Τράπεζα Τροφίμων

Tρόφιμα

Η Τράπεζα Τροφίμων Ελλάδος ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό την καταπολέμηση της πείνας και τον περιορισμό της σπατάλης.
Αποδέκτης
Τράπεζα Τροφίμων
https://foodbank.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Tρόφιμα
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2022
Τρόφιμα
2020
Τρόφιμα
2012
Τρόφιμα

Είναι ο μοναδικός οργανισμός στην Ελλάδα που λειτουργεί ως τράπεζα τροφίμων και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών Τροφίμων. Η Τράπεζα Τροφίμων Ελλάδος λαμβάνει δωρεές τροφίμων και τα κατανέμει σε 144 οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων 10 γηροκομείων, 21 οργανισμών για τα παιδιά, 5 κέντρων αποκατάστασης, 17 οργανισμών για ανθρώπους με αναπηρίες και 7 κέντρων για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων, όπως πρόσφυγες και άστεγους, με 24.500 ωφελούμενους ετησίως. Από την ίδρυσή της, η Τράπεζα Τροφίμων Ελλάδος έχει προσφέρει 16.500 τόνους τροφίμων. Η Τράπεζα Τροφίμων Ελλάδος λαμβάνει δωρεές τροφίμων από διάφορους φορείς, όπως ιδιώτες, κατασκευαστές και καταστήματα. Προσφέρει, επίσης, διατροφικά προϊόντα και είδη καθαρισμού ή/και προσωπικής υγιεινής, τα οποία είναι κατάλληλα για κατανάλωση αλλά δε μπορούν, για διάφορους λόγους, να πουληθούν.

Τρόφιμα

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή τροφίμων σε 10 γηροκομεία τα οποία υποστηρίζει ήδη η Τράπεζα Τροφίμων Ελλάδος, καθώς και σε άλλους μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Η ποσότητα που θα κατανεμηθεί σε καθέναν από τα 10 γηροκομεία θα καλύψει περίπου το 25% των ετήσιων αναγκών του οίκου σε προμήθειες τροφίμων.

Είναι ο μοναδικός οργανισμός στην Ελλάδα που λειτουργεί ως τράπεζα τροφίμων και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών Τροφίμων. Η Τράπεζα Τροφίμων Ελλάδος λαμβάνει δωρεές τροφίμων και τα κατανέμει σε 144 οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων 10 γηροκομείων, 21 οργανισμών για τα παιδιά, 5 κέντρων αποκατάστασης, 17 οργανισμών για ανθρώπους με αναπηρίες και 7 κέντρων για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων, όπως πρόσφυγες και άστεγους, με 24.500 ωφελούμενους ετησίως. Από την ίδρυσή της, η Τράπεζα Τροφίμων Ελλάδος έχει προσφέρει 16.500 τόνους τροφίμων. Η Τράπεζα Τροφίμων Ελλάδος λαμβάνει δωρεές τροφίμων από διάφορους φορείς, όπως ιδιώτες, κατασκευαστές και καταστήματα. Προσφέρει, επίσης, διατροφικά προϊόντα και είδη καθαρισμού ή/και προσωπικής υγιεινής, τα οποία είναι κατάλληλα για κατανάλωση αλλά δε μπορούν, για διάφορους λόγους, να πουληθούν.

Τρόφιμα

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή τροφίμων σε 10 γηροκομεία τα οποία υποστηρίζει ήδη η Τράπεζα Τροφίμων Ελλάδος, καθώς και σε άλλους μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Η ποσότητα που θα κατανεμηθεί σε καθέναν από τα 10 γηροκομεία θα καλύψει περίπου το 25% των ετήσιων αναγκών του οίκου σε προμήθειες τροφίμων.

Αποδέκτης
Τράπεζα Τροφίμων
https://foodbank.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Tρόφιμα
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2022
Τρόφιμα
2020
Τρόφιμα
2012
Τρόφιμα

Είναι ο μοναδικός οργανισμός στην Ελλάδα που λειτουργεί ως τράπεζα τροφίμων και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών Τροφίμων. Η Τράπεζα Τροφίμων Ελλάδος λαμβάνει δωρεές τροφίμων και τα κατανέμει σε 144 οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων 10 γηροκομείων, 21 οργανισμών για τα παιδιά, 5 κέντρων αποκατάστασης, 17 οργανισμών για ανθρώπους με αναπηρίες και 7 κέντρων για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων, όπως πρόσφυγες και άστεγους, με 24.500 ωφελούμενους ετησίως. Από την ίδρυσή της, η Τράπεζα Τροφίμων Ελλάδος έχει προσφέρει 16.500 τόνους τροφίμων. Η Τράπεζα Τροφίμων Ελλάδος λαμβάνει δωρεές τροφίμων από διάφορους φορείς, όπως ιδιώτες, κατασκευαστές και καταστήματα. Προσφέρει, επίσης, διατροφικά προϊόντα και είδη καθαρισμού ή/και προσωπικής υγιεινής, τα οποία είναι κατάλληλα για κατανάλωση αλλά δε μπορούν, για διάφορους λόγους, να πουληθούν.

Τρόφιμα

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή τροφίμων σε 10 γηροκομεία τα οποία υποστηρίζει ήδη η Τράπεζα Τροφίμων Ελλάδος, καθώς και σε άλλους μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Η ποσότητα που θα κατανεμηθεί σε καθέναν από τα 10 γηροκομεία θα καλύψει περίπου το 25% των ετήσιων αναγκών του οίκου σε προμήθειες τροφίμων.

Είναι ο μοναδικός οργανισμός στην Ελλάδα που λειτουργεί ως τράπεζα τροφίμων και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τραπεζών Τροφίμων. Η Τράπεζα Τροφίμων Ελλάδος λαμβάνει δωρεές τροφίμων και τα κατανέμει σε 144 οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων 10 γηροκομείων, 21 οργανισμών για τα παιδιά, 5 κέντρων αποκατάστασης, 17 οργανισμών για ανθρώπους με αναπηρίες και 7 κέντρων για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων, όπως πρόσφυγες και άστεγους, με 24.500 ωφελούμενους ετησίως. Από την ίδρυσή της, η Τράπεζα Τροφίμων Ελλάδος έχει προσφέρει 16.500 τόνους τροφίμων. Η Τράπεζα Τροφίμων Ελλάδος λαμβάνει δωρεές τροφίμων από διάφορους φορείς, όπως ιδιώτες, κατασκευαστές και καταστήματα. Προσφέρει, επίσης, διατροφικά προϊόντα και είδη καθαρισμού ή/και προσωπικής υγιεινής, τα οποία είναι κατάλληλα για κατανάλωση αλλά δε μπορούν, για διάφορους λόγους, να πουληθούν.

Τρόφιμα

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή τροφίμων σε 10 γηροκομεία τα οποία υποστηρίζει ήδη η Τράπεζα Τροφίμων Ελλάδος, καθώς και σε άλλους μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Η ποσότητα που θα κατανεμηθεί σε καθέναν από τα 10 γηροκομεία θα καλύψει περίπου το 25% των ετήσιων αναγκών του οίκου σε προμήθειες τροφίμων.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά