Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Έρευνα

Αποδέκτης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
http://medphys.med.auth.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Έρευνα
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλονίκη
Τομέας Προγράμματος
Επιστήμη

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής ιδρύθηκε εντός της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1964. Ήταν το πρώτο εργαστήριο ιατρικής φυσικής του ελληνικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης. Η αποστολή του Εργαστηρίου είναι να διαπρέπει στην εκπαίδευση και τη διεπιστημονική έρευνα, σε ένα περιβάλλον που καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και τη συνεργία. Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής αποτελείται από 9 ερευνητικές ομάδες που διεξάγουν καινοτόμα προγράμματα. Μία από τις ερευνητικές ομάδες του Εργαστηρίου εστιάζει στην Ενεργό Γήρανση (Active and Healthy Aging) και σε τεχνολογίες για Υποβοηθούμενη Διαβίωση (Assisted Living). Συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Ενεργό Γήρανση (European Initiative on Active and Healthy Aging), καθώς και τις τοπικές δράσεις του δικτύου στην Ελλάδα. Το Εργαστήριο μελετά τις αλλαγές στα πρότυπα για την υγειονομική φροντίδα των ηλικιωμένων. Διεξάγει έρευνες για τη φροντίδα των ασθενών με αναπτυξιακές διαταραχές και τις διάφορες καινοτομίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της πληροφορικής, κινητής και διαδικτυακής τεχνολογίας. Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής έχει αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων, μέσω νοητικής ενδυνάμωσης και σωματικής δραστηριότητας. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει αναπτύξει σχετικό λογισμικό για αυτό το σκοπό.

Έρευνα

Η δωρεά αφορά στη βελτίωση του λογισμικού προγράμματος και στην εφαρμογή του σε δύο μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για ηλικιωμένους. Η βελτίωση θα επιτρέψει τη λειτουργία του λογισμικού σε συσκευές νέας τεχνολογίας, καθώς και την επέκταση ορισμένων από τις λειτουργίες του. Οι δοκιμές θα διεξαγχθούν μέσω της δημιουργίας “Ζωντανού Εργαστηρίου”, ενός χώρου εξομοίωσης, στο Χαρίσειο Γηροκομείο Θεσσαλονίκης. Αφού ολοκληρωθούν οι δοκιμές της νέας βελτιωμένης και εκσυγχρονισμένης έκδοσης του λογισμικού, θα προσφερθεί δωρεάν σε δύο μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για ηλικιωμένους. Περίπου 100 ηλικιωμένοι δικαιούχοι θα μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης και σωματικής δραστηριότητας, με στόχο τη βελτίωση της ψυχικής τους υγείας μέσω της χρήσης του προγράμματος.

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής ιδρύθηκε εντός της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1964. Ήταν το πρώτο εργαστήριο ιατρικής φυσικής του ελληνικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης. Η αποστολή του Εργαστηρίου είναι να διαπρέπει στην εκπαίδευση και τη διεπιστημονική έρευνα, σε ένα περιβάλλον που καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και τη συνεργία. Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής αποτελείται από 9 ερευνητικές ομάδες που διεξάγουν καινοτόμα προγράμματα. Μία από τις ερευνητικές ομάδες του Εργαστηρίου εστιάζει στην Ενεργό Γήρανση (Active and Healthy Aging) και σε τεχνολογίες για Υποβοηθούμενη Διαβίωση (Assisted Living). Συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Ενεργό Γήρανση (European Initiative on Active and Healthy Aging), καθώς και τις τοπικές δράσεις του δικτύου στην Ελλάδα. Το Εργαστήριο μελετά τις αλλαγές στα πρότυπα για την υγειονομική φροντίδα των ηλικιωμένων. Διεξάγει έρευνες για τη φροντίδα των ασθενών με αναπτυξιακές διαταραχές και τις διάφορες καινοτομίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της πληροφορικής, κινητής και διαδικτυακής τεχνολογίας. Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής έχει αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων, μέσω νοητικής ενδυνάμωσης και σωματικής δραστηριότητας. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει αναπτύξει σχετικό λογισμικό για αυτό το σκοπό.

Έρευνα

Η δωρεά αφορά στη βελτίωση του λογισμικού προγράμματος και στην εφαρμογή του σε δύο μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για ηλικιωμένους. Η βελτίωση θα επιτρέψει τη λειτουργία του λογισμικού σε συσκευές νέας τεχνολογίας, καθώς και την επέκταση ορισμένων από τις λειτουργίες του. Οι δοκιμές θα διεξαγχθούν μέσω της δημιουργίας “Ζωντανού Εργαστηρίου”, ενός χώρου εξομοίωσης, στο Χαρίσειο Γηροκομείο Θεσσαλονίκης. Αφού ολοκληρωθούν οι δοκιμές της νέας βελτιωμένης και εκσυγχρονισμένης έκδοσης του λογισμικού, θα προσφερθεί δωρεάν σε δύο μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για ηλικιωμένους. Περίπου 100 ηλικιωμένοι δικαιούχοι θα μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης και σωματικής δραστηριότητας, με στόχο τη βελτίωση της ψυχικής τους υγείας μέσω της χρήσης του προγράμματος.

Αποδέκτης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
http://medphys.med.auth.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Έρευνα
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλονίκη
Τομέας Προγράμματος
Επιστήμη

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής ιδρύθηκε εντός της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1964. Ήταν το πρώτο εργαστήριο ιατρικής φυσικής του ελληνικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης. Η αποστολή του Εργαστηρίου είναι να διαπρέπει στην εκπαίδευση και τη διεπιστημονική έρευνα, σε ένα περιβάλλον που καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και τη συνεργία. Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής αποτελείται από 9 ερευνητικές ομάδες που διεξάγουν καινοτόμα προγράμματα. Μία από τις ερευνητικές ομάδες του Εργαστηρίου εστιάζει στην Ενεργό Γήρανση (Active and Healthy Aging) και σε τεχνολογίες για Υποβοηθούμενη Διαβίωση (Assisted Living). Συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Ενεργό Γήρανση (European Initiative on Active and Healthy Aging), καθώς και τις τοπικές δράσεις του δικτύου στην Ελλάδα. Το Εργαστήριο μελετά τις αλλαγές στα πρότυπα για την υγειονομική φροντίδα των ηλικιωμένων. Διεξάγει έρευνες για τη φροντίδα των ασθενών με αναπτυξιακές διαταραχές και τις διάφορες καινοτομίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της πληροφορικής, κινητής και διαδικτυακής τεχνολογίας. Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής έχει αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων, μέσω νοητικής ενδυνάμωσης και σωματικής δραστηριότητας. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει αναπτύξει σχετικό λογισμικό για αυτό το σκοπό.

Έρευνα

Η δωρεά αφορά στη βελτίωση του λογισμικού προγράμματος και στην εφαρμογή του σε δύο μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για ηλικιωμένους. Η βελτίωση θα επιτρέψει τη λειτουργία του λογισμικού σε συσκευές νέας τεχνολογίας, καθώς και την επέκταση ορισμένων από τις λειτουργίες του. Οι δοκιμές θα διεξαγχθούν μέσω της δημιουργίας “Ζωντανού Εργαστηρίου”, ενός χώρου εξομοίωσης, στο Χαρίσειο Γηροκομείο Θεσσαλονίκης. Αφού ολοκληρωθούν οι δοκιμές της νέας βελτιωμένης και εκσυγχρονισμένης έκδοσης του λογισμικού, θα προσφερθεί δωρεάν σε δύο μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για ηλικιωμένους. Περίπου 100 ηλικιωμένοι δικαιούχοι θα μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης και σωματικής δραστηριότητας, με στόχο τη βελτίωση της ψυχικής τους υγείας μέσω της χρήσης του προγράμματος.

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής ιδρύθηκε εντός της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1964. Ήταν το πρώτο εργαστήριο ιατρικής φυσικής του ελληνικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης. Η αποστολή του Εργαστηρίου είναι να διαπρέπει στην εκπαίδευση και τη διεπιστημονική έρευνα, σε ένα περιβάλλον που καλλιεργεί τη δημιουργικότητα και τη συνεργία. Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής αποτελείται από 9 ερευνητικές ομάδες που διεξάγουν καινοτόμα προγράμματα. Μία από τις ερευνητικές ομάδες του Εργαστηρίου εστιάζει στην Ενεργό Γήρανση (Active and Healthy Aging) και σε τεχνολογίες για Υποβοηθούμενη Διαβίωση (Assisted Living). Συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Ενεργό Γήρανση (European Initiative on Active and Healthy Aging), καθώς και τις τοπικές δράσεις του δικτύου στην Ελλάδα. Το Εργαστήριο μελετά τις αλλαγές στα πρότυπα για την υγειονομική φροντίδα των ηλικιωμένων. Διεξάγει έρευνες για τη φροντίδα των ασθενών με αναπτυξιακές διαταραχές και τις διάφορες καινοτομίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της πληροφορικής, κινητής και διαδικτυακής τεχνολογίας. Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής έχει αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των ηλικιωμένων, μέσω νοητικής ενδυνάμωσης και σωματικής δραστηριότητας. Το εν λόγω πρόγραμμα έχει αναπτύξει σχετικό λογισμικό για αυτό το σκοπό.

Έρευνα

Η δωρεά αφορά στη βελτίωση του λογισμικού προγράμματος και στην εφαρμογή του σε δύο μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για ηλικιωμένους. Η βελτίωση θα επιτρέψει τη λειτουργία του λογισμικού σε συσκευές νέας τεχνολογίας, καθώς και την επέκταση ορισμένων από τις λειτουργίες του. Οι δοκιμές θα διεξαγχθούν μέσω της δημιουργίας “Ζωντανού Εργαστηρίου”, ενός χώρου εξομοίωσης, στο Χαρίσειο Γηροκομείο Θεσσαλονίκης. Αφού ολοκληρωθούν οι δοκιμές της νέας βελτιωμένης και εκσυγχρονισμένης έκδοσης του λογισμικού, θα προσφερθεί δωρεάν σε δύο μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για ηλικιωμένους. Περίπου 100 ηλικιωμένοι δικαιούχοι θα μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης και σωματικής δραστηριότητας, με στόχο τη βελτίωση της ψυχικής τους υγείας μέσω της χρήσης του προγράμματος.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά