Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών

Λειτουργική Στήριξη

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών ιδρύθηκε το 2007. Μέλη της Ομοσπονδίας είναι 37 εταιρείες νόσου Alzheimer σε όλη την Ελλάδα.
Αποδέκτης
Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών
http://www.alzheimer-federation.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Λειτουργική Στήριξη
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2018
Λειτουργική Στήριξη

Ο κεντρικός σκοπός της Ομοσπονδίας είναι ο συντονισμός των εταιρειών-μελών της στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς και ευαισθητοποίησης γύρω από τους ασθενείς με άνοια και τους φροντιστές τους. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι η δημιουργία δομών και υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών με άνοια αλλά και των φροντιστών τους, η υποστήριξη της έρευνας για την άνοια, και ειδικά όσον αφορά την έγκαιρη και ακριβή διάγνωση της ασθένειας, η συνεχής ευαισθητοποίηση του κοινού με σκοπό την όσο το δυνατόν μικρότερη περιθωριοποίηση των ασθενών με άνοια, η συνεργασία με φορείς σε όλον τον κόσμο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, και η συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια.

Λειτουργική Στήριξη

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή στήριξης για την εξεύρεση πόρων, με σκοπό τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης και την κατάρτιση αιτήσεων προς υποβολή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Οι αιτήσεις θα καταρτίζονται για λογαριασμό της Ομοσπονδίας καθώς και των μελών της που πληρούν τα κριτήρια χρηματοδότησης. Οι επιμέρους εταιρείες-μέλη της Ομοσπονδίας, καθώς και η ίδια η Ομοσπονδία, θα επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και, φυσικά, από την όποια χρηματοδότηση λάβουν, που θα τους επιτρέψει να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Ο μεγάλος αριθμός θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν για επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι θα συμπεριληφθούν στο προσωπικό των εγκεκριμένων προγραμμάτων, θα συμβάλλει επίσης, στην αντιμετώπιση της ανεργίας.

Ο κεντρικός σκοπός της Ομοσπονδίας είναι ο συντονισμός των εταιρειών-μελών της στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς και ευαισθητοποίησης γύρω από τους ασθενείς με άνοια και τους φροντιστές τους. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι η δημιουργία δομών και υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών με άνοια αλλά και των φροντιστών τους, η υποστήριξη της έρευνας για την άνοια, και ειδικά όσον αφορά την έγκαιρη και ακριβή διάγνωση της ασθένειας, η συνεχής ευαισθητοποίηση του κοινού με σκοπό την όσο το δυνατόν μικρότερη περιθωριοποίηση των ασθενών με άνοια, η συνεργασία με φορείς σε όλον τον κόσμο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, και η συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια.

Λειτουργική Στήριξη

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή στήριξης για την εξεύρεση πόρων, με σκοπό τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης και την κατάρτιση αιτήσεων προς υποβολή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Οι αιτήσεις θα καταρτίζονται για λογαριασμό της Ομοσπονδίας καθώς και των μελών της που πληρούν τα κριτήρια χρηματοδότησης. Οι επιμέρους εταιρείες-μέλη της Ομοσπονδίας, καθώς και η ίδια η Ομοσπονδία, θα επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και, φυσικά, από την όποια χρηματοδότηση λάβουν, που θα τους επιτρέψει να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Ο μεγάλος αριθμός θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν για επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι θα συμπεριληφθούν στο προσωπικό των εγκεκριμένων προγραμμάτων, θα συμβάλλει επίσης, στην αντιμετώπιση της ανεργίας.

Αποδέκτης
Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών
http://www.alzheimer-federation.gr/
Τίτλος Δωρεάς
Λειτουργική Στήριξη
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Αττική
Τομέας Προγράμματος
Κοινωνική Πρόνοια
Άλλες Δωρεές στον ίδιο Αποδέκτη
2018
Λειτουργική Στήριξη

Ο κεντρικός σκοπός της Ομοσπονδίας είναι ο συντονισμός των εταιρειών-μελών της στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς και ευαισθητοποίησης γύρω από τους ασθενείς με άνοια και τους φροντιστές τους. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι η δημιουργία δομών και υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών με άνοια αλλά και των φροντιστών τους, η υποστήριξη της έρευνας για την άνοια, και ειδικά όσον αφορά την έγκαιρη και ακριβή διάγνωση της ασθένειας, η συνεχής ευαισθητοποίηση του κοινού με σκοπό την όσο το δυνατόν μικρότερη περιθωριοποίηση των ασθενών με άνοια, η συνεργασία με φορείς σε όλον τον κόσμο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, και η συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια.

Λειτουργική Στήριξη

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή στήριξης για την εξεύρεση πόρων, με σκοπό τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης και την κατάρτιση αιτήσεων προς υποβολή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Οι αιτήσεις θα καταρτίζονται για λογαριασμό της Ομοσπονδίας καθώς και των μελών της που πληρούν τα κριτήρια χρηματοδότησης. Οι επιμέρους εταιρείες-μέλη της Ομοσπονδίας, καθώς και η ίδια η Ομοσπονδία, θα επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και, φυσικά, από την όποια χρηματοδότηση λάβουν, που θα τους επιτρέψει να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Ο μεγάλος αριθμός θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν για επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι θα συμπεριληφθούν στο προσωπικό των εγκεκριμένων προγραμμάτων, θα συμβάλλει επίσης, στην αντιμετώπιση της ανεργίας.

Ο κεντρικός σκοπός της Ομοσπονδίας είναι ο συντονισμός των εταιρειών-μελών της στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς και ευαισθητοποίησης γύρω από τους ασθενείς με άνοια και τους φροντιστές τους. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι η δημιουργία δομών και υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής των ασθενών με άνοια αλλά και των φροντιστών τους, η υποστήριξη της έρευνας για την άνοια, και ειδικά όσον αφορά την έγκαιρη και ακριβή διάγνωση της ασθένειας, η συνεχής ευαισθητοποίηση του κοινού με σκοπό την όσο το δυνατόν μικρότερη περιθωριοποίηση των ασθενών με άνοια, η συνεργασία με φορείς σε όλον τον κόσμο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, και η συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια.

Λειτουργική Στήριξη

 

Η δωρεά αφορά στην παροχή στήριξης για την εξεύρεση πόρων, με σκοπό τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης και την κατάρτιση αιτήσεων προς υποβολή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Οι αιτήσεις θα καταρτίζονται για λογαριασμό της Ομοσπονδίας καθώς και των μελών της που πληρούν τα κριτήρια χρηματοδότησης. Οι επιμέρους εταιρείες-μέλη της Ομοσπονδίας, καθώς και η ίδια η Ομοσπονδία, θα επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και, φυσικά, από την όποια χρηματοδότηση λάβουν, που θα τους επιτρέψει να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Ο μεγάλος αριθμός θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν για επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι θα συμπεριληφθούν στο προσωπικό των εγκεκριμένων προγραμμάτων, θα συμβάλλει επίσης, στην αντιμετώπιση της ανεργίας.

Προηγούμενη Δωρεά
Επόμενη Δωρεά