Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών Νομού Ξάνθης

Πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι

Η Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών Νομού Ξάνθης ιδρύθηκε το 1998.
Αποδέκτης
Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών Νομού Ξάνθης
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ξάνθη
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2019
Πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι

Οι βασικοί στόχοι της Εταιρίας είναι: η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη νόσο Alzheimer μέσω ενημερωτικών ομιλιών, συμβουλευτικής, και διανομής εντύπων, καθώς και η προσφορά βοήθειας σε ασθενείς με άνοια, και ιδιαίτερα σε όσους αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η Εταιρία δεν έχει έμμισθο προσωπικό και η λειτουργία της βασίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές.

Πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του 12-μηνου προγράμματος βοήθειας στο σπίτι για ασθενείς με άνοια σε προχωρημένα στάδια, το οποίο ξεκίνησε το 2019 μέσω δωρεάς του TIMA. Το πρόγραμμα θα συμπεριλάβει 40 οικογένειες ασθενών με άνοια, με επισκέψεις στο σπίτι, προσφέροντας νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα στους ασθενείς, καθώς και ψυχολογική υποστήριξη και εκπαίδευση στους φροντιστές τους, για διάστημα ενός έτους. Το πρόγραμμα θα υλοποιούν ιατρός, νοσηλευτής και οικιακός βοηθός, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι έως το τέλος του προγράμματος. Ο ιατρός θα διεξάγει νευρολογική εξέταση των ασθενών και θα παρακολουθεί την εξέλιξη της υγείας τους καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Ο νοσηλευτής θα προσφέρει εξατομικευμένη φροντίδα και ανακούφιση στον κάθε ασθενή, καθώς και εκπαίδευση στους φροντιστές ώστε να είναι σε θέση να παράσχουν την αντίστοιχη φροντίδα. Τέλος, ο οικιακός βοηθός θα καθαρίζει το σπίτι της οικογένειας, προκειμένου να απαλλάξει τους φροντιστές από αυτό το καθήκον, και θα κάνει παρέα στους ασθενείς.

 

Οι βασικοί στόχοι της Εταιρίας είναι: η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη νόσο Alzheimer μέσω ενημερωτικών ομιλιών, συμβουλευτικής, και διανομής εντύπων, καθώς και η προσφορά βοήθειας σε ασθενείς με άνοια, και ιδιαίτερα σε όσους αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η Εταιρία δεν έχει έμμισθο προσωπικό και η λειτουργία της βασίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές.

Πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του 12-μηνου προγράμματος βοήθειας στο σπίτι για ασθενείς με άνοια σε προχωρημένα στάδια, το οποίο ξεκίνησε το 2019 μέσω δωρεάς του TIMA. Το πρόγραμμα θα συμπεριλάβει 40 οικογένειες ασθενών με άνοια, με επισκέψεις στο σπίτι, προσφέροντας νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα στους ασθενείς, καθώς και ψυχολογική υποστήριξη και εκπαίδευση στους φροντιστές τους, για διάστημα ενός έτους. Το πρόγραμμα θα υλοποιούν ιατρός, νοσηλευτής και οικιακός βοηθός, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι έως το τέλος του προγράμματος. Ο ιατρός θα διεξάγει νευρολογική εξέταση των ασθενών και θα παρακολουθεί την εξέλιξη της υγείας τους καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Ο νοσηλευτής θα προσφέρει εξατομικευμένη φροντίδα και ανακούφιση στον κάθε ασθενή, καθώς και εκπαίδευση στους φροντιστές ώστε να είναι σε θέση να παράσχουν την αντίστοιχη φροντίδα. Τέλος, ο οικιακός βοηθός θα καθαρίζει το σπίτι της οικογένειας, προκειμένου να απαλλάξει τους φροντιστές από αυτό το καθήκον, και θα κάνει παρέα στους ασθενείς.

 

Αποδέκτης
Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών Νομού Ξάνθης
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ξάνθη
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2019
Πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι

Οι βασικοί στόχοι της Εταιρίας είναι: η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη νόσο Alzheimer μέσω ενημερωτικών ομιλιών, συμβουλευτικής, και διανομής εντύπων, καθώς και η προσφορά βοήθειας σε ασθενείς με άνοια, και ιδιαίτερα σε όσους αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η Εταιρία δεν έχει έμμισθο προσωπικό και η λειτουργία της βασίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές.

Πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του 12-μηνου προγράμματος βοήθειας στο σπίτι για ασθενείς με άνοια σε προχωρημένα στάδια, το οποίο ξεκίνησε το 2019 μέσω δωρεάς του TIMA. Το πρόγραμμα θα συμπεριλάβει 40 οικογένειες ασθενών με άνοια, με επισκέψεις στο σπίτι, προσφέροντας νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα στους ασθενείς, καθώς και ψυχολογική υποστήριξη και εκπαίδευση στους φροντιστές τους, για διάστημα ενός έτους. Το πρόγραμμα θα υλοποιούν ιατρός, νοσηλευτής και οικιακός βοηθός, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι έως το τέλος του προγράμματος. Ο ιατρός θα διεξάγει νευρολογική εξέταση των ασθενών και θα παρακολουθεί την εξέλιξη της υγείας τους καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Ο νοσηλευτής θα προσφέρει εξατομικευμένη φροντίδα και ανακούφιση στον κάθε ασθενή, καθώς και εκπαίδευση στους φροντιστές ώστε να είναι σε θέση να παράσχουν την αντίστοιχη φροντίδα. Τέλος, ο οικιακός βοηθός θα καθαρίζει το σπίτι της οικογένειας, προκειμένου να απαλλάξει τους φροντιστές από αυτό το καθήκον, και θα κάνει παρέα στους ασθενείς.

 

Οι βασικοί στόχοι της Εταιρίας είναι: η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη νόσο Alzheimer μέσω ενημερωτικών ομιλιών, συμβουλευτικής, και διανομής εντύπων, καθώς και η προσφορά βοήθειας σε ασθενείς με άνοια, και ιδιαίτερα σε όσους αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η Εταιρία δεν έχει έμμισθο προσωπικό και η λειτουργία της βασίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές.

Πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του 12-μηνου προγράμματος βοήθειας στο σπίτι για ασθενείς με άνοια σε προχωρημένα στάδια, το οποίο ξεκίνησε το 2019 μέσω δωρεάς του TIMA. Το πρόγραμμα θα συμπεριλάβει 40 οικογένειες ασθενών με άνοια, με επισκέψεις στο σπίτι, προσφέροντας νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα στους ασθενείς, καθώς και ψυχολογική υποστήριξη και εκπαίδευση στους φροντιστές τους, για διάστημα ενός έτους. Το πρόγραμμα θα υλοποιούν ιατρός, νοσηλευτής και οικιακός βοηθός, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι έως το τέλος του προγράμματος. Ο ιατρός θα διεξάγει νευρολογική εξέταση των ασθενών και θα παρακολουθεί την εξέλιξη της υγείας τους καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Ο νοσηλευτής θα προσφέρει εξατομικευμένη φροντίδα και ανακούφιση στον κάθε ασθενή, καθώς και εκπαίδευση στους φροντιστές ώστε να είναι σε θέση να παράσχουν την αντίστοιχη φροντίδα. Τέλος, ο οικιακός βοηθός θα καθαρίζει το σπίτι της οικογένειας, προκειμένου να απαλλάξει τους φροντιστές από αυτό το καθήκον, και θα κάνει παρέα στους ασθενείς.

 

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά