ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το ρατσισμό, την οικολογία, την ειρήνη και τη μη βία

Εργαστήρια Συμβουλευτικής

Η "ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το ρατσισμό, την οικολογία, την ειρήνη και τη μη βία" είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1993.
Αποδέκτης
ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το ρατσισμό, την οικολογία, την ειρήνη και τη μη βία
http://www.antigone.gr
Τίτλος Δωρεάς
Εργαστήρια Συμβουλευτικής
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλονίκη
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ αναπτύσσει δραστηριότητες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το ρατσισμό, τις διακρίσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική οικολογία, την ειρήνη και τη μη βίαιη επίλυση διαφορών. Ο σκοπός της οργάνωσης είναι η προαγωγή ίσων ευκαιριών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής ευάλωτων ομάδων, όπως πρόσφυγες, άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένοι, μεταξύ άλλων. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, ευρωπαϊκά και άλλα, διοργανώνει σεμινάρια και εκπαιδευτικά εργαστήρια και διατηρεί, επίσης, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με σχετικές εκδόσεις.

Εργαστήρια Συμβουλευτικής

 

Η δωρεά αφορά στην υλοποίηση εργαστηρίων ψυχολογικής ανθεκτικότητας, τα οποία θα απευθύνονται σε άνεργα άτομα που πλησιάζουν την Τρίτη Ηλικία. Οι συμμετέχοντες θα είναι άτομα που έχουν χάσει πρόσφατα τη δουλειά τους ή που αδυνατούν να βρουν δουλειά. Τα εργαστήρια θα εστιάζουν στα συναισθηματικά και ψυχολογικά θέματα που σχετίζονται με την ανεργία και έχουν ως τελικό σκοπό την πρόληψη των ψυχολογικών προβλημάτων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Στα εργαστήρια, τα οποία θα έχουν διάρκεια 6 μηνών, θα πάρουν μέρος δύο ομάδες 15-25 ατόμων.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος “Σημεία Στήριξης”

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ αναπτύσσει δραστηριότητες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το ρατσισμό, τις διακρίσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική οικολογία, την ειρήνη και τη μη βίαιη επίλυση διαφορών. Ο σκοπός της οργάνωσης είναι η προαγωγή ίσων ευκαιριών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής ευάλωτων ομάδων, όπως πρόσφυγες, άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένοι, μεταξύ άλλων. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, ευρωπαϊκά και άλλα, διοργανώνει σεμινάρια και εκπαιδευτικά εργαστήρια και διατηρεί, επίσης, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με σχετικές εκδόσεις.

Εργαστήρια Συμβουλευτικής

 

Η δωρεά αφορά στην υλοποίηση εργαστηρίων ψυχολογικής ανθεκτικότητας, τα οποία θα απευθύνονται σε άνεργα άτομα που πλησιάζουν την Τρίτη Ηλικία. Οι συμμετέχοντες θα είναι άτομα που έχουν χάσει πρόσφατα τη δουλειά τους ή που αδυνατούν να βρουν δουλειά. Τα εργαστήρια θα εστιάζουν στα συναισθηματικά και ψυχολογικά θέματα που σχετίζονται με την ανεργία και έχουν ως τελικό σκοπό την πρόληψη των ψυχολογικών προβλημάτων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Στα εργαστήρια, τα οποία θα έχουν διάρκεια 6 μηνών, θα πάρουν μέρος δύο ομάδες 15-25 ατόμων.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος “Σημεία Στήριξης”

Αποδέκτης
ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το ρατσισμό, την οικολογία, την ειρήνη και τη μη βία
http://www.antigone.gr
Τίτλος Δωρεάς
Εργαστήρια Συμβουλευτικής
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Θεσσαλονίκη
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ αναπτύσσει δραστηριότητες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το ρατσισμό, τις διακρίσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική οικολογία, την ειρήνη και τη μη βίαιη επίλυση διαφορών. Ο σκοπός της οργάνωσης είναι η προαγωγή ίσων ευκαιριών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής ευάλωτων ομάδων, όπως πρόσφυγες, άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένοι, μεταξύ άλλων. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, ευρωπαϊκά και άλλα, διοργανώνει σεμινάρια και εκπαιδευτικά εργαστήρια και διατηρεί, επίσης, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με σχετικές εκδόσεις.

Εργαστήρια Συμβουλευτικής

 

Η δωρεά αφορά στην υλοποίηση εργαστηρίων ψυχολογικής ανθεκτικότητας, τα οποία θα απευθύνονται σε άνεργα άτομα που πλησιάζουν την Τρίτη Ηλικία. Οι συμμετέχοντες θα είναι άτομα που έχουν χάσει πρόσφατα τη δουλειά τους ή που αδυνατούν να βρουν δουλειά. Τα εργαστήρια θα εστιάζουν στα συναισθηματικά και ψυχολογικά θέματα που σχετίζονται με την ανεργία και έχουν ως τελικό σκοπό την πρόληψη των ψυχολογικών προβλημάτων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Στα εργαστήρια, τα οποία θα έχουν διάρκεια 6 μηνών, θα πάρουν μέρος δύο ομάδες 15-25 ατόμων.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος “Σημεία Στήριξης”

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ αναπτύσσει δραστηριότητες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το ρατσισμό, τις διακρίσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική οικολογία, την ειρήνη και τη μη βίαιη επίλυση διαφορών. Ο σκοπός της οργάνωσης είναι η προαγωγή ίσων ευκαιριών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής ευάλωτων ομάδων, όπως πρόσφυγες, άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένοι, μεταξύ άλλων. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, ευρωπαϊκά και άλλα, διοργανώνει σεμινάρια και εκπαιδευτικά εργαστήρια και διατηρεί, επίσης, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με σχετικές εκδόσεις.

Εργαστήρια Συμβουλευτικής

 

Η δωρεά αφορά στην υλοποίηση εργαστηρίων ψυχολογικής ανθεκτικότητας, τα οποία θα απευθύνονται σε άνεργα άτομα που πλησιάζουν την Τρίτη Ηλικία. Οι συμμετέχοντες θα είναι άτομα που έχουν χάσει πρόσφατα τη δουλειά τους ή που αδυνατούν να βρουν δουλειά. Τα εργαστήρια θα εστιάζουν στα συναισθηματικά και ψυχολογικά θέματα που σχετίζονται με την ανεργία και έχουν ως τελικό σκοπό την πρόληψη των ψυχολογικών προβλημάτων και του κοινωνικού αποκλεισμού. Στα εργαστήρια, τα οποία θα έχουν διάρκεια 6 μηνών, θα πάρουν μέρος δύο ομάδες 15-25 ατόμων.

Η δωρεά υλοποιείται μέσω του προγράμματος “Σημεία Στήριξης”

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά