Πανελλήνια Εταιρεία Γηριατρικής και Γεροντολογίας

Εργασίες Ανακαίνισης

Η Πανελλήνια Εταιρεία Γηριατρικής και Γεροντολογίας ιδρύθηκες στην Πάτρα το 1999.
Αποδέκτης
Πανελλήνια Εταιρεία Γηριατρικής και Γεροντολογίας
http://www.giriatriki.org.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Εργασίες Ανακαίνισης
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Αχαΐα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Σκοπός της εταιρείας είναι η συμβολή στη μελέτη των προβλημάτων του γήρατος, η πρόληψη της πρόωρης γήρανσης, και η προαγωγή της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης για την καλύτερη δυνατή ζωή για τους ηλικιωμένους. Η Εταιρεία προσφέρει διάφορες δραστηριότητες, όπως: κοινωνικο-ιατρικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικές κλινικές για ιατρούς στη Νοτιοδυτική Ελλάδα, Γηριατρικές Θερινές Σχολές σε όλη τη χώρα, σεμινάρια ευαισθητοποίησης του κοινού, και ερευνητικά προγράμματα. Επιπλέον, η Εταιρεία λειτουργεί Κέντρο Ημέρας Alzheimer και Συναφών Νόσων για άτομα με άνοια, που περιλαμβάνει κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο και νοσηλευτή, καθώς και Υπηρεσίες Φροντίδας Στο Σπίτι. Τέλος, η Εταιρεία συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα με κρατική επιχορήγηση, καθώς και σε ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εργασίες Ανακαίνισης

 

Η δωρεά αφορά στην αντικατάσταση των παραθύρων του κτιρίου όπου στεγάζεται το Κέντρο Ημέρας Alzheimer και Συναφών Νόσων. Το 2016, περίπου 300 άτομα με άνοια και οι φροντιστές τους πήραν μέρος σε δημιουργικές δραστηριότητες και έλαβαν κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη στο Κέντρο. Η αναβάθμιση του κτιρίου μέσω της αντικατάστασης των παραθύρων θα βελτιώσει την ενεργειακή του αποδοτικότητα, μειώνοντας, συνεπώς, και τα λειτουργικά έξοδα του οργανισμού.

Σκοπός της εταιρείας είναι η συμβολή στη μελέτη των προβλημάτων του γήρατος, η πρόληψη της πρόωρης γήρανσης, και η προαγωγή της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης για την καλύτερη δυνατή ζωή για τους ηλικιωμένους. Η Εταιρεία προσφέρει διάφορες δραστηριότητες, όπως: κοινωνικο-ιατρικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικές κλινικές για ιατρούς στη Νοτιοδυτική Ελλάδα, Γηριατρικές Θερινές Σχολές σε όλη τη χώρα, σεμινάρια ευαισθητοποίησης του κοινού, και ερευνητικά προγράμματα. Επιπλέον, η Εταιρεία λειτουργεί Κέντρο Ημέρας Alzheimer και Συναφών Νόσων για άτομα με άνοια, που περιλαμβάνει κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο και νοσηλευτή, καθώς και Υπηρεσίες Φροντίδας Στο Σπίτι. Τέλος, η Εταιρεία συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα με κρατική επιχορήγηση, καθώς και σε ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εργασίες Ανακαίνισης

 

Η δωρεά αφορά στην αντικατάσταση των παραθύρων του κτιρίου όπου στεγάζεται το Κέντρο Ημέρας Alzheimer και Συναφών Νόσων. Το 2016, περίπου 300 άτομα με άνοια και οι φροντιστές τους πήραν μέρος σε δημιουργικές δραστηριότητες και έλαβαν κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη στο Κέντρο. Η αναβάθμιση του κτιρίου μέσω της αντικατάστασης των παραθύρων θα βελτιώσει την ενεργειακή του αποδοτικότητα, μειώνοντας, συνεπώς, και τα λειτουργικά έξοδα του οργανισμού.

Αποδέκτης
Πανελλήνια Εταιρεία Γηριατρικής και Γεροντολογίας
http://www.giriatriki.org.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Εργασίες Ανακαίνισης
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Αχαΐα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Σκοπός της εταιρείας είναι η συμβολή στη μελέτη των προβλημάτων του γήρατος, η πρόληψη της πρόωρης γήρανσης, και η προαγωγή της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης για την καλύτερη δυνατή ζωή για τους ηλικιωμένους. Η Εταιρεία προσφέρει διάφορες δραστηριότητες, όπως: κοινωνικο-ιατρικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικές κλινικές για ιατρούς στη Νοτιοδυτική Ελλάδα, Γηριατρικές Θερινές Σχολές σε όλη τη χώρα, σεμινάρια ευαισθητοποίησης του κοινού, και ερευνητικά προγράμματα. Επιπλέον, η Εταιρεία λειτουργεί Κέντρο Ημέρας Alzheimer και Συναφών Νόσων για άτομα με άνοια, που περιλαμβάνει κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο και νοσηλευτή, καθώς και Υπηρεσίες Φροντίδας Στο Σπίτι. Τέλος, η Εταιρεία συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα με κρατική επιχορήγηση, καθώς και σε ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εργασίες Ανακαίνισης

 

Η δωρεά αφορά στην αντικατάσταση των παραθύρων του κτιρίου όπου στεγάζεται το Κέντρο Ημέρας Alzheimer και Συναφών Νόσων. Το 2016, περίπου 300 άτομα με άνοια και οι φροντιστές τους πήραν μέρος σε δημιουργικές δραστηριότητες και έλαβαν κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη στο Κέντρο. Η αναβάθμιση του κτιρίου μέσω της αντικατάστασης των παραθύρων θα βελτιώσει την ενεργειακή του αποδοτικότητα, μειώνοντας, συνεπώς, και τα λειτουργικά έξοδα του οργανισμού.

Σκοπός της εταιρείας είναι η συμβολή στη μελέτη των προβλημάτων του γήρατος, η πρόληψη της πρόωρης γήρανσης, και η προαγωγή της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης για την καλύτερη δυνατή ζωή για τους ηλικιωμένους. Η Εταιρεία προσφέρει διάφορες δραστηριότητες, όπως: κοινωνικο-ιατρικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικές κλινικές για ιατρούς στη Νοτιοδυτική Ελλάδα, Γηριατρικές Θερινές Σχολές σε όλη τη χώρα, σεμινάρια ευαισθητοποίησης του κοινού, και ερευνητικά προγράμματα. Επιπλέον, η Εταιρεία λειτουργεί Κέντρο Ημέρας Alzheimer και Συναφών Νόσων για άτομα με άνοια, που περιλαμβάνει κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο και νοσηλευτή, καθώς και Υπηρεσίες Φροντίδας Στο Σπίτι. Τέλος, η Εταιρεία συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα με κρατική επιχορήγηση, καθώς και σε ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εργασίες Ανακαίνισης

 

Η δωρεά αφορά στην αντικατάσταση των παραθύρων του κτιρίου όπου στεγάζεται το Κέντρο Ημέρας Alzheimer και Συναφών Νόσων. Το 2016, περίπου 300 άτομα με άνοια και οι φροντιστές τους πήραν μέρος σε δημιουργικές δραστηριότητες και έλαβαν κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη στο Κέντρο. Η αναβάθμιση του κτιρίου μέσω της αντικατάστασης των παραθύρων θα βελτιώσει την ενεργειακή του αποδοτικότητα, μειώνοντας, συνεπώς, και τα λειτουργικά έξοδα του οργανισμού.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά