ΑΜΚΕ «Με οδηγό το Διαβήτη»

Ιατρικές Εξετάσεις και Αύξηση Ευαισθητοποίησης

Η ΑΜΚΕ «Με οδηγό το Διαβήτη» ιδρύθηκε το 2014 με σκοπό τη διάγνωση και την πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη, καθώς και την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη νόσο.
Αποδέκτης
ΑΜΚΕ «Με οδηγό το Διαβήτη»
https://www.meodigotodiaviti.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Ιατρικές Εξετάσεις και Αύξηση Ευαισθητοποίησης
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2018
Ιατρικές Εξετάσεις και Αύξηση Ευαισθητοποίησης

Για την επίτευξη των στόχων της, η ΑΜΚΕ «Με οδηγό το Διαβήτη» διοργανώνει μία σειρά από ενέργειες και εκδηλώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ομιλίες από επιστήμονες και ιατρούς στον τομέα του διαβήτη, καθώς και εκδηλώσεις πρόληψης, πληροφόρησης και επιμόρφωσης. Οι κύριες ομάδες-στόχοι των δράσεων είναι παιδιά και ηλικιωμένοι. Η ΑΜΚΕ «Με οδηγό το Διαβήτη» διοργανώνει, επίσης, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ομιλίες για το ευρύ κοινό. Στην Ελλάδα, υπάρχουν 900.000 διαγνωσμένοι ασθενείς και περίπου 300.000 μη διαγνωσμένες περιπτώσεις. 60% των ασθενών είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Είναι αποδεδειγμένο πως η αύξηση της ευαισθητοποίησης και η πρώιμη διάγνωση αποτελούν την πιο αποτελεσματική πρόληψη της νόσου. Το 2016, η ΑΜΚΕ «Με οδηγό το Διαβήτη» προσέγγισε 820 ηλικιωμένους σε 3 Δήμους μέσω εξειδικευμένων ομιλιών και εξετάσεων.

Ιατρικές Εξετάσεις και αύξηση ευαισθητοποίησης

 

Η δωρεά αφορά σε διαγνωστικές εξετάσεις σε 25 Ανοιχτά Κέντρα Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) στην Αττική για διάστημα 12 μηνών, καθώς και στη διοργάνωση ομιλιών από εξειδικευμένους ιατρούς. Όσον αφορά την επιλογή των Δήμων, προτεραιότητα θα δοθεί σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ηλικιωμένων που έχουν ανάγκη. Οι ωφελούμενοι των 25 ΚΑΠΗ θα είναι 1.250 ηλικιωμένοι με διαβήτη. Οι περισσότερες περιπτώσεις διαβήτη είναι θεραπεύσιμες εφόσον διαγνωσθούν εγκαίρως. Συνεπώς, οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την ΑΜΚΕ «Με οδηγό το Διαβήτη» είναι κρίσιμες, ειδικά για ηλικιωμένους που δεν είναι σε θέση να πληρώσουν για εξετάσεις.

Για την επίτευξη των στόχων της, η ΑΜΚΕ «Με οδηγό το Διαβήτη» διοργανώνει μία σειρά από ενέργειες και εκδηλώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ομιλίες από επιστήμονες και ιατρούς στον τομέα του διαβήτη, καθώς και εκδηλώσεις πρόληψης, πληροφόρησης και επιμόρφωσης. Οι κύριες ομάδες-στόχοι των δράσεων είναι παιδιά και ηλικιωμένοι. Η ΑΜΚΕ «Με οδηγό το Διαβήτη» διοργανώνει, επίσης, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ομιλίες για το ευρύ κοινό. Στην Ελλάδα, υπάρχουν 900.000 διαγνωσμένοι ασθενείς και περίπου 300.000 μη διαγνωσμένες περιπτώσεις. 60% των ασθενών είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Είναι αποδεδειγμένο πως η αύξηση της ευαισθητοποίησης και η πρώιμη διάγνωση αποτελούν την πιο αποτελεσματική πρόληψη της νόσου. Το 2016, η ΑΜΚΕ «Με οδηγό το Διαβήτη» προσέγγισε 820 ηλικιωμένους σε 3 Δήμους μέσω εξειδικευμένων ομιλιών και εξετάσεων.

Ιατρικές Εξετάσεις και αύξηση ευαισθητοποίησης

 

Η δωρεά αφορά σε διαγνωστικές εξετάσεις σε 25 Ανοιχτά Κέντρα Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) στην Αττική για διάστημα 12 μηνών, καθώς και στη διοργάνωση ομιλιών από εξειδικευμένους ιατρούς. Όσον αφορά την επιλογή των Δήμων, προτεραιότητα θα δοθεί σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ηλικιωμένων που έχουν ανάγκη. Οι ωφελούμενοι των 25 ΚΑΠΗ θα είναι 1.250 ηλικιωμένοι με διαβήτη. Οι περισσότερες περιπτώσεις διαβήτη είναι θεραπεύσιμες εφόσον διαγνωσθούν εγκαίρως. Συνεπώς, οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την ΑΜΚΕ «Με οδηγό το Διαβήτη» είναι κρίσιμες, ειδικά για ηλικιωμένους που δεν είναι σε θέση να πληρώσουν για εξετάσεις.

Αποδέκτης
ΑΜΚΕ «Με οδηγό το Διαβήτη»
https://www.meodigotodiaviti.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Ιατρικές Εξετάσεις και Αύξηση Ευαισθητοποίησης
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2018
Ιατρικές Εξετάσεις και Αύξηση Ευαισθητοποίησης

Για την επίτευξη των στόχων της, η ΑΜΚΕ «Με οδηγό το Διαβήτη» διοργανώνει μία σειρά από ενέργειες και εκδηλώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ομιλίες από επιστήμονες και ιατρούς στον τομέα του διαβήτη, καθώς και εκδηλώσεις πρόληψης, πληροφόρησης και επιμόρφωσης. Οι κύριες ομάδες-στόχοι των δράσεων είναι παιδιά και ηλικιωμένοι. Η ΑΜΚΕ «Με οδηγό το Διαβήτη» διοργανώνει, επίσης, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ομιλίες για το ευρύ κοινό. Στην Ελλάδα, υπάρχουν 900.000 διαγνωσμένοι ασθενείς και περίπου 300.000 μη διαγνωσμένες περιπτώσεις. 60% των ασθενών είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Είναι αποδεδειγμένο πως η αύξηση της ευαισθητοποίησης και η πρώιμη διάγνωση αποτελούν την πιο αποτελεσματική πρόληψη της νόσου. Το 2016, η ΑΜΚΕ «Με οδηγό το Διαβήτη» προσέγγισε 820 ηλικιωμένους σε 3 Δήμους μέσω εξειδικευμένων ομιλιών και εξετάσεων.

Ιατρικές Εξετάσεις και αύξηση ευαισθητοποίησης

 

Η δωρεά αφορά σε διαγνωστικές εξετάσεις σε 25 Ανοιχτά Κέντρα Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) στην Αττική για διάστημα 12 μηνών, καθώς και στη διοργάνωση ομιλιών από εξειδικευμένους ιατρούς. Όσον αφορά την επιλογή των Δήμων, προτεραιότητα θα δοθεί σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ηλικιωμένων που έχουν ανάγκη. Οι ωφελούμενοι των 25 ΚΑΠΗ θα είναι 1.250 ηλικιωμένοι με διαβήτη. Οι περισσότερες περιπτώσεις διαβήτη είναι θεραπεύσιμες εφόσον διαγνωσθούν εγκαίρως. Συνεπώς, οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την ΑΜΚΕ «Με οδηγό το Διαβήτη» είναι κρίσιμες, ειδικά για ηλικιωμένους που δεν είναι σε θέση να πληρώσουν για εξετάσεις.

Για την επίτευξη των στόχων της, η ΑΜΚΕ «Με οδηγό το Διαβήτη» διοργανώνει μία σειρά από ενέργειες και εκδηλώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ομιλίες από επιστήμονες και ιατρούς στον τομέα του διαβήτη, καθώς και εκδηλώσεις πρόληψης, πληροφόρησης και επιμόρφωσης. Οι κύριες ομάδες-στόχοι των δράσεων είναι παιδιά και ηλικιωμένοι. Η ΑΜΚΕ «Με οδηγό το Διαβήτη» διοργανώνει, επίσης, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ομιλίες για το ευρύ κοινό. Στην Ελλάδα, υπάρχουν 900.000 διαγνωσμένοι ασθενείς και περίπου 300.000 μη διαγνωσμένες περιπτώσεις. 60% των ασθενών είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Είναι αποδεδειγμένο πως η αύξηση της ευαισθητοποίησης και η πρώιμη διάγνωση αποτελούν την πιο αποτελεσματική πρόληψη της νόσου. Το 2016, η ΑΜΚΕ «Με οδηγό το Διαβήτη» προσέγγισε 820 ηλικιωμένους σε 3 Δήμους μέσω εξειδικευμένων ομιλιών και εξετάσεων.

Ιατρικές Εξετάσεις και αύξηση ευαισθητοποίησης

 

Η δωρεά αφορά σε διαγνωστικές εξετάσεις σε 25 Ανοιχτά Κέντρα Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) στην Αττική για διάστημα 12 μηνών, καθώς και στη διοργάνωση ομιλιών από εξειδικευμένους ιατρούς. Όσον αφορά την επιλογή των Δήμων, προτεραιότητα θα δοθεί σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ηλικιωμένων που έχουν ανάγκη. Οι ωφελούμενοι των 25 ΚΑΠΗ θα είναι 1.250 ηλικιωμένοι με διαβήτη. Οι περισσότερες περιπτώσεις διαβήτη είναι θεραπεύσιμες εφόσον διαγνωσθούν εγκαίρως. Συνεπώς, οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την ΑΜΚΕ «Με οδηγό το Διαβήτη» είναι κρίσιμες, ειδικά για ηλικιωμένους που δεν είναι σε θέση να πληρώσουν για εξετάσεις.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά