Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ»

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ» ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε ηλικιωμένους πολίτες που πάσχουν από άνοια και ψυχιατρικές ασθένειες.
Αποδέκτης
Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ»
https://www.nstr.gr
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2016
Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”
2015
Πρόγραμμα “Ασημένιοι Θεατές”
2014
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
2013
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» & Όχημα

Από το 2002, ο οργανισμός λειτουργεί το μόνο ολοκληρωμένο κέντρο Alzheimer στην Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει δύο Κέντρα Ημέρας για ασθενείς με Alzheimer και μια κλινική βραχείας νοσηλείας, Επιπλέον, «ο Νέστωρ» λειτουργεί δύο ψυχογηριατρικά οικοτροφεία για ηλικιωμένους με προβλήματα ψυχικής υγείας. Σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες πέντε Δήμων, η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ» λειτουργεί κλινικές μνήμης και προσφέρει ψυχιατρικές υπηρεσίες. Λειτουργεί, επίσης, τηλεφωνική γραμμή SOS για φροντιστές ατόμων που πάσχουν από άνοια. Περισσότεροι από 4.500 ηλικιωμένοι επωφελούνται ετησίως από τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρει ο οργανισμός, ενώ στην κλινική βραχείας νοσηλείας νοσηλεύονται περισσότεροι από 250 ασθενείς με Alzheimer.

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση του προγράμματος Βοήθειας στο Σπίτι 160+. Το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, απευθυνόταν αρχικά σε 160 ασθενείς με άνοια και τις οικογένειές τους, ενώ με τη δωρεά του ΤΙΜΑ το 2016 προστέθηκαν στο πρόγραμμα 40 ακόμα οικογένειες. Το πολύπλευρο και καινοτόμο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει: α) συμβουλευτική υποστήριξη για την αντιμετώπιση συμπεριφορικών διαταραχών, β) πληροφορίες σχετικά με αλλαγές που μπορούν να γίνουν στο σπίτι και δημιουργικές δραστηριότητες, γ) πληροφορίες σχετικά με νομικά και ασφαλιστικά ζητήματα και τη σύνδεση με την κοινότητα, δ) ιατρική παρακολούθηση και συνταγές για φάρμακα, ε) φροντίδα στο σπίτι, όπως καθαρισμό του χώρου και παρέα για τον ασθενή, και στ) μηνιαία δελτία τροφίμων. Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η στήριξη των οικογενειών/φροντιστών των ασθενών με άνοια μέσω της εκπαίδευσης.

Από το 2002, ο οργανισμός λειτουργεί το μόνο ολοκληρωμένο κέντρο Alzheimer στην Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει δύο Κέντρα Ημέρας για ασθενείς με Alzheimer και μια κλινική βραχείας νοσηλείας, Επιπλέον, «ο Νέστωρ» λειτουργεί δύο ψυχογηριατρικά οικοτροφεία για ηλικιωμένους με προβλήματα ψυχικής υγείας. Σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες πέντε Δήμων, η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ» λειτουργεί κλινικές μνήμης και προσφέρει ψυχιατρικές υπηρεσίες. Λειτουργεί, επίσης, τηλεφωνική γραμμή SOS για φροντιστές ατόμων που πάσχουν από άνοια. Περισσότεροι από 4.500 ηλικιωμένοι επωφελούνται ετησίως από τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρει ο οργανισμός, ενώ στην κλινική βραχείας νοσηλείας νοσηλεύονται περισσότεροι από 250 ασθενείς με Alzheimer.

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση του προγράμματος Βοήθειας στο Σπίτι 160+. Το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, απευθυνόταν αρχικά σε 160 ασθενείς με άνοια και τις οικογένειές τους, ενώ με τη δωρεά του ΤΙΜΑ το 2016 προστέθηκαν στο πρόγραμμα 40 ακόμα οικογένειες. Το πολύπλευρο και καινοτόμο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει: α) συμβουλευτική υποστήριξη για την αντιμετώπιση συμπεριφορικών διαταραχών, β) πληροφορίες σχετικά με αλλαγές που μπορούν να γίνουν στο σπίτι και δημιουργικές δραστηριότητες, γ) πληροφορίες σχετικά με νομικά και ασφαλιστικά ζητήματα και τη σύνδεση με την κοινότητα, δ) ιατρική παρακολούθηση και συνταγές για φάρμακα, ε) φροντίδα στο σπίτι, όπως καθαρισμό του χώρου και παρέα για τον ασθενή, και στ) μηνιαία δελτία τροφίμων. Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η στήριξη των οικογενειών/φροντιστών των ασθενών με άνοια μέσω της εκπαίδευσης.

Αποδέκτης
Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ»
https://www.nstr.gr
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2016
Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”
2015
Πρόγραμμα “Ασημένιοι Θεατές”
2014
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
2013
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» & Όχημα

Από το 2002, ο οργανισμός λειτουργεί το μόνο ολοκληρωμένο κέντρο Alzheimer στην Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει δύο Κέντρα Ημέρας για ασθενείς με Alzheimer και μια κλινική βραχείας νοσηλείας, Επιπλέον, «ο Νέστωρ» λειτουργεί δύο ψυχογηριατρικά οικοτροφεία για ηλικιωμένους με προβλήματα ψυχικής υγείας. Σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες πέντε Δήμων, η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ» λειτουργεί κλινικές μνήμης και προσφέρει ψυχιατρικές υπηρεσίες. Λειτουργεί, επίσης, τηλεφωνική γραμμή SOS για φροντιστές ατόμων που πάσχουν από άνοια. Περισσότεροι από 4.500 ηλικιωμένοι επωφελούνται ετησίως από τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρει ο οργανισμός, ενώ στην κλινική βραχείας νοσηλείας νοσηλεύονται περισσότεροι από 250 ασθενείς με Alzheimer.

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση του προγράμματος Βοήθειας στο Σπίτι 160+. Το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, απευθυνόταν αρχικά σε 160 ασθενείς με άνοια και τις οικογένειές τους, ενώ με τη δωρεά του ΤΙΜΑ το 2016 προστέθηκαν στο πρόγραμμα 40 ακόμα οικογένειες. Το πολύπλευρο και καινοτόμο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει: α) συμβουλευτική υποστήριξη για την αντιμετώπιση συμπεριφορικών διαταραχών, β) πληροφορίες σχετικά με αλλαγές που μπορούν να γίνουν στο σπίτι και δημιουργικές δραστηριότητες, γ) πληροφορίες σχετικά με νομικά και ασφαλιστικά ζητήματα και τη σύνδεση με την κοινότητα, δ) ιατρική παρακολούθηση και συνταγές για φάρμακα, ε) φροντίδα στο σπίτι, όπως καθαρισμό του χώρου και παρέα για τον ασθενή, και στ) μηνιαία δελτία τροφίμων. Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η στήριξη των οικογενειών/φροντιστών των ασθενών με άνοια μέσω της εκπαίδευσης.

Από το 2002, ο οργανισμός λειτουργεί το μόνο ολοκληρωμένο κέντρο Alzheimer στην Ελλάδα, το οποίο περιλαμβάνει δύο Κέντρα Ημέρας για ασθενείς με Alzheimer και μια κλινική βραχείας νοσηλείας, Επιπλέον, «ο Νέστωρ» λειτουργεί δύο ψυχογηριατρικά οικοτροφεία για ηλικιωμένους με προβλήματα ψυχικής υγείας. Σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες πέντε Δήμων, η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ» λειτουργεί κλινικές μνήμης και προσφέρει ψυχιατρικές υπηρεσίες. Λειτουργεί, επίσης, τηλεφωνική γραμμή SOS για φροντιστές ατόμων που πάσχουν από άνοια. Περισσότεροι από 4.500 ηλικιωμένοι επωφελούνται ετησίως από τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρει ο οργανισμός, ενώ στην κλινική βραχείας νοσηλείας νοσηλεύονται περισσότεροι από 250 ασθενείς με Alzheimer.

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση του προγράμματος Βοήθειας στο Σπίτι 160+. Το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, απευθυνόταν αρχικά σε 160 ασθενείς με άνοια και τις οικογένειές τους, ενώ με τη δωρεά του ΤΙΜΑ το 2016 προστέθηκαν στο πρόγραμμα 40 ακόμα οικογένειες. Το πολύπλευρο και καινοτόμο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει: α) συμβουλευτική υποστήριξη για την αντιμετώπιση συμπεριφορικών διαταραχών, β) πληροφορίες σχετικά με αλλαγές που μπορούν να γίνουν στο σπίτι και δημιουργικές δραστηριότητες, γ) πληροφορίες σχετικά με νομικά και ασφαλιστικά ζητήματα και τη σύνδεση με την κοινότητα, δ) ιατρική παρακολούθηση και συνταγές για φάρμακα, ε) φροντίδα στο σπίτι, όπως καθαρισμό του χώρου και παρέα για τον ασθενή, και στ) μηνιαία δελτία τροφίμων. Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η στήριξη των οικογενειών/φροντιστών των ασθενών με άνοια μέσω της εκπαίδευσης.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά