Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

Εξοπλισμός

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία στην Ελλάδα, με 680 κλίνες, και καλύπτει σχεδόν όλες τις ιατρικές ειδικότητες.
Αποδέκτης
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ
http://www.ahepahosp.gr
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλονίκη
Τομέας Προγράμματος
Υγεία

Η ιστορία του νοσοκομείου συνδέεται στενά με την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Ιατρική Σχολή ιδρύθηκε το 1942. Το 1947, η αδελφότητα ΑΧΕΠΑ της ελληνοαμερικανικής κοινότητας αποφάσισε, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου, να στηρίξει την ίδρυση ενός σύγχρονου νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Το νοσοκομείο ιδρύθηκε το 1951 και ξεκίνησε τη λειτουργία του 1953.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά νέου μηχανήματος υπερήχων για το Ακτινολογικό Εργαστήριο. Από το 1958, το Ακτινολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου είναι το μοναδικό Πανεπιστημιακό Ακτινολογικό Εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη και διεξάγει έρευνες μέσω της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Εργαστήριο αποτελείται από 7 επιμέρους τμήματα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του Τμήματος Υπερήχων, του Τμήματος Αξονικής Τομογραφίας και του Τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας. Το 2016, πραγματοποιήθηκαν περίπου 22.550 υπερηχογραφήματα και 40% των ασθενών που υποβλήθηκαν στις εν λόγω εξετάσεις ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Υπερήχων προσφέρει και δωρεάν εξετάσεις σε άπορους ασθενείς και πρόσφυγες.

Η ιστορία του νοσοκομείου συνδέεται στενά με την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Ιατρική Σχολή ιδρύθηκε το 1942. Το 1947, η αδελφότητα ΑΧΕΠΑ της ελληνοαμερικανικής κοινότητας αποφάσισε, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου, να στηρίξει την ίδρυση ενός σύγχρονου νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Το νοσοκομείο ιδρύθηκε το 1951 και ξεκίνησε τη λειτουργία του 1953.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά νέου μηχανήματος υπερήχων για το Ακτινολογικό Εργαστήριο. Από το 1958, το Ακτινολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου είναι το μοναδικό Πανεπιστημιακό Ακτινολογικό Εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη και διεξάγει έρευνες μέσω της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Εργαστήριο αποτελείται από 7 επιμέρους τμήματα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του Τμήματος Υπερήχων, του Τμήματος Αξονικής Τομογραφίας και του Τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας. Το 2016, πραγματοποιήθηκαν περίπου 22.550 υπερηχογραφήματα και 40% των ασθενών που υποβλήθηκαν στις εν λόγω εξετάσεις ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Υπερήχων προσφέρει και δωρεάν εξετάσεις σε άπορους ασθενείς και πρόσφυγες.

Αποδέκτης
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ
http://www.ahepahosp.gr
Τίτλος Δωρεάς
Εξοπλισμός
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλονίκη
Τομέας Προγράμματος
Υγεία

Η ιστορία του νοσοκομείου συνδέεται στενά με την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Ιατρική Σχολή ιδρύθηκε το 1942. Το 1947, η αδελφότητα ΑΧΕΠΑ της ελληνοαμερικανικής κοινότητας αποφάσισε, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου, να στηρίξει την ίδρυση ενός σύγχρονου νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Το νοσοκομείο ιδρύθηκε το 1951 και ξεκίνησε τη λειτουργία του 1953.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά νέου μηχανήματος υπερήχων για το Ακτινολογικό Εργαστήριο. Από το 1958, το Ακτινολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου είναι το μοναδικό Πανεπιστημιακό Ακτινολογικό Εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη και διεξάγει έρευνες μέσω της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Εργαστήριο αποτελείται από 7 επιμέρους τμήματα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του Τμήματος Υπερήχων, του Τμήματος Αξονικής Τομογραφίας και του Τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας. Το 2016, πραγματοποιήθηκαν περίπου 22.550 υπερηχογραφήματα και 40% των ασθενών που υποβλήθηκαν στις εν λόγω εξετάσεις ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Υπερήχων προσφέρει και δωρεάν εξετάσεις σε άπορους ασθενείς και πρόσφυγες.

Η ιστορία του νοσοκομείου συνδέεται στενά με την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Ιατρική Σχολή ιδρύθηκε το 1942. Το 1947, η αδελφότητα ΑΧΕΠΑ της ελληνοαμερικανικής κοινότητας αποφάσισε, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου, να στηρίξει την ίδρυση ενός σύγχρονου νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Το νοσοκομείο ιδρύθηκε το 1951 και ξεκίνησε τη λειτουργία του 1953.

Εξοπλισμός

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά νέου μηχανήματος υπερήχων για το Ακτινολογικό Εργαστήριο. Από το 1958, το Ακτινολογικό Εργαστήριο του Νοσοκομείου είναι το μοναδικό Πανεπιστημιακό Ακτινολογικό Εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη και διεξάγει έρευνες μέσω της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Εργαστήριο αποτελείται από 7 επιμέρους τμήματα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του Τμήματος Υπερήχων, του Τμήματος Αξονικής Τομογραφίας και του Τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας. Το 2016, πραγματοποιήθηκαν περίπου 22.550 υπερηχογραφήματα και 40% των ασθενών που υποβλήθηκαν στις εν λόγω εξετάσεις ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Υπερήχων προσφέρει και δωρεάν εξετάσεις σε άπορους ασθενείς και πρόσφυγες.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά