Νέα

Νέα

Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης για θέματα γήρανσης

Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία, μέσω δωρεάς του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος, θα αναπτύξει ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για θέματα γήρανσης.

Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη θα αποτελέσει βάση δεδομένων ελληνικών και διεθνών εκδόσεων και στοιχείων από παλαιότερες και τρέχουσες έρευνες και έγγραφα αναφοράς. Στόχος της βιβλιοθήκης θα είναι να προσφέρει χρήσιμες και προσβάσιμες πληροφορίες για ηλικιωμένους και οικογένειες, καθώς και για επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, αναγνωρίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα των ηλικιωμένων για μια αξιοπρεπή τρίτη ηλικία με καλύτερη υγεία και φροντίδα. Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως: Γηριατρική Υγεία & Πρόληψη Ασθένειας, Κοινωνική Πρόνοια & Συστήματα Υγείας και Φροντίδας, Κοινωνική Ένταξη, Ανθρώπινα Δικαιώματα & Νομικά Ζητήματα, Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας και Φροντιστών, Ενεργός Γήρανση & Ανεξάρτητη Διαβίωση, Δημογραφικές Τάσεις στην Ελλάδα, Υγειονομικά Έξοδα, Εργαλεία Αξιολόγησης, και Στατιστικά Στοιχεία & Σύνδεσμοι.
Ως σήμερα, δεν υπάρχει κανένας πόρος στην Ελλάδα που να προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε εκτεταμένες πληροφορίες σχετικά με τη γήρανση. Η δημιουργία της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης θα λειτουργήσει ως κοινός κόμβος για την παροχή χρήσιμων πληροφοριών σε πολίτες και επαγγελματίες, για πρακτική εφαρμογή και έρευνα.

Date
20.02.2017

Related Grants

Προηγούμενο
Επόμενο