Ένωση Ασθενών Ελλάδας

Εθνικό Τηλεφωνικό Κέντρο για Άτομα με Χρόνια Προβλήματα Υγείας

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας ιδρύθηκε επίσημα το 2019. Πρόκειται για έναν οργανισμό που αποτελείται από 52 συλλόγους και συνήγορους της ενδυνάμωσης των ασθενών.
Αποδέκτης
Ένωση Ασθενών Ελλάδας
https://mazi.greekpatient.gr
Τίτλος Δωρεάς
Εθνικό Τηλεφωνικό Κέντρο για Άτομα με Χρόνια Προβλήματα Υγείας
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Ξεκίνησε τη δράση του με ετήσιο συνέδριο υπέρ των ασθενών με χρόνια νοσήματά και εξελίχθηκε σε μία ενιαία φωνή για τη στήριξη των χρόνια ασθενών σε όλο το φάσμα των θεραπευτικών κατηγοριών. Η Ένωση συνεργάζεται με επιτροπή αποτελούμενη από ειδικούς επιστήμονες που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα τομέων της υγείας, προσφέροντας έτσι επιστημονικά τεκμηριωμένη στήριξη για τη λήψη αποφάσεων.

Εθνικό Τηλεφωνικό Κέντρο για Άτομα με Χρόνια Προβλήματα Υγείας

 

Η δωρεά αφορά στην συγχρηματοδότηση εθνικού τηλεφωνικού κέντρου για άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας. Το τηλεφωνικό κέντρο θα προσφέρει πρόσβαση σε πληροφόρηση σε χρόνιους ασθενείς ή/και στους φροντιστές τους, και θα τους παραπέμπει, κατά περίπτωση, σε τοπικούς οργανισμούς, ΜΚΟ ή κρατικούς φορείς που μπορούν να τους βοηθήσουν.  Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ένωσης, 57% των καλούντων είναι άνω των 55 ετών, και το 35% είναι ηλικίας 65 ετών και άνω.

Ξεκίνησε τη δράση του με ετήσιο συνέδριο υπέρ των ασθενών με χρόνια νοσήματά και εξελίχθηκε σε μία ενιαία φωνή για τη στήριξη των χρόνια ασθενών σε όλο το φάσμα των θεραπευτικών κατηγοριών. Η Ένωση συνεργάζεται με επιτροπή αποτελούμενη από ειδικούς επιστήμονες που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα τομέων της υγείας, προσφέροντας έτσι επιστημονικά τεκμηριωμένη στήριξη για τη λήψη αποφάσεων.

Εθνικό Τηλεφωνικό Κέντρο για Άτομα με Χρόνια Προβλήματα Υγείας

 

Η δωρεά αφορά στην συγχρηματοδότηση εθνικού τηλεφωνικού κέντρου για άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας. Το τηλεφωνικό κέντρο θα προσφέρει πρόσβαση σε πληροφόρηση σε χρόνιους ασθενείς ή/και στους φροντιστές τους, και θα τους παραπέμπει, κατά περίπτωση, σε τοπικούς οργανισμούς, ΜΚΟ ή κρατικούς φορείς που μπορούν να τους βοηθήσουν.  Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ένωσης, 57% των καλούντων είναι άνω των 55 ετών, και το 35% είναι ηλικίας 65 ετών και άνω.

Αποδέκτης
Ένωση Ασθενών Ελλάδας
https://mazi.greekpatient.gr
Τίτλος Δωρεάς
Εθνικό Τηλεφωνικό Κέντρο για Άτομα με Χρόνια Προβλήματα Υγείας
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Ξεκίνησε τη δράση του με ετήσιο συνέδριο υπέρ των ασθενών με χρόνια νοσήματά και εξελίχθηκε σε μία ενιαία φωνή για τη στήριξη των χρόνια ασθενών σε όλο το φάσμα των θεραπευτικών κατηγοριών. Η Ένωση συνεργάζεται με επιτροπή αποτελούμενη από ειδικούς επιστήμονες που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα τομέων της υγείας, προσφέροντας έτσι επιστημονικά τεκμηριωμένη στήριξη για τη λήψη αποφάσεων.

Εθνικό Τηλεφωνικό Κέντρο για Άτομα με Χρόνια Προβλήματα Υγείας

 

Η δωρεά αφορά στην συγχρηματοδότηση εθνικού τηλεφωνικού κέντρου για άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας. Το τηλεφωνικό κέντρο θα προσφέρει πρόσβαση σε πληροφόρηση σε χρόνιους ασθενείς ή/και στους φροντιστές τους, και θα τους παραπέμπει, κατά περίπτωση, σε τοπικούς οργανισμούς, ΜΚΟ ή κρατικούς φορείς που μπορούν να τους βοηθήσουν.  Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ένωσης, 57% των καλούντων είναι άνω των 55 ετών, και το 35% είναι ηλικίας 65 ετών και άνω.

Ξεκίνησε τη δράση του με ετήσιο συνέδριο υπέρ των ασθενών με χρόνια νοσήματά και εξελίχθηκε σε μία ενιαία φωνή για τη στήριξη των χρόνια ασθενών σε όλο το φάσμα των θεραπευτικών κατηγοριών. Η Ένωση συνεργάζεται με επιτροπή αποτελούμενη από ειδικούς επιστήμονες που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα τομέων της υγείας, προσφέροντας έτσι επιστημονικά τεκμηριωμένη στήριξη για τη λήψη αποφάσεων.

Εθνικό Τηλεφωνικό Κέντρο για Άτομα με Χρόνια Προβλήματα Υγείας

 

Η δωρεά αφορά στην συγχρηματοδότηση εθνικού τηλεφωνικού κέντρου για άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας. Το τηλεφωνικό κέντρο θα προσφέρει πρόσβαση σε πληροφόρηση σε χρόνιους ασθενείς ή/και στους φροντιστές τους, και θα τους παραπέμπει, κατά περίπτωση, σε τοπικούς οργανισμούς, ΜΚΟ ή κρατικούς φορείς που μπορούν να τους βοηθήσουν.  Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ένωσης, 57% των καλούντων είναι άνω των 55 ετών, και το 35% είναι ηλικίας 65 ετών και άνω.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά