Πλέγμα

Διαγενεακό Πρόγραμμα

Το Πλέγμα ιδρύθηκε το 2014 στη Σκόπελο, με σκοπό την προσέλκυση του κοινού μέσω του πολιτισμού.
Αποδέκτης
Πλέγμα
https://www.plegma.org/
Τίτλος Δωρεάς
Διαγενεακό Πρόγραμμα
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Μαγνησία
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2020
Διαγενεακό Πρόγραμμα
2016
Διαγενεακό Πρόγραμμα

Η προσέγγισή του βασίζεται στη διευκόλυνση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών ενεργά σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και στη δημιουργία πολιτιστικών δικτύων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαρκή επιμόρφωση των πολιτιστικών διαχειριστών. Το Πλέγμα διοργανώνει ετησίως το βραβευμένο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στη Σκόπελο. Επίσης, συντονίζει κύκλο ανοιχτών συζητήσεων σε διάφορα νησιά του Αιγαίου, με δωρεάν είσοδο όλο το χρόνο.

Διαγενεακό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία διαγενεακού προγράμματος στη Σκόπελο, τη Σκιάθο, τη Σύρο και την Άνδρο. Το πρόγραμμα αφορά σε εβδομαδιαίες συναντήσεις ανάμεσα σε παιδιά και ηλικιωμένους, με θεματικούς άξονες τις ιστορίες, τα παιχνίδια και τις προσωπικές εμπειρίες. Στόχοι του προγράμματος είναι, αφενός, για τα παιδιά, η καταγραφή της προφορικής ιστορίας, καθώς και η ευκαιρία να μάθουν από τους ηλικιωμένους και, αφετέρου, για τους ηλικιωμένους, η ανάπτυξη των δημιουργικών τους δεξιοτήτων, και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της συμμετοχής τους στα διαγενεακά εργαστήρια. Υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτικού προσωπικού, τα παιδιά θα συναντιούνται με ηλικιωμένους κατοίκους των νησιών, προκειμένου να συλλέξουν ιστορίες, παιχνίδια και προσωπικές εμπειρίες. Οι παραπάνω αφηγήσεις, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως βάσεις για την ανάπτυξη εικαστικών έργων από τα παιδιά, θα καταγραφούν, και οι δημιουργίες των παιδιών θα συμπεριληφθούν σε ειδική έκδοση που θα εκτυπωθεί και θα διανεμηθεί ευρέως. Στην περίπτωση της Σκοπέλου, το πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί και με ένα επιπλέον θέμα: τη ναυτική ιστορία.

Η προσέγγισή του βασίζεται στη διευκόλυνση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών ενεργά σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και στη δημιουργία πολιτιστικών δικτύων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαρκή επιμόρφωση των πολιτιστικών διαχειριστών. Το Πλέγμα διοργανώνει ετησίως το βραβευμένο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στη Σκόπελο. Επίσης, συντονίζει κύκλο ανοιχτών συζητήσεων σε διάφορα νησιά του Αιγαίου, με δωρεάν είσοδο όλο το χρόνο.

Διαγενεακό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία διαγενεακού προγράμματος στη Σκόπελο, τη Σκιάθο, τη Σύρο και την Άνδρο. Το πρόγραμμα αφορά σε εβδομαδιαίες συναντήσεις ανάμεσα σε παιδιά και ηλικιωμένους, με θεματικούς άξονες τις ιστορίες, τα παιχνίδια και τις προσωπικές εμπειρίες. Στόχοι του προγράμματος είναι, αφενός, για τα παιδιά, η καταγραφή της προφορικής ιστορίας, καθώς και η ευκαιρία να μάθουν από τους ηλικιωμένους και, αφετέρου, για τους ηλικιωμένους, η ανάπτυξη των δημιουργικών τους δεξιοτήτων, και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της συμμετοχής τους στα διαγενεακά εργαστήρια. Υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτικού προσωπικού, τα παιδιά θα συναντιούνται με ηλικιωμένους κατοίκους των νησιών, προκειμένου να συλλέξουν ιστορίες, παιχνίδια και προσωπικές εμπειρίες. Οι παραπάνω αφηγήσεις, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως βάσεις για την ανάπτυξη εικαστικών έργων από τα παιδιά, θα καταγραφούν, και οι δημιουργίες των παιδιών θα συμπεριληφθούν σε ειδική έκδοση που θα εκτυπωθεί και θα διανεμηθεί ευρέως. Στην περίπτωση της Σκοπέλου, το πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί και με ένα επιπλέον θέμα: τη ναυτική ιστορία.

Αποδέκτης
Πλέγμα
https://www.plegma.org/
Τίτλος Δωρεάς
Διαγενεακό Πρόγραμμα
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Μαγνησία
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2020
Διαγενεακό Πρόγραμμα
2016
Διαγενεακό Πρόγραμμα

Η προσέγγισή του βασίζεται στη διευκόλυνση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών ενεργά σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και στη δημιουργία πολιτιστικών δικτύων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαρκή επιμόρφωση των πολιτιστικών διαχειριστών. Το Πλέγμα διοργανώνει ετησίως το βραβευμένο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στη Σκόπελο. Επίσης, συντονίζει κύκλο ανοιχτών συζητήσεων σε διάφορα νησιά του Αιγαίου, με δωρεάν είσοδο όλο το χρόνο.

Διαγενεακό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία διαγενεακού προγράμματος στη Σκόπελο, τη Σκιάθο, τη Σύρο και την Άνδρο. Το πρόγραμμα αφορά σε εβδομαδιαίες συναντήσεις ανάμεσα σε παιδιά και ηλικιωμένους, με θεματικούς άξονες τις ιστορίες, τα παιχνίδια και τις προσωπικές εμπειρίες. Στόχοι του προγράμματος είναι, αφενός, για τα παιδιά, η καταγραφή της προφορικής ιστορίας, καθώς και η ευκαιρία να μάθουν από τους ηλικιωμένους και, αφετέρου, για τους ηλικιωμένους, η ανάπτυξη των δημιουργικών τους δεξιοτήτων, και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της συμμετοχής τους στα διαγενεακά εργαστήρια. Υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτικού προσωπικού, τα παιδιά θα συναντιούνται με ηλικιωμένους κατοίκους των νησιών, προκειμένου να συλλέξουν ιστορίες, παιχνίδια και προσωπικές εμπειρίες. Οι παραπάνω αφηγήσεις, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως βάσεις για την ανάπτυξη εικαστικών έργων από τα παιδιά, θα καταγραφούν, και οι δημιουργίες των παιδιών θα συμπεριληφθούν σε ειδική έκδοση που θα εκτυπωθεί και θα διανεμηθεί ευρέως. Στην περίπτωση της Σκοπέλου, το πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί και με ένα επιπλέον θέμα: τη ναυτική ιστορία.

Η προσέγγισή του βασίζεται στη διευκόλυνση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών ενεργά σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και στη δημιουργία πολιτιστικών δικτύων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διαρκή επιμόρφωση των πολιτιστικών διαχειριστών. Το Πλέγμα διοργανώνει ετησίως το βραβευμένο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στη Σκόπελο. Επίσης, συντονίζει κύκλο ανοιχτών συζητήσεων σε διάφορα νησιά του Αιγαίου, με δωρεάν είσοδο όλο το χρόνο.

Διαγενεακό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία διαγενεακού προγράμματος στη Σκόπελο, τη Σκιάθο, τη Σύρο και την Άνδρο. Το πρόγραμμα αφορά σε εβδομαδιαίες συναντήσεις ανάμεσα σε παιδιά και ηλικιωμένους, με θεματικούς άξονες τις ιστορίες, τα παιχνίδια και τις προσωπικές εμπειρίες. Στόχοι του προγράμματος είναι, αφενός, για τα παιδιά, η καταγραφή της προφορικής ιστορίας, καθώς και η ευκαιρία να μάθουν από τους ηλικιωμένους και, αφετέρου, για τους ηλικιωμένους, η ανάπτυξη των δημιουργικών τους δεξιοτήτων, και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της συμμετοχής τους στα διαγενεακά εργαστήρια. Υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτικού προσωπικού, τα παιδιά θα συναντιούνται με ηλικιωμένους κατοίκους των νησιών, προκειμένου να συλλέξουν ιστορίες, παιχνίδια και προσωπικές εμπειρίες. Οι παραπάνω αφηγήσεις, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως βάσεις για την ανάπτυξη εικαστικών έργων από τα παιδιά, θα καταγραφούν, και οι δημιουργίες των παιδιών θα συμπεριληφθούν σε ειδική έκδοση που θα εκτυπωθεί και θα διανεμηθεί ευρέως. Στην περίπτωση της Σκοπέλου, το πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί και με ένα επιπλέον θέμα: τη ναυτική ιστορία.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά