Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Πρόγραμμα Φροντίδας στο Σπίτι για Άτομα με Άνοια

Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών ιδρύθηκε το 2002 από άτομα με τη νόσο Alzheimer, μέλη των οικογενειών τους και επαγγελματίες υγείας που εργάζονταν στον τομέα της άνοιας και της νόσου Alzheimer.
Αποδέκτης
Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
http://www.alzheimerathens.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Φροντίδας στο Σπίτι για Άτομα με Άνοια
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Πρόγραμμα «Μένουμε Συνδεδεμένοι»
2017
Δημιουργία Προγράμματος Φροντίδας στο Σπίτι για Άτομα με Άνοια

Η αποστολή του οργανισμού είναι η στήριξη των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους, η κινητοποίηση του κράτος για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, η καθιέρωση δομών για την φροντίδα τους, και η αύξηση της γνώσης σχετικά με την πρόληψη της νόσου στην Τρίτη Ηλικία. Η Εταιρεία προσφέρει διάφορες υπηρεσίες, όπως 4 Κέντρα Ημέρας, Κλινική Μνήμης, ομάδες για την κατάρτιση και τη στήριξη των φροντιστών, ιατρείο ψυχιατρικής υποστήριξης φροντιστών, και εκπαίδευση για επαγγελματίες υγείας. Επιπλέον, η Εταιρεία συμμετέχει σε δημόσιες εκστρατείες για την πρόληψη της άνοιας και σε ερευνητικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Εκδίδει και διανέμει δωρεάν έντυπο ενημερωτικό υλικό, και συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια για την προαγωγή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και τη Νόσο Alzheimer. Η Εταιρεία λειτουργεί, επίσης, Συμβουλευτικούς Σταθμούς στην Αθήνα και στις Κυκλάδες (Ίδρυμα Μποδοσάκη – επιχορηγήσεις ΕΟΧ), και υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι. Απασχολεί 48 επαγγελματίες στις διάφορες δομές της, καθώς και περίπου 20 εθελοντές.

Πρόγραμμα Φροντίδας στο Σπίτι για Άτομα με Άνοια

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του προγράμματος φροντίδας στο σπίτι για 100 οικογένειες ασθενών με άνοια, οι οποίες κατοικούν, κυρίως, στη Δυτική Αττική. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε το 2017 με δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, και εστιάζει στους φροντιστές και έχει ως προτεραιότητα τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους ασθενείς. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια ενός έτους και θα εξυπηρετήσει 100 οικογένειες ασθενών με άνοια μέσω επισκέψεων στο σπίτι. Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται στους φροντιστές θα περιλαμβάνουν: α) πληροφόρηση σε βασικά θέματα που επηρεάζουν τα άτομα με άνοια, β) εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων, γ) εκπαίδευση σε τεχνικές ανάπαυσης και βελτίωσης της αυτοπεποίθησης των φροντιστών, και δ) οικογενειακή συμβουλευτική. Επιπλέον, μέσω ομάδας αποτελούμενης από 2 ψυχολόγους, 1 νοσηλευτή, 1 κοινωνικό λειτουργό, 1 ειδικό σωματικής αγωγής και 1 ψυχίατρο, θα προσφέρει διάφορες υπηρεσίες σε άτομα με άνοια, όπως: α) ιατρικές εξετάσεις και νευρο-ψυχολογική αξιολόγηση για την κατάρτιση γενικού σχεδίου φροντίδας, β) περιοδική νοσηλευτική φροντίδα με τελικό σκοπό την εκπαίδευση των φροντιστών σε θέματα όπως την αποφυγή των πεσιμάτων και την κατάρτιση στις πρώτες βοήθειες, και γ) συμβουλευτική σχετικά με ηθικά και νομικά δικαιώματα, καθώς και θέματα κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας. Ένας επαγγελματίας υγείας από την ομάδα θα αναλάβει το ρόλο του Οικογενειακού Καθοδηγητή και θα είναι διαθέσιμος στο τηλέφωνο καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και μετά την ολοκλήρωσή του.

Η αποστολή του οργανισμού είναι η στήριξη των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους, η κινητοποίηση του κράτος για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, η καθιέρωση δομών για την φροντίδα τους, και η αύξηση της γνώσης σχετικά με την πρόληψη της νόσου στην Τρίτη Ηλικία. Η Εταιρεία προσφέρει διάφορες υπηρεσίες, όπως 4 Κέντρα Ημέρας, Κλινική Μνήμης, ομάδες για την κατάρτιση και τη στήριξη των φροντιστών, ιατρείο ψυχιατρικής υποστήριξης φροντιστών, και εκπαίδευση για επαγγελματίες υγείας. Επιπλέον, η Εταιρεία συμμετέχει σε δημόσιες εκστρατείες για την πρόληψη της άνοιας και σε ερευνητικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Εκδίδει και διανέμει δωρεάν έντυπο ενημερωτικό υλικό, και συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια για την προαγωγή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και τη Νόσο Alzheimer. Η Εταιρεία λειτουργεί, επίσης, Συμβουλευτικούς Σταθμούς στην Αθήνα και στις Κυκλάδες (Ίδρυμα Μποδοσάκη – επιχορηγήσεις ΕΟΧ), και υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι. Απασχολεί 48 επαγγελματίες στις διάφορες δομές της, καθώς και περίπου 20 εθελοντές.

Πρόγραμμα Φροντίδας στο Σπίτι για Άτομα με Άνοια

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του προγράμματος φροντίδας στο σπίτι για 100 οικογένειες ασθενών με άνοια, οι οποίες κατοικούν, κυρίως, στη Δυτική Αττική. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε το 2017 με δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, και εστιάζει στους φροντιστές και έχει ως προτεραιότητα τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους ασθενείς. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια ενός έτους και θα εξυπηρετήσει 100 οικογένειες ασθενών με άνοια μέσω επισκέψεων στο σπίτι. Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται στους φροντιστές θα περιλαμβάνουν: α) πληροφόρηση σε βασικά θέματα που επηρεάζουν τα άτομα με άνοια, β) εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων, γ) εκπαίδευση σε τεχνικές ανάπαυσης και βελτίωσης της αυτοπεποίθησης των φροντιστών, και δ) οικογενειακή συμβουλευτική. Επιπλέον, μέσω ομάδας αποτελούμενης από 2 ψυχολόγους, 1 νοσηλευτή, 1 κοινωνικό λειτουργό, 1 ειδικό σωματικής αγωγής και 1 ψυχίατρο, θα προσφέρει διάφορες υπηρεσίες σε άτομα με άνοια, όπως: α) ιατρικές εξετάσεις και νευρο-ψυχολογική αξιολόγηση για την κατάρτιση γενικού σχεδίου φροντίδας, β) περιοδική νοσηλευτική φροντίδα με τελικό σκοπό την εκπαίδευση των φροντιστών σε θέματα όπως την αποφυγή των πεσιμάτων και την κατάρτιση στις πρώτες βοήθειες, και γ) συμβουλευτική σχετικά με ηθικά και νομικά δικαιώματα, καθώς και θέματα κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας. Ένας επαγγελματίας υγείας από την ομάδα θα αναλάβει το ρόλο του Οικογενειακού Καθοδηγητή και θα είναι διαθέσιμος στο τηλέφωνο καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και μετά την ολοκλήρωσή του.

Αποδέκτης
Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών
http://www.alzheimerathens.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Φροντίδας στο Σπίτι για Άτομα με Άνοια
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2021
Πρόγραμμα «Μένουμε Συνδεδεμένοι»
2017
Δημιουργία Προγράμματος Φροντίδας στο Σπίτι για Άτομα με Άνοια

Η αποστολή του οργανισμού είναι η στήριξη των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους, η κινητοποίηση του κράτος για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, η καθιέρωση δομών για την φροντίδα τους, και η αύξηση της γνώσης σχετικά με την πρόληψη της νόσου στην Τρίτη Ηλικία. Η Εταιρεία προσφέρει διάφορες υπηρεσίες, όπως 4 Κέντρα Ημέρας, Κλινική Μνήμης, ομάδες για την κατάρτιση και τη στήριξη των φροντιστών, ιατρείο ψυχιατρικής υποστήριξης φροντιστών, και εκπαίδευση για επαγγελματίες υγείας. Επιπλέον, η Εταιρεία συμμετέχει σε δημόσιες εκστρατείες για την πρόληψη της άνοιας και σε ερευνητικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Εκδίδει και διανέμει δωρεάν έντυπο ενημερωτικό υλικό, και συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια για την προαγωγή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και τη Νόσο Alzheimer. Η Εταιρεία λειτουργεί, επίσης, Συμβουλευτικούς Σταθμούς στην Αθήνα και στις Κυκλάδες (Ίδρυμα Μποδοσάκη – επιχορηγήσεις ΕΟΧ), και υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι. Απασχολεί 48 επαγγελματίες στις διάφορες δομές της, καθώς και περίπου 20 εθελοντές.

Πρόγραμμα Φροντίδας στο Σπίτι για Άτομα με Άνοια

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του προγράμματος φροντίδας στο σπίτι για 100 οικογένειες ασθενών με άνοια, οι οποίες κατοικούν, κυρίως, στη Δυτική Αττική. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε το 2017 με δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, και εστιάζει στους φροντιστές και έχει ως προτεραιότητα τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους ασθενείς. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια ενός έτους και θα εξυπηρετήσει 100 οικογένειες ασθενών με άνοια μέσω επισκέψεων στο σπίτι. Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται στους φροντιστές θα περιλαμβάνουν: α) πληροφόρηση σε βασικά θέματα που επηρεάζουν τα άτομα με άνοια, β) εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων, γ) εκπαίδευση σε τεχνικές ανάπαυσης και βελτίωσης της αυτοπεποίθησης των φροντιστών, και δ) οικογενειακή συμβουλευτική. Επιπλέον, μέσω ομάδας αποτελούμενης από 2 ψυχολόγους, 1 νοσηλευτή, 1 κοινωνικό λειτουργό, 1 ειδικό σωματικής αγωγής και 1 ψυχίατρο, θα προσφέρει διάφορες υπηρεσίες σε άτομα με άνοια, όπως: α) ιατρικές εξετάσεις και νευρο-ψυχολογική αξιολόγηση για την κατάρτιση γενικού σχεδίου φροντίδας, β) περιοδική νοσηλευτική φροντίδα με τελικό σκοπό την εκπαίδευση των φροντιστών σε θέματα όπως την αποφυγή των πεσιμάτων και την κατάρτιση στις πρώτες βοήθειες, και γ) συμβουλευτική σχετικά με ηθικά και νομικά δικαιώματα, καθώς και θέματα κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας. Ένας επαγγελματίας υγείας από την ομάδα θα αναλάβει το ρόλο του Οικογενειακού Καθοδηγητή και θα είναι διαθέσιμος στο τηλέφωνο καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και μετά την ολοκλήρωσή του.

Η αποστολή του οργανισμού είναι η στήριξη των ατόμων με άνοια και των φροντιστών τους, η κινητοποίηση του κράτος για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, η καθιέρωση δομών για την φροντίδα τους, και η αύξηση της γνώσης σχετικά με την πρόληψη της νόσου στην Τρίτη Ηλικία. Η Εταιρεία προσφέρει διάφορες υπηρεσίες, όπως 4 Κέντρα Ημέρας, Κλινική Μνήμης, ομάδες για την κατάρτιση και τη στήριξη των φροντιστών, ιατρείο ψυχιατρικής υποστήριξης φροντιστών, και εκπαίδευση για επαγγελματίες υγείας. Επιπλέον, η Εταιρεία συμμετέχει σε δημόσιες εκστρατείες για την πρόληψη της άνοιας και σε ερευνητικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Εκδίδει και διανέμει δωρεάν έντυπο ενημερωτικό υλικό, και συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια για την προαγωγή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και τη Νόσο Alzheimer. Η Εταιρεία λειτουργεί, επίσης, Συμβουλευτικούς Σταθμούς στην Αθήνα και στις Κυκλάδες (Ίδρυμα Μποδοσάκη – επιχορηγήσεις ΕΟΧ), και υπηρεσίες φροντίδας στο σπίτι. Απασχολεί 48 επαγγελματίες στις διάφορες δομές της, καθώς και περίπου 20 εθελοντές.

Πρόγραμμα Φροντίδας στο Σπίτι για Άτομα με Άνοια

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση του προγράμματος φροντίδας στο σπίτι για 100 οικογένειες ασθενών με άνοια, οι οποίες κατοικούν, κυρίως, στη Δυτική Αττική. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε το 2017 με δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, και εστιάζει στους φροντιστές και έχει ως προτεραιότητα τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους ασθενείς. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια ενός έτους και θα εξυπηρετήσει 100 οικογένειες ασθενών με άνοια μέσω επισκέψεων στο σπίτι. Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται στους φροντιστές θα περιλαμβάνουν: α) πληροφόρηση σε βασικά θέματα που επηρεάζουν τα άτομα με άνοια, β) εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων, γ) εκπαίδευση σε τεχνικές ανάπαυσης και βελτίωσης της αυτοπεποίθησης των φροντιστών, και δ) οικογενειακή συμβουλευτική. Επιπλέον, μέσω ομάδας αποτελούμενης από 2 ψυχολόγους, 1 νοσηλευτή, 1 κοινωνικό λειτουργό, 1 ειδικό σωματικής αγωγής και 1 ψυχίατρο, θα προσφέρει διάφορες υπηρεσίες σε άτομα με άνοια, όπως: α) ιατρικές εξετάσεις και νευρο-ψυχολογική αξιολόγηση για την κατάρτιση γενικού σχεδίου φροντίδας, β) περιοδική νοσηλευτική φροντίδα με τελικό σκοπό την εκπαίδευση των φροντιστών σε θέματα όπως την αποφυγή των πεσιμάτων και την κατάρτιση στις πρώτες βοήθειες, και γ) συμβουλευτική σχετικά με ηθικά και νομικά δικαιώματα, καθώς και θέματα κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας. Ένας επαγγελματίας υγείας από την ομάδα θα αναλάβει το ρόλο του Οικογενειακού Καθοδηγητή και θα είναι διαθέσιμος στο τηλέφωνο καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και μετά την ολοκλήρωσή του.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά