Κάριτας Αθήνας

Δημιουργία Προγράμματος: Στήριξη Τρίτης Ηλικίας

Η Κάριτας Αθήνας ιδρύθηκς το 1978 με σκοπό την προσφορά υπηρεσιών σε άτομα που έχουν ανάγκη, ανεξαρτήτως πίστης, φυλής ή γλώσσας.
Αποδέκτης
Κάριτας Αθήνας
http://www.caritas.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Δημιουργία Προγράμματος: Στήριξη Τρίτης Ηλικίας
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2012
Τρόφιμα & Λειτουργική Στήριξη

Η Κάριτας Αθήνας είναι μέλος της Κάριτας Ελλάς, η οποία ανήκει στην Caritas International, έναν κοινωφελή οργανισμό της Καθολικής Εκκλησίας, με παρουσία σε περισσότερα από 200 κράτη. Η Κάριτας Αθήνας διαχειρίζεται διάφορα προγράμματα που προσφέρουν ποικίλες κοινωνικές υπηρεσίες σε ευάλωτες ομάδες. Τα προγράμματα της Κάριτας Αθήνας είναι, μεταξύ άλλων, το «Πρόγραμμα Γευμάτων», το οποίο προσφέρει ζεστά γεύματα σε άτομα που έχουν ανάγκη, και το «Πρόγραμμα Οικογενειακών Πακέτων», το οποίο προσφέρει μηνιαία επισιτιστικά πακέτα σε άπορες οικογένειες. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν επίσης τη διανομή ρουχισμού, καθώς και υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και ψυχολογικής υποστήριξης.

Δημιουργία Προγράμματος: Στήριξη Τρίτης Ηλικίας

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία Προγράμματος με στόχο τη στήριξη των ηλικιωμένων μέσω 11 εκκλησιών της Κάριτας στην Αττική για 12 μήνες. Η εφαρμογή του Προγράμματος βασίζεται σε δύο άξονες: τη «Στήριξη Ηλικιωμένων κατ’οίκον» και τη «Ψυχαγωγία Ηλικιωμένων». Όσον αφορά τη «Στήριξη Ηλικιωμένων κατ’οίκον», εθελοντές θα πραγματοποιούν κατ’οίκον επισκέψεις σε ηλικιωμένους που είναι περιορισμένοι στο σπίτι, δύο φορές το μήνα, με σκοπό την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης. Επιπλέον, θα συνοδεύουν τους ηλικιωμένους σε επισκέψεις υγείας (ιατρούς και ιατρικές εξετάσεις). Θα παρέχονται, επίσης, ιατρικός εξοπλισμός και προμήθειες. Οι εθελοντές θα λαμβάνουν συνεχιζόμενη εκπαίδευση προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρουν επαρκή στήριξη και φροντίδα στους ηλικιωμένους. Ο άξονας «Ψυχαγωγία Ηλικιωμένων» θα προσφέρει στους ηλικιωμένους τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε 3 ψυχαγωγικές δραστηριότητες: εκδρομή, θεατρική παράσταση και μουσική εκδήλωση. Δικαιούχοι των παραπάνω υπηρεσιών θα είναι περίπου 100 ηλικιωμένοι, 20 μέσω του άξονα «Στήριξη Ηλικιωμένων κατ’οίκον» για ηιλικιωμένους που είναι περιορισμένοι στο σπίτι, και άλλοι 80 στα πλαίσια του προγράμματος «Ψυχαγωγία Ηλικιωμένων.»

Η Κάριτας Αθήνας είναι μέλος της Κάριτας Ελλάς, η οποία ανήκει στην Caritas International, έναν κοινωφελή οργανισμό της Καθολικής Εκκλησίας, με παρουσία σε περισσότερα από 200 κράτη. Η Κάριτας Αθήνας διαχειρίζεται διάφορα προγράμματα που προσφέρουν ποικίλες κοινωνικές υπηρεσίες σε ευάλωτες ομάδες. Τα προγράμματα της Κάριτας Αθήνας είναι, μεταξύ άλλων, το «Πρόγραμμα Γευμάτων», το οποίο προσφέρει ζεστά γεύματα σε άτομα που έχουν ανάγκη, και το «Πρόγραμμα Οικογενειακών Πακέτων», το οποίο προσφέρει μηνιαία επισιτιστικά πακέτα σε άπορες οικογένειες. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν επίσης τη διανομή ρουχισμού, καθώς και υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και ψυχολογικής υποστήριξης.

Δημιουργία Προγράμματος: Στήριξη Τρίτης Ηλικίας

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία Προγράμματος με στόχο τη στήριξη των ηλικιωμένων μέσω 11 εκκλησιών της Κάριτας στην Αττική για 12 μήνες. Η εφαρμογή του Προγράμματος βασίζεται σε δύο άξονες: τη «Στήριξη Ηλικιωμένων κατ’οίκον» και τη «Ψυχαγωγία Ηλικιωμένων». Όσον αφορά τη «Στήριξη Ηλικιωμένων κατ’οίκον», εθελοντές θα πραγματοποιούν κατ’οίκον επισκέψεις σε ηλικιωμένους που είναι περιορισμένοι στο σπίτι, δύο φορές το μήνα, με σκοπό την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης. Επιπλέον, θα συνοδεύουν τους ηλικιωμένους σε επισκέψεις υγείας (ιατρούς και ιατρικές εξετάσεις). Θα παρέχονται, επίσης, ιατρικός εξοπλισμός και προμήθειες. Οι εθελοντές θα λαμβάνουν συνεχιζόμενη εκπαίδευση προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρουν επαρκή στήριξη και φροντίδα στους ηλικιωμένους. Ο άξονας «Ψυχαγωγία Ηλικιωμένων» θα προσφέρει στους ηλικιωμένους τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε 3 ψυχαγωγικές δραστηριότητες: εκδρομή, θεατρική παράσταση και μουσική εκδήλωση. Δικαιούχοι των παραπάνω υπηρεσιών θα είναι περίπου 100 ηλικιωμένοι, 20 μέσω του άξονα «Στήριξη Ηλικιωμένων κατ’οίκον» για ηιλικιωμένους που είναι περιορισμένοι στο σπίτι, και άλλοι 80 στα πλαίσια του προγράμματος «Ψυχαγωγία Ηλικιωμένων.»

Αποδέκτης
Κάριτας Αθήνας
http://www.caritas.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Δημιουργία Προγράμματος: Στήριξη Τρίτης Ηλικίας
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2012
Τρόφιμα & Λειτουργική Στήριξη

Η Κάριτας Αθήνας είναι μέλος της Κάριτας Ελλάς, η οποία ανήκει στην Caritas International, έναν κοινωφελή οργανισμό της Καθολικής Εκκλησίας, με παρουσία σε περισσότερα από 200 κράτη. Η Κάριτας Αθήνας διαχειρίζεται διάφορα προγράμματα που προσφέρουν ποικίλες κοινωνικές υπηρεσίες σε ευάλωτες ομάδες. Τα προγράμματα της Κάριτας Αθήνας είναι, μεταξύ άλλων, το «Πρόγραμμα Γευμάτων», το οποίο προσφέρει ζεστά γεύματα σε άτομα που έχουν ανάγκη, και το «Πρόγραμμα Οικογενειακών Πακέτων», το οποίο προσφέρει μηνιαία επισιτιστικά πακέτα σε άπορες οικογένειες. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν επίσης τη διανομή ρουχισμού, καθώς και υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και ψυχολογικής υποστήριξης.

Δημιουργία Προγράμματος: Στήριξη Τρίτης Ηλικίας

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία Προγράμματος με στόχο τη στήριξη των ηλικιωμένων μέσω 11 εκκλησιών της Κάριτας στην Αττική για 12 μήνες. Η εφαρμογή του Προγράμματος βασίζεται σε δύο άξονες: τη «Στήριξη Ηλικιωμένων κατ’οίκον» και τη «Ψυχαγωγία Ηλικιωμένων». Όσον αφορά τη «Στήριξη Ηλικιωμένων κατ’οίκον», εθελοντές θα πραγματοποιούν κατ’οίκον επισκέψεις σε ηλικιωμένους που είναι περιορισμένοι στο σπίτι, δύο φορές το μήνα, με σκοπό την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης. Επιπλέον, θα συνοδεύουν τους ηλικιωμένους σε επισκέψεις υγείας (ιατρούς και ιατρικές εξετάσεις). Θα παρέχονται, επίσης, ιατρικός εξοπλισμός και προμήθειες. Οι εθελοντές θα λαμβάνουν συνεχιζόμενη εκπαίδευση προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρουν επαρκή στήριξη και φροντίδα στους ηλικιωμένους. Ο άξονας «Ψυχαγωγία Ηλικιωμένων» θα προσφέρει στους ηλικιωμένους τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε 3 ψυχαγωγικές δραστηριότητες: εκδρομή, θεατρική παράσταση και μουσική εκδήλωση. Δικαιούχοι των παραπάνω υπηρεσιών θα είναι περίπου 100 ηλικιωμένοι, 20 μέσω του άξονα «Στήριξη Ηλικιωμένων κατ’οίκον» για ηιλικιωμένους που είναι περιορισμένοι στο σπίτι, και άλλοι 80 στα πλαίσια του προγράμματος «Ψυχαγωγία Ηλικιωμένων.»

Η Κάριτας Αθήνας είναι μέλος της Κάριτας Ελλάς, η οποία ανήκει στην Caritas International, έναν κοινωφελή οργανισμό της Καθολικής Εκκλησίας, με παρουσία σε περισσότερα από 200 κράτη. Η Κάριτας Αθήνας διαχειρίζεται διάφορα προγράμματα που προσφέρουν ποικίλες κοινωνικές υπηρεσίες σε ευάλωτες ομάδες. Τα προγράμματα της Κάριτας Αθήνας είναι, μεταξύ άλλων, το «Πρόγραμμα Γευμάτων», το οποίο προσφέρει ζεστά γεύματα σε άτομα που έχουν ανάγκη, και το «Πρόγραμμα Οικογενειακών Πακέτων», το οποίο προσφέρει μηνιαία επισιτιστικά πακέτα σε άπορες οικογένειες. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν επίσης τη διανομή ρουχισμού, καθώς και υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και ψυχολογικής υποστήριξης.

Δημιουργία Προγράμματος: Στήριξη Τρίτης Ηλικίας

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία Προγράμματος με στόχο τη στήριξη των ηλικιωμένων μέσω 11 εκκλησιών της Κάριτας στην Αττική για 12 μήνες. Η εφαρμογή του Προγράμματος βασίζεται σε δύο άξονες: τη «Στήριξη Ηλικιωμένων κατ’οίκον» και τη «Ψυχαγωγία Ηλικιωμένων». Όσον αφορά τη «Στήριξη Ηλικιωμένων κατ’οίκον», εθελοντές θα πραγματοποιούν κατ’οίκον επισκέψεις σε ηλικιωμένους που είναι περιορισμένοι στο σπίτι, δύο φορές το μήνα, με σκοπό την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης. Επιπλέον, θα συνοδεύουν τους ηλικιωμένους σε επισκέψεις υγείας (ιατρούς και ιατρικές εξετάσεις). Θα παρέχονται, επίσης, ιατρικός εξοπλισμός και προμήθειες. Οι εθελοντές θα λαμβάνουν συνεχιζόμενη εκπαίδευση προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρουν επαρκή στήριξη και φροντίδα στους ηλικιωμένους. Ο άξονας «Ψυχαγωγία Ηλικιωμένων» θα προσφέρει στους ηλικιωμένους τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε 3 ψυχαγωγικές δραστηριότητες: εκδρομή, θεατρική παράσταση και μουσική εκδήλωση. Δικαιούχοι των παραπάνω υπηρεσιών θα είναι περίπου 100 ηλικιωμένοι, 20 μέσω του άξονα «Στήριξη Ηλικιωμένων κατ’οίκον» για ηιλικιωμένους που είναι περιορισμένοι στο σπίτι, και άλλοι 80 στα πλαίσια του προγράμματος «Ψυχαγωγία Ηλικιωμένων.»

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά