ΚοινΣΕπ Μέντορες

Πρόγραμμα «Το Ηλεκτρονικό μου Πορτοφόλι»

Η ΚοινΣΕπ Μέντορες είναι μία κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2014 στη Λάρισα.
Αποδέκτης
ΚοινΣΕπ Μέντορες
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Το Ηλεκτρονικό μου Πορτοφόλι»
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Λάρισα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Ο οργανισμός δραστηριοποιείται στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και του τουρισμού. Η αποστολή της ΚοινΣΕπ Μέντορες είναι η προαγωγή του κοινού καλού και η ενθάρρυνση των κοινωνικών πρωτοβουλιών. Ο οργανισμός υποστηρίζει την κοινωνική και πολιτιστική ένταξη, τον διαπολιτιστικό διάλογο, την παιδεία, την ανάπτυξη των τεχνών και την περιβαλλοντική εκπαίδευση και αγωγή του πολίτη, για παιδιά και ενήλικες. Η ΚοινΣΕπ Μέντορες εφαρμόζει διάφορα προγράμματα, ανάμεσά τους και ευρωπαϊκά, με θέματα όπως τουρισμός για ηλικιωμένους και κινητικότητα του πολίτη, μεταξύ άλλων.

Πρόγραμμα «Το Ηλεκτρονικό μου Πορτοφόλι»

 

Σκοπός του Προγράμματος «Το Ηλεκτρονικό μου Πορτοφόλι» είναι η εξοικείωση των ηλικιωμένων πολιτών του Νομού Λαρίσης με τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές και τις κάρτες ΑΤΜ. Στόχος του είναι η επίδειξη των πλεονεκτημάτων της χρήσης χρεωστικών καρτών για μικρές καθημερινές συναλλαγές. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε σε ανταπόκριση των μέτρων capital control στην Ελλάδα και είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι θα διευκολύνει τις τραπεζικές συναλλαγές για ηλικιωμένους πολίτες που δεν είναι συνηθισμένοι στη χρήση καρτών ΑΤΜ. Στα πλαίσια του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν 30 παρουσιάσεις στο Νομό Λαρίσης, σε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων και σε τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους. Στόχος των παρουσιάσεων είναι να εξηγήσουν στους ηλικιωμένους πολίτες, με απλούς και κατανοητούς όρους, τα πλεονεκτήματα της χρήσης χρεωστικών καρτών και πως να τις χρησιμοποιούν με ασφάλεια. Αναμένεται πως από το πρόγραμμα θα επωφεληθούν περίπου 900 ηλικιωμένοι στο Νομό Λαρίσης.

Η δωρεά πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

 

 

Ο οργανισμός δραστηριοποιείται στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και του τουρισμού. Η αποστολή της ΚοινΣΕπ Μέντορες είναι η προαγωγή του κοινού καλού και η ενθάρρυνση των κοινωνικών πρωτοβουλιών. Ο οργανισμός υποστηρίζει την κοινωνική και πολιτιστική ένταξη, τον διαπολιτιστικό διάλογο, την παιδεία, την ανάπτυξη των τεχνών και την περιβαλλοντική εκπαίδευση και αγωγή του πολίτη, για παιδιά και ενήλικες. Η ΚοινΣΕπ Μέντορες εφαρμόζει διάφορα προγράμματα, ανάμεσά τους και ευρωπαϊκά, με θέματα όπως τουρισμός για ηλικιωμένους και κινητικότητα του πολίτη, μεταξύ άλλων.

Πρόγραμμα «Το Ηλεκτρονικό μου Πορτοφόλι»

 

Σκοπός του Προγράμματος «Το Ηλεκτρονικό μου Πορτοφόλι» είναι η εξοικείωση των ηλικιωμένων πολιτών του Νομού Λαρίσης με τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές και τις κάρτες ΑΤΜ. Στόχος του είναι η επίδειξη των πλεονεκτημάτων της χρήσης χρεωστικών καρτών για μικρές καθημερινές συναλλαγές. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε σε ανταπόκριση των μέτρων capital control στην Ελλάδα και είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι θα διευκολύνει τις τραπεζικές συναλλαγές για ηλικιωμένους πολίτες που δεν είναι συνηθισμένοι στη χρήση καρτών ΑΤΜ. Στα πλαίσια του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν 30 παρουσιάσεις στο Νομό Λαρίσης, σε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων και σε τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους. Στόχος των παρουσιάσεων είναι να εξηγήσουν στους ηλικιωμένους πολίτες, με απλούς και κατανοητούς όρους, τα πλεονεκτήματα της χρήσης χρεωστικών καρτών και πως να τις χρησιμοποιούν με ασφάλεια. Αναμένεται πως από το πρόγραμμα θα επωφεληθούν περίπου 900 ηλικιωμένοι στο Νομό Λαρίσης.

Η δωρεά πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

 

 

Αποδέκτης
ΚοινΣΕπ Μέντορες
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Το Ηλεκτρονικό μου Πορτοφόλι»
Έτος
2015
Τοποθεσία Δωρεάς
Λάρισα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια

Ο οργανισμός δραστηριοποιείται στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και του τουρισμού. Η αποστολή της ΚοινΣΕπ Μέντορες είναι η προαγωγή του κοινού καλού και η ενθάρρυνση των κοινωνικών πρωτοβουλιών. Ο οργανισμός υποστηρίζει την κοινωνική και πολιτιστική ένταξη, τον διαπολιτιστικό διάλογο, την παιδεία, την ανάπτυξη των τεχνών και την περιβαλλοντική εκπαίδευση και αγωγή του πολίτη, για παιδιά και ενήλικες. Η ΚοινΣΕπ Μέντορες εφαρμόζει διάφορα προγράμματα, ανάμεσά τους και ευρωπαϊκά, με θέματα όπως τουρισμός για ηλικιωμένους και κινητικότητα του πολίτη, μεταξύ άλλων.

Πρόγραμμα «Το Ηλεκτρονικό μου Πορτοφόλι»

 

Σκοπός του Προγράμματος «Το Ηλεκτρονικό μου Πορτοφόλι» είναι η εξοικείωση των ηλικιωμένων πολιτών του Νομού Λαρίσης με τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές και τις κάρτες ΑΤΜ. Στόχος του είναι η επίδειξη των πλεονεκτημάτων της χρήσης χρεωστικών καρτών για μικρές καθημερινές συναλλαγές. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε σε ανταπόκριση των μέτρων capital control στην Ελλάδα και είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι θα διευκολύνει τις τραπεζικές συναλλαγές για ηλικιωμένους πολίτες που δεν είναι συνηθισμένοι στη χρήση καρτών ΑΤΜ. Στα πλαίσια του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν 30 παρουσιάσεις στο Νομό Λαρίσης, σε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων και σε τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους. Στόχος των παρουσιάσεων είναι να εξηγήσουν στους ηλικιωμένους πολίτες, με απλούς και κατανοητούς όρους, τα πλεονεκτήματα της χρήσης χρεωστικών καρτών και πως να τις χρησιμοποιούν με ασφάλεια. Αναμένεται πως από το πρόγραμμα θα επωφεληθούν περίπου 900 ηλικιωμένοι στο Νομό Λαρίσης.

Η δωρεά πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

 

 

Ο οργανισμός δραστηριοποιείται στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και του τουρισμού. Η αποστολή της ΚοινΣΕπ Μέντορες είναι η προαγωγή του κοινού καλού και η ενθάρρυνση των κοινωνικών πρωτοβουλιών. Ο οργανισμός υποστηρίζει την κοινωνική και πολιτιστική ένταξη, τον διαπολιτιστικό διάλογο, την παιδεία, την ανάπτυξη των τεχνών και την περιβαλλοντική εκπαίδευση και αγωγή του πολίτη, για παιδιά και ενήλικες. Η ΚοινΣΕπ Μέντορες εφαρμόζει διάφορα προγράμματα, ανάμεσά τους και ευρωπαϊκά, με θέματα όπως τουρισμός για ηλικιωμένους και κινητικότητα του πολίτη, μεταξύ άλλων.

Πρόγραμμα «Το Ηλεκτρονικό μου Πορτοφόλι»

 

Σκοπός του Προγράμματος «Το Ηλεκτρονικό μου Πορτοφόλι» είναι η εξοικείωση των ηλικιωμένων πολιτών του Νομού Λαρίσης με τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές και τις κάρτες ΑΤΜ. Στόχος του είναι η επίδειξη των πλεονεκτημάτων της χρήσης χρεωστικών καρτών για μικρές καθημερινές συναλλαγές. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε σε ανταπόκριση των μέτρων capital control στην Ελλάδα και είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι θα διευκολύνει τις τραπεζικές συναλλαγές για ηλικιωμένους πολίτες που δεν είναι συνηθισμένοι στη χρήση καρτών ΑΤΜ. Στα πλαίσια του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν 30 παρουσιάσεις στο Νομό Λαρίσης, σε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων και σε τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους. Στόχος των παρουσιάσεων είναι να εξηγήσουν στους ηλικιωμένους πολίτες, με απλούς και κατανοητούς όρους, τα πλεονεκτήματα της χρήσης χρεωστικών καρτών και πως να τις χρησιμοποιούν με ασφάλεια. Αναμένεται πως από το πρόγραμμα θα επωφεληθούν περίπου 900 ηλικιωμένοι στο Νομό Λαρίσης.

Η δωρεά πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Σημεία Στήριξης.

 

 

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά