Σύλλογος «Νοσηλεία»

Πρόγραμμα «Γήρας Τιμάν»

Η Νοσηλεία ιδρύθηκε το 2001 από ιατρούς και νοσηλευτές του δημόσιου νοσοκομείου Παμμακάριστος, με σκοπό την παροχή νοσηλείας στο σπίτι σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, με κινητικές δυσκολίες, καθώς και σε κλινήρεις ασθενείς.
Αποδέκτης
Σύλλογος «Νοσηλεία»
http://www.nosilia.org.gr
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Γήρας Τιμάν»
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Πρόγραμμα «Γήρας Τιμάν»
2015
Λειτουργική Στήριξη

Ο οργανισμός εργάζεται για την απελευθέρωση νοσοκομειακών κλινών, επιτρέποντας, παράλληλα, στους ασθενείς να παραμείνουν σε περιβάλλον πιο οικείο και αποστειρωμένο από αυτό του νοσοκομείου. Στοχεύει, επίσης, στην υποστήριξη και την εκπαίδευση των οικογενειών ή φροντιστών τους, προκειμένου να είναι σε καλύτερη θέση να φροντίζουν τον ασθενή αλλά και τον εαυτό τους. Τα προγράμματα της Νοσηλείας περιλαμβάνουν κοινωνική ιατρική κλινική και φαρμακείο, δανεισμό ορθοπεδικών ειδών, και στήριξη για μοναχικούς ασθενείς στο νοσοκομείο Παμμακάριστος.

Πρόγραμμα «Γήρας Τιμάν»

 

Η δωρεά αφορά σε πρόγραμμα κατ’ οίκον υποστήριξης για ηλικιωμένους ασθενείς με χρόνια νοσήματα, και τους φροντιστές τους. Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής των ηλικιωμένων ασθενών, καθώς και η υποστήριξη των οικογενειών και των φροντιστών τους. Έχει στόχο να ανακουφίσει τους φροντιστές από την αβεβαιότητα σχετικά με το ενδεχόμενο θανάτου στο οικιακό περιβάλλον. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στήριξη σε περίπου 30 ασθενείς και τις οικογένειές τους μηνιαίως, με μέσο όρο διάρκειας της στήριξης σε κάθε ασθενή τεσσάρων μηνών. Με αυτά τα δεδομένα, η Νοσηλεία έχει στόχο να προσφέρει στήριξη σε 90 ασθενείς κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και σε τουλάχιστον 90 μέλη των οικογενειών τους που διατελούν το ρόλο του φροντιστή. Οι υπηρεσίες του προγράμματος περιλαμβάνουν ιατρική, ψυχολογική και νοσηλευτική υποστήριξη, καθώς και την παροχή φυσιοθεραπείας. Υπάρχουν, επίσης, εθελοντές διαθέσιμοι να προσφέρουν επιπλέον υποστήριξη όπου δεν απαιτείται πιο εξειδικευμένη φροντίδα.

Ο οργανισμός εργάζεται για την απελευθέρωση νοσοκομειακών κλινών, επιτρέποντας, παράλληλα, στους ασθενείς να παραμείνουν σε περιβάλλον πιο οικείο και αποστειρωμένο από αυτό του νοσοκομείου. Στοχεύει, επίσης, στην υποστήριξη και την εκπαίδευση των οικογενειών ή φροντιστών τους, προκειμένου να είναι σε καλύτερη θέση να φροντίζουν τον ασθενή αλλά και τον εαυτό τους. Τα προγράμματα της Νοσηλείας περιλαμβάνουν κοινωνική ιατρική κλινική και φαρμακείο, δανεισμό ορθοπεδικών ειδών, και στήριξη για μοναχικούς ασθενείς στο νοσοκομείο Παμμακάριστος.

Πρόγραμμα «Γήρας Τιμάν»

 

Η δωρεά αφορά σε πρόγραμμα κατ’ οίκον υποστήριξης για ηλικιωμένους ασθενείς με χρόνια νοσήματα, και τους φροντιστές τους. Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής των ηλικιωμένων ασθενών, καθώς και η υποστήριξη των οικογενειών και των φροντιστών τους. Έχει στόχο να ανακουφίσει τους φροντιστές από την αβεβαιότητα σχετικά με το ενδεχόμενο θανάτου στο οικιακό περιβάλλον. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στήριξη σε περίπου 30 ασθενείς και τις οικογένειές τους μηνιαίως, με μέσο όρο διάρκειας της στήριξης σε κάθε ασθενή τεσσάρων μηνών. Με αυτά τα δεδομένα, η Νοσηλεία έχει στόχο να προσφέρει στήριξη σε 90 ασθενείς κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και σε τουλάχιστον 90 μέλη των οικογενειών τους που διατελούν το ρόλο του φροντιστή. Οι υπηρεσίες του προγράμματος περιλαμβάνουν ιατρική, ψυχολογική και νοσηλευτική υποστήριξη, καθώς και την παροχή φυσιοθεραπείας. Υπάρχουν, επίσης, εθελοντές διαθέσιμοι να προσφέρουν επιπλέον υποστήριξη όπου δεν απαιτείται πιο εξειδικευμένη φροντίδα.

Αποδέκτης
Σύλλογος «Νοσηλεία»
http://www.nosilia.org.gr
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Γήρας Τιμάν»
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Πρόγραμμα «Γήρας Τιμάν»
2015
Λειτουργική Στήριξη

Ο οργανισμός εργάζεται για την απελευθέρωση νοσοκομειακών κλινών, επιτρέποντας, παράλληλα, στους ασθενείς να παραμείνουν σε περιβάλλον πιο οικείο και αποστειρωμένο από αυτό του νοσοκομείου. Στοχεύει, επίσης, στην υποστήριξη και την εκπαίδευση των οικογενειών ή φροντιστών τους, προκειμένου να είναι σε καλύτερη θέση να φροντίζουν τον ασθενή αλλά και τον εαυτό τους. Τα προγράμματα της Νοσηλείας περιλαμβάνουν κοινωνική ιατρική κλινική και φαρμακείο, δανεισμό ορθοπεδικών ειδών, και στήριξη για μοναχικούς ασθενείς στο νοσοκομείο Παμμακάριστος.

Πρόγραμμα «Γήρας Τιμάν»

 

Η δωρεά αφορά σε πρόγραμμα κατ’ οίκον υποστήριξης για ηλικιωμένους ασθενείς με χρόνια νοσήματα, και τους φροντιστές τους. Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής των ηλικιωμένων ασθενών, καθώς και η υποστήριξη των οικογενειών και των φροντιστών τους. Έχει στόχο να ανακουφίσει τους φροντιστές από την αβεβαιότητα σχετικά με το ενδεχόμενο θανάτου στο οικιακό περιβάλλον. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στήριξη σε περίπου 30 ασθενείς και τις οικογένειές τους μηνιαίως, με μέσο όρο διάρκειας της στήριξης σε κάθε ασθενή τεσσάρων μηνών. Με αυτά τα δεδομένα, η Νοσηλεία έχει στόχο να προσφέρει στήριξη σε 90 ασθενείς κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και σε τουλάχιστον 90 μέλη των οικογενειών τους που διατελούν το ρόλο του φροντιστή. Οι υπηρεσίες του προγράμματος περιλαμβάνουν ιατρική, ψυχολογική και νοσηλευτική υποστήριξη, καθώς και την παροχή φυσιοθεραπείας. Υπάρχουν, επίσης, εθελοντές διαθέσιμοι να προσφέρουν επιπλέον υποστήριξη όπου δεν απαιτείται πιο εξειδικευμένη φροντίδα.

Ο οργανισμός εργάζεται για την απελευθέρωση νοσοκομειακών κλινών, επιτρέποντας, παράλληλα, στους ασθενείς να παραμείνουν σε περιβάλλον πιο οικείο και αποστειρωμένο από αυτό του νοσοκομείου. Στοχεύει, επίσης, στην υποστήριξη και την εκπαίδευση των οικογενειών ή φροντιστών τους, προκειμένου να είναι σε καλύτερη θέση να φροντίζουν τον ασθενή αλλά και τον εαυτό τους. Τα προγράμματα της Νοσηλείας περιλαμβάνουν κοινωνική ιατρική κλινική και φαρμακείο, δανεισμό ορθοπεδικών ειδών, και στήριξη για μοναχικούς ασθενείς στο νοσοκομείο Παμμακάριστος.

Πρόγραμμα «Γήρας Τιμάν»

 

Η δωρεά αφορά σε πρόγραμμα κατ’ οίκον υποστήριξης για ηλικιωμένους ασθενείς με χρόνια νοσήματα, και τους φροντιστές τους. Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής των ηλικιωμένων ασθενών, καθώς και η υποστήριξη των οικογενειών και των φροντιστών τους. Έχει στόχο να ανακουφίσει τους φροντιστές από την αβεβαιότητα σχετικά με το ενδεχόμενο θανάτου στο οικιακό περιβάλλον. Το πρόγραμμα θα προσφέρει στήριξη σε περίπου 30 ασθενείς και τις οικογένειές τους μηνιαίως, με μέσο όρο διάρκειας της στήριξης σε κάθε ασθενή τεσσάρων μηνών. Με αυτά τα δεδομένα, η Νοσηλεία έχει στόχο να προσφέρει στήριξη σε 90 ασθενείς κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και σε τουλάχιστον 90 μέλη των οικογενειών τους που διατελούν το ρόλο του φροντιστή. Οι υπηρεσίες του προγράμματος περιλαμβάνουν ιατρική, ψυχολογική και νοσηλευτική υποστήριξη, καθώς και την παροχή φυσιοθεραπείας. Υπάρχουν, επίσης, εθελοντές διαθέσιμοι να προσφέρουν επιπλέον υποστήριξη όπου δεν απαιτείται πιο εξειδικευμένη φροντίδα.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά