Γηροκομείο Ζωσιμάδων Ιωαννίνων

Ιατρικές Προμήθειες και Αναλώσιμα

Το Γηροκομείο Ζωσιμάδων ιδρύθηκε το 1926 με σκοπό την παροχή στέγης και φροντίδας στους ηλικιωμένους κατοίκους των Ιωαννίνων.
Αποδέκτης
Γηροκομείο Ζωσιμάδων Ιωαννίνων
Τίτλος Δωρεάς
Ιατρικές Προμήθειες και Αναλώσιμα
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Ιωάννινα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2015
Ιατρικές Προμήθειες και Αναλώσιμα

Είναι το μοναδικό μη κερδοσκοπικό γηροκομείο στη Νομαρχία Ιωαννίνων, αλλά οι κάτοικοί του προέρχονται από ολόκληρη την εκτενή περιφέρεια Ηπείρου, η οποία έχει μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων κατοίκων. Η δημογραφία της περιοχής, καθώς και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται από το Γηροκομείο έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία λίστας αναμονής για εισαγωγή στο Γηροκομείο. Το Γηροκομείο χωρίζεται σε δύο πτέρυγες: η πρώτη φιλοξενεί περισσότερους από 100 αυτόνομους ηλικιωμένους, ενώ η δεύτερη λειτουργεί ως Κλινική Χρονίων Παθήσεων, με περίπου 50 ασθενείς, η περισσότεροι εκ των οποίων έχουν ηλικία 65 και άνω.

Ιατρικές Προμήθειες και Αναλώσιμα

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση της παροχής ιατρικών προμηθειών και καθημερινών αναλώσιμων για τους ηλικιωμένους που διαμένουν στο Γηροκομείο. Η ανάγκη για ιατρικές προμήθειες περιλαμβάνει φάρμακα, καθώς και αναλώσιμα που δεν καλύπτονται από τη δημόσια ασφάλιση των ηλικιωμένων.

Είναι το μοναδικό μη κερδοσκοπικό γηροκομείο στη Νομαρχία Ιωαννίνων, αλλά οι κάτοικοί του προέρχονται από ολόκληρη την εκτενή περιφέρεια Ηπείρου, η οποία έχει μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων κατοίκων. Η δημογραφία της περιοχής, καθώς και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται από το Γηροκομείο έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία λίστας αναμονής για εισαγωγή στο Γηροκομείο. Το Γηροκομείο χωρίζεται σε δύο πτέρυγες: η πρώτη φιλοξενεί περισσότερους από 100 αυτόνομους ηλικιωμένους, ενώ η δεύτερη λειτουργεί ως Κλινική Χρονίων Παθήσεων, με περίπου 50 ασθενείς, η περισσότεροι εκ των οποίων έχουν ηλικία 65 και άνω.

Ιατρικές Προμήθειες και Αναλώσιμα

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση της παροχής ιατρικών προμηθειών και καθημερινών αναλώσιμων για τους ηλικιωμένους που διαμένουν στο Γηροκομείο. Η ανάγκη για ιατρικές προμήθειες περιλαμβάνει φάρμακα, καθώς και αναλώσιμα που δεν καλύπτονται από τη δημόσια ασφάλιση των ηλικιωμένων.

Αποδέκτης
Γηροκομείο Ζωσιμάδων Ιωαννίνων
Τίτλος Δωρεάς
Ιατρικές Προμήθειες και Αναλώσιμα
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Ιωάννινα
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2015
Ιατρικές Προμήθειες και Αναλώσιμα

Είναι το μοναδικό μη κερδοσκοπικό γηροκομείο στη Νομαρχία Ιωαννίνων, αλλά οι κάτοικοί του προέρχονται από ολόκληρη την εκτενή περιφέρεια Ηπείρου, η οποία έχει μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων κατοίκων. Η δημογραφία της περιοχής, καθώς και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται από το Γηροκομείο έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία λίστας αναμονής για εισαγωγή στο Γηροκομείο. Το Γηροκομείο χωρίζεται σε δύο πτέρυγες: η πρώτη φιλοξενεί περισσότερους από 100 αυτόνομους ηλικιωμένους, ενώ η δεύτερη λειτουργεί ως Κλινική Χρονίων Παθήσεων, με περίπου 50 ασθενείς, η περισσότεροι εκ των οποίων έχουν ηλικία 65 και άνω.

Ιατρικές Προμήθειες και Αναλώσιμα

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση της παροχής ιατρικών προμηθειών και καθημερινών αναλώσιμων για τους ηλικιωμένους που διαμένουν στο Γηροκομείο. Η ανάγκη για ιατρικές προμήθειες περιλαμβάνει φάρμακα, καθώς και αναλώσιμα που δεν καλύπτονται από τη δημόσια ασφάλιση των ηλικιωμένων.

Είναι το μοναδικό μη κερδοσκοπικό γηροκομείο στη Νομαρχία Ιωαννίνων, αλλά οι κάτοικοί του προέρχονται από ολόκληρη την εκτενή περιφέρεια Ηπείρου, η οποία έχει μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων κατοίκων. Η δημογραφία της περιοχής, καθώς και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται από το Γηροκομείο έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία λίστας αναμονής για εισαγωγή στο Γηροκομείο. Το Γηροκομείο χωρίζεται σε δύο πτέρυγες: η πρώτη φιλοξενεί περισσότερους από 100 αυτόνομους ηλικιωμένους, ενώ η δεύτερη λειτουργεί ως Κλινική Χρονίων Παθήσεων, με περίπου 50 ασθενείς, η περισσότεροι εκ των οποίων έχουν ηλικία 65 και άνω.

Ιατρικές Προμήθειες και Αναλώσιμα

 

Η δωρεά αφορά στη συνέχιση της παροχής ιατρικών προμηθειών και καθημερινών αναλώσιμων για τους ηλικιωμένους που διαμένουν στο Γηροκομείο. Η ανάγκη για ιατρικές προμήθειες περιλαμβάνει φάρμακα, καθώς και αναλώσιμα που δεν καλύπτονται από τη δημόσια ασφάλιση των ηλικιωμένων.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά