Αννουσάκειο Θεραπευτήριο και Κέντρο Αποκατάστασης της Μητρόπολης Κισσάμου και Σελίνου

Πρόγραμμα Γνωστικής Άσκησης

Η Μητρόπολη Κισσάμου και Σελίνου ιδρύθηκε το 1860 στη δυτική Κρήτη. Η μητροπολιτική περιφέρεια καλύπτει την Κίσσαμο και το Σέλινo, δύο δυτικές επαρχίες του Νομού Χανίων.
Αποδέκτης
Αννουσάκειο Θεραπευτήριο και Κέντρο Αποκατάστασης της Μητρόπολης Κισσάμου και Σελίνου
http://www.annousakeio.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Γνωστικής Άσκησης
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Χανιά
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2014
Ασθενοφόρο

Η περιφέρεια έχει περίπου 28.000 κατοίκους, με υψηλό ποσοστό ηλικιωμένων που κατοικούν σε χωριά. Η Μητρόπολη λειτουργεί πολυάριθμα κοινωνικά προγράμματα για ηλικιωμένους, όπως προγράμματα φροντίδας στο σπίτι, τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης ηλικιωμένων, προγραμματα σίτισης και κέντρα φυσιοθεραπείας. Το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο ιδρύθηκε το 1970 με σκοπό την παροχή στέγης σε ηλικιωμένες γυναίκες της περιοχής Κισσάμου και Σελίνου. Το 2015, η στέγη είχε περίπου 90 ηλικιωμένους κατοίκους. Το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο χωρίζεται σε δύο πτέρυγες: μία που ειδικεύεται στην άνοια και μία που λειτουργεί ως παραδοσιακό γηροκομείο. Επιπλέον προσφέρεται και μετανοσοκομειακή φροντίδα σε ασθενείς, μέσω του Κέντρου Αποκατάστασης.

Πρόγραμμα Γνωστικής Άσκησης

 

Η δωρεά αφορά στην απόκτηση προγράμματος λογισμικού για γνωστική άσκηση, το οποίο απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 60 και άνω που αντιμετωπίζουν ήπια έως και μέση απώλεια μνήμης και άλλων γνωστικών λειτουργιών. Το πρόγραμμα έχει σκοπό την άσκηση, τη σταθεροποίηση και τη βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών των χρηστών, με ασκήσεις που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι γνωστικές λειτουργίες που εξασκούνται είναι: αντίληψη, γλώσσα, προσοχή, προσανατολισμός, μνήμη, οργάνωση και προγραμματισμός. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, ο χρήστης, με την καθοδήγηση ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού, ακολουθεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα γνωστικής άσκησης, αποτελούμενο από διάφορες επιμέρους ασκήσεις. Ο στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει άτομα με άνοια και άλλες γνωστικές διαταραχές να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους χωρίς τη χρήση φαρμάκων. Η εξατομικευμένη φύση του προγράμματος επιτρέπει στον κάθε χρήστη να βελτιώνεται σύμφωνα με το δικό του ρυθμό και κατάσταση, προκειμένου να επιτύχει ένα καλό ψυχοκοινωνικό επίπεδο.

Η δωρεά πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

Η περιφέρεια έχει περίπου 28.000 κατοίκους, με υψηλό ποσοστό ηλικιωμένων που κατοικούν σε χωριά. Η Μητρόπολη λειτουργεί πολυάριθμα κοινωνικά προγράμματα για ηλικιωμένους, όπως προγράμματα φροντίδας στο σπίτι, τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης ηλικιωμένων, προγραμματα σίτισης και κέντρα φυσιοθεραπείας. Το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο ιδρύθηκε το 1970 με σκοπό την παροχή στέγης σε ηλικιωμένες γυναίκες της περιοχής Κισσάμου και Σελίνου. Το 2015, η στέγη είχε περίπου 90 ηλικιωμένους κατοίκους. Το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο χωρίζεται σε δύο πτέρυγες: μία που ειδικεύεται στην άνοια και μία που λειτουργεί ως παραδοσιακό γηροκομείο. Επιπλέον προσφέρεται και μετανοσοκομειακή φροντίδα σε ασθενείς, μέσω του Κέντρου Αποκατάστασης.

Πρόγραμμα Γνωστικής Άσκησης

 

Η δωρεά αφορά στην απόκτηση προγράμματος λογισμικού για γνωστική άσκηση, το οποίο απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 60 και άνω που αντιμετωπίζουν ήπια έως και μέση απώλεια μνήμης και άλλων γνωστικών λειτουργιών. Το πρόγραμμα έχει σκοπό την άσκηση, τη σταθεροποίηση και τη βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών των χρηστών, με ασκήσεις που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι γνωστικές λειτουργίες που εξασκούνται είναι: αντίληψη, γλώσσα, προσοχή, προσανατολισμός, μνήμη, οργάνωση και προγραμματισμός. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, ο χρήστης, με την καθοδήγηση ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού, ακολουθεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα γνωστικής άσκησης, αποτελούμενο από διάφορες επιμέρους ασκήσεις. Ο στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει άτομα με άνοια και άλλες γνωστικές διαταραχές να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους χωρίς τη χρήση φαρμάκων. Η εξατομικευμένη φύση του προγράμματος επιτρέπει στον κάθε χρήστη να βελτιώνεται σύμφωνα με το δικό του ρυθμό και κατάσταση, προκειμένου να επιτύχει ένα καλό ψυχοκοινωνικό επίπεδο.

Η δωρεά πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

Αποδέκτης
Αννουσάκειο Θεραπευτήριο και Κέντρο Αποκατάστασης της Μητρόπολης Κισσάμου και Σελίνου
http://www.annousakeio.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Γνωστικής Άσκησης
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Χανιά
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2014
Ασθενοφόρο

Η περιφέρεια έχει περίπου 28.000 κατοίκους, με υψηλό ποσοστό ηλικιωμένων που κατοικούν σε χωριά. Η Μητρόπολη λειτουργεί πολυάριθμα κοινωνικά προγράμματα για ηλικιωμένους, όπως προγράμματα φροντίδας στο σπίτι, τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης ηλικιωμένων, προγραμματα σίτισης και κέντρα φυσιοθεραπείας. Το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο ιδρύθηκε το 1970 με σκοπό την παροχή στέγης σε ηλικιωμένες γυναίκες της περιοχής Κισσάμου και Σελίνου. Το 2015, η στέγη είχε περίπου 90 ηλικιωμένους κατοίκους. Το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο χωρίζεται σε δύο πτέρυγες: μία που ειδικεύεται στην άνοια και μία που λειτουργεί ως παραδοσιακό γηροκομείο. Επιπλέον προσφέρεται και μετανοσοκομειακή φροντίδα σε ασθενείς, μέσω του Κέντρου Αποκατάστασης.

Πρόγραμμα Γνωστικής Άσκησης

 

Η δωρεά αφορά στην απόκτηση προγράμματος λογισμικού για γνωστική άσκηση, το οποίο απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 60 και άνω που αντιμετωπίζουν ήπια έως και μέση απώλεια μνήμης και άλλων γνωστικών λειτουργιών. Το πρόγραμμα έχει σκοπό την άσκηση, τη σταθεροποίηση και τη βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών των χρηστών, με ασκήσεις που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι γνωστικές λειτουργίες που εξασκούνται είναι: αντίληψη, γλώσσα, προσοχή, προσανατολισμός, μνήμη, οργάνωση και προγραμματισμός. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, ο χρήστης, με την καθοδήγηση ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού, ακολουθεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα γνωστικής άσκησης, αποτελούμενο από διάφορες επιμέρους ασκήσεις. Ο στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει άτομα με άνοια και άλλες γνωστικές διαταραχές να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους χωρίς τη χρήση φαρμάκων. Η εξατομικευμένη φύση του προγράμματος επιτρέπει στον κάθε χρήστη να βελτιώνεται σύμφωνα με το δικό του ρυθμό και κατάσταση, προκειμένου να επιτύχει ένα καλό ψυχοκοινωνικό επίπεδο.

Η δωρεά πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

Η περιφέρεια έχει περίπου 28.000 κατοίκους, με υψηλό ποσοστό ηλικιωμένων που κατοικούν σε χωριά. Η Μητρόπολη λειτουργεί πολυάριθμα κοινωνικά προγράμματα για ηλικιωμένους, όπως προγράμματα φροντίδας στο σπίτι, τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης ηλικιωμένων, προγραμματα σίτισης και κέντρα φυσιοθεραπείας. Το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο ιδρύθηκε το 1970 με σκοπό την παροχή στέγης σε ηλικιωμένες γυναίκες της περιοχής Κισσάμου και Σελίνου. Το 2015, η στέγη είχε περίπου 90 ηλικιωμένους κατοίκους. Το Αννουσάκειο Θεραπευτήριο χωρίζεται σε δύο πτέρυγες: μία που ειδικεύεται στην άνοια και μία που λειτουργεί ως παραδοσιακό γηροκομείο. Επιπλέον προσφέρεται και μετανοσοκομειακή φροντίδα σε ασθενείς, μέσω του Κέντρου Αποκατάστασης.

Πρόγραμμα Γνωστικής Άσκησης

 

Η δωρεά αφορά στην απόκτηση προγράμματος λογισμικού για γνωστική άσκηση, το οποίο απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 60 και άνω που αντιμετωπίζουν ήπια έως και μέση απώλεια μνήμης και άλλων γνωστικών λειτουργιών. Το πρόγραμμα έχει σκοπό την άσκηση, τη σταθεροποίηση και τη βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών των χρηστών, με ασκήσεις που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι γνωστικές λειτουργίες που εξασκούνται είναι: αντίληψη, γλώσσα, προσοχή, προσανατολισμός, μνήμη, οργάνωση και προγραμματισμός. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών, ο χρήστης, με την καθοδήγηση ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού, ακολουθεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα γνωστικής άσκησης, αποτελούμενο από διάφορες επιμέρους ασκήσεις. Ο στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει άτομα με άνοια και άλλες γνωστικές διαταραχές να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους χωρίς τη χρήση φαρμάκων. Η εξατομικευμένη φύση του προγράμματος επιτρέπει στον κάθε χρήστη να βελτιώνεται σύμφωνα με το δικό του ρυθμό και κατάσταση, προκειμένου να επιτύχει ένα καλό ψυχοκοινωνικό επίπεδο.

Η δωρεά πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά