπάνω αφηγήσεις, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως βάσεις για την ανάπτυξη εικαστικών έργων από τα παιδιά, θα καταγραφούν, και οι δημιουργίες των παιδιών θα συμπεριληφθούν σε ειδική έκδοση που θα εκτυπωθεί και θα διανεμηθεί ευρέως. Επιπλέον, τα εικαστικά έργα των παιδιών θα παρουσιαστούν σε έκθεση τέχνης που θα διοργανωθεί στο ΚΑΠΗ. Η δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα διδάξει τα παιδιά να σέβονται τους ηλικιωμένους και να μαθαίνουν από αυτούς, και οι ηλικιωμένοι, αντίστοιχα, θα αναπτύξουν τις δημιουργικές τους δεξιότητες, καταπολεμώντας, παράλληλα, τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος “Σημεία Στήριξης”.

Αποδέκτης
Πλέγμα
https://www.plegma.org/
Τίτλος Δωρεάς
Διαγενεακό Πρόγραμμα
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Μαγνησία
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2020
Διαγενεακό Πρόγραμμα
2018
Διαγενεακό Πρόγραμμα

Οι κύριες δράσεις του περιλαμβάνουν τη διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και τουριστικών εκδηλώσεων, καθώς και θεατρικών παραστάσεων. Το Πλέγμα αποσκοπεί στην προσέλκυση του κοινού, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και στη δημιουργία πολιτιστικών δικτύων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαρκή επιμόρφωση των πολιτιστικών διαχειριστών. Το Πλέγμα διοργανώνει το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών “Διαμαντής Παλαιολόγος” στη Σκόπελο, το οποίο έχει βραβευτεί από τα Best City Awards. Επίσης, το Πλέγμα συντονίζει τον κύκλο ανοιχτών συζητήσεων OpenTourism σε διάφορα νησιά του Αιγαίου, με δωρεάν είσοδο όλο το χρόνο.

Διαγενεακό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά σε διαγενεακό πρόγραμμα ανάμεσα σε ηλικιωμένους και παιδιά, με στόχο την καταγραφή της προφορικής ιστορίας. Η καταγραφή της προφορικής ιστορίας θεωρείται έγκυρος τρόπος για την καταγραφή και την ερμηνεία της σύγχρονης ιστορίας. 30% του πληθυσμού της Σκοπέλου είναι άνω των 60 ετών και δεν έχουν πολλές ευκαιρίες να συναναστραφούν δημιουργικά με παιδιά. Μαθητές νηπιαγωγείου, με την καθοδήγηση εκπαιδευτικού προσωπικού, θα συναντηθούν με μέλη του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Σκοπέλου, προκειμένου να συλλέξουν ιστορίες, πολιτιστικές παραδόσεις και ιστορικά γεγονότα. Οι παραπάνω αφηγήσεις, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως βάσεις για την ανάπτυξη εικαστικών έργων από τα παιδιά, θα καταγραφούν, και οι δημιουργίες των παιδιών θα συμπεριληφθούν σε ειδική έκδοση που θα εκτυπωθεί και θα διανεμηθεί ευρέως. Επιπλέον, τα εικαστικά έργα των παιδιών θα παρουσιαστούν σε έκθεση τέχνης που θα διοργανωθεί στο ΚΑΠΗ. Η δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα διδάξει τα παιδιά να σέβονται τους ηλικιωμένους και να μαθαίνουν από αυτούς, και οι ηλικιωμένοι, αντίστοιχα, θα αναπτύξουν τις δημιουργικές τους δεξιότητες, καταπολεμώντας, παράλληλα, τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος “Σημεία Στήριξης”.

Οι κύριες δράσεις του περιλαμβάνουν τη διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και τουριστικών εκδηλώσεων, καθώς και θεατρικών παραστάσεων. Το Πλέγμα αποσκοπεί στην προσέλκυση του κοινού, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και στη δημιουργία πολιτιστικών δικτύων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαρκή επιμόρφωση των πολιτιστικών διαχειριστών. Το Πλέγμα διοργανώνει το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών “Διαμαντής Παλαιολόγος” στη Σκόπελο, το οποίο έχει βραβευτεί από τα Best City Awards. Επίσης, το Πλέγμα συντονίζει τον κύκλο ανοιχτών συζητήσεων OpenTourism σε διάφορα νησιά του Αιγαίου, με δωρεάν είσοδο όλο το χρόνο.

Διαγενεακό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά σε διαγενεακό πρόγραμμα ανάμεσα σε ηλικιωμένους και παιδιά, με στόχο την καταγραφή της προφορικής ιστορίας. Η καταγραφή της προφορικής ιστορίας θεωρείται έγκυρος τρόπος για την καταγραφή και την ερμηνεία της σύγχρονης ιστορίας. 30% του πληθυσμού της Σκοπέλου είναι άνω των 60 ετών και δεν έχουν πολλές ευκαιρίες να συναναστραφούν δημιουργικά με παιδιά. Μαθητές νηπιαγωγείου, με την καθοδήγηση εκπαιδευτικού προσωπικού, θα συναντηθούν με μέλη του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Σκοπέλου, προκειμένου να συλλέξουν ιστορίες, πολιτιστικές παραδόσεις και ιστορικά γεγονότα. Οι παραπάνω αφηγήσεις, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως βάσεις για την ανάπτυξη εικαστικών έργων από τα παιδιά, θα καταγραφούν, και οι δημιουργίες των παιδιών θα συμπεριληφθούν σε ειδική έκδοση που θα εκτυπωθεί και θα διανεμηθεί ευρέως. Επιπλέον, τα εικαστικά έργα των παιδιών θα παρουσιαστούν σε έκθεση τέχνης που θα διοργανωθεί στο ΚΑΠΗ. Η δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα διδάξει τα παιδιά να σέβονται τους ηλικιωμένους και να μαθαίνουν από αυτούς, και οι ηλικιωμένοι, αντίστοιχα, θα αναπτύξουν τις δημιουργικές τους δεξιότητες, καταπολεμώντας, παράλληλα, τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος “Σημεία Στήριξης”.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά