Διαβάζω για τους άλλους

Πρόγραμμα Ανάγνωσης για Ηλικιωμένους

Η «Διαβάζω για τους άλλους» είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 2015 με σκοπό να καταστήσει την ανάγνωση προσβάσιμη σε όλους.
Αποδέκτης
Διαβάζω για τους άλλους
www.giatousallous.gr
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Ανάγνωσης για Ηλικιωμένους
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Πολιτισμός & Τέχνες

Στα τρία πρώτα χρόνια της δράσης της, η «Διαβάζω για τους άλλους» ανέπτυξε δίκτυο αποτελούμενο από περισσότερους από 3.000 εθελοντές, οι οποίοι διαβάζουν σε άτομα σε γηροκομεία και άλλα ιδρύματα σε 4 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Χανιά), με συνολικά 850 δικαιούχους, 450 εκ των οποίων είναι ηλικιωμένοι. Οι πολυάριθμοι εθελοντές της «Διαβάζω για τους άλλους» λαμβάνουν ειδική και διεξοδική εκπαίδευση για την υλοποίηση των δράσεών της.

Πρόγραμμα Ανάγνωσης για Ηλικιωμένους

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση των υπηρεσιών ανάγνωσης που προσφέρονται σε μη κερδοσκοπικά γηροκομεία, μέσω προγράμματος συγχρηματοδότησης με την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ειδικότερα, η επέκταση θα υλοποιηθεί από συντονιστή πλήρους απασχόλησης, σε δύο άξονες. Α) Ανάγνωση από εθελοντές σε γηροκομεία, όπου θα προστεθούν 10 μη κερδοσκοπικά γηροκομεία της Αττικής στα 11 ήδη υπάρχοντα. Οι εβδομαδιαίες επισκέψεις ανάγνωσης θα πραγματοποιούνται από 50 εθελοντές, οι οποίοι θα έχουν λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση στην θεραπευτική ανάγνωση από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Β) Διαγενεακό πρόγραμμά, στα πλαίσια του οποίου 60 μαθητές γυμνασίου και λυκείου θα διαβάζουν παραδοσιακές ιστορίες στους ηλικιωμένους σε 10 γηροκομεία. Οι εν λόγω μαθητές θα λάβουν κι αυτοί εξειδικευμένη εκπαίδευση. Οι άμεσοι δικαιούχοι των δύο δράσεων είναι 400 κάτοικοι μη κερδοσκοπικών γηροκομείων σε όλη την Αττική.

Στα τρία πρώτα χρόνια της δράσης της, η «Διαβάζω για τους άλλους» ανέπτυξε δίκτυο αποτελούμενο από περισσότερους από 3.000 εθελοντές, οι οποίοι διαβάζουν σε άτομα σε γηροκομεία και άλλα ιδρύματα σε 4 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Χανιά), με συνολικά 850 δικαιούχους, 450 εκ των οποίων είναι ηλικιωμένοι. Οι πολυάριθμοι εθελοντές της «Διαβάζω για τους άλλους» λαμβάνουν ειδική και διεξοδική εκπαίδευση για την υλοποίηση των δράσεών της.

Πρόγραμμα Ανάγνωσης για Ηλικιωμένους

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση των υπηρεσιών ανάγνωσης που προσφέρονται σε μη κερδοσκοπικά γηροκομεία, μέσω προγράμματος συγχρηματοδότησης με την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ειδικότερα, η επέκταση θα υλοποιηθεί από συντονιστή πλήρους απασχόλησης, σε δύο άξονες. Α) Ανάγνωση από εθελοντές σε γηροκομεία, όπου θα προστεθούν 10 μη κερδοσκοπικά γηροκομεία της Αττικής στα 11 ήδη υπάρχοντα. Οι εβδομαδιαίες επισκέψεις ανάγνωσης θα πραγματοποιούνται από 50 εθελοντές, οι οποίοι θα έχουν λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση στην θεραπευτική ανάγνωση από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Β) Διαγενεακό πρόγραμμά, στα πλαίσια του οποίου 60 μαθητές γυμνασίου και λυκείου θα διαβάζουν παραδοσιακές ιστορίες στους ηλικιωμένους σε 10 γηροκομεία. Οι εν λόγω μαθητές θα λάβουν κι αυτοί εξειδικευμένη εκπαίδευση. Οι άμεσοι δικαιούχοι των δύο δράσεων είναι 400 κάτοικοι μη κερδοσκοπικών γηροκομείων σε όλη την Αττική.

Αποδέκτης
Διαβάζω για τους άλλους
www.giatousallous.gr
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα Ανάγνωσης για Ηλικιωμένους
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Πολιτισμός & Τέχνες

Στα τρία πρώτα χρόνια της δράσης της, η «Διαβάζω για τους άλλους» ανέπτυξε δίκτυο αποτελούμενο από περισσότερους από 3.000 εθελοντές, οι οποίοι διαβάζουν σε άτομα σε γηροκομεία και άλλα ιδρύματα σε 4 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Χανιά), με συνολικά 850 δικαιούχους, 450 εκ των οποίων είναι ηλικιωμένοι. Οι πολυάριθμοι εθελοντές της «Διαβάζω για τους άλλους» λαμβάνουν ειδική και διεξοδική εκπαίδευση για την υλοποίηση των δράσεών της.

Πρόγραμμα Ανάγνωσης για Ηλικιωμένους

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση των υπηρεσιών ανάγνωσης που προσφέρονται σε μη κερδοσκοπικά γηροκομεία, μέσω προγράμματος συγχρηματοδότησης με την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ειδικότερα, η επέκταση θα υλοποιηθεί από συντονιστή πλήρους απασχόλησης, σε δύο άξονες. Α) Ανάγνωση από εθελοντές σε γηροκομεία, όπου θα προστεθούν 10 μη κερδοσκοπικά γηροκομεία της Αττικής στα 11 ήδη υπάρχοντα. Οι εβδομαδιαίες επισκέψεις ανάγνωσης θα πραγματοποιούνται από 50 εθελοντές, οι οποίοι θα έχουν λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση στην θεραπευτική ανάγνωση από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Β) Διαγενεακό πρόγραμμά, στα πλαίσια του οποίου 60 μαθητές γυμνασίου και λυκείου θα διαβάζουν παραδοσιακές ιστορίες στους ηλικιωμένους σε 10 γηροκομεία. Οι εν λόγω μαθητές θα λάβουν κι αυτοί εξειδικευμένη εκπαίδευση. Οι άμεσοι δικαιούχοι των δύο δράσεων είναι 400 κάτοικοι μη κερδοσκοπικών γηροκομείων σε όλη την Αττική.

Στα τρία πρώτα χρόνια της δράσης της, η «Διαβάζω για τους άλλους» ανέπτυξε δίκτυο αποτελούμενο από περισσότερους από 3.000 εθελοντές, οι οποίοι διαβάζουν σε άτομα σε γηροκομεία και άλλα ιδρύματα σε 4 πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Χανιά), με συνολικά 850 δικαιούχους, 450 εκ των οποίων είναι ηλικιωμένοι. Οι πολυάριθμοι εθελοντές της «Διαβάζω για τους άλλους» λαμβάνουν ειδική και διεξοδική εκπαίδευση για την υλοποίηση των δράσεών της.

Πρόγραμμα Ανάγνωσης για Ηλικιωμένους

 

Η δωρεά αφορά στην επέκταση των υπηρεσιών ανάγνωσης που προσφέρονται σε μη κερδοσκοπικά γηροκομεία, μέσω προγράμματος συγχρηματοδότησης με την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ειδικότερα, η επέκταση θα υλοποιηθεί από συντονιστή πλήρους απασχόλησης, σε δύο άξονες. Α) Ανάγνωση από εθελοντές σε γηροκομεία, όπου θα προστεθούν 10 μη κερδοσκοπικά γηροκομεία της Αττικής στα 11 ήδη υπάρχοντα. Οι εβδομαδιαίες επισκέψεις ανάγνωσης θα πραγματοποιούνται από 50 εθελοντές, οι οποίοι θα έχουν λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση στην θεραπευτική ανάγνωση από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Β) Διαγενεακό πρόγραμμά, στα πλαίσια του οποίου 60 μαθητές γυμνασίου και λυκείου θα διαβάζουν παραδοσιακές ιστορίες στους ηλικιωμένους σε 10 γηροκομεία. Οι εν λόγω μαθητές θα λάβουν κι αυτοί εξειδικευμένη εκπαίδευση. Οι άμεσοι δικαιούχοι των δύο δράσεων είναι 400 κάτοικοι μη κερδοσκοπικών γηροκομείων σε όλη την Αττική.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά