Σύλλογος Φίλων Περιθαλπόμενων Νοσοκομείου “Η Σωτηρία”

Στήριξη Ασθενών και Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων

Το Νοσοκομείο “Η Σωτηρία” ιδρύθηκε το 1902 ως Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος. Με την πάροδο των ετών, εξελίχθηκε σε δημόσιο Γενικό Νοσοκομείο που περιλαμβάνει όλα τα βασικά ιατρικά τμήματα και κλινικές.
Αποδέκτης
Σύλλογος Φίλων Περιθαλπόμενων Νοσοκομείου “Η Σωτηρία”
http://sylfilon.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Στήριξη Ασθενών και Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Το Νοσοκομείο “Η Σωτηρία” διαθέτει περίπου 650 κλίνες και 1.100 μέλη προσωπικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί από τους ασθενείς του νοσοκομείου είναι ηλικιωμένοι και χρόνιοι ασθενείς, γεγονός το οποίο εξηγείται από την ειδίκευση του “Σωτηρία” στα νοσήματα των πνευμόνων και του θώρακος, τα οποία είναι πιο κοινά ανάμεσα στους ηλικιωμένους. Ο Σύλλογος Φίλων Περιθαλπόμενων Νοσοκομείου “Η Σωτηρία” ιδρύθηκε το 2005 με προτωβουλία του προσωπικού του νοσοκομείου. Αποστολή του Συλλόγου είναι η οικονομική και ψυχολογική στήριξη των ασθενών που έχουν ανάγκη, καθώς και των οικογενειών τους. Το 2015, 80% των επωφελούμενων του Συλλόγου ήταν άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω.

Στήριξη Ασθενών και Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων

 

Η δωρεά αφορά στην οικονομική στήριξη ηλικιωμένων ασθενών που έχουν ανάγκη, την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του συλλόγου μέσω της παροχής διοικητικής υποστήριξης, και την ανάπτυξη δυνατοτήτων. Η δωρεά καλύπτει διάφορα έξοδα για ηλικιωμένους ασθενείς που έχουν ανάγκη, όπως ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, φάρμακα, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, και μεταφορά από και προς το νοσοκομείο. Η λειτουργική στήριξη θα ενισχύσει τον οργανισμό προκειμένου να διευρύνει την υποστήριξη που προσφέρει στους ασθενείς και, ενδεχομένως, να επεκτείνει τις δραστηριότητές του. Η ανάπτυξη δυνατοτήτων θα συμβάλλει στην εκπαίδευση του διοικητικού προσωπικού και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στηρίζοντας, μακροπρόθεσμα, την ωρίμανση του οργανισμού και την ανάπτυξη της στρατηγικής εξεύρεσης πόρων που εφαρμόζει.

Το Νοσοκομείο “Η Σωτηρία” διαθέτει περίπου 650 κλίνες και 1.100 μέλη προσωπικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί από τους ασθενείς του νοσοκομείου είναι ηλικιωμένοι και χρόνιοι ασθενείς, γεγονός το οποίο εξηγείται από την ειδίκευση του “Σωτηρία” στα νοσήματα των πνευμόνων και του θώρακος, τα οποία είναι πιο κοινά ανάμεσα στους ηλικιωμένους. Ο Σύλλογος Φίλων Περιθαλπόμενων Νοσοκομείου “Η Σωτηρία” ιδρύθηκε το 2005 με προτωβουλία του προσωπικού του νοσοκομείου. Αποστολή του Συλλόγου είναι η οικονομική και ψυχολογική στήριξη των ασθενών που έχουν ανάγκη, καθώς και των οικογενειών τους. Το 2015, 80% των επωφελούμενων του Συλλόγου ήταν άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω.

Στήριξη Ασθενών και Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων

 

Η δωρεά αφορά στην οικονομική στήριξη ηλικιωμένων ασθενών που έχουν ανάγκη, την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του συλλόγου μέσω της παροχής διοικητικής υποστήριξης, και την ανάπτυξη δυνατοτήτων. Η δωρεά καλύπτει διάφορα έξοδα για ηλικιωμένους ασθενείς που έχουν ανάγκη, όπως ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, φάρμακα, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, και μεταφορά από και προς το νοσοκομείο. Η λειτουργική στήριξη θα ενισχύσει τον οργανισμό προκειμένου να διευρύνει την υποστήριξη που προσφέρει στους ασθενείς και, ενδεχομένως, να επεκτείνει τις δραστηριότητές του. Η ανάπτυξη δυνατοτήτων θα συμβάλλει στην εκπαίδευση του διοικητικού προσωπικού και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στηρίζοντας, μακροπρόθεσμα, την ωρίμανση του οργανισμού και την ανάπτυξη της στρατηγικής εξεύρεσης πόρων που εφαρμόζει.

Αποδέκτης
Σύλλογος Φίλων Περιθαλπόμενων Νοσοκομείου “Η Σωτηρία”
http://sylfilon.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Στήριξη Ασθενών και Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Το Νοσοκομείο “Η Σωτηρία” διαθέτει περίπου 650 κλίνες και 1.100 μέλη προσωπικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί από τους ασθενείς του νοσοκομείου είναι ηλικιωμένοι και χρόνιοι ασθενείς, γεγονός το οποίο εξηγείται από την ειδίκευση του “Σωτηρία” στα νοσήματα των πνευμόνων και του θώρακος, τα οποία είναι πιο κοινά ανάμεσα στους ηλικιωμένους. Ο Σύλλογος Φίλων Περιθαλπόμενων Νοσοκομείου “Η Σωτηρία” ιδρύθηκε το 2005 με προτωβουλία του προσωπικού του νοσοκομείου. Αποστολή του Συλλόγου είναι η οικονομική και ψυχολογική στήριξη των ασθενών που έχουν ανάγκη, καθώς και των οικογενειών τους. Το 2015, 80% των επωφελούμενων του Συλλόγου ήταν άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω.

Στήριξη Ασθενών και Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων

 

Η δωρεά αφορά στην οικονομική στήριξη ηλικιωμένων ασθενών που έχουν ανάγκη, την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του συλλόγου μέσω της παροχής διοικητικής υποστήριξης, και την ανάπτυξη δυνατοτήτων. Η δωρεά καλύπτει διάφορα έξοδα για ηλικιωμένους ασθενείς που έχουν ανάγκη, όπως ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, φάρμακα, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, και μεταφορά από και προς το νοσοκομείο. Η λειτουργική στήριξη θα ενισχύσει τον οργανισμό προκειμένου να διευρύνει την υποστήριξη που προσφέρει στους ασθενείς και, ενδεχομένως, να επεκτείνει τις δραστηριότητές του. Η ανάπτυξη δυνατοτήτων θα συμβάλλει στην εκπαίδευση του διοικητικού προσωπικού και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στηρίζοντας, μακροπρόθεσμα, την ωρίμανση του οργανισμού και την ανάπτυξη της στρατηγικής εξεύρεσης πόρων που εφαρμόζει.

Το Νοσοκομείο “Η Σωτηρία” διαθέτει περίπου 650 κλίνες και 1.100 μέλη προσωπικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί από τους ασθενείς του νοσοκομείου είναι ηλικιωμένοι και χρόνιοι ασθενείς, γεγονός το οποίο εξηγείται από την ειδίκευση του “Σωτηρία” στα νοσήματα των πνευμόνων και του θώρακος, τα οποία είναι πιο κοινά ανάμεσα στους ηλικιωμένους. Ο Σύλλογος Φίλων Περιθαλπόμενων Νοσοκομείου “Η Σωτηρία” ιδρύθηκε το 2005 με προτωβουλία του προσωπικού του νοσοκομείου. Αποστολή του Συλλόγου είναι η οικονομική και ψυχολογική στήριξη των ασθενών που έχουν ανάγκη, καθώς και των οικογενειών τους. Το 2015, 80% των επωφελούμενων του Συλλόγου ήταν άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω.

Στήριξη Ασθενών και Κάλυψη Λειτουργικών Εξόδων

 

Η δωρεά αφορά στην οικονομική στήριξη ηλικιωμένων ασθενών που έχουν ανάγκη, την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του συλλόγου μέσω της παροχής διοικητικής υποστήριξης, και την ανάπτυξη δυνατοτήτων. Η δωρεά καλύπτει διάφορα έξοδα για ηλικιωμένους ασθενείς που έχουν ανάγκη, όπως ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, φάρμακα, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, και μεταφορά από και προς το νοσοκομείο. Η λειτουργική στήριξη θα ενισχύσει τον οργανισμό προκειμένου να διευρύνει την υποστήριξη που προσφέρει στους ασθενείς και, ενδεχομένως, να επεκτείνει τις δραστηριότητές του. Η ανάπτυξη δυνατοτήτων θα συμβάλλει στην εκπαίδευση του διοικητικού προσωπικού και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στηρίζοντας, μακροπρόθεσμα, την ωρίμανση του οργανισμού και την ανάπτυξη της στρατηγικής εξεύρεσης πόρων που εφαρμόζει.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά