ΜΚΟ Γραμμή Ζωής

Πρόγραμμα «Υπολόγισε σε μένα»

Η Γραμμή Ζωής ιδρύθηκε το 2006, με σκοπό την παροχή φροντίδας, προστασίας και ασφάλειας στους ηλικιωμένους.
Αποδέκτης
ΜΚΟ Γραμμή Ζωής
http://www.lifelinehellas.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Υπολόγισε σε μένα»
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2012
140 «Κόκκινα Κουμπιά»

Το Κόκκινο Κουμπί, το πρόγραμμα του Εθελοντή Γείτονα, η Πανελλήνια Τράπεζα Αίματος για την Τρίτη Ηλικία, η Στήριξη μέσω των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών της Κοινωνικής Υπηρεσίας, η Νομική Υπηρεσία, το πρόγραμμα Silver Alert, η Γραμμή SOS 1065 για καταγγελίες κακομεταχείρισης και κακοποίησης ηλικιωμένων, το Επισιτιστικό πρόγραμμα «Κάθε μέρα δίπλα τους» που ενισχύει 300 άπορους ηλικιωμένους, είναι μερικά από τα προγράμματα της Γραμμής Ζωής, που προσπαθούν να παρέχουν στους ηλικιωμένους το αίσθημα ασφάλειας, κοινωνικοποίησης και αξιοπρέπειας.

Πρόγραμμα «Υπολόγισε σε μένα»

 

Η δωρεά αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος «Υπολόγισε σε μένα» που παρέχει δωρεάν λογιστικές υπηρεσίες σε ηλικιωμένους με στόχο την ηλεκτρονική συμπλήρωση των φορολογικών τους δηλώσεων. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια αλλά ούτε και τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο για τη συμπλήρωση και αποστολή των φορολογικών τους δηλώσεων.

Το Κόκκινο Κουμπί, το πρόγραμμα του Εθελοντή Γείτονα, η Πανελλήνια Τράπεζα Αίματος για την Τρίτη Ηλικία, η Στήριξη μέσω των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών της Κοινωνικής Υπηρεσίας, η Νομική Υπηρεσία, το πρόγραμμα Silver Alert, η Γραμμή SOS 1065 για καταγγελίες κακομεταχείρισης και κακοποίησης ηλικιωμένων, το Επισιτιστικό πρόγραμμα «Κάθε μέρα δίπλα τους» που ενισχύει 300 άπορους ηλικιωμένους, είναι μερικά από τα προγράμματα της Γραμμής Ζωής, που προσπαθούν να παρέχουν στους ηλικιωμένους το αίσθημα ασφάλειας, κοινωνικοποίησης και αξιοπρέπειας.

Πρόγραμμα «Υπολόγισε σε μένα»

 

Η δωρεά αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος «Υπολόγισε σε μένα» που παρέχει δωρεάν λογιστικές υπηρεσίες σε ηλικιωμένους με στόχο την ηλεκτρονική συμπλήρωση των φορολογικών τους δηλώσεων. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια αλλά ούτε και τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο για τη συμπλήρωση και αποστολή των φορολογικών τους δηλώσεων.

Αποδέκτης
ΜΚΟ Γραμμή Ζωής
http://www.lifelinehellas.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Πρόγραμμα «Υπολόγισε σε μένα»
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Επικράτεια
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2012
140 «Κόκκινα Κουμπιά»

Το Κόκκινο Κουμπί, το πρόγραμμα του Εθελοντή Γείτονα, η Πανελλήνια Τράπεζα Αίματος για την Τρίτη Ηλικία, η Στήριξη μέσω των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών της Κοινωνικής Υπηρεσίας, η Νομική Υπηρεσία, το πρόγραμμα Silver Alert, η Γραμμή SOS 1065 για καταγγελίες κακομεταχείρισης και κακοποίησης ηλικιωμένων, το Επισιτιστικό πρόγραμμα «Κάθε μέρα δίπλα τους» που ενισχύει 300 άπορους ηλικιωμένους, είναι μερικά από τα προγράμματα της Γραμμής Ζωής, που προσπαθούν να παρέχουν στους ηλικιωμένους το αίσθημα ασφάλειας, κοινωνικοποίησης και αξιοπρέπειας.

Πρόγραμμα «Υπολόγισε σε μένα»

 

Η δωρεά αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος «Υπολόγισε σε μένα» που παρέχει δωρεάν λογιστικές υπηρεσίες σε ηλικιωμένους με στόχο την ηλεκτρονική συμπλήρωση των φορολογικών τους δηλώσεων. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια αλλά ούτε και τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο για τη συμπλήρωση και αποστολή των φορολογικών τους δηλώσεων.

Το Κόκκινο Κουμπί, το πρόγραμμα του Εθελοντή Γείτονα, η Πανελλήνια Τράπεζα Αίματος για την Τρίτη Ηλικία, η Στήριξη μέσω των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών της Κοινωνικής Υπηρεσίας, η Νομική Υπηρεσία, το πρόγραμμα Silver Alert, η Γραμμή SOS 1065 για καταγγελίες κακομεταχείρισης και κακοποίησης ηλικιωμένων, το Επισιτιστικό πρόγραμμα «Κάθε μέρα δίπλα τους» που ενισχύει 300 άπορους ηλικιωμένους, είναι μερικά από τα προγράμματα της Γραμμής Ζωής, που προσπαθούν να παρέχουν στους ηλικιωμένους το αίσθημα ασφάλειας, κοινωνικοποίησης και αξιοπρέπειας.

Πρόγραμμα «Υπολόγισε σε μένα»

 

Η δωρεά αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος «Υπολόγισε σε μένα» που παρέχει δωρεάν λογιστικές υπηρεσίες σε ηλικιωμένους με στόχο την ηλεκτρονική συμπλήρωση των φορολογικών τους δηλώσεων. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια αλλά ούτε και τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο για τη συμπλήρωση και αποστολή των φορολογικών τους δηλώσεων.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά