Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νομού Σερρών

Πρόγραμμα «Προώθηση της Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης»

Ο Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νομού Σερρών ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την υποστήριξη άτομων με προβλήματα ψυχικής υγείας στο Νομό Σερρών, μέσω εξω-νοσοκομειακής δομής.
Αποδέκτης
Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νομού Σερρών
http://www.sofpsi-ser.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Προώθηση της Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης»
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Σέρρες
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Πρόγραμμα Φροντίδας στο Σπίτι για Άτομα με Άνοια
2016
«Προώθηση της Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης»
2013
Τρόφιμα

Ο Σύλλογος προσφέρει διάφορα προγράμματα και δραστηριότητες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ανθρώπων με ψυχικές αναπηρίες που κατοικούν με συγγενείς ή φροντιστές. Το Πρόγραμμα Καθημερινής Θεραπείας του Συλλόγου αποτελείται από εργοθεραπεία, λογοτεχνία και κατασκευή κοσμημάτων για την υποστήριξη, τη μόρφωση και την ψυχαγωγία των ασθενών. Ο Σύλλογος προσφέρει επίσης υπηρεσίες για τους φροντιστές των ατόμων με ψυχικές αναπηρίες και διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία. Ανάμεσα στο 2012 και το 2014, ο Σύλλογος ήταν υπεύθυνος για την εφαρμογή του προγράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας του Δήμου Σερρών». Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε ανθρώπους με ανάγκη στο Δήμο Σερρών. Μέσω του προγράμματος, ο Σύλλογος προσέφερε μια σειρά από επιμέρους προγράμματα. Τα δύο κυριότερα ήταν το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το οποίο προσέφερε μηνιαία πακέτα τροφίμων και οικιακών ειδών σε 150 οικογένειες, και το Πρόγραμμα Συσσιτίου, το οποίο προσέφερε καθημερινό μεσημεριανό γεύμα σε 100 επωφελούμενους.

«Προώθηση της Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης»

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος με σκοπό την πρόληψη και τη θεραπεία ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, και ειδικά της κατάθλιψης, που σχετίζονται με την συνταξιοδότηση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός ολιστικού, μη-φαρμακευτικού μοντέλου που προάγει την ενεργή, ασφαλή και ομαλή προσαρμογή στη μη-ενεργή επαγγελματική ζωή που ακολουθεί τη συνταξιοδότηση. Το πρόγραμμα προσφέρει ατομική και ομαδική ψυχολογική υποστήριξη, παρουσιάσεις/συζητήσεις με ειδικούς στον τομέα της υγείας, εκπαίδευση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινηματογραφικές βραδιές, πολιτιστικές εκδρομές και σχετικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Ένας από τους βασικούς άξονες του προγράμματος είναι η δημιουργία ομάδας εθελοντών για την αντιμετώπιση κρίσεων. Ο άξονας αυτός επιλέχθηκε προσεκτικά βάσει ευρημάτων από επίσημες έρευνες που υποδεικνύουν ότι ο εθελοντισμός αυξάνει την προσδοκώμενη διάρκεια ζωής και ενισχύει τη σωματική και ψυχική υγεία. Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι 100 ηλικιωμένοι κάτοικοι των Σερρών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα που συνδέονται με τη συνταξιοδότηση.

Ο Σύλλογος προσφέρει διάφορα προγράμματα και δραστηριότητες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ανθρώπων με ψυχικές αναπηρίες που κατοικούν με συγγενείς ή φροντιστές. Το Πρόγραμμα Καθημερινής Θεραπείας του Συλλόγου αποτελείται από εργοθεραπεία, λογοτεχνία και κατασκευή κοσμημάτων για την υποστήριξη, τη μόρφωση και την ψυχαγωγία των ασθενών. Ο Σύλλογος προσφέρει επίσης υπηρεσίες για τους φροντιστές των ατόμων με ψυχικές αναπηρίες και διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία. Ανάμεσα στο 2012 και το 2014, ο Σύλλογος ήταν υπεύθυνος για την εφαρμογή του προγράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας του Δήμου Σερρών». Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε ανθρώπους με ανάγκη στο Δήμο Σερρών. Μέσω του προγράμματος, ο Σύλλογος προσέφερε μια σειρά από επιμέρους προγράμματα. Τα δύο κυριότερα ήταν το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το οποίο προσέφερε μηνιαία πακέτα τροφίμων και οικιακών ειδών σε 150 οικογένειες, και το Πρόγραμμα Συσσιτίου, το οποίο προσέφερε καθημερινό μεσημεριανό γεύμα σε 100 επωφελούμενους.

«Προώθηση της Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης»

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος με σκοπό την πρόληψη και τη θεραπεία ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, και ειδικά της κατάθλιψης, που σχετίζονται με την συνταξιοδότηση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός ολιστικού, μη-φαρμακευτικού μοντέλου που προάγει την ενεργή, ασφαλή και ομαλή προσαρμογή στη μη-ενεργή επαγγελματική ζωή που ακολουθεί τη συνταξιοδότηση. Το πρόγραμμα προσφέρει ατομική και ομαδική ψυχολογική υποστήριξη, παρουσιάσεις/συζητήσεις με ειδικούς στον τομέα της υγείας, εκπαίδευση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινηματογραφικές βραδιές, πολιτιστικές εκδρομές και σχετικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Ένας από τους βασικούς άξονες του προγράμματος είναι η δημιουργία ομάδας εθελοντών για την αντιμετώπιση κρίσεων. Ο άξονας αυτός επιλέχθηκε προσεκτικά βάσει ευρημάτων από επίσημες έρευνες που υποδεικνύουν ότι ο εθελοντισμός αυξάνει την προσδοκώμενη διάρκεια ζωής και ενισχύει τη σωματική και ψυχική υγεία. Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι 100 ηλικιωμένοι κάτοικοι των Σερρών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα που συνδέονται με τη συνταξιοδότηση.

Αποδέκτης
Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νομού Σερρών
http://www.sofpsi-ser.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Προώθηση της Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης»
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Σέρρες
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Πρόγραμμα Φροντίδας στο Σπίτι για Άτομα με Άνοια
2016
«Προώθηση της Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης»
2013
Τρόφιμα

Ο Σύλλογος προσφέρει διάφορα προγράμματα και δραστηριότητες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ανθρώπων με ψυχικές αναπηρίες που κατοικούν με συγγενείς ή φροντιστές. Το Πρόγραμμα Καθημερινής Θεραπείας του Συλλόγου αποτελείται από εργοθεραπεία, λογοτεχνία και κατασκευή κοσμημάτων για την υποστήριξη, τη μόρφωση και την ψυχαγωγία των ασθενών. Ο Σύλλογος προσφέρει επίσης υπηρεσίες για τους φροντιστές των ατόμων με ψυχικές αναπηρίες και διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία. Ανάμεσα στο 2012 και το 2014, ο Σύλλογος ήταν υπεύθυνος για την εφαρμογή του προγράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας του Δήμου Σερρών». Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε ανθρώπους με ανάγκη στο Δήμο Σερρών. Μέσω του προγράμματος, ο Σύλλογος προσέφερε μια σειρά από επιμέρους προγράμματα. Τα δύο κυριότερα ήταν το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το οποίο προσέφερε μηνιαία πακέτα τροφίμων και οικιακών ειδών σε 150 οικογένειες, και το Πρόγραμμα Συσσιτίου, το οποίο προσέφερε καθημερινό μεσημεριανό γεύμα σε 100 επωφελούμενους.

«Προώθηση της Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης»

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος με σκοπό την πρόληψη και τη θεραπεία ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, και ειδικά της κατάθλιψης, που σχετίζονται με την συνταξιοδότηση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός ολιστικού, μη-φαρμακευτικού μοντέλου που προάγει την ενεργή, ασφαλή και ομαλή προσαρμογή στη μη-ενεργή επαγγελματική ζωή που ακολουθεί τη συνταξιοδότηση. Το πρόγραμμα προσφέρει ατομική και ομαδική ψυχολογική υποστήριξη, παρουσιάσεις/συζητήσεις με ειδικούς στον τομέα της υγείας, εκπαίδευση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινηματογραφικές βραδιές, πολιτιστικές εκδρομές και σχετικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Ένας από τους βασικούς άξονες του προγράμματος είναι η δημιουργία ομάδας εθελοντών για την αντιμετώπιση κρίσεων. Ο άξονας αυτός επιλέχθηκε προσεκτικά βάσει ευρημάτων από επίσημες έρευνες που υποδεικνύουν ότι ο εθελοντισμός αυξάνει την προσδοκώμενη διάρκεια ζωής και ενισχύει τη σωματική και ψυχική υγεία. Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι 100 ηλικιωμένοι κάτοικοι των Σερρών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα που συνδέονται με τη συνταξιοδότηση.

Ο Σύλλογος προσφέρει διάφορα προγράμματα και δραστηριότητες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ανθρώπων με ψυχικές αναπηρίες που κατοικούν με συγγενείς ή φροντιστές. Το Πρόγραμμα Καθημερινής Θεραπείας του Συλλόγου αποτελείται από εργοθεραπεία, λογοτεχνία και κατασκευή κοσμημάτων για την υποστήριξη, τη μόρφωση και την ψυχαγωγία των ασθενών. Ο Σύλλογος προσφέρει επίσης υπηρεσίες για τους φροντιστές των ατόμων με ψυχικές αναπηρίες και διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία. Ανάμεσα στο 2012 και το 2014, ο Σύλλογος ήταν υπεύθυνος για την εφαρμογή του προγράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας του Δήμου Σερρών». Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε ανθρώπους με ανάγκη στο Δήμο Σερρών. Μέσω του προγράμματος, ο Σύλλογος προσέφερε μια σειρά από επιμέρους προγράμματα. Τα δύο κυριότερα ήταν το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το οποίο προσέφερε μηνιαία πακέτα τροφίμων και οικιακών ειδών σε 150 οικογένειες, και το Πρόγραμμα Συσσιτίου, το οποίο προσέφερε καθημερινό μεσημεριανό γεύμα σε 100 επωφελούμενους.

«Προώθηση της Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης»

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία προγράμματος με σκοπό την πρόληψη και τη θεραπεία ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, και ειδικά της κατάθλιψης, που σχετίζονται με την συνταξιοδότηση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός ολιστικού, μη-φαρμακευτικού μοντέλου που προάγει την ενεργή, ασφαλή και ομαλή προσαρμογή στη μη-ενεργή επαγγελματική ζωή που ακολουθεί τη συνταξιοδότηση. Το πρόγραμμα προσφέρει ατομική και ομαδική ψυχολογική υποστήριξη, παρουσιάσεις/συζητήσεις με ειδικούς στον τομέα της υγείας, εκπαίδευση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινηματογραφικές βραδιές, πολιτιστικές εκδρομές και σχετικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Ένας από τους βασικούς άξονες του προγράμματος είναι η δημιουργία ομάδας εθελοντών για την αντιμετώπιση κρίσεων. Ο άξονας αυτός επιλέχθηκε προσεκτικά βάσει ευρημάτων από επίσημες έρευνες που υποδεικνύουν ότι ο εθελοντισμός αυξάνει την προσδοκώμενη διάρκεια ζωής και ενισχύει τη σωματική και ψυχική υγεία. Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι 100 ηλικιωμένοι κάτοικοι των Σερρών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα που συνδέονται με τη συνταξιοδότηση.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά