Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών Νομού Ξάνθης

Πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι

Η Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών Νομού Ξάνθης ιδρύθηκε το 1998.
Αποδέκτης
Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών Νομού Ξάνθης
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Ξάνθη
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι

Οι βασικοί στόχοι της Εταιρίας είναι: η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη νόσο Alzheimer μέσω ενημερωτικών ομιλιών, συμβουλευτικής, και διανομής εντύπων, καθώς και η προσφορά βοήθειας σε ασθενείς με άνοια, και ιδιαίτερα σε όσους αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η Εταιρία δεν έχει έμμισθο προσωπικό και η λειτουργία της βασίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές.

Πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία 12-μηνου προγράμματος βοήθειας στο σπίτι για ασθενείς με άνοια. Το πρόγραμμα θα συμπεριλάβει 20 οικογένειες ασθενών με άνοια, με επισκέψεις στο σπίτι, προσφέροντας νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα στους ασθενείς, καθώς και ψυχολογική υποστήριξη και εκπαίδευση στους φροντιστές τους, για διάστημα ενός έτους. Στις επιμέρους υπηρεσίες του προγράμματος περιλαμβάνονται: πληροφόρηση σχετικά με τη νόσο Alzheimer και άλλες μορφές άνοιας, ομάδες φροντιστών για την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, και διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για την τοπική κοινότητα του Νομού Ξάνθης, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού και την πρόληψη της άνοιας.

Οι βασικοί στόχοι της Εταιρίας είναι: η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη νόσο Alzheimer μέσω ενημερωτικών ομιλιών, συμβουλευτικής, και διανομής εντύπων, καθώς και η προσφορά βοήθειας σε ασθενείς με άνοια, και ιδιαίτερα σε όσους αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η Εταιρία δεν έχει έμμισθο προσωπικό και η λειτουργία της βασίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές.

Πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία 12-μηνου προγράμματος βοήθειας στο σπίτι για ασθενείς με άνοια. Το πρόγραμμα θα συμπεριλάβει 20 οικογένειες ασθενών με άνοια, με επισκέψεις στο σπίτι, προσφέροντας νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα στους ασθενείς, καθώς και ψυχολογική υποστήριξη και εκπαίδευση στους φροντιστές τους, για διάστημα ενός έτους. Στις επιμέρους υπηρεσίες του προγράμματος περιλαμβάνονται: πληροφόρηση σχετικά με τη νόσο Alzheimer και άλλες μορφές άνοιας, ομάδες φροντιστών για την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, και διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για την τοπική κοινότητα του Νομού Ξάνθης, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού και την πρόληψη της άνοιας.

Αποδέκτης
Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών Νομού Ξάνθης
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Ξάνθη
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι

Οι βασικοί στόχοι της Εταιρίας είναι: η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη νόσο Alzheimer μέσω ενημερωτικών ομιλιών, συμβουλευτικής, και διανομής εντύπων, καθώς και η προσφορά βοήθειας σε ασθενείς με άνοια, και ιδιαίτερα σε όσους αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η Εταιρία δεν έχει έμμισθο προσωπικό και η λειτουργία της βασίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές.

Πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία 12-μηνου προγράμματος βοήθειας στο σπίτι για ασθενείς με άνοια. Το πρόγραμμα θα συμπεριλάβει 20 οικογένειες ασθενών με άνοια, με επισκέψεις στο σπίτι, προσφέροντας νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα στους ασθενείς, καθώς και ψυχολογική υποστήριξη και εκπαίδευση στους φροντιστές τους, για διάστημα ενός έτους. Στις επιμέρους υπηρεσίες του προγράμματος περιλαμβάνονται: πληροφόρηση σχετικά με τη νόσο Alzheimer και άλλες μορφές άνοιας, ομάδες φροντιστών για την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, και διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για την τοπική κοινότητα του Νομού Ξάνθης, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού και την πρόληψη της άνοιας.

Οι βασικοί στόχοι της Εταιρίας είναι: η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη νόσο Alzheimer μέσω ενημερωτικών ομιλιών, συμβουλευτικής, και διανομής εντύπων, καθώς και η προσφορά βοήθειας σε ασθενείς με άνοια, και ιδιαίτερα σε όσους αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Η Εταιρία δεν έχει έμμισθο προσωπικό και η λειτουργία της βασίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές.

Πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία 12-μηνου προγράμματος βοήθειας στο σπίτι για ασθενείς με άνοια. Το πρόγραμμα θα συμπεριλάβει 20 οικογένειες ασθενών με άνοια, με επισκέψεις στο σπίτι, προσφέροντας νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα στους ασθενείς, καθώς και ψυχολογική υποστήριξη και εκπαίδευση στους φροντιστές τους, για διάστημα ενός έτους. Στις επιμέρους υπηρεσίες του προγράμματος περιλαμβάνονται: πληροφόρηση σχετικά με τη νόσο Alzheimer και άλλες μορφές άνοιας, ομάδες φροντιστών για την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, και διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για την τοπική κοινότητα του Νομού Ξάνθης, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού και την πρόληψη της άνοιας.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά