Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

«Βελτιώνουμε τη Ζωή των Ηλικιωμένων»

Η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» ιδρύθηκε το 2010. Βασικός σκοπός της είναι η προσφορά δωρεάν ιατρικής βοήθειας σε άτομα που έχουν ανάγκη σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, χωρίς καμία φυλετική, πολιτική, θρησκευτική ή άλλου είδους διάκριση.
Αποδέκτης
Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ»
https://www.missionanthropos.com/
Τίτλος Δωρεάς
«Βελτιώνουμε τη Ζωή των Ηλικιωμένων»
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Πρόγραμμα «Βελτιώνουμε τη Ζωή των Ηλικιωμένων ΙΙ»
2017
Ιατρικό Πρόγραμμα
2015
Χρηματοδότηση Προγράμματος

Η λειτουργία της βασίζεται στο εθελοντικό έργο ιατρών, νοσηλευτών και άλλου προσωπικού. Στα 11 χρόνια από την ίδρυσή της, η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» έχει υλοποιήσει πάνω από 81 αποστολές, προγράμματα και πρωτοβουλίες. Μέσω των δράσεων αυτών, και σε συνεργασία με 242 άλλες μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις, έχουν επωφεληθεί πάνω από 15.000 άτομα. Περισσότεροι από 650 εθελοντές έχουν συνεργαστεί με τον οργανισμό για προσφέρουν πάνω από 22.300 ιατρικές υπηρεσίες και περισσότερα από 145.000 είδη (ιατρικά και πρώτης ανάγκης) στους δικαιούχους των προγραμμάτων του.

«Βελτιώνουμε τη Ζωή των Ηλικιωμένων»

 

Η δωρεά αφορά σε πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί σε 5 γηροκομεία της Αττικής, με δύο κεντρικούς άξονες – αφενός, ένα διαγενεακό ψυχαγωγικό πρόγραμμα για τους ηλικιωμένους κατοίκους και, αφετέρου, μία σειρά από σεμινάρια κατάρτισης και εκπαίδευσης για το προσωπικό των γηροκομείων.

Το διαγενεακό ψυχαγωγικό πρόγραμμα θα φέρει σε επαφή μαθητές γυμνασίου και λυκείου με τους ηλικιωμένους κατοίκους των γηροκομείων μέσω διαδικτυακών συναντήσεων, με απώτερο σκοπό την προσφορά συντροφιάς και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν συχνά οι ηλικιωμένοι. Η δεύτερη πτυχή της δωρεάς αφορά σε ενότητα κατάρτισης/εκπαίδευσης που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με καθηγητές και φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος «Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η ενότητα αυτή θα έχει στόχο την εκπαίδευση του προσωπικού των Γηροκομείων όσον αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση των γηριατρικών συνδρόμων, καθώς και την ανάπτυξη της ψυχικής αντοχής των ηλικιωμένων. Στο πρόγραμμα θα συμπεριληφθούν περισσότεροι από 200 ηλικιωμένοι κάτοικοι των γηροκομείων και περίπου 90 μέλη του προσωπικού.

 

Η λειτουργία της βασίζεται στο εθελοντικό έργο ιατρών, νοσηλευτών και άλλου προσωπικού. Στα 11 χρόνια από την ίδρυσή της, η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» έχει υλοποιήσει πάνω από 81 αποστολές, προγράμματα και πρωτοβουλίες. Μέσω των δράσεων αυτών, και σε συνεργασία με 242 άλλες μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις, έχουν επωφεληθεί πάνω από 15.000 άτομα. Περισσότεροι από 650 εθελοντές έχουν συνεργαστεί με τον οργανισμό για προσφέρουν πάνω από 22.300 ιατρικές υπηρεσίες και περισσότερα από 145.000 είδη (ιατρικά και πρώτης ανάγκης) στους δικαιούχους των προγραμμάτων του.

«Βελτιώνουμε τη Ζωή των Ηλικιωμένων»

 

Η δωρεά αφορά σε πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί σε 5 γηροκομεία της Αττικής, με δύο κεντρικούς άξονες – αφενός, ένα διαγενεακό ψυχαγωγικό πρόγραμμα για τους ηλικιωμένους κατοίκους και, αφετέρου, μία σειρά από σεμινάρια κατάρτισης και εκπαίδευσης για το προσωπικό των γηροκομείων.

Το διαγενεακό ψυχαγωγικό πρόγραμμα θα φέρει σε επαφή μαθητές γυμνασίου και λυκείου με τους ηλικιωμένους κατοίκους των γηροκομείων μέσω διαδικτυακών συναντήσεων, με απώτερο σκοπό την προσφορά συντροφιάς και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν συχνά οι ηλικιωμένοι. Η δεύτερη πτυχή της δωρεάς αφορά σε ενότητα κατάρτισης/εκπαίδευσης που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με καθηγητές και φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος «Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η ενότητα αυτή θα έχει στόχο την εκπαίδευση του προσωπικού των Γηροκομείων όσον αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση των γηριατρικών συνδρόμων, καθώς και την ανάπτυξη της ψυχικής αντοχής των ηλικιωμένων. Στο πρόγραμμα θα συμπεριληφθούν περισσότεροι από 200 ηλικιωμένοι κάτοικοι των γηροκομείων και περίπου 90 μέλη του προσωπικού.

 

Αποδέκτης
Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ»
https://www.missionanthropos.com/
Τίτλος Δωρεάς
«Βελτιώνουμε τη Ζωή των Ηλικιωμένων»
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2023
Πρόγραμμα «Βελτιώνουμε τη Ζωή των Ηλικιωμένων ΙΙ»
2017
Ιατρικό Πρόγραμμα
2015
Χρηματοδότηση Προγράμματος

Η λειτουργία της βασίζεται στο εθελοντικό έργο ιατρών, νοσηλευτών και άλλου προσωπικού. Στα 11 χρόνια από την ίδρυσή της, η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» έχει υλοποιήσει πάνω από 81 αποστολές, προγράμματα και πρωτοβουλίες. Μέσω των δράσεων αυτών, και σε συνεργασία με 242 άλλες μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις, έχουν επωφεληθεί πάνω από 15.000 άτομα. Περισσότεροι από 650 εθελοντές έχουν συνεργαστεί με τον οργανισμό για προσφέρουν πάνω από 22.300 ιατρικές υπηρεσίες και περισσότερα από 145.000 είδη (ιατρικά και πρώτης ανάγκης) στους δικαιούχους των προγραμμάτων του.

«Βελτιώνουμε τη Ζωή των Ηλικιωμένων»

 

Η δωρεά αφορά σε πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί σε 5 γηροκομεία της Αττικής, με δύο κεντρικούς άξονες – αφενός, ένα διαγενεακό ψυχαγωγικό πρόγραμμα για τους ηλικιωμένους κατοίκους και, αφετέρου, μία σειρά από σεμινάρια κατάρτισης και εκπαίδευσης για το προσωπικό των γηροκομείων.

Το διαγενεακό ψυχαγωγικό πρόγραμμα θα φέρει σε επαφή μαθητές γυμνασίου και λυκείου με τους ηλικιωμένους κατοίκους των γηροκομείων μέσω διαδικτυακών συναντήσεων, με απώτερο σκοπό την προσφορά συντροφιάς και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν συχνά οι ηλικιωμένοι. Η δεύτερη πτυχή της δωρεάς αφορά σε ενότητα κατάρτισης/εκπαίδευσης που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με καθηγητές και φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος «Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η ενότητα αυτή θα έχει στόχο την εκπαίδευση του προσωπικού των Γηροκομείων όσον αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση των γηριατρικών συνδρόμων, καθώς και την ανάπτυξη της ψυχικής αντοχής των ηλικιωμένων. Στο πρόγραμμα θα συμπεριληφθούν περισσότεροι από 200 ηλικιωμένοι κάτοικοι των γηροκομείων και περίπου 90 μέλη του προσωπικού.

 

Η λειτουργία της βασίζεται στο εθελοντικό έργο ιατρών, νοσηλευτών και άλλου προσωπικού. Στα 11 χρόνια από την ίδρυσή της, η Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» έχει υλοποιήσει πάνω από 81 αποστολές, προγράμματα και πρωτοβουλίες. Μέσω των δράσεων αυτών, και σε συνεργασία με 242 άλλες μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις, έχουν επωφεληθεί πάνω από 15.000 άτομα. Περισσότεροι από 650 εθελοντές έχουν συνεργαστεί με τον οργανισμό για προσφέρουν πάνω από 22.300 ιατρικές υπηρεσίες και περισσότερα από 145.000 είδη (ιατρικά και πρώτης ανάγκης) στους δικαιούχους των προγραμμάτων του.

«Βελτιώνουμε τη Ζωή των Ηλικιωμένων»

 

Η δωρεά αφορά σε πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί σε 5 γηροκομεία της Αττικής, με δύο κεντρικούς άξονες – αφενός, ένα διαγενεακό ψυχαγωγικό πρόγραμμα για τους ηλικιωμένους κατοίκους και, αφετέρου, μία σειρά από σεμινάρια κατάρτισης και εκπαίδευσης για το προσωπικό των γηροκομείων.

Το διαγενεακό ψυχαγωγικό πρόγραμμα θα φέρει σε επαφή μαθητές γυμνασίου και λυκείου με τους ηλικιωμένους κατοίκους των γηροκομείων μέσω διαδικτυακών συναντήσεων, με απώτερο σκοπό την προσφορά συντροφιάς και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν συχνά οι ηλικιωμένοι. Η δεύτερη πτυχή της δωρεάς αφορά σε ενότητα κατάρτισης/εκπαίδευσης που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με καθηγητές και φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος «Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η ενότητα αυτή θα έχει στόχο την εκπαίδευση του προσωπικού των Γηροκομείων όσον αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση των γηριατρικών συνδρόμων, καθώς και την ανάπτυξη της ψυχικής αντοχής των ηλικιωμένων. Στο πρόγραμμα θα συμπεριληφθούν περισσότεροι από 200 ηλικιωμένοι κάτοικοι των γηροκομείων και περίπου 90 μέλη του προσωπικού.

 

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά