Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας

Φορητές Φιάλες Οξυγόνου

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών με Πνευμονική Υπέρταση είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2012 από ασθενείς με πνευμονική υπέρταση και τους φροντιστές τους.
Αποδέκτης
Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας
https://hellenicph.org/
Τίτλος Δωρεάς
Φορητές Φιάλες Οξυγόνου
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Η δράση του οργανισμού βασίζεται κυρίως σε εθελοντές, και αποσκοπεί στη στήριξη των ασθενών και των φροντιστών τους όσον αφορά τη νόσο και τις σωματικές, ψυχικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπλοκές της. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν τη συμμετοχή ασθενών σε εκδηλώσεις του Συλλόγου, για την προαγωγή του πνεύματος της αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης, και της φροντίδας των ίδιων των ασθενών και των οικογενειών τους. Ο σκοπός είναι να ενισχυθεί η κοινωνική προβολή των ασθενών με Πνευμονική Υπέρταση και να εξασφαλιστεί η καλή ποιότητα ζωής τους, μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική τους επανένταξη και στη μείωση της οικονομικής και ψυχολογικής τους δυσχέρειας που προκύπτει από τη νόσο. Ο Σύλλογος έχει, επίσης, ιδρύσει ξενώνα στην Αθήνα, όπου φιλοξενούνται ασθενείς από όλη την Ελλάδα όταν απαιτούνται επισκέψεις σε εξειδικευμένα κέντρα στην Αθήνα. Από τα 1.500 μέλη του Συλλόγου, το ένα πέμπτο (περίπου 300 άτομα) είναι ηλικιωμένοι.

Φορητές Φιάλες Οξυγόνου

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά 5 φορητών φιαλών οξυγόνου. Ο Σύλλογος αυτή τη στιγμή διαθέτει τρεις παλαιότερες φιάλες, τις οποίες δανείζονται τα μέλη του Συλλόγου σε περιπτώσεις που χρειάζεται να μετακινηθούν ή να ταξιδεύσουν και έχουν ανάγκη να είναι συνδεδεμένοι με συσκευή παροχής οξυγόνου. Για παράδειγμα, εάν οι ασθενείς χρειάζεται να ταξιδεύσουν στο εξωτερικό για επέμβαση, απαιτούνται φορητές φιάλες οξυγόνου που ζυγίζουν λιγότερο από τις μεγαλύτερες και πιο κοινές (2,5 κιλά αντί για 25). Οι συσκευές του οργανισμού διατίθενται, κατ’ ανάγκη, μέσω συστήματος κράτησης.

Η δράση του οργανισμού βασίζεται κυρίως σε εθελοντές, και αποσκοπεί στη στήριξη των ασθενών και των φροντιστών τους όσον αφορά τη νόσο και τις σωματικές, ψυχικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπλοκές της. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν τη συμμετοχή ασθενών σε εκδηλώσεις του Συλλόγου, για την προαγωγή του πνεύματος της αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης, και της φροντίδας των ίδιων των ασθενών και των οικογενειών τους. Ο σκοπός είναι να ενισχυθεί η κοινωνική προβολή των ασθενών με Πνευμονική Υπέρταση και να εξασφαλιστεί η καλή ποιότητα ζωής τους, μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική τους επανένταξη και στη μείωση της οικονομικής και ψυχολογικής τους δυσχέρειας που προκύπτει από τη νόσο. Ο Σύλλογος έχει, επίσης, ιδρύσει ξενώνα στην Αθήνα, όπου φιλοξενούνται ασθενείς από όλη την Ελλάδα όταν απαιτούνται επισκέψεις σε εξειδικευμένα κέντρα στην Αθήνα. Από τα 1.500 μέλη του Συλλόγου, το ένα πέμπτο (περίπου 300 άτομα) είναι ηλικιωμένοι.

Φορητές Φιάλες Οξυγόνου

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά 5 φορητών φιαλών οξυγόνου. Ο Σύλλογος αυτή τη στιγμή διαθέτει τρεις παλαιότερες φιάλες, τις οποίες δανείζονται τα μέλη του Συλλόγου σε περιπτώσεις που χρειάζεται να μετακινηθούν ή να ταξιδεύσουν και έχουν ανάγκη να είναι συνδεδεμένοι με συσκευή παροχής οξυγόνου. Για παράδειγμα, εάν οι ασθενείς χρειάζεται να ταξιδεύσουν στο εξωτερικό για επέμβαση, απαιτούνται φορητές φιάλες οξυγόνου που ζυγίζουν λιγότερο από τις μεγαλύτερες και πιο κοινές (2,5 κιλά αντί για 25). Οι συσκευές του οργανισμού διατίθενται, κατ’ ανάγκη, μέσω συστήματος κράτησης.

Αποδέκτης
Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας
https://hellenicph.org/
Τίτλος Δωρεάς
Φορητές Φιάλες Οξυγόνου
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Η δράση του οργανισμού βασίζεται κυρίως σε εθελοντές, και αποσκοπεί στη στήριξη των ασθενών και των φροντιστών τους όσον αφορά τη νόσο και τις σωματικές, ψυχικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπλοκές της. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν τη συμμετοχή ασθενών σε εκδηλώσεις του Συλλόγου, για την προαγωγή του πνεύματος της αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης, και της φροντίδας των ίδιων των ασθενών και των οικογενειών τους. Ο σκοπός είναι να ενισχυθεί η κοινωνική προβολή των ασθενών με Πνευμονική Υπέρταση και να εξασφαλιστεί η καλή ποιότητα ζωής τους, μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική τους επανένταξη και στη μείωση της οικονομικής και ψυχολογικής τους δυσχέρειας που προκύπτει από τη νόσο. Ο Σύλλογος έχει, επίσης, ιδρύσει ξενώνα στην Αθήνα, όπου φιλοξενούνται ασθενείς από όλη την Ελλάδα όταν απαιτούνται επισκέψεις σε εξειδικευμένα κέντρα στην Αθήνα. Από τα 1.500 μέλη του Συλλόγου, το ένα πέμπτο (περίπου 300 άτομα) είναι ηλικιωμένοι.

Φορητές Φιάλες Οξυγόνου

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά 5 φορητών φιαλών οξυγόνου. Ο Σύλλογος αυτή τη στιγμή διαθέτει τρεις παλαιότερες φιάλες, τις οποίες δανείζονται τα μέλη του Συλλόγου σε περιπτώσεις που χρειάζεται να μετακινηθούν ή να ταξιδεύσουν και έχουν ανάγκη να είναι συνδεδεμένοι με συσκευή παροχής οξυγόνου. Για παράδειγμα, εάν οι ασθενείς χρειάζεται να ταξιδεύσουν στο εξωτερικό για επέμβαση, απαιτούνται φορητές φιάλες οξυγόνου που ζυγίζουν λιγότερο από τις μεγαλύτερες και πιο κοινές (2,5 κιλά αντί για 25). Οι συσκευές του οργανισμού διατίθενται, κατ’ ανάγκη, μέσω συστήματος κράτησης.

Η δράση του οργανισμού βασίζεται κυρίως σε εθελοντές, και αποσκοπεί στη στήριξη των ασθενών και των φροντιστών τους όσον αφορά τη νόσο και τις σωματικές, ψυχικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπλοκές της. Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν τη συμμετοχή ασθενών σε εκδηλώσεις του Συλλόγου, για την προαγωγή του πνεύματος της αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης, και της φροντίδας των ίδιων των ασθενών και των οικογενειών τους. Ο σκοπός είναι να ενισχυθεί η κοινωνική προβολή των ασθενών με Πνευμονική Υπέρταση και να εξασφαλιστεί η καλή ποιότητα ζωής τους, μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων που αφορούν στην ψυχοκοινωνική τους επανένταξη και στη μείωση της οικονομικής και ψυχολογικής τους δυσχέρειας που προκύπτει από τη νόσο. Ο Σύλλογος έχει, επίσης, ιδρύσει ξενώνα στην Αθήνα, όπου φιλοξενούνται ασθενείς από όλη την Ελλάδα όταν απαιτούνται επισκέψεις σε εξειδικευμένα κέντρα στην Αθήνα. Από τα 1.500 μέλη του Συλλόγου, το ένα πέμπτο (περίπου 300 άτομα) είναι ηλικιωμένοι.

Φορητές Φιάλες Οξυγόνου

 

Η δωρεά αφορά στην αγορά 5 φορητών φιαλών οξυγόνου. Ο Σύλλογος αυτή τη στιγμή διαθέτει τρεις παλαιότερες φιάλες, τις οποίες δανείζονται τα μέλη του Συλλόγου σε περιπτώσεις που χρειάζεται να μετακινηθούν ή να ταξιδεύσουν και έχουν ανάγκη να είναι συνδεδεμένοι με συσκευή παροχής οξυγόνου. Για παράδειγμα, εάν οι ασθενείς χρειάζεται να ταξιδεύσουν στο εξωτερικό για επέμβαση, απαιτούνται φορητές φιάλες οξυγόνου που ζυγίζουν λιγότερο από τις μεγαλύτερες και πιο κοινές (2,5 κιλά αντί για 25). Οι συσκευές του οργανισμού διατίθενται, κατ’ ανάγκη, μέσω συστήματος κράτησης.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά