Οργάνωση Γη

Εργαστήρια Αστικής Γεωργίας-Κηπουρικής για Ηλικιωμένους

Η Οργάνωση Γη ιδρύθηκε το 2010. Αποστολή της είναι η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής και κοινωνικής νοημοσύνης μέσω της παροχής βιωματικής, μη τυπικής εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για όλες τις ηλικίες, με την εισαγωγή βασικών θεμάτων βιωσιμότητας στην καθημερινή ζωή, κυρίως μέσω επιμορφωτικών δραστηριοτήτων.
Αποδέκτης
Οργάνωση Γη
http://www.organizationearth.org/en/
Τίτλος Δωρεάς
Εργαστήρια Αστικής Γεωργίας-Κηπουρικής για Ηλικιωμένους
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Οι δράσεις της περιλαμβάνουν: προγράμματα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης, προγράμματα για τη στήριξη και την προστασία του περιβάλλοντος, και προγράμματα κοινωνικής ένταξης για ευάλωτα άτομα και ομάδες. Η Οργάνωση Γη διαχειρίζεται επίσης το «Κέντρο της Γης», ένα πάρκο 25.000 τμ, το οποίο λειτουργεί ως κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, και υποδέχεται καθημερινά παιδιά και ενήλικες προκειμένου να τους προσφέρει κατάρτιση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Εργαστήρια Αστικής Γεωργίας-Κηπουρικής για Ηλικιωμένους

 

Η δωρεά αφορά σε πρόγραμμα εργαστηρίων αστικής γεωργίας-κηπουρικής για ηλικιωμένους. Τα εργαστήρια θα περιλαμβάνουν θεωρία και πρακτική στο αστικό, βιολογικό μποστάνι του παραδειγματικού εκπαιδευτικού-περιβαλλοντικού πάρκου της οργάνωσης. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους ηλικιωμένους να επανενταχθούν ως ενεργά μέλη μιας βιώσιμης κοινότητας, βελτιώνοντας, παράλληλα, την ψυχική τους υγείας μέσω της επαφής τους με τη φύση.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»

Οι δράσεις της περιλαμβάνουν: προγράμματα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης, προγράμματα για τη στήριξη και την προστασία του περιβάλλοντος, και προγράμματα κοινωνικής ένταξης για ευάλωτα άτομα και ομάδες. Η Οργάνωση Γη διαχειρίζεται επίσης το «Κέντρο της Γης», ένα πάρκο 25.000 τμ, το οποίο λειτουργεί ως κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, και υποδέχεται καθημερινά παιδιά και ενήλικες προκειμένου να τους προσφέρει κατάρτιση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Εργαστήρια Αστικής Γεωργίας-Κηπουρικής για Ηλικιωμένους

 

Η δωρεά αφορά σε πρόγραμμα εργαστηρίων αστικής γεωργίας-κηπουρικής για ηλικιωμένους. Τα εργαστήρια θα περιλαμβάνουν θεωρία και πρακτική στο αστικό, βιολογικό μποστάνι του παραδειγματικού εκπαιδευτικού-περιβαλλοντικού πάρκου της οργάνωσης. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους ηλικιωμένους να επανενταχθούν ως ενεργά μέλη μιας βιώσιμης κοινότητας, βελτιώνοντας, παράλληλα, την ψυχική τους υγείας μέσω της επαφής τους με τη φύση.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»

Αποδέκτης
Οργάνωση Γη
http://www.organizationearth.org/en/
Τίτλος Δωρεάς
Εργαστήρια Αστικής Γεωργίας-Κηπουρικής για Ηλικιωμένους
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Οι δράσεις της περιλαμβάνουν: προγράμματα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης, προγράμματα για τη στήριξη και την προστασία του περιβάλλοντος, και προγράμματα κοινωνικής ένταξης για ευάλωτα άτομα και ομάδες. Η Οργάνωση Γη διαχειρίζεται επίσης το «Κέντρο της Γης», ένα πάρκο 25.000 τμ, το οποίο λειτουργεί ως κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, και υποδέχεται καθημερινά παιδιά και ενήλικες προκειμένου να τους προσφέρει κατάρτιση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Εργαστήρια Αστικής Γεωργίας-Κηπουρικής για Ηλικιωμένους

 

Η δωρεά αφορά σε πρόγραμμα εργαστηρίων αστικής γεωργίας-κηπουρικής για ηλικιωμένους. Τα εργαστήρια θα περιλαμβάνουν θεωρία και πρακτική στο αστικό, βιολογικό μποστάνι του παραδειγματικού εκπαιδευτικού-περιβαλλοντικού πάρκου της οργάνωσης. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους ηλικιωμένους να επανενταχθούν ως ενεργά μέλη μιας βιώσιμης κοινότητας, βελτιώνοντας, παράλληλα, την ψυχική τους υγείας μέσω της επαφής τους με τη φύση.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»

Οι δράσεις της περιλαμβάνουν: προγράμματα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης, προγράμματα για τη στήριξη και την προστασία του περιβάλλοντος, και προγράμματα κοινωνικής ένταξης για ευάλωτα άτομα και ομάδες. Η Οργάνωση Γη διαχειρίζεται επίσης το «Κέντρο της Γης», ένα πάρκο 25.000 τμ, το οποίο λειτουργεί ως κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, και υποδέχεται καθημερινά παιδιά και ενήλικες προκειμένου να τους προσφέρει κατάρτιση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Εργαστήρια Αστικής Γεωργίας-Κηπουρικής για Ηλικιωμένους

 

Η δωρεά αφορά σε πρόγραμμα εργαστηρίων αστικής γεωργίας-κηπουρικής για ηλικιωμένους. Τα εργαστήρια θα περιλαμβάνουν θεωρία και πρακτική στο αστικό, βιολογικό μποστάνι του παραδειγματικού εκπαιδευτικού-περιβαλλοντικού πάρκου της οργάνωσης. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους ηλικιωμένους να επανενταχθούν ως ενεργά μέλη μιας βιώσιμης κοινότητας, βελτιώνοντας, παράλληλα, την ψυχική τους υγείας μέσω της επαφής τους με τη φύση.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Σημεία Στήριξης»

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά