Σύλλογος «Νοσηλεία»

Λειτουργική Στήριξη

Ο Σύλλογος Νοσηλεία ιδρύθηκε το 2001 από ιατρούς και νοσηλευτές του δημόσιου νοσοκομείου Παμμακάριστος, με σκοπό την παροχή νοσηλείας στο σπίτι σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα με κινητικές δυσκολίες, καθώς και σε κλινήρεις ασθενείς.
Αποδέκτης
Σύλλογος «Νοσηλεία»
http://www.nosilia.org.gr
Τίτλος Δωρεάς
Λειτουργική Στήριξη
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Πρόγραμμα «Γήρας Τιμάν»
2020
Πρόγραμμα «Γήρας Τιμάν»

Ο οργανισμός εργάζεται για την τοποθέτηση των ασθενών σε περιβάλλον πιο οικείο από το νοσοκομείο, καθώς και για την υποστήριξη των φροντιστών. Τα προγράμματα της Νοσηλείας περιλαμβάνουν κοινωνική ιατρική κλινική και φαρμακείο, στήριξη για μοναχικούς ασθενείς, καθώς και δανεισμό ορθοπεδικών ειδών. Εκτός από το έμμισθο προσωπικό, οι 30 εθελοντές της Νοσηλείας είναι ιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο Παμμακάριστος, οι οποίοι εργάζονται για τον οργανισμό στον ελεύθερο χρόνο τους. Η Νοσηλεία είναι ο μοναδικός οργανισμός που προσφέρει δωρεάν κατ’ οίκον νοσηλεία σε ολόκληρη την Αθήνα. Περίπου 90% των χρόνιων ασθενών που είναι κλινήρεις ή έχουν προβλήματα κινητικότητας και νοσηλεύονται κατ’ οίκον είναι ηλικιωμένοι.

Λειτουργική Στήριξη

 

Η δωρεά αφορά στη στήριξη του προγράμματος κατ’ οίκον νοσηλείας μέσω της παροχής νοσηλευτικής και διοικητικής υποστήριξης, επιτρέποντας στον οργανισμό να αυξήσει τον αριθμό των επωφελούμενων του προγράμματος και να επεκτείνει τη δράση του. Η δωρεά περιλαμβάνει, επίσης, δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξης δυνατοτήτων.

Ο οργανισμός εργάζεται για την τοποθέτηση των ασθενών σε περιβάλλον πιο οικείο από το νοσοκομείο, καθώς και για την υποστήριξη των φροντιστών. Τα προγράμματα της Νοσηλείας περιλαμβάνουν κοινωνική ιατρική κλινική και φαρμακείο, στήριξη για μοναχικούς ασθενείς, καθώς και δανεισμό ορθοπεδικών ειδών. Εκτός από το έμμισθο προσωπικό, οι 30 εθελοντές της Νοσηλείας είναι ιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο Παμμακάριστος, οι οποίοι εργάζονται για τον οργανισμό στον ελεύθερο χρόνο τους. Η Νοσηλεία είναι ο μοναδικός οργανισμός που προσφέρει δωρεάν κατ’ οίκον νοσηλεία σε ολόκληρη την Αθήνα. Περίπου 90% των χρόνιων ασθενών που είναι κλινήρεις ή έχουν προβλήματα κινητικότητας και νοσηλεύονται κατ’ οίκον είναι ηλικιωμένοι.

Λειτουργική Στήριξη

 

Η δωρεά αφορά στη στήριξη του προγράμματος κατ’ οίκον νοσηλείας μέσω της παροχής νοσηλευτικής και διοικητικής υποστήριξης, επιτρέποντας στον οργανισμό να αυξήσει τον αριθμό των επωφελούμενων του προγράμματος και να επεκτείνει τη δράση του. Η δωρεά περιλαμβάνει, επίσης, δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξης δυνατοτήτων.

Αποδέκτης
Σύλλογος «Νοσηλεία»
http://www.nosilia.org.gr
Τίτλος Δωρεάς
Λειτουργική Στήριξη
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Πρόγραμμα «Γήρας Τιμάν»
2020
Πρόγραμμα «Γήρας Τιμάν»

Ο οργανισμός εργάζεται για την τοποθέτηση των ασθενών σε περιβάλλον πιο οικείο από το νοσοκομείο, καθώς και για την υποστήριξη των φροντιστών. Τα προγράμματα της Νοσηλείας περιλαμβάνουν κοινωνική ιατρική κλινική και φαρμακείο, στήριξη για μοναχικούς ασθενείς, καθώς και δανεισμό ορθοπεδικών ειδών. Εκτός από το έμμισθο προσωπικό, οι 30 εθελοντές της Νοσηλείας είναι ιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο Παμμακάριστος, οι οποίοι εργάζονται για τον οργανισμό στον ελεύθερο χρόνο τους. Η Νοσηλεία είναι ο μοναδικός οργανισμός που προσφέρει δωρεάν κατ’ οίκον νοσηλεία σε ολόκληρη την Αθήνα. Περίπου 90% των χρόνιων ασθενών που είναι κλινήρεις ή έχουν προβλήματα κινητικότητας και νοσηλεύονται κατ’ οίκον είναι ηλικιωμένοι.

Λειτουργική Στήριξη

 

Η δωρεά αφορά στη στήριξη του προγράμματος κατ’ οίκον νοσηλείας μέσω της παροχής νοσηλευτικής και διοικητικής υποστήριξης, επιτρέποντας στον οργανισμό να αυξήσει τον αριθμό των επωφελούμενων του προγράμματος και να επεκτείνει τη δράση του. Η δωρεά περιλαμβάνει, επίσης, δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξης δυνατοτήτων.

Ο οργανισμός εργάζεται για την τοποθέτηση των ασθενών σε περιβάλλον πιο οικείο από το νοσοκομείο, καθώς και για την υποστήριξη των φροντιστών. Τα προγράμματα της Νοσηλείας περιλαμβάνουν κοινωνική ιατρική κλινική και φαρμακείο, στήριξη για μοναχικούς ασθενείς, καθώς και δανεισμό ορθοπεδικών ειδών. Εκτός από το έμμισθο προσωπικό, οι 30 εθελοντές της Νοσηλείας είναι ιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο Παμμακάριστος, οι οποίοι εργάζονται για τον οργανισμό στον ελεύθερο χρόνο τους. Η Νοσηλεία είναι ο μοναδικός οργανισμός που προσφέρει δωρεάν κατ’ οίκον νοσηλεία σε ολόκληρη την Αθήνα. Περίπου 90% των χρόνιων ασθενών που είναι κλινήρεις ή έχουν προβλήματα κινητικότητας και νοσηλεύονται κατ’ οίκον είναι ηλικιωμένοι.

Λειτουργική Στήριξη

 

Η δωρεά αφορά στη στήριξη του προγράμματος κατ’ οίκον νοσηλείας μέσω της παροχής νοσηλευτικής και διοικητικής υποστήριξης, επιτρέποντας στον οργανισμό να αυξήσει τον αριθμό των επωφελούμενων του προγράμματος και να επεκτείνει τη δράση του. Η δωρεά περιλαμβάνει, επίσης, δραστηριότητες κατάρτισης και ανάπτυξης δυνατοτήτων.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά