ΜΚΟ Γραμμή Ζωής

140 «Κόκκινα Κουμπιά»

Η Γραμμή Ζωής ιδρύθηκε το 2006, με σκοπό την παροχή φροντίδας, προστασίας και ασφάλειας στους ηλικιωμένους.
Αποδέκτης
ΜΚΟ Γραμμή Ζωής
http://www.lifelinehellas.gr/
Τίτλος Δωρεάς
140 «Κόκκινα Κουμπιά»
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2013
Πρόγραμμα «Υπολόγισε σε μένα»

Ορισμένα από τα προγράμματα που προσφέρει είναι: α. «Silver Alert Hellas», Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης ηλικιωμένων με σκοπό την άμεση ανεύρεσή τους, β. Εθνική Γραμμή SOS 1065, γ. «Κόκκινο Κουμπί», σύστημα τηλεειδοποίησης, δ. «Εθελοντής Γείτονας», στο πλαίσιο του οποίου εθελοντές πραγματοποιούν επισκέψεις κατ’ οίκον σε ηλικιωμένους με σκοπό να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές τους ανάγκες, ε. «Κάθε μέρα δίπλα τους», επισιτιστικό πρόγραμμα που ενισχύει 300 άπορους ηλικιωμένους, στ. Πανελλήνια Τράπεζα Αίματος για την Τρίτη Ηλικία και άλλα.

140 «Κόκκινα Κουμπιά»

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή “Κόκκινων Κουμπιών” σε 140 ηλικιωμένους που ζουν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Πατώντας το κόκκινο κουμπί, το οποίο φορούν γύρω από τον καρπό ή το λαιμό τους, οι ηλικιωμένοι που βρίσκονται σε ανάγκη συνδέονται με σύστημα ανοιχτής ακρόασης αμφίδρομα, μέσω τεχνολογίας τηλεειδοποίησης, με την Κοινωνική Υπηρεσία της Οργάνωσης που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα, το οποίο τους προσφέρει βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Ορισμένα από τα προγράμματα που προσφέρει είναι: α. «Silver Alert Hellas», Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης ηλικιωμένων με σκοπό την άμεση ανεύρεσή τους, β. Εθνική Γραμμή SOS 1065, γ. «Κόκκινο Κουμπί», σύστημα τηλεειδοποίησης, δ. «Εθελοντής Γείτονας», στο πλαίσιο του οποίου εθελοντές πραγματοποιούν επισκέψεις κατ’ οίκον σε ηλικιωμένους με σκοπό να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές τους ανάγκες, ε. «Κάθε μέρα δίπλα τους», επισιτιστικό πρόγραμμα που ενισχύει 300 άπορους ηλικιωμένους, στ. Πανελλήνια Τράπεζα Αίματος για την Τρίτη Ηλικία και άλλα.

140 «Κόκκινα Κουμπιά»

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή “Κόκκινων Κουμπιών” σε 140 ηλικιωμένους που ζουν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Πατώντας το κόκκινο κουμπί, το οποίο φορούν γύρω από τον καρπό ή το λαιμό τους, οι ηλικιωμένοι που βρίσκονται σε ανάγκη συνδέονται με σύστημα ανοιχτής ακρόασης αμφίδρομα, μέσω τεχνολογίας τηλεειδοποίησης, με την Κοινωνική Υπηρεσία της Οργάνωσης που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα, το οποίο τους προσφέρει βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Αποδέκτης
ΜΚΟ Γραμμή Ζωής
http://www.lifelinehellas.gr/
Τίτλος Δωρεάς
140 «Κόκκινα Κουμπιά»
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2013
Πρόγραμμα «Υπολόγισε σε μένα»

Ορισμένα από τα προγράμματα που προσφέρει είναι: α. «Silver Alert Hellas», Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης ηλικιωμένων με σκοπό την άμεση ανεύρεσή τους, β. Εθνική Γραμμή SOS 1065, γ. «Κόκκινο Κουμπί», σύστημα τηλεειδοποίησης, δ. «Εθελοντής Γείτονας», στο πλαίσιο του οποίου εθελοντές πραγματοποιούν επισκέψεις κατ’ οίκον σε ηλικιωμένους με σκοπό να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές τους ανάγκες, ε. «Κάθε μέρα δίπλα τους», επισιτιστικό πρόγραμμα που ενισχύει 300 άπορους ηλικιωμένους, στ. Πανελλήνια Τράπεζα Αίματος για την Τρίτη Ηλικία και άλλα.

140 «Κόκκινα Κουμπιά»

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή “Κόκκινων Κουμπιών” σε 140 ηλικιωμένους που ζουν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Πατώντας το κόκκινο κουμπί, το οποίο φορούν γύρω από τον καρπό ή το λαιμό τους, οι ηλικιωμένοι που βρίσκονται σε ανάγκη συνδέονται με σύστημα ανοιχτής ακρόασης αμφίδρομα, μέσω τεχνολογίας τηλεειδοποίησης, με την Κοινωνική Υπηρεσία της Οργάνωσης που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα, το οποίο τους προσφέρει βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Ορισμένα από τα προγράμματα που προσφέρει είναι: α. «Silver Alert Hellas», Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης ηλικιωμένων με σκοπό την άμεση ανεύρεσή τους, β. Εθνική Γραμμή SOS 1065, γ. «Κόκκινο Κουμπί», σύστημα τηλεειδοποίησης, δ. «Εθελοντής Γείτονας», στο πλαίσιο του οποίου εθελοντές πραγματοποιούν επισκέψεις κατ’ οίκον σε ηλικιωμένους με σκοπό να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές τους ανάγκες, ε. «Κάθε μέρα δίπλα τους», επισιτιστικό πρόγραμμα που ενισχύει 300 άπορους ηλικιωμένους, στ. Πανελλήνια Τράπεζα Αίματος για την Τρίτη Ηλικία και άλλα.

140 «Κόκκινα Κουμπιά»

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή “Κόκκινων Κουμπιών” σε 140 ηλικιωμένους που ζουν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Πατώντας το κόκκινο κουμπί, το οποίο φορούν γύρω από τον καρπό ή το λαιμό τους, οι ηλικιωμένοι που βρίσκονται σε ανάγκη συνδέονται με σύστημα ανοιχτής ακρόασης αμφίδρομα, μέσω τεχνολογίας τηλεειδοποίησης, με την Κοινωνική Υπηρεσία της Οργάνωσης που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα, το οποίο τους προσφέρει βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά