Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

Ιατρικό Πρόγραμμα

Η Αποστολή “ΑΝΘΡΩΠΟΣ” ιδρύθηκε το 2010. Βασικός σκοπός της είναι η προσφορά δωρεάν ιατρικής βοήθειας σε άτομα που έχουν ανάγκη σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, χωρίς καμία φυλετική, πολιτική, θρησκευτική ή άλλου είδους διάκριση.
Αποδέκτης
Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ»
https://www.missionanthropos.com/
Τίτλος Δωρεάς
Ιατρικό Πρόγραμμα
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Υγεία
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Πρόγραμμα «Βελτιώνουμε τη Ζωή των Ηλικιωμένων ΙΙ»
2021
«Βελτιώνουμε τη Ζωή των Ηλικιωμένων»
2015
Χρηματοδότηση Προγράμματος

Η λειτουργία της βασίζεται στο εθελοντικό έργο ιατρών, νοσηλευτών και άλλου προσωπικού. Στα χρόνια από την ίδρυσή της, η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» έχει υλοποιήσει ποικίλα προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει οργανώσει τρεις ιατρικές – ανθρωπιστικές αποστολές στην Αιθιοπία. Στην Ελλάδα: α) Το Πρόγραμμα «Εμβολιά-ζουμε: παιδιά ανασφάλιστα, όχι απροστάτευτα», το οποίο ξεκίνησε το 2012, έχει στόχο τον εμβολιασμό ανασφάλιστων παιδιών, από οικογένειες μεταναστών, προσφύγων, ή Ελλήνων χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι και τον Αύγουστο του 2017 χορηγήθηκαν 18.090 εμβόλια σε 5.434 παιδιά. β) Το Πρόγραμμα «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους» ξεκίνησε το 2013 με σκοπό την κάλυψη διαφόρων αιτημάτων ιατροφαρμακευτικής φροντίδας. Μέσω του προγράμματος έχουν καλυφθεί συνολικά 986 αιτήματα, όπως ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, φάρμακα, προμήθειες ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών και γεννήσεις. γ) Επιπλέον δραστηριότητες που απευθύνονται σε ευάλωτους πληθυσμούς, όπως, για παράδειγμα, εκστρατείες προληπτικής ιατρικής και παροχή ειδών πρώτης ανάγκης και φαρμάκων.

Ιατρικό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία πιλοτικού προγράμματος που θα προσφέρει ιατρική φροντίδα σε 4 γηροκομεία για διάστημα 12 μηνών. Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των γηροκομείων συνεργάζεται με παθολόγο, ο οποίος επιβλέπει τη γενική υγεία των ηλικιωμένων κατοίκων και χορηγεί τα απαιτούμενα φάρμακα. Συνήθως ο παθολόγος επισκέπτεται τα γηροκομεία μία φορά την εβδομάδα και σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Το πρόγραμμα έχει στόχο να προσφέρει μια πιο διεξοδική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην υγεία των κατοίκων. Θα ξεκινήσει με την αξιολόγηση της υγείας και των ιατρικών αναγκών του κάθε κατοίκου. Ο κάθε ασθενής θα υποβληθεί σε διαγνωστικές εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας του. Στη συνέχεια, οι ασθενείς θα εξετασθούν από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων μέσω της Κινητής Κλινικής του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν. Κατόπιν, ο κάθε ασθενής θα λάβει αναφορά με προτεινόμενες δράσεις θεραπείας και πρόληψης, καθώς και εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, φαρμακευτική αγωγή και εμβολιασμούς, όπου απαιτούνται. Οι ασθενείς θα υποβληθούν ξανά σε διαγνωστικές και ιατρικές εξετάσεις στο τέλος του προγράμματος, προκειμένου να αξιολογηθεί η βελτίωση της κατάστασης της υγείας τους και, συνεπώς, η επιτυχία του προγράμματος.

Η λειτουργία της βασίζεται στο εθελοντικό έργο ιατρών, νοσηλευτών και άλλου προσωπικού. Στα χρόνια από την ίδρυσή της, η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» έχει υλοποιήσει ποικίλα προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει οργανώσει τρεις ιατρικές – ανθρωπιστικές αποστολές στην Αιθιοπία. Στην Ελλάδα: α) Το Πρόγραμμα «Εμβολιά-ζουμε: παιδιά ανασφάλιστα, όχι απροστάτευτα», το οποίο ξεκίνησε το 2012, έχει στόχο τον εμβολιασμό ανασφάλιστων παιδιών, από οικογένειες μεταναστών, προσφύγων, ή Ελλήνων χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι και τον Αύγουστο του 2017 χορηγήθηκαν 18.090 εμβόλια σε 5.434 παιδιά. β) Το Πρόγραμμα «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους» ξεκίνησε το 2013 με σκοπό την κάλυψη διαφόρων αιτημάτων ιατροφαρμακευτικής φροντίδας. Μέσω του προγράμματος έχουν καλυφθεί συνολικά 986 αιτήματα, όπως ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, φάρμακα, προμήθειες ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών και γεννήσεις. γ) Επιπλέον δραστηριότητες που απευθύνονται σε ευάλωτους πληθυσμούς, όπως, για παράδειγμα, εκστρατείες προληπτικής ιατρικής και παροχή ειδών πρώτης ανάγκης και φαρμάκων.

Ιατρικό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία πιλοτικού προγράμματος που θα προσφέρει ιατρική φροντίδα σε 4 γηροκομεία για διάστημα 12 μηνών. Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των γηροκομείων συνεργάζεται με παθολόγο, ο οποίος επιβλέπει τη γενική υγεία των ηλικιωμένων κατοίκων και χορηγεί τα απαιτούμενα φάρμακα. Συνήθως ο παθολόγος επισκέπτεται τα γηροκομεία μία φορά την εβδομάδα και σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Το πρόγραμμα έχει στόχο να προσφέρει μια πιο διεξοδική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην υγεία των κατοίκων. Θα ξεκινήσει με την αξιολόγηση της υγείας και των ιατρικών αναγκών του κάθε κατοίκου. Ο κάθε ασθενής θα υποβληθεί σε διαγνωστικές εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας του. Στη συνέχεια, οι ασθενείς θα εξετασθούν από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων μέσω της Κινητής Κλινικής του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν. Κατόπιν, ο κάθε ασθενής θα λάβει αναφορά με προτεινόμενες δράσεις θεραπείας και πρόληψης, καθώς και εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, φαρμακευτική αγωγή και εμβολιασμούς, όπου απαιτούνται. Οι ασθενείς θα υποβληθούν ξανά σε διαγνωστικές και ιατρικές εξετάσεις στο τέλος του προγράμματος, προκειμένου να αξιολογηθεί η βελτίωση της κατάστασης της υγείας τους και, συνεπώς, η επιτυχία του προγράμματος.

Αποδέκτης
Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ»
https://www.missionanthropos.com/
Τίτλος Δωρεάς
Ιατρικό Πρόγραμμα
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Υγεία
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Πρόγραμμα «Βελτιώνουμε τη Ζωή των Ηλικιωμένων ΙΙ»
2021
«Βελτιώνουμε τη Ζωή των Ηλικιωμένων»
2015
Χρηματοδότηση Προγράμματος

Η λειτουργία της βασίζεται στο εθελοντικό έργο ιατρών, νοσηλευτών και άλλου προσωπικού. Στα χρόνια από την ίδρυσή της, η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» έχει υλοποιήσει ποικίλα προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει οργανώσει τρεις ιατρικές – ανθρωπιστικές αποστολές στην Αιθιοπία. Στην Ελλάδα: α) Το Πρόγραμμα «Εμβολιά-ζουμε: παιδιά ανασφάλιστα, όχι απροστάτευτα», το οποίο ξεκίνησε το 2012, έχει στόχο τον εμβολιασμό ανασφάλιστων παιδιών, από οικογένειες μεταναστών, προσφύγων, ή Ελλήνων χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι και τον Αύγουστο του 2017 χορηγήθηκαν 18.090 εμβόλια σε 5.434 παιδιά. β) Το Πρόγραμμα «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους» ξεκίνησε το 2013 με σκοπό την κάλυψη διαφόρων αιτημάτων ιατροφαρμακευτικής φροντίδας. Μέσω του προγράμματος έχουν καλυφθεί συνολικά 986 αιτήματα, όπως ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, φάρμακα, προμήθειες ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών και γεννήσεις. γ) Επιπλέον δραστηριότητες που απευθύνονται σε ευάλωτους πληθυσμούς, όπως, για παράδειγμα, εκστρατείες προληπτικής ιατρικής και παροχή ειδών πρώτης ανάγκης και φαρμάκων.

Ιατρικό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία πιλοτικού προγράμματος που θα προσφέρει ιατρική φροντίδα σε 4 γηροκομεία για διάστημα 12 μηνών. Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των γηροκομείων συνεργάζεται με παθολόγο, ο οποίος επιβλέπει τη γενική υγεία των ηλικιωμένων κατοίκων και χορηγεί τα απαιτούμενα φάρμακα. Συνήθως ο παθολόγος επισκέπτεται τα γηροκομεία μία φορά την εβδομάδα και σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Το πρόγραμμα έχει στόχο να προσφέρει μια πιο διεξοδική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην υγεία των κατοίκων. Θα ξεκινήσει με την αξιολόγηση της υγείας και των ιατρικών αναγκών του κάθε κατοίκου. Ο κάθε ασθενής θα υποβληθεί σε διαγνωστικές εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας του. Στη συνέχεια, οι ασθενείς θα εξετασθούν από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων μέσω της Κινητής Κλινικής του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν. Κατόπιν, ο κάθε ασθενής θα λάβει αναφορά με προτεινόμενες δράσεις θεραπείας και πρόληψης, καθώς και εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, φαρμακευτική αγωγή και εμβολιασμούς, όπου απαιτούνται. Οι ασθενείς θα υποβληθούν ξανά σε διαγνωστικές και ιατρικές εξετάσεις στο τέλος του προγράμματος, προκειμένου να αξιολογηθεί η βελτίωση της κατάστασης της υγείας τους και, συνεπώς, η επιτυχία του προγράμματος.

Η λειτουργία της βασίζεται στο εθελοντικό έργο ιατρών, νοσηλευτών και άλλου προσωπικού. Στα χρόνια από την ίδρυσή της, η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» έχει υλοποιήσει ποικίλα προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει οργανώσει τρεις ιατρικές – ανθρωπιστικές αποστολές στην Αιθιοπία. Στην Ελλάδα: α) Το Πρόγραμμα «Εμβολιά-ζουμε: παιδιά ανασφάλιστα, όχι απροστάτευτα», το οποίο ξεκίνησε το 2012, έχει στόχο τον εμβολιασμό ανασφάλιστων παιδιών, από οικογένειες μεταναστών, προσφύγων, ή Ελλήνων χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Από τον Ιούλιο του 2012 μέχρι και τον Αύγουστο του 2017 χορηγήθηκαν 18.090 εμβόλια σε 5.434 παιδιά. β) Το Πρόγραμμα «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους» ξεκίνησε το 2013 με σκοπό την κάλυψη διαφόρων αιτημάτων ιατροφαρμακευτικής φροντίδας. Μέσω του προγράμματος έχουν καλυφθεί συνολικά 986 αιτήματα, όπως ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, φάρμακα, προμήθειες ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών και γεννήσεις. γ) Επιπλέον δραστηριότητες που απευθύνονται σε ευάλωτους πληθυσμούς, όπως, για παράδειγμα, εκστρατείες προληπτικής ιατρικής και παροχή ειδών πρώτης ανάγκης και φαρμάκων.

Ιατρικό Πρόγραμμα

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία πιλοτικού προγράμματος που θα προσφέρει ιατρική φροντίδα σε 4 γηροκομεία για διάστημα 12 μηνών. Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία των γηροκομείων συνεργάζεται με παθολόγο, ο οποίος επιβλέπει τη γενική υγεία των ηλικιωμένων κατοίκων και χορηγεί τα απαιτούμενα φάρμακα. Συνήθως ο παθολόγος επισκέπτεται τα γηροκομεία μία φορά την εβδομάδα και σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Το πρόγραμμα έχει στόχο να προσφέρει μια πιο διεξοδική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην υγεία των κατοίκων. Θα ξεκινήσει με την αξιολόγηση της υγείας και των ιατρικών αναγκών του κάθε κατοίκου. Ο κάθε ασθενής θα υποβληθεί σε διαγνωστικές εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας του. Στη συνέχεια, οι ασθενείς θα εξετασθούν από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων μέσω της Κινητής Κλινικής του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν. Κατόπιν, ο κάθε ασθενής θα λάβει αναφορά με προτεινόμενες δράσεις θεραπείας και πρόληψης, καθώς και εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, φαρμακευτική αγωγή και εμβολιασμούς, όπου απαιτούνται. Οι ασθενείς θα υποβληθούν ξανά σε διαγνωστικές και ιατρικές εξετάσεις στο τέλος του προγράμματος, προκειμένου να αξιολογηθεί η βελτίωση της κατάστασης της υγείας τους και, συνεπώς, η επιτυχία του προγράμματος.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά