Έλληνες Διασώστες

Πρόγραμμα Κατάρτισης Πρώτων Βοηθειών και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών για Ηλικιωμένους

Η οργάνωση «Έλληνες Διασώστες» ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως φυσικές καταστροφές και ανθρωπιστικές κρίσεις.
Αποδέκτης
Έλληνες Διασώστες
http://rescuegr.gr/web
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Κατάρτισης Πρώτων Βοηθειών και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών για Ηλικιωμένους
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλονίκη
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Επιπλέον προσφέρει έκτακτη φαρμακευτική και επισιτιστική βοήθεια σε πληγέντες πληθυσμούς, μέσω ανθρωπιστικών αποστολών. Η «Έλληνες Διασώστες» εντάχθηκε ως μέλος του Εθελοντικού Συλλόγου Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας (European Association of Civil Protection Volunteer Teams) το 2017. Η οργάνωση αποτελείται από 96 εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους εθελοντές. Πραγματοποιεί, επίσης, εκπαιδευτικά σεμινάρια για το κοινό σε θέματα όπως πρώτες βοήθειες και ετοιμότητα για σεισμούς. Η οργάνωση διαθέτει ιδιόκτητο ασύρματο δίκτυο, με δύο ασύρματες συχνότητες που της έχουν παραχωρηθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Επιπλέον, η «Έλληνες Διασώστες» πραγματοποιεί δράσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ανάπτυξη του εθελοντισμού της κοινωνίας των πολιτών. Η οργάνωση έχει πάρει μέρος σε διάφορες δραστηριότητες, όπως, για παράδειγμα, την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, την άντληση νερού μετά από πλημμύρα στο Νομό Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή, αποστολή στην Ιταλία για το σεισμό στη L’Aquila το 2009, και την απομάκρυνση βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που βρέθηκε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Πρόγραμμα Κατάρτισης Πρώτων Βοηθειών και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών για Ηλικιωμένους

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος κατάρτισης πρώτων βοηθειών και αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών για τα 14 ΚΑΠΗ της Θεσσαλονίκης. Εκπαιδευτές και εθελοντές της «Έλληνες Διασώστες» θα επισκεφθούν καθένα από τα 14 ΚΑΠΗ και θα εφαρμόσουν μεθόδους επίδειξης και προσομοίωσης για την εκπαίδευση των ηλικιωμένων μελών. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βιβλίο οδηγιών στο τέλος της κάθε εκπαιδευτικής συνεδρίας, το οποίο θα παρουσιάζει συνοπτικά όλες τις οδηγίες και τις απαραίτητες πληροφορίες.

Επιπλέον προσφέρει έκτακτη φαρμακευτική και επισιτιστική βοήθεια σε πληγέντες πληθυσμούς, μέσω ανθρωπιστικών αποστολών. Η «Έλληνες Διασώστες» εντάχθηκε ως μέλος του Εθελοντικού Συλλόγου Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας (European Association of Civil Protection Volunteer Teams) το 2017. Η οργάνωση αποτελείται από 96 εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους εθελοντές. Πραγματοποιεί, επίσης, εκπαιδευτικά σεμινάρια για το κοινό σε θέματα όπως πρώτες βοήθειες και ετοιμότητα για σεισμούς. Η οργάνωση διαθέτει ιδιόκτητο ασύρματο δίκτυο, με δύο ασύρματες συχνότητες που της έχουν παραχωρηθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Επιπλέον, η «Έλληνες Διασώστες» πραγματοποιεί δράσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ανάπτυξη του εθελοντισμού της κοινωνίας των πολιτών. Η οργάνωση έχει πάρει μέρος σε διάφορες δραστηριότητες, όπως, για παράδειγμα, την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, την άντληση νερού μετά από πλημμύρα στο Νομό Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή, αποστολή στην Ιταλία για το σεισμό στη L’Aquila το 2009, και την απομάκρυνση βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που βρέθηκε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Πρόγραμμα Κατάρτισης Πρώτων Βοηθειών και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών για Ηλικιωμένους

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος κατάρτισης πρώτων βοηθειών και αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών για τα 14 ΚΑΠΗ της Θεσσαλονίκης. Εκπαιδευτές και εθελοντές της «Έλληνες Διασώστες» θα επισκεφθούν καθένα από τα 14 ΚΑΠΗ και θα εφαρμόσουν μεθόδους επίδειξης και προσομοίωσης για την εκπαίδευση των ηλικιωμένων μελών. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βιβλίο οδηγιών στο τέλος της κάθε εκπαιδευτικής συνεδρίας, το οποίο θα παρουσιάζει συνοπτικά όλες τις οδηγίες και τις απαραίτητες πληροφορίες.

Αποδέκτης
Έλληνες Διασώστες
http://rescuegr.gr/web
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Κατάρτισης Πρώτων Βοηθειών και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών για Ηλικιωμένους
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλονίκη
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Επιπλέον προσφέρει έκτακτη φαρμακευτική και επισιτιστική βοήθεια σε πληγέντες πληθυσμούς, μέσω ανθρωπιστικών αποστολών. Η «Έλληνες Διασώστες» εντάχθηκε ως μέλος του Εθελοντικού Συλλόγου Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας (European Association of Civil Protection Volunteer Teams) το 2017. Η οργάνωση αποτελείται από 96 εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους εθελοντές. Πραγματοποιεί, επίσης, εκπαιδευτικά σεμινάρια για το κοινό σε θέματα όπως πρώτες βοήθειες και ετοιμότητα για σεισμούς. Η οργάνωση διαθέτει ιδιόκτητο ασύρματο δίκτυο, με δύο ασύρματες συχνότητες που της έχουν παραχωρηθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Επιπλέον, η «Έλληνες Διασώστες» πραγματοποιεί δράσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ανάπτυξη του εθελοντισμού της κοινωνίας των πολιτών. Η οργάνωση έχει πάρει μέρος σε διάφορες δραστηριότητες, όπως, για παράδειγμα, την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, την άντληση νερού μετά από πλημμύρα στο Νομό Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή, αποστολή στην Ιταλία για το σεισμό στη L’Aquila το 2009, και την απομάκρυνση βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που βρέθηκε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Πρόγραμμα Κατάρτισης Πρώτων Βοηθειών και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών για Ηλικιωμένους

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος κατάρτισης πρώτων βοηθειών και αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών για τα 14 ΚΑΠΗ της Θεσσαλονίκης. Εκπαιδευτές και εθελοντές της «Έλληνες Διασώστες» θα επισκεφθούν καθένα από τα 14 ΚΑΠΗ και θα εφαρμόσουν μεθόδους επίδειξης και προσομοίωσης για την εκπαίδευση των ηλικιωμένων μελών. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βιβλίο οδηγιών στο τέλος της κάθε εκπαιδευτικής συνεδρίας, το οποίο θα παρουσιάζει συνοπτικά όλες τις οδηγίες και τις απαραίτητες πληροφορίες.

Επιπλέον προσφέρει έκτακτη φαρμακευτική και επισιτιστική βοήθεια σε πληγέντες πληθυσμούς, μέσω ανθρωπιστικών αποστολών. Η «Έλληνες Διασώστες» εντάχθηκε ως μέλος του Εθελοντικού Συλλόγου Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας (European Association of Civil Protection Volunteer Teams) το 2017. Η οργάνωση αποτελείται από 96 εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους εθελοντές. Πραγματοποιεί, επίσης, εκπαιδευτικά σεμινάρια για το κοινό σε θέματα όπως πρώτες βοήθειες και ετοιμότητα για σεισμούς. Η οργάνωση διαθέτει ιδιόκτητο ασύρματο δίκτυο, με δύο ασύρματες συχνότητες που της έχουν παραχωρηθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Επιπλέον, η «Έλληνες Διασώστες» πραγματοποιεί δράσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ανάπτυξη του εθελοντισμού της κοινωνίας των πολιτών. Η οργάνωση έχει πάρει μέρος σε διάφορες δραστηριότητες, όπως, για παράδειγμα, την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, την άντληση νερού μετά από πλημμύρα στο Νομό Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή, αποστολή στην Ιταλία για το σεισμό στη L’Aquila το 2009, και την απομάκρυνση βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που βρέθηκε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Πρόγραμμα Κατάρτισης Πρώτων Βοηθειών και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών για Ηλικιωμένους

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος κατάρτισης πρώτων βοηθειών και αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών για τα 14 ΚΑΠΗ της Θεσσαλονίκης. Εκπαιδευτές και εθελοντές της «Έλληνες Διασώστες» θα επισκεφθούν καθένα από τα 14 ΚΑΠΗ και θα εφαρμόσουν μεθόδους επίδειξης και προσομοίωσης για την εκπαίδευση των ηλικιωμένων μελών. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βιβλίο οδηγιών στο τέλος της κάθε εκπαιδευτικής συνεδρίας, το οποίο θα παρουσιάζει συνοπτικά όλες τις οδηγίες και τις απαραίτητες πληροφορίες.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά