Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας

Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ανθεκτικότητας

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας ιδρύθηκε το 2009 από συγγενείς ατόμων με άνοια.
Αποδέκτης
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας
http://www.alzheimer-chalkida.org
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ανθεκτικότητας
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Εύβοια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Πρόγραμμα για Ηλικιωμένους Πληγέντες από τις Πυρκαγιές του 2021 στη Βόρεια Εύβοια
2019
Πρόγραμμα Φροντίδα στο Σπίτι
2018
Πρόγραμμα Φροντίδα στο Σπίτι

Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη συνθηκών και υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με άνοια και των φροντιστών τους. Η Εταιρεία συνεργάζεται με το Δήμο Χαλκίδας και την Περιφέρεια Ευβοίας για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ενώ παράλληλα προσφέρει υπηρεσίες σε εθελοντική βάση στα ΚΑΠΗ και τα Γηροκομεία της ευρύτερης περιοχής της Εύβοιας. Το 2010 ιδρύθηκε το Κέντρο Ημέρας «Αγία Ειρήνη», όπου προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες: προγράμματα πρόληψης της άνοιας, μη-φαρμακευτικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια, ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης, εκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη για φροντιστές ασθενών με άνοια, και νευροψυχομετρικά τεστ και τεστ μνήμης.

Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ανθεκτικότητας

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος με σκοπό την καλλιέργεια της ψυχοκοινωνικής ανθεκτικότητας ατόμων σε 8 νοικοκυριά της περιοχής, όπου κατοικούν μαζί τρεις γενιές στο ίδιο σπίτι. Το πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει καινοτόμα εργαλεία που προάγουν την ενδυνάμωση, την επίλυση διαμαχών και την καλύτερη αξιοποίηση της συμβίωσης. Ως αποτέλεσμα, οι αποδέκτες θα αναπτύξουν διαγενεακές γνώσεις, κατανόηση και φροντίδα. Οι νέοι που κατοικούν με γονείς και παππούδες έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν δεξιότητες από τις προηγούμενες γενεές, η πολυπλοκότητα, ωστόσο, των σύγχρονων συνθηκών διαβίωσης και η κοινωνικοοικονομική δυσχέρεια απειλούν τον υποστηρικτικό ρόλο της οικογένειας, οδηγώντας τα μεμονωμένα μέλη να αντιμετωπίζουν αγχωτικές καταστάσεις μόνα τους.  Δύο ειδικοί ψυχικής υγείας, μαζί με άλλους εθελοντές, θα προσφέρουν στήριξη στις 8 οικογένειες ώστε να αναπτύξουν την ψυχολογική τους ανθεκτικότητα με διάφορους τρόπους. Θα δημιουργηθεί, επίσης, οδηγός που θα περιλαμβάνει δραστηριότητες που προάγουν την ψυχολογική ανθεκτικότητα για τρεις γενιές που συγκατοικούν.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη συνθηκών και υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με άνοια και των φροντιστών τους. Η Εταιρεία συνεργάζεται με το Δήμο Χαλκίδας και την Περιφέρεια Ευβοίας για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ενώ παράλληλα προσφέρει υπηρεσίες σε εθελοντική βάση στα ΚΑΠΗ και τα Γηροκομεία της ευρύτερης περιοχής της Εύβοιας. Το 2010 ιδρύθηκε το Κέντρο Ημέρας «Αγία Ειρήνη», όπου προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες: προγράμματα πρόληψης της άνοιας, μη-φαρμακευτικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια, ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης, εκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη για φροντιστές ασθενών με άνοια, και νευροψυχομετρικά τεστ και τεστ μνήμης.

Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ανθεκτικότητας

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος με σκοπό την καλλιέργεια της ψυχοκοινωνικής ανθεκτικότητας ατόμων σε 8 νοικοκυριά της περιοχής, όπου κατοικούν μαζί τρεις γενιές στο ίδιο σπίτι. Το πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει καινοτόμα εργαλεία που προάγουν την ενδυνάμωση, την επίλυση διαμαχών και την καλύτερη αξιοποίηση της συμβίωσης. Ως αποτέλεσμα, οι αποδέκτες θα αναπτύξουν διαγενεακές γνώσεις, κατανόηση και φροντίδα. Οι νέοι που κατοικούν με γονείς και παππούδες έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν δεξιότητες από τις προηγούμενες γενεές, η πολυπλοκότητα, ωστόσο, των σύγχρονων συνθηκών διαβίωσης και η κοινωνικοοικονομική δυσχέρεια απειλούν τον υποστηρικτικό ρόλο της οικογένειας, οδηγώντας τα μεμονωμένα μέλη να αντιμετωπίζουν αγχωτικές καταστάσεις μόνα τους.  Δύο ειδικοί ψυχικής υγείας, μαζί με άλλους εθελοντές, θα προσφέρουν στήριξη στις 8 οικογένειες ώστε να αναπτύξουν την ψυχολογική τους ανθεκτικότητα με διάφορους τρόπους. Θα δημιουργηθεί, επίσης, οδηγός που θα περιλαμβάνει δραστηριότητες που προάγουν την ψυχολογική ανθεκτικότητα για τρεις γενιές που συγκατοικούν.

Αποδέκτης
Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας
http://www.alzheimer-chalkida.org
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ανθεκτικότητας
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Εύβοια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Πρόγραμμα για Ηλικιωμένους Πληγέντες από τις Πυρκαγιές του 2021 στη Βόρεια Εύβοια
2019
Πρόγραμμα Φροντίδα στο Σπίτι
2018
Πρόγραμμα Φροντίδα στο Σπίτι

Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη συνθηκών και υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με άνοια και των φροντιστών τους. Η Εταιρεία συνεργάζεται με το Δήμο Χαλκίδας και την Περιφέρεια Ευβοίας για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ενώ παράλληλα προσφέρει υπηρεσίες σε εθελοντική βάση στα ΚΑΠΗ και τα Γηροκομεία της ευρύτερης περιοχής της Εύβοιας. Το 2010 ιδρύθηκε το Κέντρο Ημέρας «Αγία Ειρήνη», όπου προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες: προγράμματα πρόληψης της άνοιας, μη-φαρμακευτικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια, ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης, εκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη για φροντιστές ασθενών με άνοια, και νευροψυχομετρικά τεστ και τεστ μνήμης.

Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ανθεκτικότητας

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος με σκοπό την καλλιέργεια της ψυχοκοινωνικής ανθεκτικότητας ατόμων σε 8 νοικοκυριά της περιοχής, όπου κατοικούν μαζί τρεις γενιές στο ίδιο σπίτι. Το πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει καινοτόμα εργαλεία που προάγουν την ενδυνάμωση, την επίλυση διαμαχών και την καλύτερη αξιοποίηση της συμβίωσης. Ως αποτέλεσμα, οι αποδέκτες θα αναπτύξουν διαγενεακές γνώσεις, κατανόηση και φροντίδα. Οι νέοι που κατοικούν με γονείς και παππούδες έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν δεξιότητες από τις προηγούμενες γενεές, η πολυπλοκότητα, ωστόσο, των σύγχρονων συνθηκών διαβίωσης και η κοινωνικοοικονομική δυσχέρεια απειλούν τον υποστηρικτικό ρόλο της οικογένειας, οδηγώντας τα μεμονωμένα μέλη να αντιμετωπίζουν αγχωτικές καταστάσεις μόνα τους.  Δύο ειδικοί ψυχικής υγείας, μαζί με άλλους εθελοντές, θα προσφέρουν στήριξη στις 8 οικογένειες ώστε να αναπτύξουν την ψυχολογική τους ανθεκτικότητα με διάφορους τρόπους. Θα δημιουργηθεί, επίσης, οδηγός που θα περιλαμβάνει δραστηριότητες που προάγουν την ψυχολογική ανθεκτικότητα για τρεις γενιές που συγκατοικούν.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη συνθηκών και υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με άνοια και των φροντιστών τους. Η Εταιρεία συνεργάζεται με το Δήμο Χαλκίδας και την Περιφέρεια Ευβοίας για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ενώ παράλληλα προσφέρει υπηρεσίες σε εθελοντική βάση στα ΚΑΠΗ και τα Γηροκομεία της ευρύτερης περιοχής της Εύβοιας. Το 2010 ιδρύθηκε το Κέντρο Ημέρας «Αγία Ειρήνη», όπου προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες: προγράμματα πρόληψης της άνοιας, μη-φαρμακευτικές παρεμβάσεις για άτομα με άνοια, ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης, εκπαίδευση και ψυχολογική υποστήριξη για φροντιστές ασθενών με άνοια, και νευροψυχομετρικά τεστ και τεστ μνήμης.

Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Ανθεκτικότητας

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος με σκοπό την καλλιέργεια της ψυχοκοινωνικής ανθεκτικότητας ατόμων σε 8 νοικοκυριά της περιοχής, όπου κατοικούν μαζί τρεις γενιές στο ίδιο σπίτι. Το πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει καινοτόμα εργαλεία που προάγουν την ενδυνάμωση, την επίλυση διαμαχών και την καλύτερη αξιοποίηση της συμβίωσης. Ως αποτέλεσμα, οι αποδέκτες θα αναπτύξουν διαγενεακές γνώσεις, κατανόηση και φροντίδα. Οι νέοι που κατοικούν με γονείς και παππούδες έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν δεξιότητες από τις προηγούμενες γενεές, η πολυπλοκότητα, ωστόσο, των σύγχρονων συνθηκών διαβίωσης και η κοινωνικοοικονομική δυσχέρεια απειλούν τον υποστηρικτικό ρόλο της οικογένειας, οδηγώντας τα μεμονωμένα μέλη να αντιμετωπίζουν αγχωτικές καταστάσεις μόνα τους.  Δύο ειδικοί ψυχικής υγείας, μαζί με άλλους εθελοντές, θα προσφέρουν στήριξη στις 8 οικογένειες ώστε να αναπτύξουν την ψυχολογική τους ανθεκτικότητα με διάφορους τρόπους. Θα δημιουργηθεί, επίσης, οδηγός που θα περιλαμβάνει δραστηριότητες που προάγουν την ψυχολογική ανθεκτικότητα για τρεις γενιές που συγκατοικούν.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά