Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νομού Σερρών

Πρόγραμμα Φροντίδας στο Σπίτι για Άτομα με Άνοια

Ο Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νομού Σερρών ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την προσφορά υποστήριξης σε ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής υγείας και άνοια στο Νομό Σερρών, μέσω εξω-νοσοκομειακής δομής.
Αποδέκτης
Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νομού Σερρών
http://www.sofpsi-ser.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Φροντίδας στο Σπίτι για Άτομα με Άνοια
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Σέρρες
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2016
«Προώθηση της Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης»
2015
Πρόγραμμα «Προώθηση της Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης»
2013
Τρόφιμα

Ο Σύλλογος προσφέρει διάφορα προγράμματα και δραστηριότητες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ανθρώπων με νοητικές αναπηρίες που κατοικούν με συγγενείς ή φροντιστές, αποφεύγοντας την ιδρυματοποίηση και διευκολύνοντας την κοινωνική τους ένταξη.

Πρόγραμμα Φροντίδας στο Σπίτι για Άτομα με Άνοια

 

Η δωρεά αφορά σε πρόγραμμα 18-μηνης διάρκειας που θα προσφέρει υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι σε οικογένειες με ασθενείς που υποφέρουν από άνοια και χρειάζονται εκπαίδευση και πληροφορίες για τη διαχείριση της νόσου. Το πρόγραμμα θα προσφέρει επαγγελματική, ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, καθώς και κατάρτιση για την καλύτερη φροντίδα των ασθενών, ιδίως σε περιπτώσεις που οι τελευταίοι είναι κατάκοιτοι. Οι οικογένειες θα λαμβάνουν, επίσης, νομικές, ασφαλιστικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι 120 οικογένειες που θα λαμβάνουν υπηρεσίες στο σπίτι, καθώς και άλλα 120 άτομα στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών που θα επωφεληθούν από σχετικές υπηρεσίες, όπως ανίχνευση συμπτωμάτων άνοιας μέσω δοκιμασιών μνήμης, ομάδες ψυχικής ενδυνάμωσης, και δημιουργική απασχόληση.

Ο Σύλλογος προσφέρει διάφορα προγράμματα και δραστηριότητες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ανθρώπων με νοητικές αναπηρίες που κατοικούν με συγγενείς ή φροντιστές, αποφεύγοντας την ιδρυματοποίηση και διευκολύνοντας την κοινωνική τους ένταξη.

Πρόγραμμα Φροντίδας στο Σπίτι για Άτομα με Άνοια

 

Η δωρεά αφορά σε πρόγραμμα 18-μηνης διάρκειας που θα προσφέρει υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι σε οικογένειες με ασθενείς που υποφέρουν από άνοια και χρειάζονται εκπαίδευση και πληροφορίες για τη διαχείριση της νόσου. Το πρόγραμμα θα προσφέρει επαγγελματική, ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, καθώς και κατάρτιση για την καλύτερη φροντίδα των ασθενών, ιδίως σε περιπτώσεις που οι τελευταίοι είναι κατάκοιτοι. Οι οικογένειες θα λαμβάνουν, επίσης, νομικές, ασφαλιστικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι 120 οικογένειες που θα λαμβάνουν υπηρεσίες στο σπίτι, καθώς και άλλα 120 άτομα στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών που θα επωφεληθούν από σχετικές υπηρεσίες, όπως ανίχνευση συμπτωμάτων άνοιας μέσω δοκιμασιών μνήμης, ομάδες ψυχικής ενδυνάμωσης, και δημιουργική απασχόληση.

Αποδέκτης
Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νομού Σερρών
http://www.sofpsi-ser.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Φροντίδας στο Σπίτι για Άτομα με Άνοια
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Σέρρες
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2016
«Προώθηση της Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης»
2015
Πρόγραμμα «Προώθηση της Ενεργούς και Υγιούς Γήρανσης»
2013
Τρόφιμα

Ο Σύλλογος προσφέρει διάφορα προγράμματα και δραστηριότητες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ανθρώπων με νοητικές αναπηρίες που κατοικούν με συγγενείς ή φροντιστές, αποφεύγοντας την ιδρυματοποίηση και διευκολύνοντας την κοινωνική τους ένταξη.

Πρόγραμμα Φροντίδας στο Σπίτι για Άτομα με Άνοια

 

Η δωρεά αφορά σε πρόγραμμα 18-μηνης διάρκειας που θα προσφέρει υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι σε οικογένειες με ασθενείς που υποφέρουν από άνοια και χρειάζονται εκπαίδευση και πληροφορίες για τη διαχείριση της νόσου. Το πρόγραμμα θα προσφέρει επαγγελματική, ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, καθώς και κατάρτιση για την καλύτερη φροντίδα των ασθενών, ιδίως σε περιπτώσεις που οι τελευταίοι είναι κατάκοιτοι. Οι οικογένειες θα λαμβάνουν, επίσης, νομικές, ασφαλιστικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι 120 οικογένειες που θα λαμβάνουν υπηρεσίες στο σπίτι, καθώς και άλλα 120 άτομα στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών που θα επωφεληθούν από σχετικές υπηρεσίες, όπως ανίχνευση συμπτωμάτων άνοιας μέσω δοκιμασιών μνήμης, ομάδες ψυχικής ενδυνάμωσης, και δημιουργική απασχόληση.

Ο Σύλλογος προσφέρει διάφορα προγράμματα και δραστηριότητες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ανθρώπων με νοητικές αναπηρίες που κατοικούν με συγγενείς ή φροντιστές, αποφεύγοντας την ιδρυματοποίηση και διευκολύνοντας την κοινωνική τους ένταξη.

Πρόγραμμα Φροντίδας στο Σπίτι για Άτομα με Άνοια

 

Η δωρεά αφορά σε πρόγραμμα 18-μηνης διάρκειας που θα προσφέρει υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι σε οικογένειες με ασθενείς που υποφέρουν από άνοια και χρειάζονται εκπαίδευση και πληροφορίες για τη διαχείριση της νόσου. Το πρόγραμμα θα προσφέρει επαγγελματική, ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, καθώς και κατάρτιση για την καλύτερη φροντίδα των ασθενών, ιδίως σε περιπτώσεις που οι τελευταίοι είναι κατάκοιτοι. Οι οικογένειες θα λαμβάνουν, επίσης, νομικές, ασφαλιστικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι 120 οικογένειες που θα λαμβάνουν υπηρεσίες στο σπίτι, καθώς και άλλα 120 άτομα στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών που θα επωφεληθούν από σχετικές υπηρεσίες, όπως ανίχνευση συμπτωμάτων άνοιας μέσω δοκιμασιών μνήμης, ομάδες ψυχικής ενδυνάμωσης, και δημιουργική απασχόληση.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά