Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Διοργάνωση Σεμιναρίου «Εργαλεία Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Βιωσιμότητας για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι το νεότερο ακαδημαϊκό ίδρυμα της χώρας. Διατηρεί παραρτήματα σε 5 διαφορετικές πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έχει αναπτύξει μια ξεχωριστή ερευνητική ταυτότητα και έχει ηγηθεί ή λάβει μέρος σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, πολλά εκ των οποίων διακρίνονται για τις πρακτικές τους εφαρμογές.
Αποδέκτης
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
https://pedis.uop.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Διοργάνωση Σεμιναρίου «Εργαλεία Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Βιωσιμότητας για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλονίκη
Τομέας Προγράμματος
Παιδεία
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2015
Διοργάνωση Σεμιναρίου «Εργαλεία Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Βιωσιμότητας για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει έδρα την Κόρινθο και είναι ένα πανεπιστημιακό τμήμα με έντονη δραστηριότητα που προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το Τμήμα συνδυάζει την ακαδημαϊκή έρευνα με προγράμματα που προσφέρουν χειροπιαστά αποτελέσματα για την κοινωνία. Το προσωπικό του Τμήματος αναπτύσσει πολυποίκιλη ερευνητική δραστηριότητα, η οποία συνδυάζεται με εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση έργων. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει υλοποιήσει μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα, ένα εκ των οποίων, το πρόγραμμα THALES, αφορά στην αξιολόγηση των ελληνικών μη-κυβερνητικών οργανώσεων. Επιπλέον, το Τμήμα έχει υλοποιήσει μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια με τίτλο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων» για στελέχη ελληνικών ΜΚΟ σε όλη τη χώρα, με περισσότερους από 180 δικαιούχους οργανισμούς.

Διοργάνωση Σεμιναρίου «Εργαλεία Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Βιωσιμότητας για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»

 

Η δωρεά αφορά στη διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου ενδυνάμωσης στη Θεσσαλονίκη, για στελέχη δομών μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων. Το σεμινάριο εστιάζει σε ζητήματα καθημερινής διαχείρισης και λειτουργίας, καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με τη γεροντολογία. Απευθύνεται στο διοικητικό προσωπικό και τις προϊσταμένες νοσοκόμες από 13 στέγες φροντίδας ηλικιωμένων, οι οποίοι προσφέρουν φροντίδα σε περίπου 700 ηλικιωμένους. Συνολικά έλαβαν μέρος 24 στελέχη δομών μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει έδρα την Κόρινθο και είναι ένα πανεπιστημιακό τμήμα με έντονη δραστηριότητα που προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το Τμήμα συνδυάζει την ακαδημαϊκή έρευνα με προγράμματα που προσφέρουν χειροπιαστά αποτελέσματα για την κοινωνία. Το προσωπικό του Τμήματος αναπτύσσει πολυποίκιλη ερευνητική δραστηριότητα, η οποία συνδυάζεται με εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση έργων. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει υλοποιήσει μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα, ένα εκ των οποίων, το πρόγραμμα THALES, αφορά στην αξιολόγηση των ελληνικών μη-κυβερνητικών οργανώσεων. Επιπλέον, το Τμήμα έχει υλοποιήσει μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια με τίτλο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων» για στελέχη ελληνικών ΜΚΟ σε όλη τη χώρα, με περισσότερους από 180 δικαιούχους οργανισμούς.

Διοργάνωση Σεμιναρίου «Εργαλεία Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Βιωσιμότητας για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»

 

Η δωρεά αφορά στη διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου ενδυνάμωσης στη Θεσσαλονίκη, για στελέχη δομών μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων. Το σεμινάριο εστιάζει σε ζητήματα καθημερινής διαχείρισης και λειτουργίας, καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με τη γεροντολογία. Απευθύνεται στο διοικητικό προσωπικό και τις προϊσταμένες νοσοκόμες από 13 στέγες φροντίδας ηλικιωμένων, οι οποίοι προσφέρουν φροντίδα σε περίπου 700 ηλικιωμένους. Συνολικά έλαβαν μέρος 24 στελέχη δομών μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.

Αποδέκτης
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
https://pedis.uop.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Διοργάνωση Σεμιναρίου «Εργαλεία Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Βιωσιμότητας για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλονίκη
Τομέας Προγράμματος
Παιδεία
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2015
Διοργάνωση Σεμιναρίου «Εργαλεία Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Βιωσιμότητας για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει έδρα την Κόρινθο και είναι ένα πανεπιστημιακό τμήμα με έντονη δραστηριότητα που προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το Τμήμα συνδυάζει την ακαδημαϊκή έρευνα με προγράμματα που προσφέρουν χειροπιαστά αποτελέσματα για την κοινωνία. Το προσωπικό του Τμήματος αναπτύσσει πολυποίκιλη ερευνητική δραστηριότητα, η οποία συνδυάζεται με εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση έργων. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει υλοποιήσει μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα, ένα εκ των οποίων, το πρόγραμμα THALES, αφορά στην αξιολόγηση των ελληνικών μη-κυβερνητικών οργανώσεων. Επιπλέον, το Τμήμα έχει υλοποιήσει μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια με τίτλο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων» για στελέχη ελληνικών ΜΚΟ σε όλη τη χώρα, με περισσότερους από 180 δικαιούχους οργανισμούς.

Διοργάνωση Σεμιναρίου «Εργαλεία Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Βιωσιμότητας για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»

 

Η δωρεά αφορά στη διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου ενδυνάμωσης στη Θεσσαλονίκη, για στελέχη δομών μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων. Το σεμινάριο εστιάζει σε ζητήματα καθημερινής διαχείρισης και λειτουργίας, καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με τη γεροντολογία. Απευθύνεται στο διοικητικό προσωπικό και τις προϊσταμένες νοσοκόμες από 13 στέγες φροντίδας ηλικιωμένων, οι οποίοι προσφέρουν φροντίδα σε περίπου 700 ηλικιωμένους. Συνολικά έλαβαν μέρος 24 στελέχη δομών μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει έδρα την Κόρινθο και είναι ένα πανεπιστημιακό τμήμα με έντονη δραστηριότητα που προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το Τμήμα συνδυάζει την ακαδημαϊκή έρευνα με προγράμματα που προσφέρουν χειροπιαστά αποτελέσματα για την κοινωνία. Το προσωπικό του Τμήματος αναπτύσσει πολυποίκιλη ερευνητική δραστηριότητα, η οποία συνδυάζεται με εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση έργων. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχει υλοποιήσει μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα, ένα εκ των οποίων, το πρόγραμμα THALES, αφορά στην αξιολόγηση των ελληνικών μη-κυβερνητικών οργανώσεων. Επιπλέον, το Τμήμα έχει υλοποιήσει μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια με τίτλο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων» για στελέχη ελληνικών ΜΚΟ σε όλη τη χώρα, με περισσότερους από 180 δικαιούχους οργανισμούς.

Διοργάνωση Σεμιναρίου «Εργαλεία Αποτελεσματικής Διαχείρισης και Βιωσιμότητας για Δομές Μακροχρόνιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»

 

Η δωρεά αφορά στη διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου ενδυνάμωσης στη Θεσσαλονίκη, για στελέχη δομών μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων. Το σεμινάριο εστιάζει σε ζητήματα καθημερινής διαχείρισης και λειτουργίας, καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με τη γεροντολογία. Απευθύνεται στο διοικητικό προσωπικό και τις προϊσταμένες νοσοκόμες από 13 στέγες φροντίδας ηλικιωμένων, οι οποίοι προσφέρουν φροντίδα σε περίπου 700 ηλικιωμένους. Συνολικά έλαβαν μέρος 24 στελέχη δομών μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά