Γηροκομείο Ζωσιμάδων Ιωαννίνων

Ιατρικές Προμήθειες και Αναλώσιμα

Το Γηροκομείο Ζωσιμάδων ιδρύθηκε το 1926 με σκοπό την παροχή στέγης και φροντίδας στους ηλικιωμένους κατοίκους των Ιωαννίνων.
Αποδέκτης
Γηροκομείο Ζωσιμάδων Ιωαννίνων
Τίτλος Δωρεάς
Ιατρικές Προμήθειες και Αναλώσιμα
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Ιωάννινα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2017
Ιατρικές Προμήθειες και Αναλώσιμα

Είναι το μοναδικό μη-κερδοσκοπικό γηροκομείο στη Νομαρχία Ιωαννίνων, αλλά οι κάτοικοί του προέρχονται από ολόκληρη την εκτενή περιφέρεια Ηπείρου. Το Γηροκομείο χωρίζεται σε δύο πτέρυγες: η πρώτη φιλοξενεί περισσότερους από 100 αυτόνομους ηλικιωμένους, ενώ η δεύτερη λειτουργεί ως Κλινική Χρονίων Παθήσεων, με περίπου 50 ασθενείς, η περισσότεροι εκ των οποίων έχουν ηλικία 65 και άνω.

Ιατρικές Προμήθειες και Αναλώσιμα

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ιατρικών προμηθειών και ειδών καθημερινής κατανάλωσης για τους ηλικιωμένους που κατοικούν στο Γηροκομείο. Η ανάγκη για ιατρικές προμήθειες περιλαμβάνει φάρμακα, καθώς και αναλώσιμα είδη που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση των ηλικιωμένων.

Είναι το μοναδικό μη-κερδοσκοπικό γηροκομείο στη Νομαρχία Ιωαννίνων, αλλά οι κάτοικοί του προέρχονται από ολόκληρη την εκτενή περιφέρεια Ηπείρου. Το Γηροκομείο χωρίζεται σε δύο πτέρυγες: η πρώτη φιλοξενεί περισσότερους από 100 αυτόνομους ηλικιωμένους, ενώ η δεύτερη λειτουργεί ως Κλινική Χρονίων Παθήσεων, με περίπου 50 ασθενείς, η περισσότεροι εκ των οποίων έχουν ηλικία 65 και άνω.

Ιατρικές Προμήθειες και Αναλώσιμα

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ιατρικών προμηθειών και ειδών καθημερινής κατανάλωσης για τους ηλικιωμένους που κατοικούν στο Γηροκομείο. Η ανάγκη για ιατρικές προμήθειες περιλαμβάνει φάρμακα, καθώς και αναλώσιμα είδη που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση των ηλικιωμένων.

Αποδέκτης
Γηροκομείο Ζωσιμάδων Ιωαννίνων
Τίτλος Δωρεάς
Ιατρικές Προμήθειες και Αναλώσιμα
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Ιωάννινα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2017
Ιατρικές Προμήθειες και Αναλώσιμα

Είναι το μοναδικό μη-κερδοσκοπικό γηροκομείο στη Νομαρχία Ιωαννίνων, αλλά οι κάτοικοί του προέρχονται από ολόκληρη την εκτενή περιφέρεια Ηπείρου. Το Γηροκομείο χωρίζεται σε δύο πτέρυγες: η πρώτη φιλοξενεί περισσότερους από 100 αυτόνομους ηλικιωμένους, ενώ η δεύτερη λειτουργεί ως Κλινική Χρονίων Παθήσεων, με περίπου 50 ασθενείς, η περισσότεροι εκ των οποίων έχουν ηλικία 65 και άνω.

Ιατρικές Προμήθειες και Αναλώσιμα

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ιατρικών προμηθειών και ειδών καθημερινής κατανάλωσης για τους ηλικιωμένους που κατοικούν στο Γηροκομείο. Η ανάγκη για ιατρικές προμήθειες περιλαμβάνει φάρμακα, καθώς και αναλώσιμα είδη που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση των ηλικιωμένων.

Είναι το μοναδικό μη-κερδοσκοπικό γηροκομείο στη Νομαρχία Ιωαννίνων, αλλά οι κάτοικοί του προέρχονται από ολόκληρη την εκτενή περιφέρεια Ηπείρου. Το Γηροκομείο χωρίζεται σε δύο πτέρυγες: η πρώτη φιλοξενεί περισσότερους από 100 αυτόνομους ηλικιωμένους, ενώ η δεύτερη λειτουργεί ως Κλινική Χρονίων Παθήσεων, με περίπου 50 ασθενείς, η περισσότεροι εκ των οποίων έχουν ηλικία 65 και άνω.

Ιατρικές Προμήθειες και Αναλώσιμα

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή ιατρικών προμηθειών και ειδών καθημερινής κατανάλωσης για τους ηλικιωμένους που κατοικούν στο Γηροκομείο. Η ανάγκη για ιατρικές προμήθειες περιλαμβάνει φάρμακα, καθώς και αναλώσιμα είδη που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση των ηλικιωμένων.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά