Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ»

Πρόγραμμα “Ασημένιοι Θεατές”

Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ» ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε ηλικιωμένους πολίτες που πάσχουν από άνοια και ψυχιατρικές ασθένειες.
Αποδέκτης
Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ»
https://www.nstr.gr
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα “Ασημένιοι Θεατές”
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2018
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
2016
Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”
2014
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
2013
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» & Όχημα

Από το 2002, ο οργανισμός λειτουργεί το μόνο ολοκληρωμένο κέντρο Alzheimer στην Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει δύο Κέντρα Ημέρας για ασθενείς με Alzheimer και μια κλινική βραχείας νοσηλείας, Επιπλέον, «ο Νέστωρ» λειτουργεί δύο ψυχογηριατρικά οικοτροφεία για ηλικιωμένους με προβλήματα ψυχικής υγείας, τα οποία φιλοξενούν 15 ασθενείς έκαστο. Σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων Γαλατσίου, Κηφισιάς, Νέας Φιλαδέλφιας και Βριλησσίων, η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ» λειτουργεί κλινικές μνήμης και προσφέρει ψυχιατρικές υπηρεσίες. Λειτουργεί, επίσης, τηλεφωνική γραμμή SOS, η οποία προσφέρει δωρεάν τηλεφωνικές συμβουλές σε φροντιστές ατόμων που πάσχουν από άνοια και τους παραπέμπει σε εξειδικευμένες υπηρεσίες της κοινότητας. Περισσότεροι από 4.500 ηλικιωμένοι επωφελούνται ετησίως από τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρει ο οργανισμός, ενώ στην κλινική βραχείας νοσηλείας νοσηλεύονται περισσότεροι από 250 ασθενείς με Alzheimer.

Πρόγραμμα “Ασημένιοι Θεατές”

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία κινηματογραφικής λέσχης για ηλικιωμένους με τίτλο “Ασημένιοι Θεατές”. Η λέσχη κινηματογράφου προσφέρει δύο δωρεάν προβολές ανά εβδομάδα κατά τη διάρκεια του 2016: μία από τις εβδομαδιαίες προβολές απευθύνεται σε ηλικιωμένους με ήπιες γνωστικές διαταραχές, ενώ η δεύτερη απευθύνεται σε ηλικιωμένους με Alzheimer και άλλους τύπους άνοιας, οι οποίοι συνοδεύονται από τους φροντιστές τους. Το πρόγραμμα είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται στις ανάγκες των συμμετεχόντων. Ενθαρρύνει, επίσης, την ενεργή συμμετοχή των θεατών. Στόχος είναι η προαγωγή της ενεργού γήρανσης μέσω της ενίσχυσης της μνήμης και της μείωσης των νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων των συμμετεχόντων, προσφέροντας, παράλληλα, ένα χώρο για την κοινωνικοποίηση των ηλικιωμένων και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού. Η κάθε προβολή έχει, κατά μέσο όρο, 30 θεατές και ο στόχος είναι να καθιερωθεί η συστηματική προσέλευση τουλάχιστον του 80% των συμμετεχόντων.

Η δωρεά πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

Από το 2002, ο οργανισμός λειτουργεί το μόνο ολοκληρωμένο κέντρο Alzheimer στην Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει δύο Κέντρα Ημέρας για ασθενείς με Alzheimer και μια κλινική βραχείας νοσηλείας, Επιπλέον, «ο Νέστωρ» λειτουργεί δύο ψυχογηριατρικά οικοτροφεία για ηλικιωμένους με προβλήματα ψυχικής υγείας, τα οποία φιλοξενούν 15 ασθενείς έκαστο. Σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων Γαλατσίου, Κηφισιάς, Νέας Φιλαδέλφιας και Βριλησσίων, η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ» λειτουργεί κλινικές μνήμης και προσφέρει ψυχιατρικές υπηρεσίες. Λειτουργεί, επίσης, τηλεφωνική γραμμή SOS, η οποία προσφέρει δωρεάν τηλεφωνικές συμβουλές σε φροντιστές ατόμων που πάσχουν από άνοια και τους παραπέμπει σε εξειδικευμένες υπηρεσίες της κοινότητας. Περισσότεροι από 4.500 ηλικιωμένοι επωφελούνται ετησίως από τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρει ο οργανισμός, ενώ στην κλινική βραχείας νοσηλείας νοσηλεύονται περισσότεροι από 250 ασθενείς με Alzheimer.

Πρόγραμμα “Ασημένιοι Θεατές”

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία κινηματογραφικής λέσχης για ηλικιωμένους με τίτλο “Ασημένιοι Θεατές”. Η λέσχη κινηματογράφου προσφέρει δύο δωρεάν προβολές ανά εβδομάδα κατά τη διάρκεια του 2016: μία από τις εβδομαδιαίες προβολές απευθύνεται σε ηλικιωμένους με ήπιες γνωστικές διαταραχές, ενώ η δεύτερη απευθύνεται σε ηλικιωμένους με Alzheimer και άλλους τύπους άνοιας, οι οποίοι συνοδεύονται από τους φροντιστές τους. Το πρόγραμμα είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται στις ανάγκες των συμμετεχόντων. Ενθαρρύνει, επίσης, την ενεργή συμμετοχή των θεατών. Στόχος είναι η προαγωγή της ενεργού γήρανσης μέσω της ενίσχυσης της μνήμης και της μείωσης των νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων των συμμετεχόντων, προσφέροντας, παράλληλα, ένα χώρο για την κοινωνικοποίηση των ηλικιωμένων και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού. Η κάθε προβολή έχει, κατά μέσο όρο, 30 θεατές και ο στόχος είναι να καθιερωθεί η συστηματική προσέλευση τουλάχιστον του 80% των συμμετεχόντων.

Η δωρεά πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

Αποδέκτης
Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ»
https://www.nstr.gr
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα “Ασημένιοι Θεατές”
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2018
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
2016
Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”
2014
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
2013
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» & Όχημα

Από το 2002, ο οργανισμός λειτουργεί το μόνο ολοκληρωμένο κέντρο Alzheimer στην Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει δύο Κέντρα Ημέρας για ασθενείς με Alzheimer και μια κλινική βραχείας νοσηλείας, Επιπλέον, «ο Νέστωρ» λειτουργεί δύο ψυχογηριατρικά οικοτροφεία για ηλικιωμένους με προβλήματα ψυχικής υγείας, τα οποία φιλοξενούν 15 ασθενείς έκαστο. Σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων Γαλατσίου, Κηφισιάς, Νέας Φιλαδέλφιας και Βριλησσίων, η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ» λειτουργεί κλινικές μνήμης και προσφέρει ψυχιατρικές υπηρεσίες. Λειτουργεί, επίσης, τηλεφωνική γραμμή SOS, η οποία προσφέρει δωρεάν τηλεφωνικές συμβουλές σε φροντιστές ατόμων που πάσχουν από άνοια και τους παραπέμπει σε εξειδικευμένες υπηρεσίες της κοινότητας. Περισσότεροι από 4.500 ηλικιωμένοι επωφελούνται ετησίως από τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρει ο οργανισμός, ενώ στην κλινική βραχείας νοσηλείας νοσηλεύονται περισσότεροι από 250 ασθενείς με Alzheimer.

Πρόγραμμα “Ασημένιοι Θεατές”

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία κινηματογραφικής λέσχης για ηλικιωμένους με τίτλο “Ασημένιοι Θεατές”. Η λέσχη κινηματογράφου προσφέρει δύο δωρεάν προβολές ανά εβδομάδα κατά τη διάρκεια του 2016: μία από τις εβδομαδιαίες προβολές απευθύνεται σε ηλικιωμένους με ήπιες γνωστικές διαταραχές, ενώ η δεύτερη απευθύνεται σε ηλικιωμένους με Alzheimer και άλλους τύπους άνοιας, οι οποίοι συνοδεύονται από τους φροντιστές τους. Το πρόγραμμα είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται στις ανάγκες των συμμετεχόντων. Ενθαρρύνει, επίσης, την ενεργή συμμετοχή των θεατών. Στόχος είναι η προαγωγή της ενεργού γήρανσης μέσω της ενίσχυσης της μνήμης και της μείωσης των νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων των συμμετεχόντων, προσφέροντας, παράλληλα, ένα χώρο για την κοινωνικοποίηση των ηλικιωμένων και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού. Η κάθε προβολή έχει, κατά μέσο όρο, 30 θεατές και ο στόχος είναι να καθιερωθεί η συστηματική προσέλευση τουλάχιστον του 80% των συμμετεχόντων.

Η δωρεά πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

Από το 2002, ο οργανισμός λειτουργεί το μόνο ολοκληρωμένο κέντρο Alzheimer στην Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει δύο Κέντρα Ημέρας για ασθενείς με Alzheimer και μια κλινική βραχείας νοσηλείας, Επιπλέον, «ο Νέστωρ» λειτουργεί δύο ψυχογηριατρικά οικοτροφεία για ηλικιωμένους με προβλήματα ψυχικής υγείας, τα οποία φιλοξενούν 15 ασθενείς έκαστο. Σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων Γαλατσίου, Κηφισιάς, Νέας Φιλαδέλφιας και Βριλησσίων, η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ» λειτουργεί κλινικές μνήμης και προσφέρει ψυχιατρικές υπηρεσίες. Λειτουργεί, επίσης, τηλεφωνική γραμμή SOS, η οποία προσφέρει δωρεάν τηλεφωνικές συμβουλές σε φροντιστές ατόμων που πάσχουν από άνοια και τους παραπέμπει σε εξειδικευμένες υπηρεσίες της κοινότητας. Περισσότεροι από 4.500 ηλικιωμένοι επωφελούνται ετησίως από τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρει ο οργανισμός, ενώ στην κλινική βραχείας νοσηλείας νοσηλεύονται περισσότεροι από 250 ασθενείς με Alzheimer.

Πρόγραμμα “Ασημένιοι Θεατές”

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία κινηματογραφικής λέσχης για ηλικιωμένους με τίτλο “Ασημένιοι Θεατές”. Η λέσχη κινηματογράφου προσφέρει δύο δωρεάν προβολές ανά εβδομάδα κατά τη διάρκεια του 2016: μία από τις εβδομαδιαίες προβολές απευθύνεται σε ηλικιωμένους με ήπιες γνωστικές διαταραχές, ενώ η δεύτερη απευθύνεται σε ηλικιωμένους με Alzheimer και άλλους τύπους άνοιας, οι οποίοι συνοδεύονται από τους φροντιστές τους. Το πρόγραμμα είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται στις ανάγκες των συμμετεχόντων. Ενθαρρύνει, επίσης, την ενεργή συμμετοχή των θεατών. Στόχος είναι η προαγωγή της ενεργού γήρανσης μέσω της ενίσχυσης της μνήμης και της μείωσης των νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων των συμμετεχόντων, προσφέροντας, παράλληλα, ένα χώρο για την κοινωνικοποίηση των ηλικιωμένων και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού. Η κάθε προβολή έχει, κατά μέσο όρο, 30 θεατές και ο στόχος είναι να καθιερωθεί η συστηματική προσέλευση τουλάχιστον του 80% των συμμετεχόντων.

Η δωρεά πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά