Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Πρόγραμμα «Μένουμε Συνδεδεμένοι»

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών ιδρύθηκε το 2002 από άτομα με τη νόσο Alzheimer, μέλη των οικογενειών τους και επαγγελματίες υγείας που εργάζονταν στον τομέα της άνοιας και της νόσου Alzheimer.
Αποδέκτης
Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
http://www.alzheimerathens.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Μένουμε Συνδεδεμένοι»
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2019
Πρόγραμμα Φροντίδας στο Σπίτι για Άτομα με Άνοια
2017
Δημιουργία Προγράμματος Φροντίδας στο Σπίτι για Άτομα με Άνοια

Η αποστολή του οργανισμού είναι η στήριξη των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους, η κινητοποίηση του κράτος για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, η καθιέρωση δομών για την φροντίδα τους, και η αύξηση της γνώσης σχετικά με την πρόληψη της νόσου στους ηλικιωμένους. Η Εταιρεία προσφέρει διάφορες υπηρεσίες, όπως 4 Κέντρα Ημέρας, Κλινική Μνήμης, ομάδες για την κατάρτιση και τη στήριξη των φροντιστών, υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι, ψυχιατρική υποστήριξη φροντιστών, και εκπαίδευση για επαγγελματίες υγείας. Επιπλέον, η Εταιρεία συμμετέχει σε δημόσιες εκστρατείες για την πρόληψη της άνοιας, την έρευνα και την ανταλλαγή πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, η Εταιρεία ξεκίνησε να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ψηφιακή μορφή. Ενδεικτικά, από το 2020, περισσότεροι από 500 ασθενείς έχουν επωφεληθεί από τις ψηφιακές υπηρεσίες της Εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνουν ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες υγείας.

Πρόγραμμα «Μένουμε Συνδεδεμένοι»

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία του προγράμματος «Μένουμε Συνδεδεμένοι» και στην υλοποίησή του για 12 μήνες. Το πρόγραμμα θα προσφέρει επισκέψεις στο σπίτι σε 120 οικογένειες ατόμων με ήπιες γνωστικές διαταραχές και διάφορες μορφές άνοιας πρώιμης έναρξης. Το 12-μηνο πρόγραμμα θα χωριστεί σε τρία τετράμηνα διαστήματα, με αποδέκτες 40 οικογένειες ανά τετράμηνο. Σκοπός του προγράμματος είναι η σύνδεση, κατάρτιση και υποστήριξη της κάθε οικογένειας με την ψηφιακή πλατφόρμα της Εταιρείας, προκειμένου να μπορούν να κάνουν χρήση όλων των ψηφιακών της υπηρεσιών και να έχουν πρόσβαση σε ασκήσεις γνωστικής ενδυνάμωσης και ψυχολογική υποστήριξη. Επιπλέον, θα διευκολύνει τους αποδέκτες να παραμείνουν συνδεδεμένοι με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η μάθηση της χρήσης του tablet είναι εξαιρετική για τη γνωστική εξάσκηση των ηλικιωμένων, αυξάνει τα νοητικά τους αποθέματα και μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης άνοιας.
Το πρόγραμμα θα προμηθεύσει κάθε οικογένεια με συσκευή tablet, κάρτα προπληρωμένης πρόσβασης στο διαδίκτυο και εβδομαδιαίες συνεδρίες κατάρτισης. Κάθε εβδομάδα, κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος θα επισκέπτονται τις οικογένειες, αρχικά για να τις εκπαιδεύσουν στη χρήση της τεχνολογίας και εν συνεχεία για να καταρτίσουν εξατομικευμένο πρόγραμμα για τον κάθε ασθενή με άνοια, βάσει τον αναγκών του. Έμφαση θα δοθεί στην επιλογή οικογενειών που στερούνται πρόσβασης σε ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες, λόγω τοποθεσίας και χαμηλού εισοδήματος. Μέρος του προγράμματος χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Η αποστολή του οργανισμού είναι η στήριξη των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους, η κινητοποίηση του κράτος για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, η καθιέρωση δομών για την φροντίδα τους, και η αύξηση της γνώσης σχετικά με την πρόληψη της νόσου στους ηλικιωμένους. Η Εταιρεία προσφέρει διάφορες υπηρεσίες, όπως 4 Κέντρα Ημέρας, Κλινική Μνήμης, ομάδες για την κατάρτιση και τη στήριξη των φροντιστών, υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι, ψυχιατρική υποστήριξη φροντιστών, και εκπαίδευση για επαγγελματίες υγείας. Επιπλέον, η Εταιρεία συμμετέχει σε δημόσιες εκστρατείες για την πρόληψη της άνοιας, την έρευνα και την ανταλλαγή πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, η Εταιρεία ξεκίνησε να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ψηφιακή μορφή. Ενδεικτικά, από το 2020, περισσότεροι από 500 ασθενείς έχουν επωφεληθεί από τις ψηφιακές υπηρεσίες της Εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνουν ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες υγείας.

Πρόγραμμα «Μένουμε Συνδεδεμένοι»

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία του προγράμματος «Μένουμε Συνδεδεμένοι» και στην υλοποίησή του για 12 μήνες. Το πρόγραμμα θα προσφέρει επισκέψεις στο σπίτι σε 120 οικογένειες ατόμων με ήπιες γνωστικές διαταραχές και διάφορες μορφές άνοιας πρώιμης έναρξης. Το 12-μηνο πρόγραμμα θα χωριστεί σε τρία τετράμηνα διαστήματα, με αποδέκτες 40 οικογένειες ανά τετράμηνο. Σκοπός του προγράμματος είναι η σύνδεση, κατάρτιση και υποστήριξη της κάθε οικογένειας με την ψηφιακή πλατφόρμα της Εταιρείας, προκειμένου να μπορούν να κάνουν χρήση όλων των ψηφιακών της υπηρεσιών και να έχουν πρόσβαση σε ασκήσεις γνωστικής ενδυνάμωσης και ψυχολογική υποστήριξη. Επιπλέον, θα διευκολύνει τους αποδέκτες να παραμείνουν συνδεδεμένοι με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η μάθηση της χρήσης του tablet είναι εξαιρετική για τη γνωστική εξάσκηση των ηλικιωμένων, αυξάνει τα νοητικά τους αποθέματα και μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης άνοιας.
Το πρόγραμμα θα προμηθεύσει κάθε οικογένεια με συσκευή tablet, κάρτα προπληρωμένης πρόσβασης στο διαδίκτυο και εβδομαδιαίες συνεδρίες κατάρτισης. Κάθε εβδομάδα, κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος θα επισκέπτονται τις οικογένειες, αρχικά για να τις εκπαιδεύσουν στη χρήση της τεχνολογίας και εν συνεχεία για να καταρτίσουν εξατομικευμένο πρόγραμμα για τον κάθε ασθενή με άνοια, βάσει τον αναγκών του. Έμφαση θα δοθεί στην επιλογή οικογενειών που στερούνται πρόσβασης σε ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες, λόγω τοποθεσίας και χαμηλού εισοδήματος. Μέρος του προγράμματος χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Αποδέκτης
Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
http://www.alzheimerathens.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Μένουμε Συνδεδεμένοι»
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2019
Πρόγραμμα Φροντίδας στο Σπίτι για Άτομα με Άνοια
2017
Δημιουργία Προγράμματος Φροντίδας στο Σπίτι για Άτομα με Άνοια

Η αποστολή του οργανισμού είναι η στήριξη των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους, η κινητοποίηση του κράτος για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, η καθιέρωση δομών για την φροντίδα τους, και η αύξηση της γνώσης σχετικά με την πρόληψη της νόσου στους ηλικιωμένους. Η Εταιρεία προσφέρει διάφορες υπηρεσίες, όπως 4 Κέντρα Ημέρας, Κλινική Μνήμης, ομάδες για την κατάρτιση και τη στήριξη των φροντιστών, υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι, ψυχιατρική υποστήριξη φροντιστών, και εκπαίδευση για επαγγελματίες υγείας. Επιπλέον, η Εταιρεία συμμετέχει σε δημόσιες εκστρατείες για την πρόληψη της άνοιας, την έρευνα και την ανταλλαγή πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, η Εταιρεία ξεκίνησε να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ψηφιακή μορφή. Ενδεικτικά, από το 2020, περισσότεροι από 500 ασθενείς έχουν επωφεληθεί από τις ψηφιακές υπηρεσίες της Εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνουν ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες υγείας.

Πρόγραμμα «Μένουμε Συνδεδεμένοι»

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία του προγράμματος «Μένουμε Συνδεδεμένοι» και στην υλοποίησή του για 12 μήνες. Το πρόγραμμα θα προσφέρει επισκέψεις στο σπίτι σε 120 οικογένειες ατόμων με ήπιες γνωστικές διαταραχές και διάφορες μορφές άνοιας πρώιμης έναρξης. Το 12-μηνο πρόγραμμα θα χωριστεί σε τρία τετράμηνα διαστήματα, με αποδέκτες 40 οικογένειες ανά τετράμηνο. Σκοπός του προγράμματος είναι η σύνδεση, κατάρτιση και υποστήριξη της κάθε οικογένειας με την ψηφιακή πλατφόρμα της Εταιρείας, προκειμένου να μπορούν να κάνουν χρήση όλων των ψηφιακών της υπηρεσιών και να έχουν πρόσβαση σε ασκήσεις γνωστικής ενδυνάμωσης και ψυχολογική υποστήριξη. Επιπλέον, θα διευκολύνει τους αποδέκτες να παραμείνουν συνδεδεμένοι με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η μάθηση της χρήσης του tablet είναι εξαιρετική για τη γνωστική εξάσκηση των ηλικιωμένων, αυξάνει τα νοητικά τους αποθέματα και μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης άνοιας.
Το πρόγραμμα θα προμηθεύσει κάθε οικογένεια με συσκευή tablet, κάρτα προπληρωμένης πρόσβασης στο διαδίκτυο και εβδομαδιαίες συνεδρίες κατάρτισης. Κάθε εβδομάδα, κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος θα επισκέπτονται τις οικογένειες, αρχικά για να τις εκπαιδεύσουν στη χρήση της τεχνολογίας και εν συνεχεία για να καταρτίσουν εξατομικευμένο πρόγραμμα για τον κάθε ασθενή με άνοια, βάσει τον αναγκών του. Έμφαση θα δοθεί στην επιλογή οικογενειών που στερούνται πρόσβασης σε ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες, λόγω τοποθεσίας και χαμηλού εισοδήματος. Μέρος του προγράμματος χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Η αποστολή του οργανισμού είναι η στήριξη των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους, η κινητοποίηση του κράτος για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, η καθιέρωση δομών για την φροντίδα τους, και η αύξηση της γνώσης σχετικά με την πρόληψη της νόσου στους ηλικιωμένους. Η Εταιρεία προσφέρει διάφορες υπηρεσίες, όπως 4 Κέντρα Ημέρας, Κλινική Μνήμης, ομάδες για την κατάρτιση και τη στήριξη των φροντιστών, υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι, ψυχιατρική υποστήριξη φροντιστών, και εκπαίδευση για επαγγελματίες υγείας. Επιπλέον, η Εταιρεία συμμετέχει σε δημόσιες εκστρατείες για την πρόληψη της άνοιας, την έρευνα και την ανταλλαγή πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, η Εταιρεία ξεκίνησε να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ψηφιακή μορφή. Ενδεικτικά, από το 2020, περισσότεροι από 500 ασθενείς έχουν επωφεληθεί από τις ψηφιακές υπηρεσίες της Εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνουν ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες υγείας.

Πρόγραμμα «Μένουμε Συνδεδεμένοι»

 

Η δωρεά αφορά στη δημιουργία του προγράμματος «Μένουμε Συνδεδεμένοι» και στην υλοποίησή του για 12 μήνες. Το πρόγραμμα θα προσφέρει επισκέψεις στο σπίτι σε 120 οικογένειες ατόμων με ήπιες γνωστικές διαταραχές και διάφορες μορφές άνοιας πρώιμης έναρξης. Το 12-μηνο πρόγραμμα θα χωριστεί σε τρία τετράμηνα διαστήματα, με αποδέκτες 40 οικογένειες ανά τετράμηνο. Σκοπός του προγράμματος είναι η σύνδεση, κατάρτιση και υποστήριξη της κάθε οικογένειας με την ψηφιακή πλατφόρμα της Εταιρείας, προκειμένου να μπορούν να κάνουν χρήση όλων των ψηφιακών της υπηρεσιών και να έχουν πρόσβαση σε ασκήσεις γνωστικής ενδυνάμωσης και ψυχολογική υποστήριξη. Επιπλέον, θα διευκολύνει τους αποδέκτες να παραμείνουν συνδεδεμένοι με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η μάθηση της χρήσης του tablet είναι εξαιρετική για τη γνωστική εξάσκηση των ηλικιωμένων, αυξάνει τα νοητικά τους αποθέματα και μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης άνοιας.
Το πρόγραμμα θα προμηθεύσει κάθε οικογένεια με συσκευή tablet, κάρτα προπληρωμένης πρόσβασης στο διαδίκτυο και εβδομαδιαίες συνεδρίες κατάρτισης. Κάθε εβδομάδα, κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος θα επισκέπτονται τις οικογένειες, αρχικά για να τις εκπαιδεύσουν στη χρήση της τεχνολογίας και εν συνεχεία για να καταρτίσουν εξατομικευμένο πρόγραμμα για τον κάθε ασθενή με άνοια, βάσει τον αναγκών του. Έμφαση θα δοθεί στην επιλογή οικογενειών που στερούνται πρόσβασης σε ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες, λόγω τοποθεσίας και χαμηλού εισοδήματος. Μέρος του προγράμματος χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά